16.3.17

PAROLE DOSSIER


 
31672. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali: Jista’ l-Ministru jgħid kemm-il darba ġie ppreparat Parole Dossier skont tal-Att dwar il-Ġustizzja Riparatriċi Kap. 516 tal-Liġijiet ta’ Malta fl-2016?

01/03/2017

  ONOR. CARMELO ABELA: Ninforma lill-Onor. Interpellant illi ninsab infurmat li fl-2016 saru wieħed u sebgħin (71) Parole Dossiers.

Seduta  494
14/03/2017

No comments: