14.3.17

PENSJONIJIET

31667. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Familja u Solidarjetà Soċjali: Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 30177 u jgħid kemm persuni kienu qed jirċievu xi forma ta’ pensjoni  sal-aħħar tas-sena 2016 u jista’ jindika dan kategorija b’kategorija, kif ukoll maqsuma skont is-sess?

01/03/2017

  ONOR. MICHAEL FARRUGIA:  Ninforma lill-Onor. Interpellant li, l-informazzjoni mitluba minnu hija skont kif jidher fit-tabella li qed titpoġġa fuq il-Mejda tal-Kamra.

Seduta  493
13/03/2017

No comments: