27.2.14

Il-Prim Ministru għandu jerfa’ r-responsabbiltà politika għall-indħil tiegħu fl-iskandlu tat-tixħim ta’ uffiċjali pubbliċi għas-serq tad-dawl.


Il-Kummissarju tal-Pulizija għandu jirriżenja talli qed ibaxxi rasu għall-indħil politiku

Il-konferma tal-Ispettur tal-Pulizija Daniel Zammit fil-Qrati tal-Ġustizzja li b’riżultat ta’ deċiżjoni politika l-Pulizija mhix ser tinvestiga lill-individwi u l-kumpaniji li allegatament xaħħmu lill-uffiċjali pubbliċi biex jiġu mbagħbsa l-meters tagħhom hi skandaluża u inaċċettabbli f’demokrazija moderna. Din l-ammissjoni tikkonferma dak li ilu jgħid il-Partit Nazzjonalista, jiġifieri li l-Prim Ministru qed jindaħal fl-operat tal-Pulizija. 

Il-Prim Ministru għandu ħafna x’iwieġeb għall-konferma tal-Ispettur Daniel Zammit u għandu jerfa’ r-responsabbiltà politika għall-indħil tiegħu f’dawn il-każijiet ta’ allegat tixħim ta’ uffiċjali pubbliċi. Fl-istess waqt, il-Kummissarju tal-Pulizija b’mod ċar qed jagħżel li jbaxxi rasu għall-indħil politiku minflok jagħmel dmiru u jinvestiga dawn il-każijiet ta’ tixħim u għalhekk għandu jirriżenja. 

Dan sostnieh il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista u Kelliem għall-Ġustizzja Beppe Fenech Adami waqt li kien qiegħed jindirizza konferenza tal-aħbarijiet fid-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista. Il-Viċi Kap għall-Affarijiet tal-Partit kien akkumpanjat mill-Kelliem għall-Intern Jason Azzopardi u mill-Kelliem għall-Enerġija u l-Konservazzjoni tal-Ilma George Pullicino. 

Il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista sostna li dak li qal l-Ispettur Daniel Zammit fil-Qorti jikkonferma li l-Prim Ministru Muscat qiegħed jindaħal fl-operat tal-Pulizija, u li bl-indħil tiegħu mhux qed issir investigazzjoni kif suppost f’allegat tixħim ta’ uffiċjali pubbliċi. Dan l-aħbar igiddeb ukoll l-istqarrija tas-Segretarju Parlamentari għall-Ġustizzja Owen Bonnici li f’konferenza tal-aħbarijiet kien stqarr li l-Pulizija kienet libera li tkompli bl-investigazzjonijiet tagħha f’dan il-każ ta’ tixħim. 

Beppe Fenech Adami tenna li l-Partit Nazzjonalista qed jinsisti li l-Prim Ministru Muscat m’għandu l-ebda awtorità jiddeċiedi hu jekk għandux isir investigazzjoni jew le f’każ ta’ tixħim. Hu skandaluż li l-Prim Ministru qed jindaħal fl-operat tal-Pulizija b’dan il-mod, u huwa ugwalment skandaluż li l-Kummissarju tal-Pulizija qed ibaxxi rasu quddiem l-indħil politiku inaċċettabbli tal-Prim Ministru bi skopijiet partiġġjani minflok jaġixxi fl-interess tal-poplu Malti u Għawdxi. 

--
Uffiċċju Informazzjoni
Partit Nazzjonalista

Il-qgħad iqarreb it-8,000 – il-Prim Ministru għandu jaġixxi llum qabel għadaIx-xejriet negattivi fil-qasam tax-xogħol f’pajjiżna ħadu daqqa oħra negattiva għall-familji Maltin u Għawdxin meta f’Jannar 2014 il-qgħad reġa’ żdied u kull ma jmur qed ikompli jqarreb dik tat-8,000 persuna bla xogħol. 

Din iż-żieda ta’ 8% kompliet titfa’ dubji serjissimi fuq il-ħila u r-rieda tal-Gvern Laburista li joħloq ix-xogħol għall-ħaddiema Maltin u Għawdxin.

Agħar minn hekk, l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika turi żieda ta’ 22% fost dawk li ilhom sena jew aktar bla xogħol – konferma li l-problema tal-qgħad mhix temporanja izda issa qiegħda ssir waħda strutturali.

Dan huwa ta’ tħassib ferm akbar meta wieħed iqis li r-rata ta’ qgħad f’pajjiżna qed tiżdied fl-istess żmien li r-rata ta’ qgħad f’pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea issa beda nieżel. 

Għall-aħħar xhur il-Partit Nazzjonalista ħa pożizzjoni kawta ħafna dwar ix-xogħol u saħansitra offra l-id tal-għajnuna lill-Gvern. Madankollu l-Prim Ministru Muscat għadu qed jiċħad li hawn problema. L-Oppożizzjoni issa qiegħda tistenna r-reazzjoni tal-Gvern quddiem dawn l-aħħar cifri inkwetanti ġodda. Il-Partit Nazzjonalista jinsisti li l-Gvern jieqaf jipprova jgħawweġ il-fatti sempliċiment biex jaħbi l-problema, u jpoġġi ż-żieda inkwetanti fil-qgħad fuq quddiemnett fl-aġenda ta’ pajjiżna.


L-indħil politiku jdgħajjef il-Korp tal-Pulizija fil-ġlieda kontra l-kriminalità.Il-Partit Nazzjonalista jagħmel referenza għall-istatistika ppubblikata mill-kriminologu Saviour Formosa li turi żieda sostanzjali ta’ 13% fil-kriminalità s-sena li għaddiet. Il-Partit Nazzjonalista jesprimi t-tħassib serju tiegħu għal din iż-żieda, li hi l-ikbar żieda fir-rata ta’ kriminalità f’Malta mill-1998 ’l hawn. 

Il-Partit Nazzjonalista ilu sa minn Mejju 2013 iwissi li t-tmexxija inkompetenti u l-indħil politiku kontinwu fil-Korp tal-Pulizija kienu qegħdin jibagħtu messaġġi negattivi ħafna dwar il-mod kif qed tiġi indirizzata l-problema tal-kriminalità. Fil-Korp tal-Pulizija tirrenja nuqqas ta’ strateġija u ta’ serjetà li qiegħda tibgħat messaġġ li kollox jgħaddi, inkluż permezz ta’ mijiet ta’ transfers vendikattivi u promozzjonijiet inġusti lil tal-qalba minflok lil min ħaqqu jiġi ppremjat. 

Minkejja l-insistenza tal-Partit Nazzjonalista li tiddaħħal is-serjetà fil-Korp u li l-Gvern Laburista ma jużax il-Korp bħala għodda partiġġjana, sal-lum il-Gvern qed ikompli jwebbes rasu u jindaħal politikament fil-ħidma tal-Korp. Il-Partit Nazzjonalista jfakkar li sal-bieraħ stess fil-Qorti Spettur tal-Pulizija xehed li l-Korp tal-Pulizija ma kompliex bl-investigazzjonijiet tiegħu fil-każijiet ta’ tixħim ta’ uffiċjali pubbliċi għas-serq tal-elettriku għaliex kien hemm indħil politiku dirett. Dan ikompli jikkonferma li l-messaġġ li qed jiġi mgħoddi lill-pubbliku hu li l-Gvern Laburista jagħmel preferenzi anke fost min għandu jiġi investigat għal reat li jkun għamel.

Il-Partit Nazzjonalista jinsisti li l-Prim Ministru jieqaf juża l-Korp tal-Pulizija bħala għodda għall-interessi partiġġjani tiegħu, u li l-Korp għandu jservi l-ġid komuni mingħajr preġudizzju. B’hekk biss jista’ jintbagħat messaġġ ta’ tolleranza zero għall-kriminalità.

--
Uffiċċju Informazzjoni

Partit Nazzjonalista

25.2.14

PERSUNI LI QED JIRĊIEVU L-PENSJONI.


7889. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill-Ministru għall-Familja u Solidarjetà Soċjali: Tista’ l-Ministru tinforma lill-Kamra kemm hemm persuni li qed jirċievu l-pensjoni u tista’ tindika f’liema kategorija?

13/02/2014

  ONOR. MARIE LOUISE COLEIRO PRECA:  Ninforma lill-Onorevoli Interpellant li n-numru ta’ persuni li qed jirċievu l-pensjoni huwa kif jidher hawn taħt:
                        Pensjoni għall-Irtirar                                                               57,623
                        Pensjoni għar-Romol                                                              15,839
                        Pensjoni għal Invalidita’                                                        4,557

Seduta 123

24/02/2014

KORP TAL-PULIZIJA - KARIGI7888. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill-Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali: Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra preżentament kemm hemm persuni membri fil-Korp tal-Pulizija u jista’ jindika f’liema kariga? Jista’ jindika wkoll kemm persuni ngħataw promozzjoni tul dawn l-aħħar 11-il xahar u jista’ jindika f’liema kariga?

13/02/2014

ONOR. EMANUEL MALLIA: Ninsab infurmat li sal-21 ta’ Frar 2014 fil-Korp tal-Pulizija kien hemm 1, 939 membru. Dawn huma kif juri fit-tabella A li qed titpoġġa fuq il-mejda tal-Kamra.

Il-promozzjonijiet li ngħataw matul dawn l-aħħar 11 –il xahar huma tmienja u temenin (88) kif jidru fit-tabella B li qed titpoġġa fuq il-mejda tal-Kamra.

Seduta 123

24/02/2014

KORP TAL-PULIZIJA – PERSUNI IMPJEGATI MAL-KORP7887. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill-Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali: Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra kemm hemm persuni impjegati mal-Korp tal-Pulizija li mhumiex membri fil-Korp?

13/02/2014

ONOR. EMANUEL MALLIA: Jien infurmat illi bħalissa hemm mija u wieħed u għoxrin (121) persuna mpjegati mal-Korp tal-Pulizija li mhumiex membri fil-Korp. Dawn jinkludu 56 Immigration Officer li jaħdmu l-ajruport internazzjonali ta’ Malta


Director
1
Assistant Director
1
Officer in Grade 5
1
Officer in Grade 7
1
Principal
5
Assistant Principal
9
Executive Officer
5
Senior Clerk
43
Clerk
10
Messengerial
2
Health Assistant
1
Senior Technical Officer
1
Senior Technician
2
Senior Tradesman
18
Health Attendant B
1
General Hands Group II
7
General Hands Group III
1
Labour Operative Group IV
1
Senior Operative IV
1

Other Industrial Grades

3
Others
2
TAS Trainees
5
TOTAL
121

Seduta 123

24/02/2014

24.2.14

IL-FGURA – UFFIĊĊJU TAS-SIGURTÀ SOĊJALI - ĦADDIEMA


7886. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill-Ministru għall-Familja u Solidarjetà Soċjali: Tista’ l-Ministru tinforma lill-Kamra kemm hemm persuni jaħdmu ġewwa l-uffiċċju tas-Sigurtà Soċjali l-Fgura u jekk huwa possibbli kemm persuni użaw is-servizzi tiegħu tul is-sena li għaddiet?

13/02/2014

  ONOR. MARIE LOUISE COLEIRO PRECA:  Ninforma lill-Onor. Interpellant li fl’uffiċċju distrettwali tal-Fgura hemm jaħdmu żewġ uffiċjali fi grad klerikali.  Ma dawn irid jiżdied ukoll servizz ta’ darba fil-ġimgħa (jew kemm tirrikjedi d-domanda) ta’ Maniger Distrettwali.
In-numru ta’ viżitaturi li żaru l-fergħa tal-Fgura matul l- 2013 kien jammonta għal ftit iktar minn 14,000.

Seduta 122
19/02/2014RAĦAL ĠDID, ĦAL TARXIEN, GUDJA, ĦAL GĦAXAQ, SANTA LUĊIJA U L-MARSA – PERSUNI JIRREĠISTRAW GĦAX-XOGĦOL7885. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill-Ministru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol: Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra kemm kien hemm persuni jirreġistraw għax-xogħol residenti f’ Raħal Ġdid, Ħal Tarxien, Gudja, Ħal Għaxaq, Santa Luċija u l-Marsa fl-aħħar ta’ Jannar 2014? Jista’ jindika dan post post u kemm kienu nisa u kemm kienu rġiel? Kemm minnhom ilhom sena jirreġistraw?

13/02/2014

  ONOR. EVARIST BARTOLO:  Ninsab infurmat li l-għadd ta’ persuni li kien hemm jirreġistraw għax-xogħol fl-ewwel u t-tieni parti tar-reġistru, residenti f’Raħal Ġdid, Ħal Tarxien, Gudja, Ħal Għaxaq, Santa Luċija u l-Marsa fl-aħħar ta’ Diċembru 2013 (skont l-aħħar informazzjoni li ġiet ippublikata), u kemm minnhom kienu nisa u kemm irġiel hu kif se nsemmi:


Lokalita'
Rġiel
Nisa
Total
ĦAL GĦAXAQ
65
11
76
ĦAL TARXIEN
113
33
146
IL-GUDJA
19
6
25
IL-MARSA
129
17
146
RAĦAL ĠDID
137
47
184
SANTA LUĊIJA
57
12
69
Total
520
126
646


Minn dawn is-646 persuni, 338 ilhom iktar minn sena jirreġistraw.

Seduta 122
19/02/2014WIED IL-GĦAJN, IŻ-ŻEJTUN U L-FGURA – PERSUNI JIRREĠISTRAW GĦAX-XOGĦOL


7884. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill-Ministru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol: Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra kemm kien hemm persuni jirreġistraw għax-xogħol residenti f’Wied il-Għajn, iż-Żejtun u l-Fgura fl-aħħar ta’ Jannar 2014? Jista’ jindika dan post post u kemm kienu nisa u kemm kienu rġiel? Kemm minnhom ilhom sena jirreġistraw?

13/02/2014


  ONOR. EVARIST BARTOLO:  Ninsab infurmat li l-għadd ta’ persuni li kien hemm jirreġistraw għax-xogħol fuq l-ewwel u t-tieni parti tar-reġistru, residenti f’Marsascala, iż-Żejtun u l-Fgura, fl-aħħar ta‘ Diċembru 2013 (skont l-aħħar informazzjoni li ġiet ippublikata), u kemm minnhom kienu nisa u kemm irġiel hu kif se nsemmi:


Lokalita’
Rġiel
Nisa
Total
IL-FGURA
147
38
185
IŻ-ŻEJTUN
188
43
231
MARSASKALA
129
60
189
Total
464
141
605


Minn dawn is-605 persuni, 269 ilhom iktar minn sena jirreġistraw.

Seduta 122
19/02/2014


SKOLA PRIMARJA TA’ RAĦAL ĠDID - STUDENTI7883. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill-Ministru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol: Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra kemm hemm studenti fl-Iskola Primarja ta’ Raħal Ġdid f’din is-sena akkademika? Kemm huma bniet u kemm subien?

13/02/2014

  ONOR. EVARIST BARTOLO:  Infurmat li l-għadd totali ta' studenti fl-iSkola Primarja 'A' u 'B' ta' Raħal Ġdid hu 721. Minnhom 331 huma bniet filwaqt li 390 huma subien.    

Seduta 122

19/02/2014

KONSLI ĠODDA7882. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill-Ministru għall-Affarijiet Barranin: Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra kemm-il konslu ġdid ġie maħtur tul is-sena li għaddiet biex jirrappreżenta lil pajjiżna u jekk huwa possibbli jagħti l-lista ta’ liema huma?

13/02/2014

  ONOR. GEORGE VELLA:  Ninforma lill-Onor.  Interpellant li matul is-sena 2013 ġew maħtura 12-il Konslu Onorarju u Konslu  Ġenerali biex jirrappreżentaw lil pajjiż barra minn Malta.

Dettalji dwar dawn il-Konsli jinsabu hawn taħt :Konsli Onorarji maħtura matul is-sena 2013
Isem                                                       Belt                                        Pajjiż                                     Ħatra
Gokhan Dogan                                    Antalya                                 Turkija                                   4 ta’ Jannar 2013
Henry Cappello                                   Phoenix                                 Stati Uniti                              22 ta’ Jannar 2013
Victor Tanti                                          Edmonton                             Kanada                                 31 ta’ Jannar 2013
Ricardo Schembri                                Bogotá                                   Kolumbja                              18 ta’ Frar 2013
Arshad Mansoor                                  Manzini                                 Swaziland                             19 ta’ Frar 2013
Rocky J Pesik                                       Jakarta                                  Indonesja                              28 ta’ Frar 2013
Geert      Sciot                                       Korrtenberg                           Belġju                                    17 ta’ April 2013
Claudio Marciano di Scala                                San Marino                           San Marino                           14 ta’ Mejju 2013
Jyandra Ragavoodoo                         Port Louis                              Mauritius                               27 ta’ Mejju 2013
Michele Pons                                        Cagliari                                  Italja                                      28 ta’ Mejju 2013
Stephan Erbe                                        Basel                                      Svizzera                                 20 ta’ Awissu 2013
Alois Sundl                                            Graz                                       Awstrija                                 24 ta’ Diċembru 2013
Konsli Ġenerali maħtura matul is-sena 2013
Victor Grech                                         Melbourne                            Awstralja                               1 ta’ Ottubru 2013

Seduta 122
19/02/2014


AMBAXATTURI ĠODDA

7881. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill-Ministru għall-Affarijiet Barranin: Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra kemm-il ambaxxatur ġdid ġie maħtur tul is-sena li għaddiet biex jirrappreżenta lil pajjiżna u jekk huwa possibbli jagħti l-lista ta’ liema huma?

13/02/2014

  ONOR. GEORGE VELLA:  Matul is-sena li għaddiet ġew maħtura (20) għoxrin  Ambaxxatur  residenti  u (12) 12-il Ambaxxatur mhux residenti. Il-lista ta' dawn l-Ambaxxaturi ġodda qed titpoġġa fuq il-Mejda tal-Kamra.

Seduta 122

19/02/2014

MINISTERU GĦALL-AFFARIJIET BARRANIN - PERSUNI LI RRIŻENJAW JEW ĠEW TRASFERITI7774. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill-Ministru għall-Affarijiet Barranin: Jista' l-Ministru jinforma lill-kamra kemm-il-persuna rriżenjat jew ġiet trasferita mill-Ministeru tul is-sena li għaddiet u l-bidu ta' din is-sena?
07/02/2014

  ONOR. GEORGE VELLA:  Ninforma lill-Onor. Interpellant illi fiż-żmien  indikat saru 14-il trasferiment li 10 minnhom  ġew mitluba  mill-individwu stess, 2 ġew deployed fil-Ministeru għal Għawdex  u 2 ġew  trasferiti skont l-esiġenzi  tas-servizz. Saru ukoll  34-il trasferiment  minħabba tibdil  fid-Dekasteru  tal-Ministeru. Fl-2013, 32-il uffiċċjal offrew ir-riżenja skond kif stipulat fil-kuntratt ta’ ingaġġ tagħhom li f’każ ta’ tibdil tal-Prim Ministru u/jew  il-Ministru għall-Affarijiet Barranin  huma obbligati li joffru r-riżenja tagħhom. 

Seduta 122

19/02/2014

RAPPORT - IMPLIMENTAZZJONIJIET7772. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill-Ministru għall-Affarijiet Barranin: Jista' l-Ministru jindika jekk kemm-il darba xi partijiet mir-rapport li ġie minnu kommissjonat tul s-sena li għaddiet taħt t-tmexxija tal-persuna li d-dettalji dwarha qed jintbagħtu separatament ġewx implimentati u jekk iva liema?

07/02/2014

  ONOR. GEORGE VELLA:  Huma bosta dawk ir-rakkomandazzjonijiet li joħorġu mir-rapport tal-Board of Review li diga’ huma fis-seħħ jew qedgħin fil-proċess ta’ implimentazzjoni.
Nibda billi nirreferi għat-taħriġ li ngħata lill-uffiċjali mill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin kif ukoll lill-Ambaxxaturi ġodda f’ Ġunju u Lulju li għaddew. Dan it-taħriġ tmexxa  flimkien mal-entita` Malta Enterprise u  għandu jerġa’ jsir skont il-ħtieġa.
F’Awwissu tal-2013, sar tibdil fl-istrutturi tal-Ministeru għall-Affarijiet Barranin. Fost dan it-tibdil, twaqqaf Unit għall-affarijiet kummerċjali u ekonomiċi li jikkollabora ma’ entitajiet oħra Ministerjali u pubbliċi sabiex tissaħħaħ il-ħidma tal-Ambaxxati tagħna f’dan l-aspett u ssir promozzjoni ta’ Malta fil-qasam kummerċjali.
Twaqqaf Joint Stakeholders Working Council mmexxi minn dan il-Ministeru. L-ewwel laqgħa ta’ dan il-Kunsill saret fit-18 ta’ Settembru 2013. Dan il-Kunsill jiltaqa’ kull xahar u huwa magħmul minn rappreżentanti minn entitajiet li għandhom l-għan li jippromwovu lil Malta bħala pajjiż miftuħ għall-investiment u l-kummerċ. F’dan l-għan il-Kunsill qed jieħu ħsieb li jħares lejn il-promozzjoni ta’Malta b’mod sħiħ u li jidentifika dawk l-oqsma jew pajjiżi li huma tal-akbar interess għal Malta.
Ġie mwaqqaf ukoll Legal Unit skond kif  kien irrakkomandat fir-rapport tal-Board of Review. Fost it-tibdil fl-istruttura tal-Ministeru, sar ukoll tibdil tal-mod kif ix-xogħol huwa mqassam bejn żewġ Direttorati Ġenerali – wieħed politiku (Political, EU Affairs and Maltese Living Abroad) li jitratta relazzjonijiet bilaterali ma’ pajjiżi Ewropej u barranin; u wieħed ta’ natura globali (Global Issues, International Development and Economic Affairs).
Hemm imbagħad il-ħsieb li tiġi ppublikata on-line newsletter li ser tinħareġ fiż-żmien qrib. L-għan tagħha huwa li jittejbu l-mezzi ta’ kommunikazzjoni fost l-oqsma differenti li jagħmlu parti mill-Ministeru kif ukoll sabiex jingħata tagħrif dwar il-ħidma u l-uffiċjali tal-Ministeru. Din ser tiġi ppublikata darba fix-xahar minn Marzu 2014. Ma’ dan irrid insemmi wkoll xi tibdil li sar fuq il-websajt tal-Ministeru b’diversi links għall-aġenziji oħra tal-Gvern, kif ukoll l-iżvilupp tal-intranet sabiex titjieb il-kommunikazzjoni fi ħdan il-Ministeru.

Skont rakkomandazzjoni tal-Board of Review, inħass il-bżonn li x-xogħol kollu li jsir fl-Ambaxxati Maltin jiġi skedat u rrekordjat b’mod aktar regolari. Għalhekk ġie introdott sistema ta’ rappurtaġġ li jsir kull xahar fuq bażi ta’ template imfassla minn dan il-Ministeru.
Fuq l-analiżi li sar permezz tar-rapport tal-Board of Review, dan il-Ministeru qiegħed jara kif għandu jagħmel biex isaħħaħ il-preżenza ta’ Malta barra l-pajjiż. Il-Ministeru jinsab fil-proċess li jiftaħ ambaxxata fil-Qatar kif ukoll rappreżentanzi fl-Alġerija, Shanghai, Misurata, Sao Paolo u fl-Emirati Arabi Magħquda.
Ġew ukoll appuntati erba’ Konsli Onorarji ġodda kif jirrakkomanda r-rapport.
Il-Ministeru ngaġġa wkoll żewġ persuni fuq bażi ta’ internships, kif ukoll issuġġerit mir-rapport imsemmi.
Qegħdin isiru diskussjonijiet b’mod regolari kemm interni kif ukoll mal-Uffiċjali mill-Ministeru għall-Affarijiet Ewropej u Implimentazzjoni tal-Manifest Elettorali sabiex isir it-taħriġ meħtieġ għall-uffiċjali tal-Ministeru għall-Affarijiet Barranin għal meta Malta ser ikollha l-Presidenza tal-Unjoni Ewropea fl-2017.
Filwaqt li dawn ir-rakkomandazzjonijiet ġew implimentati jew qedgħin fil-proċess t’implimentazzjoni, l-Ministeru jinsab impenjat sabiex jwettaq dawk ir-rakkommandazzjonijiet kollha tal-Board of Review skont il-ħtieġa.

Seduta 122

19/02/2014

Appell għas-serjetà u l-maturità fid-diskussjoni dwar l-istrateġija għall-edukazzjoni ta’ pajjiżna.Il-Partit Nazzjonalista jirreferi għat-tnedija tal-Qafas għall-Istrateġija għall-Edukazzjoni f’Malta 2014-2024. Filwaqt li jħares lejn il-miri ġenerali elenkati f’dan il-qafas bħala kontinwazzjoni tal-ħidma li saret fis-settur edukattiv fis-snin li għaddew, il-Partit Nazzjonalista jesprimi t-tħassib tiegħu għall-allarm li bih tkellem il-Ministru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol Evarist Bartolo. Dan jikkuntrasta bil-kbir ma’ dak li hemm miktub fil-qafas stess, u jimmina l-kunsens politiku li fuqu kienet mibnija u suppost għadha qed tinbena l-politika dwar l-edukazzjoni u x-xogħol f’pajjiżna. 

Il-messaġġ politiku tal-Ministru Bartolo li “s-sistema edukattiva tinsab fi kriżi” u li “s-sitwazzjoni hi inkwetanti ferm” hija sorprendenti u għalkollox differenti minn dak li hemm miktub fil-Qafas għall-Istrateġija għall-Edukazzjoni f’Malta 2014-2024. L-ewwel sentenza ta’ dan il-Qafas tgħid li “l-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol huwa impenjat li jsaħħaħ u jibni fuq is-suċċess milħuq fl-imgħoddi fl-oqsma tal-edukazzjoni u l-ħolqien tax-xogħol imma fl-istess ħin jagħraf l-isfidi tad-dinja kompetittivà tal-lum u li l-ħin kollu tinbidel.” Il-Partit Nazzjonalista jaqbel ma’ dan il-ħsieb u għalhekk huwa inkwetanti ferm li fid-diskors tiegħu l-Ministru Bartolo pprova jallarma lill-unjins, l-għalliema, lill-ġenituri u lit-tfal infushom li mhux qed jingħataw edukazzjoni tajba. 

Il-Partit Nazzjonalista jappella lill-Ministru Evarist Bartolo biex jimbarka fuq diskussjoni matura bil-għan li jinbena kunsens nazzjonali fuq l-istrateġija li biha pajjiżna għandu jiżviluppa s-settur edukattiv fl-għaxar snin li ġejjin. Din l-istrateġija għandha tkompli tibni fuq ir-riżultati pożittivi li nkisbu fl-qasam edukattiv fis-snin li għaddew, fosthom żieda fiż-żgħażagħ li jkomplu jistudjaw għal 82%, iktar mid-doppju ta’ għaxar snin ilu, l-għoti ta’ scholarships biex iż-żgħażagħ ikomplu jispeċjalizzaw, żieda qawwija fil-korsijiet u sehem mis-settur privat biex dawn ikunu konsistenti mad-dinja tax-xogħol f’istituzzjonijiet bħall-Università ta’ Malta, l-MCAST u l-ITS u anke korsijiet vokazzjonali fil-livell sekondarju, u tnaqqis konsistenti fir-rata ta’ qgħad fost iż-żgħażagħ. 

L-allarm u n-negattiviżmu li bihom qed jitkellem il-Ministru Bartolo llum huma lkoll sintomi tal-paniku li qed jaqbdu frott in-nuqqas ta’ koeżjoni li bih qed jindirizza l-oqsma tal-edukazzjoni u x-xogħol. Dan joħroġ mill-fatt li għall-ewwel darba fi żmien twil, ir-rata ta’ qgħad taż-żgħażagħ qed tiżdied u qabżet il-15%, żieda ta’ aktar minn 1.1% fl-ewwel sena ta’ Gvern Laburista. Kemm ilu responsabbli mill-oqsma tal-edukazzjoni u x-xogħol il-Ministru Bartolo:

-        Naqas milli jissottometti l-pjan kruċjali għall-implimentazzjoni tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ lill-Kummissjoni Ewropea;
-        Naqas milli juża l-fondi Ewropej biex ikompli jħarreġ liż-żgħażagħ li qed ifittxu x-xogħol;
-        Naqas milli jimplimenta l-Istrateġija tax-Xogħol għaż-Żgħażagħ li tlestiet fil-leġiżlatura li għaddiet;
-        Naqas milli jġedded il-Politika Nazzjonali taż-Żgħażagħ li skadiet fl-2013;
-        Naqqas il-programmi ta’ taħriġ li kienu jsiru mill-Korporazzjoni tax-Xogħol u t-Taħriġ minn Fondi Nazzjonali;
-        Naqqas l-impenn tal-Gvern fi skemi mill-Fond Soċjali Ewropew biex is-settur privat joħloq aktar xogħol għaż-żgħażagħ Maltin u Għawdxin; u
-        Din is-sena se jonqsu l-boroż ta’ studju li se jingħataw mill-Gvern meta mqabbel mas-snin li għaddew. 


Il-Partit Nazzjonalista jappella lill-Ministru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol biex jieqaf jallarma lill-ġenituri, l-għalliema, lill-unjins u lill-istudenti u biex minflok jimbarka fuq konsultazzjoni wiesa’ biex jintlaħaq kunsens dwar l-istrateġija edukattiva għall-għaxar snin li ġejjin. L-opportunitajiet ta’ taħriġ, l-edukazzjoni u l-ħolqien tax-xogħol żgur m’għandhomx jiddawwru f’ballun politiku.

Ħtieġa ta’ azzjoni konkreta dwar id-dimensjaIl-Partit Nazzjonalista jagħmel referenza għat-tnedija tal-abbozz tal-Istrateġija Nazzjonali dwar id-Dimensja mis-Segretarju Parlamentari Franco Mercieca lbieraħ. Il-Partit Nazzjonalista jinnota li l-Gvern ta’ Muscat diġà ħela sena sħiħa minn din il-leġiżlatura biex ippubblika strateġija li ilha lesta mil-leġiżlatura preċedenti, u li dwarha jeżisti kunsens wiesa’. 

Il-Partit Nazzjonalista jinnota li l-abbozz tal-Istrateġija Nazzjonali dwar id-Dimensja sar minn Dr Charles Scerri, l-istess persuna li fassal din l-istrateġija flimkien ma’ kumitat ta’ esperti sentejn ilu. Din l-istrateġija kellha wkoll l-input ta’ tim ta’ esperti Franċiżi li kienu nġiebu Malta apposta, u ġiet mirquma wara perjodu ta’ konsultazzjoni wiesgħa mmexxi mill-istess Dr Charles Scerri. Hu għalhekk inkonċepibbli kif is-Segretarju Parlamentari Franco Mercieca ddeċieda li jaħli sena u reġa’ talab lill-istess Dr Scerri sabiex jerġa’ jirrevedi din l-istrateġija li kien fassal hu stess u jerġa’ jpoġġi din l-istrateġija għal perjodu ta’ konsultazzjoni. 

Id-deċiżjoni tal-Gvern li jkaxkar saqajh fuq l-Istrateġija Nazzjonali dwar id-Dimensja qed ikisser il-momentum li pajjiżna kien qabad fil-qasam tad-dimensja, inkluż bl-investiment ta’ miljuni ta’ ewro fi swali ġodda li jispeċjalizzaw fil-kura tad-dimensja, taħriġ speċjalizzat lill-professjonisti u carers Maltin minn esperti barranin, l-għoti ta’ mediċina tad-dimensja b’xejn, il-pubblikazzjoni ta’ kotba sabiex jiżdied l-għarfien dwar din il-kundizzjoni, it-twaqqif ta’ Dementia Helpline u l-ħolqien ta’ Memory Clinic fl-Isptar Karen Grech. 

Fil-kampanja elettorali sena ilu, Joseph Muscat kien iddikjara li l-kura tad-dimensja kellha tkun prijorità ta’ Gvern Laburista. Sena wara li ġie elett, il-Gvern ta’ Muscat għadu qed ifettaq fl-istess strateġija li tlestiet sentejn ilu. B’hekk fi tmiem l-ewwel sena tiegħu, Gvern Laburista għadu lanqas biss wettaq miżura waħda konkreta biex jindirizza l-kundizzjoni tad-dimensja u, agħar minn hekk, naqqas il-fondi allokati għad-dimensja bin-nofs fil-Budget għall-2014.

Il-Partit Nazzjonalista jappella lill-Gvern ta’ Muscat biex iwarrab l-eżerċizzji tal-propaganda u biex minnufih jkompli jimplimenta din l-istrateġija, li diġà jeżisti kunsens wiesa’ dwarha, fl-aħjar interess tal-pazjenti li jbatu bil-kundizzjoni tad-dimensja.  

--
Uffiċċju Informazzjoni

Partit Nazzjonalista

Hu inaċċettabbli li Prim Ministru ta’ pajjiż demokratiku jagħti maħfra għat-tixħim.Huwa irresponsabbli u inaċċettabbli li Prim Ministru ta’ pajjiż demokratiku jagħti maħfra lil min inqabad mhux biss jisraq id-dawl, iżda wkoll ixaħħam uffiċjali pubbliċi biex ikun jista’ jisraq dan id-dawl. L-aġir tal-Gvern fil-każ tas-serq tad-dawl huwa skandaluż u jikkuntrasta b’mod qawwi mal-mod kif Gvernijiet Nazzjonalisti dejjem ħadu azzjoni immedjata f’każijiet ta’ korruzzjoni. 

Dan qalu l-Kap tal-Oppożizzjoni u Kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil f’attività politika fl-Uffiċċju tal-Partit Nazzjonalista ġewwa Marsaxlokk.

Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista qal li hu inaċċettabbli li l-Prim Ministru jimmina investigazzjoni fuq tixħim ta’ uffiċjali pubbliċi, li suppost għandha tkun indipendenti, billi jipprova jagħti maħfra hu stess, filwaqt li fakkar f’dak li qal il-Prim Ministru Muscat stess fil-kampanja elettorali: min ma jiġġilidx il-korruzzjoni huwa korrott. 

Il-Prim Ministru jrid jankra l-periklu fil-bajja ta’ Marsaxlokk

Fid-diskors tiegħu f’Marsaxlokk, Simon Busuttil tkellem dwar id-deċiżjoni tal-Prim Ministru li jankra l-periklu fil-bajja ta’ Marsaxlokk billi jaħżen il-gass fuq tanker ġewwa l-bajja. Hu saħaq li l-inqas li jistennew ir-residenti tan-nofsinhar ta’ Malta u l-poplu Malti u Għawdxi hu li l-Gvern jelimina l-periklu u mhux iżidu b’idejh frott konsiderazzjonijiet partiġġjani. Sfortunatament, dan il-Gvern qed jinjora dan, u minflok se jġib vapur li d-daqs tiegħu jaqbeż dak ta’ tliet grawnds tal-futbol b’140,000 metru kubu ta' gass likwidu, u se jankra dan il-periklu fil-bajja ta’ Marsaxlokk.

Simon Busuttil stqarr li filwaqt li pajjiżi oħra sabu alternattivi u studjaw kull possibiltà sabiex jevitaw kull forma ta’ riskju, bħal pereżempju li jankraw vapuri ta’ dan it-tip barra mill-port, il-Gvern Malti jippreferi jiffranka l-flus u jgħaġġel kemm jiflah biex iwettaq dan il-proġett minflok jirrispetta s-sigurtà tar-residenti.

Ġuri fil-Parlament li hu sinonimu mal-atteġġjament ta’ pajjiżi dittatorjali

Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista tkellem ukoll dwar in-nuqqas ta' preżenza tal-Prim Ministru fil-ġuri li hu stess fetaħ kontrieh. Hu fakkar kif il-membri tal-Gvern fil-Kumitat ma ressqu l-ebda provi jew xhieda kontrih filwaqt li l-Prim Ministru Muscat ipprefera jmur jara logħba futbol flok ikun preżenti għal ġuri li inizja hu stess.

Simon Busuttil qal li dan il-ġuri huwa wieħed li jsir biss f’pajjiżi dittatorjali, fejn l-istat jipprova jelimina kull vuċi li tazzarda ma taqbilx miegħu, u fejn min qed jakkużah huwa wkoll prosekutur li diġà ddeċieda li hu ħati. Minkejja dan kollu, l-Oppożizzjoni se tkompli taqdi dmirijieta, ssemma leħen il-poplu u m’hija se tħalli lil ħadd u xejn milli jtappan id-demokrazija ta’ dan il-pajjiż u l-kontabilità tal-Gvern lejn il-poplu Malti u Għawdxi.

Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista kkritika wkoll il-mod ta’ kif il-Prim Ministru Muscat qed juża lill-Kummissarju tal-Pulizija bħala pupazz f'idejh, biex jaqdi l-interessi tal-Partit Laburista fil-Gvern. Dan il-pajjiż m’għandu qatt jaqa’ f’livell fejn Prim Ministru jindaħal fix-xogħol tal-Pulizija jew ta' istituzzjonijiet oħrajn indipendenti u jkun hu li jiddeċiedi l-kors tal-liġi.

Appoġġ lill-poplu tal-Ukrajna fil-ġlieda tagħhom għad-demokrazija

Fid-diskors tieghu, Simon Busuttil sellem lill-poplu Ukren li din il-ġimgħa għamel rebħa storika fil-ġlieda tiegħu favur id-demokrazija, filwaqt li esprima x-xewqa tiegħu li fil-futur jara l-Ukrajna bħala membru tal-Unjoni Ewropea. Simon Busuttil fakkar kif il-Partit Nazzjonalista ġustament kien irrifjuta li jieħu sehem f’attivitajiet tal-eks-President tal-Ukrajna Viktor Yanukovych, li fl-eqqel tal-ġlieda tal-poplu Ukren, fi żmien meta l-forzi tas-sigurtà użaw il-vjolenza fuq il-poplu Ukren, kien il-mistieden tal-Gvern Laburista f'Malta. Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista sellem ukoll lil Yulia Tymoschenko li lbieraħ ukoll inħelset mill-ħabs wara sentejn u nofs ta’ priġunerija nġusta, u saħaq li pajjiżna kif ukoll l-istati membri tal-Unjoni Ewropea jifirħu b'dawn is-suċċessi tal-poplu Ukren u jittama li l-futur ta’ dan il-pajjiż ikun wieħed ħieles u mfassal fuq il-valuri sodi tal-Unjoni Ewropea.

Flimkien nibdew niktbu kapitlu ġdid għall-Partit Nazzjonalista

Jumejn wara t-tnedija tal-awtobijografija tal-eks-President u l-eks-Prim Ministru Eddie Fenech Adami, il-Kap tal-Partit Nazzjonalista sellem lil Eddie Fenech Adami u rringrazzjah tal-viżjoni u l-imħabba li kellu għall-Partit Nazzjonalista. Hu stqarr li l-Partit Nazzjonalista issa se beda mixja ġdida, mixja li trid tkun ibbażata fuq pedamenti sodi u l-valuri tal-onestà u l-integrità. Il-Partit Nazzjonalista se jkun partit li joffri soluzzjonijiet ġodda u innovattivi għal pajjiżna. 

Waqt id-djalogu f’Marsaxlokk tkellmu wkoll il-kandidati għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew ta’ Mejju li ġej David Casa, Norman Vella u Therese Comodini Cachia, li tkellmu dwar il-periklu li ġġib magħha d-deċiżjoni tal-Prim Ministru li jaħżen il-gass fil-bajja ta’ Marsaxlokk, il-problemi li qed jiżdiedu fil-qasam tax-xogħol u t-traskuraġni tal-Gvern fl-immaniġġjar tal-fondi mill-Unjoni Ewropea. 

--
Uffiċċju Informazzjoni
Partit Nazzjonalista

Il-Gvern ma jistax jibqa jkaxkar saqajh dwar il-fondi tal-Unjoni Ewropeja.Sena wara li pajjiżna otjena €1,128 miljun f’fondi fil-pakkett finanzjarju tal-Unjoni Ewropeja għall-perjodu 2014-2020, il-Gvern Laburista għadu ma ffinalizzax il-Programming Document dwar l-użu ta’ dawn il-fondi biex jiġu approvati mill-Kummissjoni Ewropea. Il-Gvern għadu ma ppreżentax pjan konkret għall-infiq ta’ dawn il-fondi fi proġetti għall-ħolqien tax-xogħol, l-edukazzjoni, is-saħħa u l-ambjent, fost oqsma oħra ta’ importanza strateġika.

Dan qaluh il-Kelliema għall-Affarijiet Ewropej Marthese Portelli u l-Kelliem għall-Presidenza tal-UE 2017 u għall-Fondi Ewropej Antoine Borg f’konferenza tal-aħbarijiet fil-ġnien tal-Barrakka ta’ Fuq, il-Belt Valletta.

Il-Kelliema għall-Affarijiet Ewropej Marthese Portelli qalet li jeżisti kuntrast qawwi bejn il-mod kif il-Gvern Malti ħadem meta ssottometta l-pjanijiet tiegħu dwar l-użu tal-fondi tal-Unjoni Ewropea li kellhom iwasslu sal-2013 u l-mod leġġer kif il-Gvern preżenti qed jitratta l-programm finanzjarju li għadu kemm fetaħ. Fl-2006 Malta kienet l-ewwel pajjiż li ngħatat l-approvazzjoni mill-Kummissjoni Ewropea biex tagħmel użu mill-fondi disponibbli għaliha. Dakinhar, il-Kummissjoni Ewropea kienet ċara ħafna dwar Malta, tant li kien ġie rrappurtat li, "Malta will not only be the first country to have such an elaborate process concluded but it will also be the only country to have finished this important process this year. We are delighted to note that Malta is taking this process very seriously and is showing such efficiency."

Illum għandna sitwazzjoni li hi totalment bl-oppost, fejn sfortunatament il-Gvern qed ikaxkar saqajh biex jifformola pjan sodisfaċenti għall-infiq ta’ dawn il-fondi. Min diversi mistoqsijiet parlamentari li saru mill-Kelliema għall-Affarijiet Ewropej tal-Oppożizzjoni Marthese Portelli u mill-Kelliem għall-Presidenza tal-Unjoni Ewropea fl-2017 u l-Fondi Ewropej Antoine Borg, l-ebda ministru ma ta twegiba dwar xi proġetti għandu pjanat dan il-Gvern, u lanqas speċifikaw time-frames għal meta dawn jiġu deċiżi. Fis-snin li għaddew taħt amministrazzjonijiet Nazzjonalisti, kien hemm absorption rate ta’ fondi tal-UE ta’ 91%, iżda l-inġertezza ta’ dan il-Gvern jaf jara din il-figura tonqos u flus għal Malta jintilfu.

Il-Kelliem għall-Fondi Ewropej Antoine Borg qal li b’riżultat tal-mod leġġer li bih il-Gvern tal-ġurnata qed jitratta l-pakkett finanzjarju preżenti, se jbati biss il-poplu Malti.  In-nies qeghdin jistaqsu dwar xi progetti se jsiru.  Min hu fin-negozju jeħtieġlu li jkun jaf x’inhuma il-pjanijiet tal-Gvern, u għalhekk l-Oppożizzjoni terġa tappella lill-Gvern biex ma jibqax ikaxkar saqajh u jlesti r-rapport, jelenka l-proġetti illi beħsiebu jagħmel, u jibgħatu lill-Kummissjoni Ewropea għall-approvazzjoni.

--
Uffiċċju Informazzjoni
Partit Nazzjonalista