23.3.17

ĦAL TARXIEN – TRIQ IL-PELLIKANI - XOGĦOL. 
32086. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għat-Trasport u l-Infrastruttura: Jista’ l-Ministru jindika jekk kemm-il darba tul din is-sena huwiex ser isir xogħol fi Triq il-Pellikani ġewwa Ħal Tarxien billi din it-triq qed tiġi wżata sew kważi daqs arterja prinċipali?

17/03/2017
  ONOR. JOE MIZZI:  Nitlob lill-Onor. Interpellant jirreferi l-Mistoqsija tiegħu lill-Ministru kkonċernat.

Seduta  498
22/03/2017

No comments: