30.10.14

Il-Gvern għandu jkun onest mal-impjegati tal-Air MaltaIl-Gvern għandu jieqaf jilgħab bil-futur tal-impjegati tal-Air Maltau jkun ones magħhom. Skont ir-rendikont finanzjarju tal-Air Malta waqt il-Laqgħa Ġenerali Annwali tal-kumpanija u li nżammet ilbieraħ, l-Air Malta din is-sena għamlet telf ta’ 16.2 miljun ewro meta suppost kellha tagħmel profitt ta’ 3.2 miljun ewro. Dan meta sal-2012, il-pjan ta' ristrutturar kien qiegħed on track.

Il-Kelliem tal-Partit Nazzjonalista għat-Turiżmu Robert Arrigo għamel referenza għal dak li ħareġ waqt il-Laqgħa Ġenerali Annwali tal-Air Malta waqt konferenza tal-aħbarijiet u li għaliha attendew ukoll il-Kelliema għall-Kompetittivita’ u t-Tkabbir Ekonomiku Kristy Debono u l-Kandidat tal-Partit Nazzjonalista għall-Elezzjoni Ġenerali Aaron Micallef. 

Robert Arrigo qal li hu inaċċettabli li jkollok Gvern li waqt proċess ta’ ristrutturar, li kien miftiehem mill-Gvern preċedenti, b’konsultazzjoni anke mal-Oppożizzjoni li dak iż-żmien kienet immexxija minn Joseph Muscat, u maqbul mal-Kummissjoni Ewropea,  ikun hemm indħil politiku mill-Gvern f’din il-kumpanija. Jekk il-Gvern se jibqa’ miexi b’dan il-mod, l-Air Malta mhux se tlaħħaq mal-pjan li għandha u dan se jħalli impatt kbir fuq l-ekonomija ta’ pajjiżna.

Arrigo qal li l-Gvern Laburista għandu jwieġeb għal numru ta’ mistoqsijiet li s’issa qed jibqa’ jagħżel li ma jweġibx u li l-poplu għandu dritt li jkun jaf. Fost oħrajn il-Partit Nazzjonalista, bħall-ħaddiema tal-Air Malta, qed jistaqsi jekk huwiex veru li l-Air Malta se tinbigħ, u jekk iva, liema parti ta’ din il-kumpanija se tinbigħ. Hu fakkar li l-Partit Laburista fil-Gvern m’għandux mandat elettorali biex ibigħ l-Air Malta u tenna li fid-diskors li l-Ministru responsabbli minn din il-linja tal-ajru għamel fl-AĠM tal-kumpanija, ammetta li f’dawn l-aħħar sentejn il-Gvern falla f’dan is-settur.

Il-Gvern Laburista għandu jieqaf iġib l-iskużi biex jiġġustifika l-falliment tiegħu fit-tmexxija tal-Air Malta u jammetti li l-pjan maqbul bejn il-Gvern u l-Kummissjoni Ewropea dwar ir-ristrutturar tal-Air Malta mhux sejjer kif ippjanat. Arrigo fakkar kif f’dawn l-aħħar xhur l-Air Malta impjegat 300 persuna iżjed u ingħataw promotions lil 17-il persuna li jammontaw għal 20,000 ewro fix-xahar iżjed fin-nefqa ta’ din il-kumpanija.

Kristy Debono saħqet fuq l-importanza tal-Air Malta u li s-settur turistiku qed isir aktar sinifikanti għal pajjiżna la darba l-kontribuzzjoni tiegħu qegħda dejjem tiżdied. Għaldaqstant hu importanti li nieħdu ħsieb dan is-settur billi nassiguraw li l-Air Malta tkun b’saħħitha u sostenibbli, sostniet Debono.

Kristy Debono appellat biex il-Gvern jispjega għalfejn il-pjan ta’ ristrutturar m’huwiex on track, kif ukoll biex ikun trasparenti mhux biss mal-ħaddiema tal-Air Malta iżda anke mal-poplu Malti u Għawdxi.  

29.10.14

It-telf tal-Air Malta żdied taħt Gvern Laburista.Kuntrarju għall-impressjoni li qed jiprova jagħti l-Gvern, l-linja nazzjonali tal-ajru Air Malta matul is-sena li għaddiet żiedet it-telf u mhux naqsitu.

Il-Partit Laburista, minkejja li l-amministrazzjoni kollha tiegħu bħalissa tinsab fiċ-Ċina, ħareġ jiddefendi malajr il-Gvern, u fi stqarrija qal li t-telf tal-Air Malta taħt il-Partit Laburista naqas bin-nofs.

Dan mhuwiex minnu. It-telf tal-Air Malta fl-2011 kien dak ta' 30 miljun ewro, fl-2012 kien ta' 13.7 miljun ewro. Issa taħt it-tmexxija tal-Gvern Laburista, u li kif indikat l-istess Chairperson tal-Air Malta, it-telf żdied għal 16-il miljun ewro.

Dawn il-fatti jfissru żewġ affarijiet :
 • taħt Gvern Laburista, t-telf tal-Air Malta flok naqas, żdied
 • taħt Gvern Nazzjonalista, l-proċess ta' ristrutturar tal-Air Malta kien on track, u l-uniku ħaġa li wasslet biex il-proċess imur off track hija l-bidla fil-Gvern.
Il-Ministru Edward Zammit Lewis mhuwiex kredibbli meta jgħid li “l-Air Malta tħalliet taħdem b'mod seren.” L-Oppożizzjoni tfakkar lill-Ministru Zammit Lewis li taħt it-tmexxija tal-Gvern Laburista, diġa' kellhom jinbiddlu 3 CEOs u 3 Chairm
​e​

n.

29.10.14

Aġir anti-demokratiku li ma jagħmilx ġieh lis-soċjeta' MaltijaDak li qal il-Ministru Manwel Mallia fil-Parlament nhar it-Tlieta li għadda, fejn bil-mod tiegħu hedded lil min jagħti informazzjoni biex jinkixef l-abbuż, il-vendikazzjonijiet u l-inkompetenza tal-Ministeru li hu jmexxi, ħadu lil pajjiżna fil-passat u f’perjodu iswed tal-politika Maltija.

Il-Kelliem għall-Intern u s-Sigurta’ Nazzjonali Jason Azzopardi qal dan waqt konferenza tal-aħbarijiet quddiem il-Parlament fi Pjazza San Ġorġ fil-preżenza tal-kandidata tal-Partit Nazzjonalista għall-elezzjoni ġenerali Alessia Psaila Zammit. Jason Azzopardi saħaq li l-Gvern m’għandux jiddejjaq li jkun hemm min ikollu l-kuraġġ jikxef il-ħażin bħalma huma abbużi u/jew korruzzjoni.

Kliem il-Ministru Mallia fil-Parlament jikkonfermaw dak li l-Oppożizzjoni Nazzjonalista tirrimarka dwar it-tmexxija inkompetenti tal-Ministru Mallia. Aktar minn hekk, dan l-aġir qed iġib fix-xejn il-Liġi tal-Whistleblower. Azzopardi żied jgħid li l-Gvern qed jibża’ mill-verita’ u qed iżomm il-verita’ milli toħroġ. Kien hawnhekk li fakkar dwar numru ta’ każijiet li juru ksur fil-liġi fl-aħħar xhur, fosthom
 • l-allegat twaqqif abbużiv ta’ proċeduri kriminali mill-eks Kummissarju tal-Pulizija,
 • l-arrest ta’ persuna innoċenti fuq akkużi ta’ hold-up
 • l-għibien ta’ żewġ tankers maqbudin b’ordni tal-Qrati minn taħt għajnejn l-Armata,
 • il-fatt li l-Korp tal-Pulizija spiċċawlu l-flus tal-overtime,
 • il-fatt li l-Korp fetaħ għassa bla permessi tal-MEPA,
 • il-fatt li ngħataw promotions lil tal-qalba fl-Armata mingħajr is-security clearance skond il-liġi u mingħajr rakkomondazzjoni skont il-liġi,
 • il-fatt li Pulizija tal-qalba qed jipprovdu protezzjoni lill-barranin li qed jiġu biex japplikaw għax-xiri taċ-ċittadinanza,
 • il-fatt li l-Gvern ta assistenza lill-barrani b'konnessjonijiet mal-Al Qaeda,
 • li ngħataw transfers vendikattivi fil-Korp tal-Pulizija, inkluż tnejn f'jum wieħed lill-istess persuna u erba' f'ġimgħa lil Maġġur,
 • u l-fatt li ġew ingaġġati Pulizija eks uffiċjali tal-Armata mingħajr taħriġ.

Minn naħa tagħha, Alessia Psaila Zammit qalet li hu inkwetanti li pajjiżna għandu Ministru tal-Gvern jitkellem b’dan il-mod. Politiku li m’għandu xejn x’jaħbi ma jagħmilx dawn it-tip ta’ dikjarazzjonijiet għaliex ikollu moħħu mistrieħ li fil-Ministeru li hu jmexxi l-iskoretezza qed tiġi indirizzata. Alessia Psaila Zammit irreferiet ukoll għall-każ ta’ ġurnalist tat-Times, li fil-jiem li għaddew kien vitma ta’ tattiċi tal-bullying mill-Ministru Mallia meta dan għamel mistoqsijiet leġittimi dwar il-Ministeru li Mallia stess imexxi.

30.10.14

Il-Gvern għandu jwieġeb mistoqsijiet dwar wieħed mix-shareholders tal-konsorzju Electrogas.Il-Gvern Laburista għandu jkun trasparenti u jwieġeb għall-mistoqsijiet li qed jagħmel il-poplu Malti u Għawdxi dwar il-bini ta’power station ġdida, b'mod speċjali issa li ġie żvelat li waħda mix-shareholders tal-konsorzju Electrogas, il-Gasol, għandha problemi finanzjarji kbar. Il-Gvern għandu jgħid ukoll

Il-Viċi Kap għall-Affarijiet tal-Parlament Mario de Marco qal dan waqt konferenza tal-aħbarijiet, flimkien mal-Kelliem tal-Oppożizzjoni għall-Enerġija u l-Konservazzjoni tal-Ilma George Pullicino u mill-Inġinier u Kandidat tal-Partit Nazzjonalista għall-elezzjoni ġenerali Mark Anthony Sammut.

Mario de Marco kkwota r-rapporti tal-awdituri tal-kumpanija Gasol li qalu li l-kumpaniaj qed tħabbat wiċċha ma' problemi finanzjarji kbar. Il-kumpanija Gasol għandha 30 fil-mija tal-konsorzju Electrogas li ntgħażel mill-Gvern biex jibni l-Powerstation il-ġdida, li skont kif wiegħed il-Gvern, se twassal biex jorħsu l-kontijiet tad-dawl. Din il-Powerstation kellha tkun mibnija sa Marzu li ġej, iżda l-Prim Ministru ma żammx mal-wegħda tiegħu, u sal-lum, ħadd għadu ma jaf meta se jibda l-bini tal-Powerstation u wisq anqas meta din se titlesta.

Hu għalhekk li l-Oppożizzjoni qed tagħmel numru ta' mistoqsijiet li l-poplu għandu dritt li jkollu tweġiba għalihom. Mario de Marco staqsa jekk il-fatt li din il-kumpanija, li hi shareholder prinċipali ta’ dan il-konsorzju, mhux se jkollha flus biżżejjed, huwiex se jkollu impatt fuq il-proġett tal-power station. Hu staqsa ukoll jekk il-Gvern għamilx financial due dilligence ta’ Gasol, min kien responsabbli għal dan id-due dilligence, x’impat l-istat finanzjarju preżenti ta’ Gasol jista’ jkollu fuq dan il-proġett u fuq kollox jekk il-problema finanzjarja ta’ din il-kumpanija hijiex marbuta mal-fatt li ma tħallasx id-depożitu lill-Gvern Malti.

George Pullicino staqsa jekk illum, l-investituri humiex qed jemmnu li dan il-proġett huwa sostenibbli u fattibli kif kien jgħid li hu l-Partit Laburista. Pullicino fakkar kif Gasol kienet il-kumpanija magħżula mill-Gvern mingħajr sejħa għal tender għaliex il-Gvern ried jaġgħel il-proċess tal-bini ta’power station biex tkun lesta sa Marzu li ġej meta issa rriżulta li din il-wegħda ma kienet xejn ħlief gidba.

Mark Anthony Sammut fakkar kif il-Partit Laburista kien jitkellem dwar it-trasparenza iżda f’dan l-każ mhux qed jagħti rendikont lill-poplu ta’ x’qed jiġri.

Il-Partit Nazzjonalista qiegħed jisfida lil Gvern biex ikun trasparenti u onest mal-popl. Il-poplu għandu kull dritt li jistaqsi u għal kull mistoqsija, jistenna tweġiba.

30.10.14

29.10.14

KAP B'DIREZZJONI--- Mario Rizzo NaudiIl-Partit Laburista għandu ħabta jipprova jnessi l-passat tiegħu lill-poplu.  U biex jagħmel dan jew jgħawweġ il-fatti inkella jipprova jiskredita lill-Partit Nazzjonalista.  Ftit ġimgħat ilu prova   jpingiha li fil-Partit Nazzjonalista hemm xi konfoffa kontra l-kap tal-Partit Simon Busuttil. 
Irrid infakkar li l-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil ntagħżel bħala kap b’vot siġriet qawwi ħafna tad-delegati tal-partit, fi proċess trasparenti u demokratiku. Ma tqiegħedx hemm minn xi ħadd kif kien sar meta Karmenu Mifsud Bonnici kien sar kap tal-Partit Laburista fis-snin tmenin.
Illum il-Laburisti insew f’liema stat prekarju kienu wara t-telfiet elettorali tas-snin tmenin u disgħin.  Tant kellhom diżgwid bejniethom li biex irażżnu l-kritika kontra l-amministrazzjoni tal-partit kienu ħolqu bord li sejħulu l-Bord ta’ Viġilanza u Dixxiplina tal-Partit Laburista, li xogħlu kien li jsikket jew jagħmel sarima ma ħalq l-imqarbin.  Tiftakruhom dawk it-tliet membri ta’ dak il-Bord li tant kienu jidhru fl-aħbarijiet tas-Super One, qishom it-tliet slaten maġi? 
Il-PN wara l-aħħar elezzjoni ukoll kellu problemi u beda proċess ta’ tiġdid li r-riżultati tiegħu jibdew jidhru aktar ma jgħaddi ż-żmien.  M’għamilniex bordijiet ta’ viġilanża.  Anzi, ftaħna diskussjoni matura u trasparenti biex nanaliżżaw l-iżbalji li wassluna għal telfa elettorali. Fl-istess ħin bdejna nġeddu l-politika tagħna f’kull qasam biex noffru oppożizzjoni serja u kostruttiva bi programm alternattiv għall-ġid ta’ pajjiżna.  
Il-PN sab ukoll problemi finanzjarji bħal ħaddieħor iżda ma kellux propjeta’ pubblika li kienet inagħtat lilu fil-passat biex tagħmel tajjeb għall-iżbilanċ.  Għaldaqstant it-triq li Simon Busuttil u l-amministrazzjoni tal-Partit sabu ma kinitx waħda lixxa u d-delegati tal-partit jirrikonoxxu l-ħidma sfiqa li qed issir f’dan ir-rigward mill-amministrazzjoni tal-Partit immexxija mis-segretarju ġenerali Chris Said.
Fil-fehma tiegħi, pero’, il-Partit Nazzjonalista llum qed ikollu jħabbat wiċċu mal-konsegwenzi tal-liberta’ li jemmen fiha. Din il-liberta’ wasslet biex il-PN ma ddejjaqx jumilja ruħu u jammetti li għamel l-iżbalji meta kien fil-gvern, ħaġa li l-Partit Laburista qatt ma għamel dwar affarijiet ferm agħar li saru meta l-laburisti kienu fil-gvern.  Dan qed wassal biex illum qisha saret kultura normali li tikkritika lill-PN anke meta ma jkunx hemm fuqhiex, fil-waqt li dak li jagħmel il-PL, anke meta jkun ħażin, jinħeba taħt it-tapit il-ħin kollu u ħadd ma jsemmi xejn.  Sfortunatament araw x’qed jiġri meta jsiru l-abbużi taħt dan il-gvern; minflok issib kritika ħarxa, issib l-istess politiċi tal-gvern u ġurnalisti ħbieb tagħhom moħħhom biex jiġġustifikaw l-abbużi.
Dan hu proċess li finalment isaħħaħ lill-Partit Nazzjonalista.  Iżda rridu nkunu rejalistiċi.  Minflok noqgħodu nokorbu, jew li nistennew li fi żmien qasir jsiru l-mirakli, għandna  nibdew naħlu l-enerġija tagħna biex nipproponu r-riformi aħna stess, internament.  Fl-istess ħin nassiguraw li niflu mill-qrib l-operat tal-gvern, biex ma nħalluhx iwettaq l-abbużi.  Issa għidna biżżejjed li ma konniex qrib tan-nies, u llum kull wieħed u waħda minna qed nagħmlu minn kollox biex inkunu qrib il-ħin kollu tal-elettorat.
Simon Busuttil qed jirnexxilu jwettaq ir-riformi kemm fl-istrutturi kif ukoll fid-direzzjoni politika tal-partit.  U dan qed iseħħ b’konsultazzjoni sħiħa ma kull min hu involut fil-partit. Għalhekk hu mportanti li l-kontribut tagħna għandu jibda billi nwasslu l-messagg fl-istrutturi nterni tal-partit inniffsu. Din hija d-dixxiplina mistennija minn kull membru ta’ partit politiku.
Din id-dixxiplina ssaħħaħ it-tmexxija tal-partit u tkattar it-twettiq tar-riformi neċessarji. Naturalment, l-avversarji politiċi tagħna ma jieħdux gost b’dan u ma jitilfux okkażjoni biex jippruvaw ipinġu sitwazzjoni bil-maqlub.  Pero’ dan mhux se jaqtagħlna qalbna. Aħna konvinti mis-serjeta’, il-commitment u l-ispirazjoni tal-kap tagħna.

Simon Busuttil huwa kap b’direzzjoni, konvint u determinat.  U aħna lkoll ċerti li għad jasal iż-żmien meta l-ħidma tiegħu tagħti l-frott u l-PN jerġa’ jikseb l-appoġġ tal-maġġoranza tal-poplu b’Simon jieħu postu bħala Prim Ministru futur ta’ pajjiżna.  

Joseph Muscat għandu jieqaf jidħaq bin-nies.Aħbar wara l-oħra qed tikkonferma kemm il-Prim Ministru Joseph Muscat qiegħed jidħaq bin-nies. Wara l-gidba b'rabta mal-bini tal-Power Station, meta baqa' jsostni sal-aħħar li kollox kien “on track”, issa Muscat se jkun qed jagħti 58c bħala żieda tal-għoli tal-ħajja.

Dan qalu l-Kelliem għall-Finanzi Tonio Fenech waqt konferenza tal-aħbarijiet li matulha appella lill-Prim Ministru Joseph Muscat biex jieqaf jidħaq bil-poplu Malti u Għawdxi. “Huwa ta' insult li filli tgħid li l-ekonomija miexja tajjeb, u filli tħabbar li se tkun qed tagħti biss 58c lill-familji Maltin u Għawdxin,” qal Tonio Fenech. Hu fakkar li ċ-ċifra ta' 58c hija n-nofs tal-ammont li ngħata lill-poplu Malti u Għawdxi erba' snin ilu meta Joseph Muscat niżżel in-nies fit-toroq biex jiprotestaw.

Dwar dan, il-Ministru Fenech fakkar li l-Partit Nazzjonalista diġa' għamel appell lill-Gvern biex minnufih iraħħas dawn il-prezzijiet. Hu fakkar li l-prezz internazzjonali taż-żejt illum jinsab fl-istess livell li kien fih f'Settembru 2010. “L-uniku differenza hi li l-prezz li l-poplu Malti qed iħallas għad-diesel hu ta' 30c aktar, u għall-petrol 22c aktar. Din hija taxxa u għalhekk mhux aċċettabli, u l-Gvern għandu jraħħas dawn il-prezzijiet minnufih,” sostna Tonio Fenech.

Tonio Fenech spjega kif bejn l-2008 u l-2012, il-ħaddiema u l-pensjonanti Maltin ingħataw medja ta' 3.84 ewro fil-ġimgħa bħala żieda skont l-għoli tal-ħajja. Dan ifisser medja ta' 200 ewro fis-sena. Is-sena d-dieħla, għal kuntrarju, iż-żieda għall-għoli tal-ħajja se tkun biss ta' 30 ewro f'sena sħiħa.

Minn naħa tiegħu, l-Kelliem għall-Impjiegi u l-Persuni b'Diżabilita' Stephen Spiteri spjega kif bosta familji mhux qed ilaħħqu mal-ħajja u għalhekk, iż-żieda minima ta' 58c hija redikola. Hu spjega kif fl-aħħar xhur, il-bejgħ mill-ħwienet naqas sew u sostna li biex l-ekonomija terġa' tibda tirpilja hemm bżonn azzjonijiet aktar drastiċi.

Stephen Spiteri spjega kif filwaqt li l-poplu Malti se jkun qed jieħu biss żieda ta' 58c fil-ġimgħa, l-Gvern ta' Joseph Muscat introduċa numru ta' taxxi ġodda li jammontaw għal ferm aktar minn 58c fil-ġimgħa. Fost dawn wieħed isib iż-żidiet fit-tariffi tal-eżamijiet tal-MATSEC, iż-żidiet fit-tariffi tal-liċenzji tas-sewqan, iż-żidiet fil-prezzijiet tal-eżamijiet tal-liċenzji tas-sewqan, miżati fis-settur edukattiv, iż-żieda fil-prezz tal-gass, kif ukoll l-insistenza li l-prezzijiet tal-petrol u d-diesel jibqgħu għoljin meta l-prezz internazzjonali taż-żejt qed jitbaxxa u laħaq livelli baxxi ħafna. Hu esprima d-diżappunt tiegħu għall-fatt li filwaqt li l-familji Maltin se jingħataw biss 58c fil-ġimgħa, l-mara tal-Ministru Konrad Mizzi qed tingħata 3,250 ewro fl-istess perjodu.

Fl-aħħarnett, Tonio Fenech qal li l-Gvern, fil-budget li jmiss għandu jassigura li l-ħaddiema u l-pensjonanti ma jmorrux lura iżda 'l quddiem. “Dan jista' jagħmlu billi jnaqqas it-taxxa fuq id-dħul u jagħti kumpens rikorrenti lill-ħaddiema li ma jħallsux taxxa, kif ukoll lill-pensjonanti,” appella Tonio Fenech.

23.10.14

Il-Gvern qed joħloq dipendenza soċjali fuqu nnifsu.Il-Gvern Laburista qed iżid id-dipendenza ekonomika fuqu biż-żieda ta’ impjiegi mal-Gvern u bin-nefqa bla rażan. Dan qed iwassal sabiex pajjiżna mhux qed ikollu tkabbir sostenibbli iżda tkabbir artifiċjali. F’termini ekonomiċi dan m’huwiex tkabbir vijabli u qed iwassal sabiex jinħoloq żbilanċ fil-pajjiż li fil-futur jaf joħloq problemi serji.
Il-Kelliem tal-Oppożizzjoni għall-Finanzi, Tonio Fenech qal dan waqt konferenza tal-aħbarijiet fid-Dar Ċentrali u li fiha ta l-ewwel reazzjonijiet tiegħu għad-dokument ta’ qabel il-baġit li ppreżenta l-Gvern. Fenech fisser kif bil-passi li qed jieħu l-Gvern qed joħloq aktar dipendenzi milli opportunitajiet. Hu ikkonferma li l-Gvern qed joħloq it-tkabbir ekonomiku li qed jitkellem dwaru iżda meta wieħed iħares lejn iċ-ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika hemm tħassib serju dwar kif qed isir dan it-tkabbir. Dan għaliex it-tkabbir tal-Gvern hu riflessjoni tan-nefqa bla rażan u żieda kbira ta’ nies li daħlu jaħdmu mal-Gvern f’din il-leġislatura. L-istatistika turi biċ-ċar li fi tlettax-il xahar ta’ Gvern Laburista, il-Gvern daħħal 3,700 persuna ġdida fis-settur pubbliku; ekwivalenti għal għaxar impjiegi ġodda kuljum mill-Gvern mal-Gvern. F’termini aktar sempliċi, nofs il-ġid li qed jinħoloq qed jinħoloq mill-Gvern u dan għaliex iż-żieda ta’ aktar ħaddiema mal-Gvern qed tagħmel l-ekonomija ikbar.
Fid-dawl ta’ dan il-fatt, Fenech saħaq fuq l-importanza li nżidu l-importazzjoni u l-esportazzjoni ta’ pajjiżna. Bil-mod ta’ kif qed imexxi l-Gvern, id-dejn tal-pajjiż qed ikompli jikber la darba l-Gvern qed jonfoq iktar biex ikabbar l-ekonomija li tiddependi fuqu. Dan m’huwiex il-mod ta’ kif Gvern serju għandu jmexxi l-finanzi tiegħu, sostna Tonio Fenech.
Il-Kelliem tal-Oppożizzjoni tenna li għalkemm kien hemm żieda fis-settur privat, din iż-żieda m’hijiex biżżejjed u l-Gvern qed jiġġustifika dan b’żieda fl-impjiegi mas-settur pubbliku. Fenech għamel referenza għas-settur tal-manifattura li sejjer għall-agħar xahar wara l-ieħor. Għaldaqstant wieħed kien jistenna li fid-dokument ippreżentant, il-Gvern kien se jindirizza dan is-settur biex jerġa’ jagħti spinta lil dawn in-negozji. L-istess jgħodd għall-bejgħ fil-ħwienet li skont l-aħħar statistiċi qed ikompli jonqos u l-Gvern għandu jara kif se jinċentiva dan is-settur tant importanti.

Fenech tkellem ukoll dwar id-defiċit ta’ pajjiżna li bħalissa hu 210 miljun ewro. Id-dejn żdied b’400 miljun ewro. Tonio Fenech appella lill-Gvern u lill-Ministru Scicluna biex ma jilgħabx bid-defiċit ta’ pajiżna u ħeġġeġ lill-Ministru sabiex jżomm mal-miri finanzjarji skont il-figuri oriġinali li kien tkellem dwarhom.


02.10.2014

Taxxa bil-moħbi fuq l-edukazzjoni.Il-Gvern ta' Joseph Muscat introduċa taxxa ġdida fuq l-edukazzjoni. Għall-kuntrarju ta' kif issoltu jimxi dan il-Gvern, li għal kull ħaġa jsejjaħ lill-ġurnalisti u l-kameras għal konferenza tal-aħbarijiet, iż-żidiet fil-miżati tal-eżamijiet tal-MATSEC inżammu moħbija, u kellha tkun il-media li tinforma lill-pubbliku b'dawn iż-żidiet.

F'konferenza tal-aħbarijiet, il-Kelliem tal-Edukazzjoni Joe Cassar esprima d-diżappunt tiegħu għall-fatt li l-Gvern għażel li jintroduċi taxxa fuq l-edukazzjoni, u żied il-piż finanzjarju fuq l-istudenti u l-familji tagħhom.

Joe Cassar sostna li l-Partit Nazzjonalista huwa favur li s-sistema li tamministra l-MATSEC tissaħħaħ u tiġi ffinanzjata b'mod aħjar. “L-istudenti u l-familji tagħhom iridu li tissaħħaħ is-sistema iżda żgur li ma jaċċettawx il-fatt li jkunu huma li jħallsu aktar għal dan, meta hemm eluf ta' ewro li qed imorru fil-bwiet tal-Ministri, n-nisa tagħhom, u Deputati tal-Gvern li għandhom diversi rwoli,” sostna Joe Cassar.
Il-Kelliem tal-Edukazzjoni spjega kif familja b'żewġt itfal li se jagħmlu l-eżamijiet tal-MATSEC issa jridu jħallsu 140 ewro aktar.

Il-Kelliem tal-Partit Nazzjonalista staqsa wkoll ma' min saret konsultazzjoni dwar dawn iż-żidiet. Hu fakkar li l-għaqdiet tal-istudenti kollha esprimew id-diżappunt tagħhom li ma ġewx ikkonsultati dwar dawn iż-żidiet fil-miżati. Joe Cassar talab lill-Ministru Evarist Bartolo biex jippubblika kull tip ta' studju li sar qabel ma daħlu fis-seħħ dawn iż-żidiet. “Lanqas ħaġa li seta' jagħmel il-Gvern qabel jintroduċi miżati bħal dawn hu li jagħmel Social Impact Assessment. Dan għandu jiġi ppubblikat minnufih,” sostna Joe Cassar.

Minn naħa tiegħu, l-kandidat tal-Partit Nazzjonalista Justin Schembri spjega kif din iż-żieda mhijiex waħda ta' għażla, iżda obbligatorja. “L-eżamijiet qegħdin hemmhekk u huma pass naturali fil-proċess tal-edukazzjoni. Illum-il ġurnata, l-istudenti ma jpoġġux għal eżami wieħed jew tnejn, iżda l-maġġoranza tagħhom jpoġġu għal medja ta' 8 eżamijiet jew aktar kull sena,” sostna Justin Schembri.

Justin Schembri esprima l-ħsibijiet tiegħu li din iż-żieda taf twassal biex studenti li l-familji tagħhom ma jkunux jifilħu jħallsu dawn iż-żidiet, jispiċċaw biex ma jpoġġux għal eżamijiet li forsi ma jkunux daqshekk importanti.

23.10.14.

Rating pożittiv iżda hemm bozoz ħomor mixgħula.Il-Partit Nazzjonalista jilqa’ b’sodisfazzjon id-deċiżjoni tal-kumpanija ta’ Credit Rating Moody’s li tikkonferma l-qagħda ta’ pajjiżna bħala waħda stabbli. Fid-deċiżjoni tagħha Moody’s tgħid li qed tagħti rating stabbli b’mod partikolari grazzi għall-prestazzjoni ekonomika ta’ pajjiżna, li ħareġ b’saħħtu mil-kriżi, kif ukoll grazzi għat-tkabbir pożittiv b’mod partikolari fil-qasam tat-turiżmu u s-servizzi, b’mod partikolari s-servizzi finanzjarji.

L-istess stqarrija ta’ Moody’s tkompli tixkef l-ingann ta’ Muscat fuq il-Power Station. Filwaqt li l-Prim Ministru jibqa’ jgħid li l-posponiment hu biss ta’ ftit xhur, Moody’s tgħid li l-proġett tal-Electrogas għadu biss fil-fażijiet inizjali.

Il-Partit Nazzjonalsita jinnota wkoll bit-tħassib ix-xettiċiżmu ta’ Moody’s dwar il-ħidma tal-Gvern fil-qasam tal-enerġija, fejn Moody’s turi dubji dwar kemm ir-riformi li suppost qed isiru se jwasslu għar-riżultati finanzjarji mwiegħda  b’mod li l-Enemalta tiffinanzja r-roħs fit-tariffi.

Dan huwa aktar ta’ tħassib meta meħud fil-kuntest tal-fatt li għal aktar minn darba fir-rapport tagħha, Moody’s tiġbed l-attenzjoni għaż-żieda kbira fid-dejn ta’ pajjiżna, li taħt Gvern Laburista żdied bi 3 miljun ewro kuljum.

Il-Partit Nazzjonalista jfakkar li hemm numru ta' bozoz ħomor mixgħula li l-Gvern ma jistax jibqa' jinjora. Dawn jinkludu t-tnaqqis drastiku fl-esportazzjoni u l-importazzjoni kif ukoll it-tnaqqis fil-bejgħ mill-ħwienet.

28.10.14

Gvern Laburista żied id-dejn fuq il-familji bi 3 miljun ewro kuljum.Il-Gvern ta' Joseph Muscat żied id-dejn fuq il-familji Maltin u Għawdxin bi 3 miljun ewro kuljum fl-ewwel sitt xhur ta’ din is-sena. Dan ħareġ minn ċifri ppubblikati lbieraħ mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika (NSO) dwar il-qagħda finanzjarja ta’ pajjiżna.

Din l-istatistika turi kif fuq perjodu ta’ sitt xhur biss, il-Gvern irnexxilu jgħabbi lil-pajjiżna b’aktar minn nofs biljun ewro f’dejn ġdid. Dan l-iżvilupp iħasseb serjament lill-Partit Nazzjonalista dwar il-futur tal-qagħda finanzjarja ta’ pajjiżna. Is-saħħa tal-finanzi ta’ pajjiżna hija fattur importanti biex Malta tibqa’ attraenti għal investiment produttiv li joħloq il-postijiet tax-xogħol.

Fl-aħħar snin, pajjiżna kien iddejjen mingħand il-familji Maltin u Għawdxin u r-riżultat ta’ dak is-self huwa investiment sostanzjali fi proġetti kapitali li pajjiżna għadu jgawdi minnhom sal-lum, minn skejjel sa sptarijiet ġodda, minn ajruport sa toroq arterjali ġodda kif ukoll f’impjanti li jtejbu l-kwalità tal-arja u l-baħar ta’ pajjiżna.

Għall-kuntrarju, il-Gvern ta' Joseph Muscat m’għandux x’juri għal dawn it-3 miljun ewro kuljum li qed jonfoq, ħlief għall-ħolqien ta’ mijiet ta’ impjiegi ġodda u żieda ta’ salarji għal tal-qalba u għall-ispejjeż operattivi tal-Gvern bl-akbar Kabinett fl-istorja. Fl-istess perjodu, biex ipatti għall-infiq żejjed tiegħu, ħalla lill-poplu Malti jħallas l-petrol u diesel bl-għoli minkejja li l-prezz taż-żejt niżel fl-aktar livelli baxxi ta’ dawn l-aħħar 5 snin.

Joseph Muscat innifsu kien wiegħed li se jkun qed jikkontrolla l-infiq tal-Gvern. L-istatistika tal-NSO tikkonferma kemm dak li qal Muscat mhuwiex minnu. Dan huwa sinjal ieħor ta' kemm lil Muscat, ħadd ma jista' jemmnu.

F’dan il-kuntest, il-Partit Nazzjonalista qed jitlob lil Gvern jispjega għalfejn għadu qed jgħabbi lill-familji Maltin u Għawdxin b'dan id-dejn li qed inawwar l-istabilita' ekonomika u finanzjarja li pajjiżna għandu bżonn biex jattira l-investiment u joħloq ix-xoghol.
22.10.14.

Joseph Muscat lanqas fuq il-pagi u l-pensjonijiet ma jista' jitwemmen.

Il-Prim Ministru Joseph Muscat ma jista' jitwemmen f'xejn, lanqas fuq il-pagi u l-pensjonijiet.

Il-Prim Ministru ma jistax jitwemmen fuq il-pagi meta qabel sar Prim Ministru għamel il-protesti fit-toroq kontra żidiet ogħla minn t'issa u wiegħed li se jżid il-pagi sostanzjalment għal living wage, imma issa qed jilgħab biċ-ċifri u l-ewwel intqal li ż-żieda se tkun ta' €1.16 u mbagħad qed jingħad li se tkun €0.58.

Ma jitwemminx lanqas il-Prim Ministru Muscat fuq il-pagi u l-pensjonijiet għax waqt li hawn taħwid kemm se tkun iż-żieda li se jagħti, qed jiċċarġja lill-familji Maltin prezzijiet għoljin għall-fuels; fil-każ tal-petrol 24c ogħla minn kif kien il-prezz tiegħu meta l-prezz taż-żejt kien fl-istess livell tal-lum, u fil-każ tad-diesel 30c ogħla. Il-Gvern Laburista qed jibgħat ukoll lill-pensjonanti jixtru l-mediċini li suppost jipprovdilhom b'xejn.

Ma jitwemminx lanqas il-Prim Ministru Muscat meta għadu kif għamel Deputat tiegħu stess, Carmelo Abela, kelliem tiegħu biex jagħti l-aħbar taż-żieda ta' €0.58 fil-pagi u fil-pensjonijiet meta l-istess Carmelo Abela se jkun qed idaħħal 58,000 ewro fis-sena; għall-ħaddiema 58 cents, għal tal-qalba 58,000 elf ewro.

Jekk huwa veru li l-mekkaniżmu tal-COLA qed jindika żieda ta' €0.58c, fil-baġit il-Gvern għandu jagħti kumpens lill-familji KOLLHA għall-piżijiet li hu stess qed jitfa' fuq il-familji Maltin f'petrol u diesel ogħla u f'taxxi oħrajn moħbijin bħat-taxxa fuq l-edukazzjoni biż-żieda fil-miżati tal-eżamijiet.
27.10.14Il-Prim Ministru gideb ukoll dwar il-pagi.Il-Prim Ministru Joseph Muscat qed jerġa' jinqabad f'gidba oħra kbira, apparti l-gidba li jirriżenja jekk ma jlestix power station oħra sa ħames xhur oħra. Issa nqabad li gideb ukoll fil-kampanja kbira li għamel fl-oppożizzjoni fuq il-faqar, il-pensjonijiet, is-servizzi soċjali u l-living wage.

Fil-ħames snin bejn l-2008 u l-2013, il-paga medja f'Malta żdiedet b'2,640 ewro minkejja li d-dinja kienet għaddejja mill-agħar kriżi ekonomika f'mitt sena. Fl-istess ħames snin, il-pensjonanti gawdew iż-żieda sħiħa li kienet medja ta' kważi 4 ewro fil-ġimgħa.

Fl-istess waqt, imma, Joseph Muscat kien qed jgħid li jneħħi l-faqar billi jintroduċi l-living wage, jiġifieri paga li tkun ferm ogħla minn mill-paga minima, u li jżid il-pensjonijiet u s-servizzi soċjali b'ammonti sostanzjali ħalli 'jeradika' l-faqar.

Issa, l-istess Joseph Muscat qed jilgħab biċ-ċifri u l-ewwel jgħid li ż-żieda se tkun €1.16 fil-ġimgħa u mbagħad jgħid li se tkun €0.58. Dawn iż-żidiet għadhom kemm ġew deskritti mill-Alleanza Kontra l-Faqar bħala 'miżeri'.

Dan waqt li l-Ministri u d-Deputati Laburisti u l-qraba tagħhom qed jiffangaw f'pagi fenomenali. Il-mara tal-Ministru li jgħid li xirja ta' ġimgħa għand is-supermarket tiswa 25 ewro qed taħtaf 13,000 ewro fix-xahar. Il-familja tad-Deputat Laburista Silvio Schembri għandha tmien karigi. U l-aħħar eżempju ta' ffangar Laburista hu mid-Deputat Laburista Carmelo Abela li qed jaħtaf 1,115 ewro fil-ġimgħa.

Lil dal-Prim Ministru ma jista' jemmnu ħadd f'dak li jgħid. Joseph Muscat la żamm il-kelma li ta sena wara l-elezzjoni f'Dissett tas-6 ta' Marzu li għadda u lanqas ma żamm il-wegħda tal-living wage.

24.10.14

Il-Partit Popolari Ewropew se jlaqqa Konvenzjoni straordinarja f'Malta

 

Il-Partit Popolari Ewropew se jlaqqa' Konvenzjoni straordinarja f'Malta fl-ewwel nofs tas-sena 2017.

Dan tħabbar illum fi tmiem laqgħa tal-Kapijiet tal-Partit tal-Partit Popolari Ewropew fi Brussell li għaliha kien preżenti l-Kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil.

Il-Konvenzjoni straordinarja tal-PPE se tissejjaħ f'Malta fuq talba tal-Kap tal-Partit Nazzjonalista u tħabbret fi tmiem negozjati li fihom ipparteċipa direttament Dr. Simon Busuttil.

Għal din il-Konvenzjoni se jkunu preżenti f'Malta il-Kapijiet tal-partiti politiċi li huma membri tal-Partit Popolari Ewropew fosthom il-Kanċillier Ġermaniż Angela Merkel, il-Prim Ministru Spanjol Mariano Rajoy, il-Prim Ministru tal-Greċja Antonis Samaras u Prim Ministri oħra minn pajjiżi bħall-Polonja, il-Portugall, il-Fillandja, l-Ungerija, il-Lavja u l-Irlanda.

Għall-Konvenzjoni tal-Partit Popolari Ewropew huwa mistenni li jattendu mal-1,000 delegat tal-PPE minn madwar l-Ewropa kollha.

Fl-ewwel reazzjoni tiegħu għall-ahbar, il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Dr. Simon Busuttil laqa' b'sodisfazzjon kbir id-deċiżjoni tal-Partit Popolari Ewropew li jlaqqa' Konvenzjoni straordinarja f'Malta.

Dr Busuttil qal: "Din hija l-ewwel darba li l-Partit Popolari Ewropew se jsejjaħ Konvenzjoni fuq din l-iskala f'Malta u dan sar fuq insistenza tal-Partit Nazzjonalista. B'dan il-ġest, il-Partit Nazzjonalista se jġib f'Malta bosta mexxejja Ewropej fi żmien meta Malta jkollha l-Presidenza tal-Unjoni Ewropea."

Huwa żied jgħid li "anke mill-Oppożizzjoni, il-Partit Nazzjonalista għadu rispettat ferm fi Brussell u huwa kapaċi jipperswadi lil ħaddieħor fl-aħjar interess ta' pajjiżna."

Dr. Busuttil qal li d-deċiżjoni ta' llum ittieħdet wara ħidma intensiva mill-Partit Nazzjonalista li ilha għaddejja sa mis-sajf li għadda, filwaqt li rringrazzja lil dawk kollha li taw sehemhom, fosthom is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Chris Said, is-Segretarju Internazzjonali Trevor Degiorgio, l-Ewroparlamentari Nazzjonalisti David Casa, Roberta Metsola u Therese Comodini Cachia kif ukoll numru ta' uffiċjali tal-Partit f'Malta u fi Brussell.

Għat-taħdidiet fi Brussell, il-Kap tal-Partit Nazzjonalista kien akkumpanjat mill-Kap tad-Delegazzjoni Nazzjonalista fil-Parlament Ewropew David Casa.

23.10.14

Il-Partit Nazzjonalista jsellem lil Manni Spiteri.Il-Partit Nazzjonalista jsellem il-memorja tax-xandar Manni Spiteri, wieħed mill-aktar xandara ta' esperjenza u li ddedika ħajtu biex ix-xandir ta' pajjiżna jimxi 'l quddiem.

Manni Spiteri għamel numru ta' snin jaħdem ukoll mal-mezzi tax-xandir tal-Partit Nazzjonalista.

Wieħed ma jistax ma jfakkarx l-imħabba li Manni Spiteri kellu għal Malta u għall-lingwa Maltija. Dan huwa eżempju għal kull min għandu għal qalbu 'l pajjiżna.

Il-Partit Nazzjonalista jsellem lil Manni Spiteri u jagħti l-kondoljanzi lill-familja Spiteri.

22.10.14

PN's position on abortion and euthanasia remains the sameThe PN unequivocally states that there is no cause for concern on its position on abortion and euthanisia because it remains unchanged, 
 that is in favour of life.


During this weekend's General Convention, a suggestion was made by one of the participants calling upon the party to be fully informed about 
various social issues in order to be prepared should they ever arise. This would enable the party to discuss the issue in an informed and mature manner rather than be caught unprepared.

This was the sole point of the 
suggestion and not to change the party position.


28.10.14

25.10.14

Fejn ser nispiċċaw?1.      Il-pożizzjoni politika f’dawn l-aħħar ġimgħat kompliet tinbidel.  Sfortunatament is-sitwazzjoni għal pajjiżna mhix bl-istess saħħa u direzzjoni tajba.  Il-Gvern immexxi mill-Partit Laburista issa qiegħed imiss mar-realtà tal-affarijiet u qiegħed jidħol għall-eżamijiet li l-eventi jqegħduh fihom.  Hemm uħud li għadda minnhom, però hemm uħud oħra li weħel fihom.  Weħel b’mod u manjiera li wieħed fuq naħa jinkwieta ruħu għalihom u fuq in-naħa l-oħra serjament jittama li jinbidlu.  Dan huwa l-pajjiż tal-Maltin u l-Għawdxin kollha u naħdmu u naqdfu lkoll biex nimxu ‘l quddiem.  Il-fatt li aħna fil-bank tal-Oppożizzjoni ma jfissirx li aħna ma ngħinux biex isir is-sewwa, u wisq u wisq inqas li ser nieħdu pjaċir b’dak li huwa żbaljat.  Dak li qiegħed isir ħażin illum ma jinbidilx għax ma jibqax l-istess gvern, iżda b’miżuri oħra li lkoll nafu kemm jafu jkunu diffiċli u kumpliikati biex iseħħu.

2.      Xogħolna skont il-Kostituzzjoni jibqa’ dak li nidhru man-nies sabiex nuru dak li għaddej ħażin.  Naħdmu fil-Parlament u barra sabiex dawk li jistgħu jibdlu, jibdlu fit-triq it-tajba.  Jekk hemm min qiegħed jieħu għalih mhux qiegħed jifhem li dak huwa dmirna.  Dak li ngħidu, dak li nwettqu mill-Oppożizzjoni qiegħed isir biex il-pajjiż jimxi kif għandu.  Ninkwetaw meta naraw li diversi mill-wegħdiet elettorali li saru mhux talli mhumiex iseħħu, talli qiegħed iseħħ il-kontra tagħhom.  Hemm parti sw mill-poplu li qed tħoss ir-realtà ekonomika u soċjali tal-ġurnata li qed tweġġagħha.  Nafu dan minn dawk li huma fil-parti t’isfel jew dak li jħossuhom niżlin ‘l isfel fis-soċjetà.

3.      Gvern ma jistax ikun perfett però jżid fl-impreċiżjonijiet tiegħu meta għalkemm ikollu stat mhux tant tajjeb f’idejh, flok jipprova jirranġa, jwebbes rasu.  Iwebbes rasu f’żewġ toroq: l-ewwel, milli jibda jaħrab mill-problema u jikkonvinċi ruħu li dak li hemm ma jeżistix; u t-tieni billi jagħlaq kull bieb għal xi forma ta’ djalogu kostruttiv.  Ngħid dan għax għada fil-Parlament nibdew u ngħalqu dibattitu importanti dwar dak li l-Gvern qiegħed jgħid fuq is-settur tal-enerġija elettrika.  Saru diversi wegħdiet u ngħad ħafna diskors fuq dak li kien ser iwettaq u jagħmel qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali u wara li issa jidher ċar li mhuwiex sejjer isir.  Għalkemm hemm min jista’ jaħseb li dan qiegħed isir fuq is-sempliċi raġuni li l-Gvern qiegħed imur lura mit-termini li intrabat huwa stess li jżomm, fir-realtà id-dibattitu jmur ferm iktar ‘il bogħod minn dan.  L-Oppożizzjoni Nazzjonalista ser tkun qed tiffoka fuq is-settur kollu.  Ser tħares u tistaqsi f’dibattitu liberu u kostruttiv dak li sewwasew qiegħed jiġri.

4.      Il-Gvern jidher ċar li ħa deċiżjonijiet varji.  Deċiżjonijiet li ma ġewx spjegati.  Daħal fi ftehim li ma ppubblikax.  Ħeba u għadu qiegħed jaħbi dak li minflok għandu jersaq quddiem u jispjega.  Ma’ kull ġurnata qed niskopru problemi li qabel ma kienx hemm.  Qed naraw li hemm mossi li flokser iwasslu sabiex ikollna sigurtà u moħħna mistrieħ minn dak li ġej għalina bħala pajjiż, ser insibu l-kontra.  Huwa minnu li hemm il-gravità li kien il-Prim Ministru nnifsu li daħal fin-nofs u diġà hemm min qiegħed jinnota diskrepanzi bejn dikjarazzjonijiet tal-bieraħ u dak ta’ llum, però f’dan il-mument il-prijorità hija t-trasparenza u informazzjoni ċara.  Dak li huwa ħażin ser ngħiduh u nippretendu li l-Gvern jieħu l-passi neċessarji sabiex jibdlu u fl-istess ħin ikun proattiv u dak li jidher li qed imur lura jġibu ‘l quddiem.

5.      Diversi fil-pajjiż qed jibdew jistaqsu, ġustament, fejn aħna sejrin.  Għandna din il-kwistjoni tal-power station li ġiet posposta u kkumplikata fix-xejn.  Għandna t-trasport pubbliku li qiegħed il-ħin kollu jikkumplika ruħu fin-nuqqasijiet ta’ kull ġurnata f’mobilità u telf ta’ ħin tax-xogħol.  Hemm diversi li qed jistaqsu sewwasew x’qiegħed isir fil-MEPA, b’Awtorità li baqgħet ma nfirditx, b’politika li ġiet waħda ta’ approvazzjoni ta’ kollox.  Hemm ukoll il-fatt li bqajna ma ċċaqlaqniex għall-bini tal-Parlament il-ġdid bil-kumplikazzjonijiet legali kollha li ġejjin.  Biex wieħed ma jsemmix ukoll dak li għaddej fl-Airmalta, b’persuni ta’ kmand jibgħatu messaġġi li huma dijametrikament opposti.

6.      Nifhmu li l-burdata hemm barra mhix waħda li ser ittellef lill-Gvern il-maġġoranza li għandu.  Però hemm iktar u iktar mill-elettorat ta’ kull naħa li qiegħed jistaqsi x’inhuwa jiġri.  Il-Partit Nazzjonalista rnexxielu jiġġieled ma’ diversi setturi, però almenu kien kapaċi jmexxi ‘l quddiem l-affarijiet ġenerali tal-Istat.  Kien kapaċi jamministra ferm aħjar minn dak li qiegħed jiġi amministrat illum.  It-tama tagħna kienet li dan il-Gvern Laburista jieħu t-tajjeb li għamilna u jibni fuqu.  Minflok qed naraw li sfortunatament beda billi kisser kollox u llum flok qed jibni fuq dak likien hemm, hemm jibni mill-ġdid ħażin.  Waqt li qed naraw dawn l-affarijiet iseħħu quddiemna, ta’ Oppożizjoni responsabbli bilfors nistaqsu x’qed jiġri sewwa u fejn ser nispiċċaw finalment.  Nittamaw għas-sewwa, għalkemm fil-preżent qed naraw kompletament il-kontra.


21.10.14

Il-Prim Ministru għandu jippubblika kull kuntratt u ftehim li ffirma dwar l-enerġija qabel id-dibattitu ta' nhar it-Tnejn.F'ġieħ it-trasparenza li tant tkellem dwarha fil-kampanja elettorali, il-Prim Ministru Joseph Muscat għandu jippubblika kull kuntratt li ffirma fil-qasam tal-enerġija qabel id-dibattitu Parlamentari dwar dan is-settur ta' nhar it-Tnejn li ġej. Minkejja li sal-bieraħ stess, il-Gvern ftaħar li laħaq ftehim mal-konsorzju Electrogas u ma' Shangai Electric Company, sa issa, Joseph Muscat żamm dawn il-ftehim mistura u moħbija mill-poplu Malti. Il-poplu Malti għandu kull dritt ikun jaf Joseph Muscat, xi ftehim iffirma f'ismu u bi flus il-poplu Malti u Għawdxi.

Dan qalu l-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista għall-Affarijiet tal-Parlament Mario de Marco f'konferenza tal-aħbarijiet quddiem il-Head Offices tal-Enemalta, l-Marsa. Hu kien akkumpanjat mill-Kelliem għall-Enerġija George Pullicino u l-Kelliem għall-Ippjanar u s-Simplifikazzjoni tal-Proċessi Ryan Callus.

Mario de Marco sostna li bl-iżviluppi kollha tal-aħħar jiem b'rabta mal-bini tal-Power Station il-ġdida li wiegħed Muscat u li permezz tagħha, għandhom jorħsu t-tariffi tad-dawl u l-ilma, lil Joseph Muscat m'għadu jemmnu ħadd. Muscat mhux biss rabat il-futur politiku tiegħu ma' din il-Power Station, iżda sa ftit xhur ilu baqa' jinsisti li kollox jinsab on track, meta issa li ħarġet il-verita', jirriżulta li l-Power Station għadha lanqas bdiet tinbena.

George Pullicino qal li l-Prim Ministru għadu sa llum jirrifjuta li jippublika l-kuntratti, tant li din il-ġimgħa stess, fit-tweġiba għall-Mistoqsija Parlamentari, qal li l-kuntratt mal-Electrogas se jkun ippublikat fil-mument opportun biss. Hu wkoll għamel referenza għall-Power Station tal-BWSC, l-istess Power Station li Muscat għamel kampanja sħiħa kontriha. Jirriżulta, skont anke kif ġie żvelat, li din il-Power Station tant hi tajba, li saħansitra ġibdet l-interess tal-kumpanija tal-Gvern Ċiniż li xtrawha u għandhom kontroll assolut tagħha.

Ryan Callus staqsa x'se tkun l-analiżi tal-credit rating agencies wara l-aħbar li l-Power Station mhux se tkun lesta sa Marzu li ġej. Huwa fakkar li l-credit rating agencies żammew il-credit rating bil-premessa li tinbena l-Power Station fi żmien sentejn kif imwiegħed.

17.10.14

Tislima xierqa lil Pawlu Cremona.


Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil isellem u jirringrazzja lil Pawlu Cremona għall-ħidma tiegħu fit-tmexxija tal-Knisja f'Malta matul l-aħħar snin.
Bla dubju li Pawlu Cremona kien u għadu bniedem ta' onesta' u integrita'. Żgur li d-deċiżjoni li ħa, f'dan iż-żmien diffiċli għalih, hija waħda kuraġġjuża. Fid-dawl tal-fatt li Pawlu Cremona ħass li ma setax jaqdi l-funzjoni tiegħu bl-aħjar mod possibli, huwa ammirrabli li ddeċieda li jagħti spazju lil demm ġdid fit-tmexxija tal-Knisja f'Malta.
Minn issa, il-Partit Nazzjonalista jawgura lis-suċċessur ta' Pawlu Cremona fit-tmun tal-Knisja f'Malta.

 
​1​8.10.2014

Il-Partit Nazzjonalista jsellem lill-Maġistrat Joseph Apap BolognaIl-Partit Nazzjonalista jsellem il-memorja tal-Maġistrat Joseph Apap Bologna. Il-Maġistrat Apap Bologna għadu kif irtira wara snin twal ta' servizz lejn il-ġudikatura ta' pajjiżna.

Il-Maġistrat Apap Bologna dejjem qeda dmiru b'sens ta' lealta' lejn il-pajjiż. Ir-rispett li kellu l-Maġistrat Apap Bologna wassal biex fl-aħħar ġimgħat inħatar bħala membru fuq il-Kummissjoni Permanenti Kontra l-Korruzzjoni.

Il-Partit Nazzjonalista jsellem lill-Maġistrat Joseph Apap Bologna u jagħti l-kondoljanzi lill-familja Apap Bologna f'dan il-mument diffiċli.

20.10.14

Joseph Muscat għandu jraħħas il-prezz tal-petrol u d-diesel minnufih.Il-Prim Ministru Joseph Muscat għandu minnufih iraħħas il-prezz tal-petrol u d-diesel fid-dawl tal-fatt li l-prezz internazzjonali taż-żejt qiegħed dejjem nieżel u issa laħaq l-aktar livelli baxxi fl-aħħar 4 snin. Hija ħasra li l-familji Maltin u Għawdxin qed jispiċċaw iħallsu prezzijiet ferm ogħla minn dawk li għandhom ikunu.

Dan qalu l-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista għall-Ħidma fil-Parlament Mario de Marco f'konferenza tal-aħbarijiet li kienet indirizzata wkoll mill-Kelliem għall-Finanzi Tonio Fenech u mill-Kelliem għall-Enerġija u l-Konservazzjoni tal-Ilma George Pullicino.

Mario de Marco irrefera wkoll għall-fatt li dan kollu jħalli impatt fuq l-ekonomija u l-finanzi tal-Gvern Malti. Hu rrefera għall-istatistika li ħarġet il-ġimgħa li għaddiet li poġġiet lil Malta l-agħar fl-Ewropa f'dak li għandu x'jaqsam mal-produzzjoni tal-industrija kif ukoll l-esportazzjoni u l-importazzjoni. Din l-istess statistika turi li l-kompetittivita' ta' pajjiżna qed tonqos u ħafna drabi, l-prezz tal-petrol u d-diesel ikollu effettu fuq il-kompetittivita' tal-pajjiż. Għaldaqstant, fl-isfond ta' dan kollu, l-Partit Nazzjonalista qed jagħmel dan l-appell biex il-Prim Ministru jraħħas il-prezz tal-petrol u d-diesel minnufih.

George Pullicino ppreżenta tabella tal-prezz internazzjonali taż-żejt mill-2008 'l hawn. Hu wera kif minn Jannar 2013 sa llum, il-prezz taż-żejt fis-suq internazzjonali raħas b'aktar minn 22%. Madanakollu, f'Malta, l-prezz tal-petrol raħas bi 2% u d-diesel raħas b'1.4%. Il-prezz tad-diesel illum huwa ta' €1.36, waqt li f'Settembru 2010, meta il-prezz internazzjonali taż-żejt kien daqs kemm hu llum, il-prezz kien €1.06, jiġifieri 30ċ irħas.

George Pullicino fakkar kif fil-kampanja elettorali ta' qabel l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew, Joseph Muscat sejjaħ konferenza tal-aħbarijiet biex jiftaħar li raħħas il-prezz tal-petrol u d-diesel b'2ċ u li l-prezz se jibqa' l-istess sal-aħħar tas-sena. Issa jirriżulta li dik id-deċiżjoni ma kenitx tajba għall-familji Maltin u Għawdxin għax bħalissa, suppost, il-familji Maltin qed iħallsu ferm anqas għall-fuels.

Tonio Fenech spjega kif l-iskuża tal-Gvern – li hemm id-differenza tal-kampju – ma treġix. Dan għaliex anke f'Settembru 2010, meta l-prezz internazzjonali taż-żejt kien bejn wieħed u ieħor fl-istess livelli ta' dak li qiegħed fih illum, il-kambju kien jeżisti.

Il-Kelliem għall-Finanzi qal li l-familji Maltin iridu li jħallsu prezz li verament jirrifletti dak internazzjonali, u mhux iħallsu aktar sempliċiment għaliex il-Gvern ikun ħa deċiżjonijiet żbaljati ta' kemm jixtri u meta jixtri. Fenech iddeskriva l-prezz li qed jitħallas illum fuq il-petrol u d-diesel bħala taxxa indiretta fuq il-poplu Malti biex tagħmel tajjeb għar-roħs fuq il-kontijiet tad-dawl u l-ilma.

20.10.14

Ebola Virus : erba' proposti oħra tal-Oppożizzjoni.


Il-Gvern għandu jeskala l-premaramenti tiegħu biex jilqa' għall-agħar eventwalita'

Fid-dawl tal-fatt li l-kriżi tal-Ebola Virus qed tippersisti fuq skala bla preċedent, il-Partit Nazzjonalista jħeġġeġ lill-Gvern biex jeskala l-preparamenti infrastrutturali u operattivi tas-servizzi tas-saħħa pubblika sabiex dawn ikunu lesti jilqgħu għal kull eventwalita’ mingħajr paniku u f’qafas dixxiplinat ta’ miżuri li jagħti aktar fiduċja u serħan il-moħħ lill-ħaddiema fis-servizzi tas-saħħa u dawk tas-sigurta’ f’pajjiżna. Fl-isfond tal-fatt li llum il-Gvern se jaghmel Stqarrija fil-Parlament, l-Oppożizzjoni se tkompli tkun pro-attiva u qed tressaq sensiela ta’ proposti oħra intiżi biex ikomplu jsaħħu l-qafas preparatorju ta’ pajjiżna, fosthom:
​1.   ​
SCREENING OBBLIGATORJU: Il-Gvern għandhu jikkunsidra li jdaħħal screening obbligatorju (kemm fl-ajruport kif ukoll fil-points of entry marittimi) għal dawk il-passiġġieri li jkunu daħlu fl-UE minn xi pajjiż fir-reġjun li fih hu magħruf li ġew infettati persuni bl-Ebola virus.
​2.   ​
ISOLATION/INFECTIOUS DISEASE UNIT F’BINJA SEPARATA: Minħabba l-fatt li l-Isptar Mater Dei huwa l-uniku Sptar ewlieni ta’ pajjiżna li fih jidħlu eluf ta’ pazjenti u ħaddiema kuljum, il-Gvern għandhu jikkunsidra li jiżviluppa faċilita’ separata biex fiha jiġu rikoverati u ttrattati pazjenti li jittestjaw pożittiv għall-Ebola virus.
​3.   ​
INKLUŻJONI TAL-IMSIEĦBA EWLENIN: Hemm bżonn li l-imsieħba ewlenin kollha fil-qasam tas-saħħa jkunu parti mill-isforz komuni biex tiġi indirizzata din it-theddida. Għaldaqstant il-Gvern għandu jikkunsidra li jistieden lill-Unions u l-Assoċjazjonijiet ewlenin biex huma wkoll jipparteċipaw fil-Kumitat ta’ Moniteraġġ. Għalkemm id-deċiżjonijiet kollha eżekuttivi jibqgħu prerogattiva tal-Gvern, il-fatt li l-imsieħba ewlenin kollha jkollhom il-fakulta’ li jagħtu l-veduta tagħhom jista’ jwassal biex tiġi ispirata aktar fiduċja fil-ħaddiema.
​4.   ​

REĠISTRU TAR-RIŻORSI: Il-Gvern għandu jikkunsidra wkoll li jikkompila reġistru ta’ dawk il-ħaddiema fis-servizzi tas-saħħa li huma verament ippreparati li jagħtu sehemhom fl-eventwalita li jfeġġ każ tal-Ebola virus f’pajjiżna. Minbarra li jingħataw il-kundizzjonijiet xierqa u l-ilbies u apparat neċessarju, dawn il-ħaddiema għandhom jingħataw aktar taħriġ speċjalizzat biex jissaħħulhom il-ħiliet u l-fiduċja tagħhom fihom infushom biex ikunu jistgħu jittrattaw pazjenti infettati mingħajr ma’ jesponu lilhom infushom għal riskji bla bżonn.

Il-Partit Nazzjonalista se jsostni l-politika tiegħu li jibqa’ jġib l-interess tal-pazjenti u tas-saħħa pubblika qabel kull kunsiderazzjoni oħra. Dawn l-erba’ proposti huma prova ċara oħra ta’ kemm l-Oppożizzjoni għandha l-politika tagħha tas-saħħa mibnija fuq l-aġenda tat-tisħiħ tas-saħħa tan-nies.21.10.14

Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil f'laqgħa mal-parteċipanti tal-Parlament Nazzjonali taż-Żgħażagħ.Il-Partit Nazzjonalista hu interessat kif qed jaħsbuha ż-żgħażagħ fl-oqsma l-aktar importanti f’dan il-pajjiż speċjalment f’dawk l-oqsma li jolqtu direttament lilhom. Fuq kollox il-Partit Nazzjonalista dejjem kien il-partit taż-żgħażagħ u li jemmen fl-aspirazzjonijiet tagħhom. Il-politika tal-Partit Nazzjonalista se tkompli tirrifletti l-ambizzjonijiet taż-żgħażagħ kollha.

Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil qal dan waqt laqgħa li dalgħodu kellu ma’ grupp sabiħ ta’ żgħażagħ li fil-jiem li għaddew ipparteċipaw fil-Parlament Nazzjonali taż-Żgħażagħ. Dan il-grupp kien immexxi mill-President tal-Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ Isabelle Camilleri. Iż-żgħażagħ ippreżentaw il-proposti u r-riżoluzzjonijiet tagħhom f’erba’ oqsma li huma l-edukazzjoni, it-turiżmu, it-trasport u r-riforma fid-droga.

Simon Busuttil qal li dawn huma oqsma importanti ħafna u li l-Partit Nazzjonalista qed jaħdem bis-sħiħ biex ikun tassew il-vuċi tal-poplu. Dwar l-edukazzjoni, Simon Busuttil qal li l-idea ta’ banding, u li allura teskludi persuni b’diżabilita’, tinkwetah tassew u pajjiżna ma jistax jeskludi jekk tassew nemmnu fl-inklussivita’. Dwar it-turiżmu, Simon Busuttil tkellem dwar l-importanza ta’ dan is-settur għaliex hu parti integrali mill-ekonomija ta’ pajjiżna. Hu qal li l-Partit Nazzjonalista poġġa s-sitwazzjoni fl-Air Malta fuq l-aġenda u rrefera għal mod kif qed jimxu l-affarijiet f’din il-linja tal-ajru taħt Gvern Laburista fejn fl-aħħar sena u nofs kellhom jinbidlu tliet Chairman ta' din il-kumpanija. Sfortunatament il-Gvern mhux qed ikun ċar dwar il-privatizzazzjoni tal-Air Malta.

B’referenza għat-trasport, Busuttil qal li dan il-qasam qiegħed jitkellem dwaru kulħadd għaliex it-traffiku m’hijiex perċezzjoni iżda realta’. Taħt dan il-Gvern is-sitwazzjoni tat-traffiku marret għall-agħar u dan kollu jirrifletti ħażin fuq il-kompetenza ta’ dan il-Gvern. Dwar is-suġġett tar-riforma tad-droga, Busuttil fakkar kif il-Moviment Żgħażagħ tal-Partit Nazzjonalista diġa’ ħareġ b’pożizzjoni iżda l-Gvern għadu ma ħareġ b’ebda abbozz ta’ liġi għall-Parlament.

Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista irringrazzja liż-żgħażagħ preżenti fid-Dar Ċentrali u ħeġġihom sabiex ikomplu jagħtu s-sehem tagħhom fit-tfassil tal-politika ta’ pajjiżna.

Preżenti għal-laqgħa kien hemm il-Whip tal-Grupp Parlamentari u Kelliem għall-Kunsilli Lokali David Agius, il-Kelliem għaż-Żgħażagħ u l-Isport Robert Cutajar, il-Kelliem għall-Edukazzjoni Joe Cassar u Darren Carabott mill-Moviment Żgħażagħ Partit Nazzjonalista.
​21.10.14


Idea Malta : L-ewwel Konvenzjoni Ġenerali tal-Partit NazzjonalistaIl-Partit Nazzjonalista nieda l-ewwel Konvenzjoni Ġenerali tiegħu li se ssir fi tmiem il-ġimgħa bejn il-Ġimgħa 24 u l-Ħadd 26 ta' Ottubru fil-lukanda Corinthia San Ġorġ f'San Ġiljan. It-tema ta' din il-Konvenzjoni Ġenerali hija Idea Malta.

F'konferenza tal-aħbarijiet, is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Chris Said spjega l-idea wara din il-Konvenzjoni Ġenerali. “Idea Malta għaliex waqt il-Konvenzjoni Ġenerali rridu, bħala Partit, nisimgħu l-ideat ta' bosta persuni li mhumiex fil-Partit Nazzjonalista dwar kif jaraw lil Malta tiżviluppa fis-snin li ġejjin,” sostna Chris Said. Chris Said qal li din hija opportunita’ għal kull persuna li trid tikkontribwixxi fit-tfassil tal-politika ta’ pajjiżna.

Il-President tal-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Paula Mifsud Bonnici spjegat kif l-idea tal-Konvenzjoni Ġenerali twieldet fid-diskussjoni li saret qabel saru l-aħħar emendi għall-istatut tal-Partit Nazzjonalista. Dik tal-weekend li ġej hija l-ewwel Konvenzjoni Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista u għaliha huma mistiedna kemm it-tesserati kollha tal-Partit Nazzjonalista, kif ukoll nies oħra li mhumiex tesserati iżda jixtiequ jisimgħu u jagħtu l-ideat tagħhom. Paula Mifsud Bonnici spjegat kif se tkun mqassma din il-Konvenzjoni, hekk kif matul it-tliet t’ijiem tal-Konvenzjoni se jkunu qed jiġu indirizzati diversi suġġetti ta’ importanza b’ħarsa lejn il-futur u l-viżjoni ta’ pajjiżna.

Preżenti għall-konferenza tal-aħbarijiet kien hemm ukoll il-President ta' din l-ewwel Konvenzjoni Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Rosette Thake, li se tkun qed tmexxi s-sessjonijiet tal-Ġimgħa filgħaxija, s-Sibt filgħodu u l-Ħadd filgħodu. Hi spjegat li tinsab onorata ħafna li ntgħażlet f’din il-kariga u fil-passat dejjem żammet lura milli tagħti sehma fil-partit iżda issa tħoss li dan hu l-mument li wieħed jagħti l-kontribut tiegħu fil-Partit Nazzjonalista għall-ġid ta’ pajjiżna. Thake ħeġġet lill-pubbliku biex jattendi u jkun parteċipi mhux biss billi jisma', iżda anke billi jieħu sehem fl-interactive workshops li se jsiru s-Sibt filgħodu.

Gvern mibni fuq gidba.Dan hu Gvern tal-gideb u tal-kontradizzjonijiet u dan ħareġ biċ-ċar mis-seduta tal-bieraħ fil-Parlament fejn l-Oppożizzjoni għamlet numru ta’ mistoqsijiet lill-Gvern u lill-Prim Ministru li iżda sfortunatament ma ġewx imwieġba. Agħar minn hekk, il-Gvern lanqas wieġeb mistoqsijiet simili li għamlet ukoll id-Deputat tal-Gvern Marlene Farrugia.

Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil qal dan waqt konferenza tal-aħbarijiet fid-Dar Ċentrali u li għaliha kien hemm preżenti l-Viċi Kap tal-Partit għall-Affarijiet tal-Parlament Mario de Marco, il-Kelliem għall-Finanzi Tonio Fenech u l-Kelliem għall-Enerġija u l-Konservazzjoni tal-Ilma George Pullicino.

Simon Busuttil qal li dwar il-bini ta' power station ġdida f’sentejn, il-Gvern qed jagħżel li ma jikkumentax u din hija konferma ċara li l-Gvern ma jafx kif se jwieġeb id-domandi li l-Oppożizzjoni qed tagħmel f'isem il-poplu Malti u Għawdxi. Għaldaqstant, Busuttil reġa’ fakkar kif dan il-Gvern, qabel u anke wara l-elezzjoni, kien qal li se jibni power station f’sentejn biex ikun jista’ jraħħas il-kontijiet tad-dawl.

Il-Prim Ministru Joseph Muscat kien għamilha ċara li jekk ma jlestix il-Power Station kif imwiegħed f’sentejn, kien se jerfa’ r-responsabbilta’ hu personalment u jirriżenja. Hawnhekk Simon Busuttil fakkar kif fis-6 ta’ Marzu li għadda, sena wara li l-Partit Laburista kien elett fil-Gvern, Muscat kien qal lill-ġurnalist Reno Bugeja fuq il-programm ‘Dissett’ li kien “konvintissimu” li se jlesti l-proġett fil-ħin, u jekk le kien se jżomm mal-kelma tiegħu.

Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista rrefera għal numru ta’ gideb li l-Prim Ministru Muscat qed jinqabad fihom. Dawn huma:
 • Il-gidba li t-tanker tal-gass huwa meħtieġ biex il-power station titlesta f’sentejn;
 • Il-kontradizzjoni li l-proġett weħel għax il-Gvern wiegħed l-istess ħaġa lill-Electrogas u lic-Ċiniżi.
 • Il-gidba li r-roħs fil-kontijiet mhux marbut mal-bini tal-power station ġdida.
 • Il-gidba li l-Enemalta mhux se tiġi privatizzata;
 • Il-gidba li l-power station tal-BWSC hija fabbrika tal-kanċer.
 • Il-gidba li l-power station tal-BWSC hija teknoloġija li tħammeġ.
 • Il-gidba li l-prezzijiet mal-Electrogas se jintrabtu għal 10 snin.
Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista reġa’ tenna l-appell tiegħu biex il-prezzijiet tal-petrol u d-diesel jkunu mraħħsin illum qabel għada. Hu qal li llum id-diesel jiswa 30ċ ta’ ewro aktar kull litru milli kien jiswa fl-2010 meta l-prezz taż-żejt kien l-istess bħall-lum. Illum l-unleaded petrol jiswa 24ċ ta’ ewro aktar kull litru milli kien jiswa fl-2010 meta l-prezz taż-żejt kien l-istess prezz bħall-lum.

Fl-isfond ta’ dan kollu, Simon Busuttil qal li kull min irid jaghmel is-somom mill-ewwel kapaċi jasal ghall-konklużjoni li dak li qed jonqos mill-kontijiet tad-dawl qed iħallas għaliħ permezz tal-prezzijiet tal-petrol u d-diesel. Għaldaqstant Busuttil sejjaħ dan bħala ingann mill-Prim Ministru Joseph Muscat. Sal-lum il-Partit Nazzjonalista għadu mingħajr risposti għal numru sħiħ ta’ mistoqsijiet li Muscat mhux qed iwieġeb dwar dan is-suġġett.

Il-Partit Nazzjonalista qed jitlob li l-unika għażla li baqagħlu l-Prim Ministru hija li jżomm il-kelma tiegħu. Simon Busuttil qal jekk Muscat ma jagħmilx dan ikun qed juri biċ-ċar li bħala Prim Ministru ma jżommx kelmtu u li l-kelma ta’ Muscat ma tiswa’ xejn u li bħala politiku ma jistax jitwemmen. Fuq kollox dan huwa Gvern mibni fuq gidba, temm jgħid Simon Busuttil.

21.10.14

18.10.14

Għamilna l-ġid.1.      Ser fl-aħħar nibdew minn għada s-seduti parlamentari.  Hemm diversi liġijiet pendenti fuq l-aġenda li għad irridu naraw, niddibattu u nivvutaw fuqhom.  Dan il-Gvern għandu għad-dispożizzjoni tiegħu kwantità kbira ta’ xogħol li sar minn leġislatura preċedenti.  Ħidma li għandu l-għażla jew li jaħdem fuqha u jimxi ‘l quddiem, inkella li jħalliha fejn hi.  Niddejqu naraw diversi biċċiet jitkissru.  Nieħdu pjaċir naraw li jkompli jsir progress.  Hemm min fost l-Eżekuttiv li qiegħed japprezza dak li ħallejna.  Ħaddieħor moħħu biss biex ikerraħna.

2.      Il-propaganda li kienet qegħda ssir b’ħafna suċċess fil-bidu ta’ din il-leġislatura, illum qegħda titlef mis-sustanza tagħha.  Titlef għax f’dawn l-għoxrin xahar ta’ dan il-Parlament, il-poplu beda issa jqabbel bejn tmexxija u oħra.  Il-poplu li jaħseb, li jinfluwenza u jirraġuna jaf li ebda gvern ma jiġi u jagħmel biss ħażin u ieħor il-kontra.  Għalhekk kien hemm bażi li serviet lill-Partit Laburista għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew li jipprova jiddemonizza dak kollu li sar minn gvernijiet immexxija mill-Partit Nazzjonalista.  Dik il-karta ħadmet, però llum m’għadhiex tista’ għax fid-deċiżjonijiet li issa bilfors qed ikollhom jiġu meħuda hemm min issa jqis bejn il-kliem u l-fatti.

3.      Wieħed jifhem dejjem iktar li l-kampanji ddisprati li saru mill-Partit Laburista kienu għalihom neċessarji biex jippruvaw jagħmlu: l-ewwel, distinzjoni bejniethom u bejnna; u t-tieni, biex jipperswadu l-kontra ta’ dak li kien qiegħed isir.  Kien hemm min ma setax jitkellem fuq diversi miżuri tajba li kienu qed isiru biex il-Partit Laburista ma jkissirhomx bil-magna denigratorju li kien irnexxielu jibni.  Biss, altru dak li jingħad u altru dak li huwa, fuq żewġ livelli prinċipali.  L-ewwel, issa li l-Partit Laburista qiegħed fil-gvern qiegħed isib ruħu fid-diffikultà u l-kumplikazzjoni li jsarraf id-diskors, il-wegħdi u l-proposti bażati fuq il-ħolm li kien għamel mar-realtà tal-ġurnata.  It-tieni, għax dak li ngħad li l-istat tal-affarijiet hu, issa diversi qegħdin isibu li mhuwiex minnu.  Qalu li l-proposti li l-Partit Nazzjonalista kien għamel kienu ħżiena, mentri issa qed isibu li fil-fatt kellhom tort.

4.      Hemm diversi ministri li qegħdin f’din id-diffikultà.  Altru x’qal il-Partit Laburista fl-Oppożizzjoni, u altru llum x’irid jiġi effettivament implimentat.  L-agħar f’dan mhuwiex tant din il-kumplikazzjoni li twieldet mir-realtà tal-kampanja tal-wegħdi jew ta’ “għid iva” għall-kontra, iżda aħna bħala partit fl-Oppożizzjoni x’qegħdin naraw.  Hemm ir-realtà li ħafna mill-ħidma li saret meta l-Partit Nazzjonalista kien fil-gvern kienet tajba.  Però l-propaganda li saret mill-partit oppost ġiebet diversi llum li jiddubitaw dak li sar jew emmnu dak li min ried ikerraħna qal.  Iktar ma jgħaddu l-ġranet, iktar qiegħed joħroġ li hemm ħafna xogħol li hemm bżonn li niddefendu u mhux aħna stess li għamilnieh narmuh jew niddubitaw minnu.

5.      Meta tara dak li hu għaddej u tifhem iktar ma’ dawk li jaħsbu, qed joħroġ ċar li ħafna qed joħorġu mid-diskors tal-Partit Laburista u jidħlu fir-realtà ta’ kull ġurnata.  Min għandu rasu fuq għonqu, anke jekk ma vvutax għalina jifhem dejjem iktar dan kollu.  Hawn issa reazzjoni li qed tifforma ruħha li aħna, bħala Partit Nazzjonalista, m’aħniex nirreaġixxu mill-ewwel għaliha.  Hemm deċiżjonijiet li ġew meħuda li ħafna jimmaġinaw li kienu ħżiena jew li huma hekk u ftit jagħtu l-opportunità jew l-ispazju biex wieħed ikun jista’ jispjegahom.  Ma konniex gvernijiet inkompetenti, wisq inqas traskurati jew non-professjonali.  Konna determinati nagħtu l-aqwa tagħna.  Nistudjaw u naqraw dak li hemm, niltaqgħu u niddiskutu ma’ kemm jista’ jkun persuni.  Dan għax konna u għadna rridu l-ġid lil dan il-poplu u lil dan il-pajjiż.  Filwaqt li ftit xhur ilu ma kellniex il-klima politika adatta biex nitkellmu, issa ngħid li mhux biss għandna, anzi għandna d-dmir li nagħmlu.  Għamilna l-ġid u dan hemm bżonn li jkun magħruf u spjegat għax fuqu jista’ forsi jinbena iktar u ma jitkissirx fix-xejn dak li huwa tajjeb.


14.10.14

Il-Partit Nazzjonalista kellu raġun

Wara tliet xhur ta' kontroversja li ħoloqha Joseph Muscat bla bżonn, il-Partit Nazzjonalista jinnota b'sodisfazzjon li l-Prim Ministru Joseph Muscat għamel u-turn oħra u ta raġun lill-Partit Nazzjonalista.

Tliet xhur ilu, Muscat ħoloq firda bla bżonn fil-pajjiż meta ddeċieda li jħassar l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali li kien imisshom isiru f'nofs il-pajjiż is-sena d-dieħla. Wara li l-Kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil insista bis-saħħa li l-prinċipju tad-demokrazija m'għandux jintmiss, issa l-Prim Ministru daqq l-irtirata u ħabbar li l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali se jsiru s-sena d-dieħla, kif suppost.

Il-Partit Nazzjonalista huwa sodisfatt li rebaħ is-sens komun. Dan jikkonferma kemm il-Partit Nazzjonalista kellu raġun. Li kien għal Muscat, l-elezzjonijiet tas-sena d-dieħla ma jsirux. Kienet biss l-insistenza tal-Kap tal-Partit Nazzjonalista li wasslet biex l-elezzjonijiet tal-Kunsilli jsiru xorta.

Il-Partit Nazzjonalista jinnota wkoll li l-Gvern ħabbar li mill-2019, l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali se jibdew isiru kull ħames snin mal-elezzjoni tal-Parlament Ewropew. Dwar dan il-Partit Nazzjonalista għandu riżervi. F'dan l-istadju ifakkar biss li għal dawn l-aħħar 27 sena, kull darba li ntmessu elezzjonijiet f'pajjiżna, dan dejjem sar b'kunsens bejn iż-żewġ partiti rappreżentati fil-Parlament. Il-Gvern ta' Joseph Muscat m'għandux ikisser ukoll dan il-kunsens nazzjonali.


13.10.2014

13.10.14

Konferma ċara li l-Gvern daħħal 3,800 ruħ fis-settur pubbliku fl-ewwel 14-il xahar tiegħu.


Iċ-ċifri dwar is-suq tax-xogħol (Gainfully Occupied Population) li ħarġu llum jikkonfermaw li l-Gvern Laburista fl-ewwel 14-il xahar tiegħu daħħal 3,800 ruħ fis-settur pubbliku. Jikkonfermaw ukoll li x-xahar l-ieħor, il-Ministru tal-Finanzi gideb dwar l-impjiegi mal-gvern.
Il-Ministru tal-Finanzi Edward Scicluna kien ikkonferma f'rapport lill-Kummissjoni Ewropea li minn mal-gvern jirtiraw 1,500 ruħ fis-sena u kien wiegħed li minflokhom kien se jdaħħal biss 1,000 ħalli jkun jista' jikkkontrolla l-iżbilanċ.
Iżda l-Gvern Laburista f'dawn l-14-il xahar mhux biss irrimpjazza l-madwar 1,750 ruħ kollha li rtiraw, talli żied magħhom 2,072 ruħ oħra kif juru ċ-ċifri ppubblikati llum.
Dan ifisser li minn Marzu 2013 sa Mejju li għadda, il-Gvern daħħal fis-settur pubbliku 3,800 ħaddiem.
Dan juri li flok suq tax-xogħol ibbażat fuq l-inizjattiva privata, il-Gvern Laburista qed idawwar ix-xejra tal-ekonomija Maltija lejn suq tax-xogħol ibbażat fil-biċċa l-kbira fuq impjiegi mal-gvern.
Iċ-ċifri tal-lum ikomplu jgiddbu wkoll b'mod ċar lill-Ministru tal-Finanzi li x-xahar li għadda kien ipprova jagħti x'jifhmu lill-ġurnalisti li ż-żieda qawwija fl-impjiegi mal-gvern kienet biss waħda 'statistika' minħabba xi 'riklassifikazzjoni'.
Iċ-ċifri tal-lum juru li dak li qal il-Profs Edward Scicluna mhuwiex veru. Lill-Profs Scicluna jgiddbuh mhux biss iċ-ċifri tal-lum imma wkoll l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatisika, l-Awtorità tal-Istatistika u kalkoli li għamlu ġurnalisti indipendenti.
Il-fatt li l-Profs Scicluna gideb b'mod ċar dwar iċ-ċifri tax-xahar li għadda għax ħaseb li l-ġurnalisti mhux se jindunaw ipoġġi f'dubju dak kollu li jgħid il-Ministru tal-Finanzi li hu responsabbli għal din iż-żieda qawwija fl-impjiegi mal-gvern.

​​

06.10.2014

Il-Partit Nazzjonalista qed jaġġorna l-politika tiegħu fl-edukazzjoni.L-Università hi xhieda tal-impenn kbir tal-Partit Nazzjonalista bħala l-partit tal-edukazzjoni. Il-Partit Nazzjonalista qiegħed fi proċess li jaġġorna l-policies tiegħu permezz ta' policy fora, u tant l-edukazzjoni hija għall-qalb il-Partit Nazzjonalista, li forum partikolari huwa ddedikat għal dan is-settur.

Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil qal dan waqt żjara li għamel fl-Universita’ ta’ Malta fl-okkazzjoni tal-Freshers Week, li tiġi mal-bidu tas-sena akkademika. Busuttil saħaq li l-mira ta’ pajjiżna għandha tkun li kemm jista' jkun nies - mhux fl-etajiet tal-istudju biss - jieħdu gradi universitarji f'Università miftuħa saħansitra aktar b'korsijiet filgħaxija u part-time. Dan fid-dawl tal-fatt li llum hemm ukoll metodi teknoloġiċi ġodda kif il-korsijiet jistgħu jitwasslu lil firxa saħansitra usa' ta' studenti. 

L-Univerista’ għadha kemm għalqet 50 sena mit-tqegħid tal-ewwel ġebla tal-bini tagħha f’Tal-Qroqq u l-Kap tal-PN iddeskriva dan il-bini bħala ‘rigal tal-Indipendenza lill-poplu Malti.’ Busuttil fakkar kif wara l-1987 sar ftuħ kbir fl-Università permezz tas-sitema tal-istipendji, bini ieħor fiha - l-aħħar wieħed il-fakultà tal-ICT mill-Gvern preċedenti u bi flus li l-Gvern Nazzjonalista akkwista bis-sħubija fl-Unjoni Ewropea - inkluż il-Pixxina Nazzjonali. F’Għawdex sar ukoll Ċentru tal-Università.

Il-Partit Nazzjonalista jemmen li s-sistema tal-edukazzjoni trid torbot mal-industriji ġodda li gvernijiet tal-futur iridu jkunu qed jiġbdu lejn Malta. Is-suċċess ta' gvernijiet Nazzjonalisti fix-xogħol kien mibni wkoll fuq l-infrastruttura edukattiva li bnew minn kmieni għall-industriji produttivi ġodda li ġibdu lejn Malta - servizzi finanzjarji, avjazzjoni, teknoloġija tal-komunikazzjoni u l-informazzjoni, gaming - biex l-impjiegi li joħolqu dawn l-industriji joħduhom ħaddiema Maltin.

​​

03.10.2014

Gvern diviżiv li jfittex il-firda flok l-għaqdaWara tliet xhur jaħli l-ħin tan-nies bi problema li ħoloq hu stess dwar it-tneħħija tal-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali, dalgħodu, waqt attivita’ politika, il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li se jħabbar xi forma ta’ kompromess. 

Il-Partit Nazzjonalista jinsisti li mal-prinċipji demokratiċi bħalma huma l-elezzjonijiet mhemmx kompromessi. Id-demokrazija m'għandhix tintmiss u daqshekk. L-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali diġa’ huma skedati bil-liġi u l-ebda Prim Ministru f'pajjiż suppost demokratiku mgħandu jħassar l-elezzjonijiet.

Joseph Muscat ħoloq kwistjoni li ġabet diviżjoni fil-pajjiż bla bżonn, meta ħareġ bl-idea banali li jħassar l-elezzjonijiet. Jekk irid isolvi l-problema li ħoloq hu stess kull mgħandu jagħmel huwa li jirtira l-proposta tiegħu u ma jmissx id-demokrazija. 

It-tema tal-Kunsilli Lokali mhix l-uniku waħda li Muscat ra kif għamel biex ikun diviżiv. 

Huwa ta’ għajb li fl-istess ġimgħa li Karmenu Vella ġie approvat bħala Kummissarju Ewropew bis-saħħa tal-appoġġ tal-Partit Popolari Ewropew – li jinkludi l-ewroparlamentari tal-Partit Nazzjonalista – dalgħodu, flok irringrazzja lill-Partit Nazzjonalista għall-appoġġ tiegħu, il-Prim Ministru reġa’ żera dubji bla bżonn dwar l-appoġġ tal-Ewroparlamentari tal-Partit Nazzjonalista. Din hija gidba, tant li anke l-ewroparlamentari Laburista Marlene Mizzi ġiet irrappurtata fil-media tikkonferma li l-Ewroparlamentari Nazzjonalisti appoġġjaw lil Karmenu Vella.

Minkejja li bil-paroli jgħid li hawn wisq politika u electoral fatigue, il-Prim Ministru - taparsi modern u bi stil politiku ġdid - għadu jmur jiżra l-firda politika fil-każini kull nhar ta’ Ħadd filghodu. Jekk tassew irid inaqqas il-firda politika, il-Prim Ministru għandu jibda billi jagħti l-eżempju hu stess, minflok ikun diviżiv u jiżra l-firda kull nhar ta' Ħadd filgħodu.


05.10.14

Il-ħdax-il xahar konsekuttiv bi tnaqqis fil-produzzjoni industrijali.


Il-Gvern għandu jinċentiva lis-settur tal-manifattura biex l-ekonomija tibda tirpilja

Matul ix-xahar ta’ Awwissu, il-produzzjoni industrijali f’pajjiżna, indikatur importanti li jixħet dawl fuq il-prestazzjoni tal-qasam tal-manifattura, naqset b’7%. Dan huwa l-ħdax-il xahar konsekuttiv li l-produzzjoni industrijali ta’ pajjiżna naqset, u ma jawgurax tajjeb għall-prospetti ta’ dan is-settur li jħaddem mat-30,000 persuna.

Filwaqt li r-realtajiet preżenti mhumiex mill-aktar inkoraġġanti, il-prospetti futuri mhumiex wisq
aħjar. Dan ħareġ minn stħarriġ preżentat dil-ġimgħa minn kumpanija ewlenija fil-qasam tal-ekonomija u l-finanzi, EY, li wera, li filwaqt li kien hemm tnaqqis ġenerali tal-fiduċja tal-investituri fl-ekonomija ta’ pajjiżna, it-tnaqqis tal-fiduċja fil-qasam tal-manifattura kien sostanzjali, li niżel minn 82% għal 58%.

Għaldaqstant, fid-dawl tar-retorika kontinwa tal-Gvern Laburista dwar kemm sejra tajjeb l-ekonomij
a u l-qagħda finanzjarja ta’ pajjiżna, il-Partit Nazzjonalista jistenna li fil-Budget 2015, fl-isfond ta’ strateġija ekonomika fit-tul, il-Gvern joħroġ bi programmi u inċentivi maħduma speċifikament għas-settur tal-manifattura, biex jixprunaw lill-industrijalisti jkomplu jinvestu u jkabbru l-operat tagħhom filwaqt li jdawru r-rotta negattiva li jinsabu fiha, u li qed tkompli thedded l-impjiegi f’dan is-settur.


10.10.14

Il-Kap tal-Oppożizzjoni f'laqgħat mal-IOM u l-UNDP.


Fit-tmiem taż-żjara tiegħu fi New York, il-Kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil kellu laqgħat importanti mal-Organizzazzjoni Internazzjonali dwar il-Migrazzjoni (IOM) u mal-Aġenzija tan-Nazzjonijiet Uniti dwar l-Iżvilupp (UNDP). 
Il-laqgħat kienu parti minn sensiela ta' laqgħat li l-Kap tal-Oppożizzjoni kellu dwar il-qasam tal-immigrazzjoni f'Malta. 

Matul il-laqgħat tiegħu mal-IOM, Simon Busuttil tkellem fid-dettall dwar il-proġett li permezz tiegħu l-Istati Uniti qed tieħu mal-500 immigrant minn Malta biex tgħin lil pajjiżna jtaffi l-piż tal-immigrazzjoni. B'kollox, l-Istati Uniti s'issa ħadet mal-2,000 refuġjat li waslu Malta. Kull sena, l-Istati Uniti tieħu mas-70,000 refuġjat minn pajjiżi differenti minn madwar id-dinja. Fil-laqgħat tiegħu, Simon Busuttil appella lill-IOM biex tkompli tappoġġja lill-Istati Uniti fit-trasferiment ta' refuġjati minn Malta. Huwa appella wkoll lill-IOM biex tagħti l-istess tip ta' appoġġ lill-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea biex huma wkoll ikunu jistgħu jgħinu f'dan il-proġett. 

Mal-uffiċjali tan-Nazzjonijiet Uniti tal-UNDP, Simon Busuttil iddiskuta s-sitwazzjoni attwali fil-Libja, kif ukoll fis-Sirja u l-Iraq. Huwa tenna l-appoġġ tal-Partit Nazzjonalista għall-isforzi internazzjonali li qed isiru sabiex jitrażżan il-grupp ta' estremisti iżlamiċi magħruf bħala ISIS. 01.10.14

Joseph Muscat għandu jżomm mal-wegħda li għamel qabel l-elezzjoni.


Il-Prim Ministru Joseph Muscat għandu jżomm mal-wegħda li għamel qabel l-elezzjoni ġenerali li jlesti l-Power Station ġdida sa Marzu li ġej sabiex ikun jista' jiffinanzja r-roħs tal-kontijiet tad-dawl kif wiegħed.

Għal diversi drabi, permezz ta' konferenzi tal-aħbarijiet, stqarrijiet u programmi televiżivi, Joseph Muscat kien għamilha ċara li l-bini tal-Power Station li titħaddem bil-gass se tkun lesta sa Marzu 2015 u li l-Power Station ġdida hija meħtieġa sabiex jorħsu l-kontijiet tad-dawl. Tant hu hekk li kull darba li l-Partit Nazzjonalista esprima riżervi dwar il-ħtieġa ta' Power Station ġdida, Joseph Muscat kompla jinsisti li l-Power Station il-ġdida kienet neċessarja biex jorħsu l-kontijiet.

Il-poplu Malti jistenna li jserraħ rasu li l-Prim Ministru mhux se jerġa' lura minn dak li wiegħed. Is-serjeta' u r-responsabbilita' politika jitolbu li l-Prim Ministru jżomm mal-wegħda li għamel.


10.10.14

L-istorja tirrepeti ruħha : Evarist Bartolo jirrifjuta li jerfa' r-responsabilita' politika u jitfa' t-tort fuq uffiċjal pubbliku.Għal darb'oħra, l-Ministru Evarist Bartolo għażel li ma jerfax ir-responsabbilita' politika ta' deċiżjonijiet mgħaġġla li qed jieħu f'settur daqstant sensittiv bħalma huwa dak tal-edukazzjoni. Issa saret drawwa li l-Ministru jara kif iwaħħal f'ħaddieħor għall-iżbalji tad-deċiżjonijiet politiċi li jkunu ttieħdu minnu u mill-Gvern Laburista.

Ir-rapport li ġie ppubblikat dwar l-istraġi fil-ftuħ ta' Skolasajf f'Lulju li għadda juri kif il-Ministru Bartolo u l-kabinett ta' Joseph Muscat ħadu deċiżjoni mgħaġġla u tard wisq biex il-Fondazzjoni tas-Servizzi Edukattivi u d-Direttorat tas-Servizzi Edukattivi jkunu jistgħu jimplementawha qabel il-ftuħ ta' Skolasajf.

Kif kien mistenni, il-Bord ta' Inkjesta imwaqqaf mill-istess Ministru Bartolo naqas milli jagħmel skrutinju tad-deċiżjonijiet meħuda mill-Ministru f’dan il-każ. Hija t-tradizzjoni tal-Ministru Bartolo li jwaqqaf bordijiet biex jipprova jgħatti l-iżbalji politiċi li jkun ħa l-Gvern, minħabba nuqqas ta' ħsieb, nuqqas ta' ippjanar u nuqqas ta' tmexxija serja.

Ir-rapport jindika wkoll li Evarist Bartolo għandu jerfa' r-responsabilita' politika dwar il-ħatriet li għamel fil-Bord tal-Fondazzjoni tas-Servizzi Edukattivi u tas-Segretarju Permanenti fil-Ministru tal-Edukazzjoni u x-Xogħol.

Din diġa' hija t-tieni darba fejn Evarist Bartolo farfar ir-responsabbilta' politika tiegħu fuq ħaddieħor. L-ewwel każ kien marbut mad-deċiżjoni li jitwaqqaf l-istipendju lil xi studenti.

Ikun aktar għaqli għal Evarist Bartolo li jagħraf jerfa' r-responsabbilta' politika u jkun serju fid-direzzjoni politika li jagħti. Jekk irid jagħti eżempju ta' gvernar serju, Evarist Bartolo għandu jibda' billi jerfa' r-responsabbilta' politika li tant tkellem dwarha qabel l-elezzjoni.01.10.14