30.3.17

JOBSPLUS – PERSUNI LI WAQFU JIRREĠISTRAW MILL-EWWEL PARTI TAR-REĠISTRU GĦAX-XOGĦOL.

 
32201. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol: Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra kemm persuni waqqfu jirreġistraw mill-Ewwel Parti tar-reġistru għax-xogħol mal-Jobsplus tul is-sena li għaddiet l-2016? Kemm persuni ġew maqtugħa fl-istess perjodu u kemm irtiraw?

21/03/2017

  ONOR. EVARIST BARTOLO:  Ġentilment nirreferi l-Onor. Interpellant għar-risposta li ngħatat għall-mistoqsija parlamentari 30181.

Seduta  500
28/03/2017


No comments: