19.7.18

L-Unjoni Ewropea trid tħaddem l-għodda li għandha


Huwa ta' diżappunt li matul l-aħħar summit Ewropew, il-mexxejja tal-pajjiżi membri tal- Unjoni Ewropea baqgħu ma waslux għal qbil fuq il-qsim tal-piż tal-immigrazzjoni, u dan sabiex ikun wieħed mandatorju u ma jibqax volontarju. L-immigrazzjoni irregolari titlob li soluzzjonijiet effiċjenti biex it-talbiet għall-ażil jiġu deċiżi malajr biex verament din l-isfida titqassam mal-Ewropa kollha.  

Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia għamel żjara fil-European Asylum Support Office (EASO), li jagħti appoġġ lill-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea u huwa mezz importanti ta' għajnuna fl-immigrazzjoni.L-isfida tal-immigrazzjoni irregolari titlob li jkun hemm soluzzjonijiet effiċjenti u effikaċi sabiex jitħaffef il-proċess tal-applikazzjonijiet tal-persuni li jitolbu għall-ażil. 

Dr Delia qal li l-Oppożizzjoni tat l-appoġġ lill-Gvern sabiex jiġi mħares l-interess nazzjonali u offrit li titkellem fl-Ewropa wkoll fl-aħjar interess ta' Malta. Dan għaliex l-isfida tal-immigrazzjoni irregolari hija problema tal-Unjoni Ewropea kollha. Għalhekk l-Oppożizzjoni se tibqa' tixpruna lill-Gvern biex l-interess nazzjonali jiġi mħares għax in-nies qed jistennew it-trasparenza fuq l-immigrazzjoni. 

Dr Delia fakkar kif l-EASO twaqqaf taħt Gvern Nazzjonalista u kif għandu d-dmir li jgħin fejn hemm diffikultajiet marbutin mad-deċiżjonijiet u l-ipproċessar tat-talbiet għall-ażil. Huwa insista li l-Gvern għandu l-obbligu li jassigura li l-Unjoni Ewropea tara tħaddem l-għodda li diġà għandha disponibbli għall-immigrazzjoni irregolari. Dan għaliex fl-aħħar dikjarazzjoni dwar l-immigrazzjoni irregolari tal-Kunsill Ewropew, l-EASO ma ​ġietx imsemmija. 

Jakkumpanja lill-Kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia matul din iż-żjara fl-EASO kien hemm il-Kelliem għall-Affarijiet Barranin Carm Mifsud Bonnici. 

19.07.2018

Gvern li naqas jiddefendi r-reputazzjoni ta' pajjizna fil-mument it-tajjebIr-revoka tal-liċenzja tal-bank Pilatus mill-MFSA waslet xhur tard bi ħsara għar-reputazzjoni ta' pajjiżna. In-nies kienu ilhom daż-żmien kollu jistennew li l-Gvern jieħu d-deċiżjonijiet li kellu jieħu sabiex iħares ir-reputazzjoni tajba tas-settur tas-servizzi finanzjarji u l-impiegi u l-ġid li joħloq dan is-settur. Minflok il-Gvern dam xhur jippersisti biex jieħu d-deċiżjoni li kellu jieħu xhur ilu.  

Il-Partit Nazzjonalista ilu aktar minn sena jgħid li l-bank Pilatus ma kellux jaħdem f'Malta għax kien qed jipperikola lis-settur tas-servizzi finanzjarji filwaqt li jtappan ir-reputazzjoni tajba ta' dan is-settur u ta' Malta madwar id-dinja. Għal ragunijiet li jaf hu biss il-Gvern baqa' jkaxkar saqajh u ma ta' każ ħadd inkluz l-Oppożizzjoni, l-midja indipendenti u anke MEPs li talbu investigazzjonijiet dwar il-każ. 

Kellu jkun l-arrest tal-eks chairmantal-bank Pilatus Ali Sadr fl-Istati Uniti li wasslet biex l-MFSA tibda l-proċess li bih setgħet ġiet revokata l-liċenzja ta' dan il-bank. Dan apparti rapporti fil-midja indipendenti fejn ġie allegat li l-bank Pilatus kien qed jintuża minn persuni barranin biex minnu jgħaddu flus għax-xiri taċ-ċittadinanza. Din kienet konferma ċara li l-bank Pilatus kien qed jagħmel ħsara kbira lir-reputazzjoni tas-settur finanzjarju f'Malta. 

Il-Partit Nazzjonalista se jibqa' jaħdem bla heda sabiex pajjiżna u s-settur finanzjarju Malti jerga jakkwista ir-reputazzjoni li jistħoqqlu. 

Kristy Debono
Kelliema tal-Oppożizzjoni dwar l-Ekonomija, is-Servizzi Finanzjarji u l-Innovazjoni

Ċentralizzazzjoni li taqdi l-ftit tal-qalba u tagħti servizz ħażin lin-nies.Iċ-ċentralizzazzjoni li l-Gvern ordna fl-istampar kollu tiegħu taqdi l-ftit filwaqt li sservi ħażin lill-bqija tan-nies.L-ilmenti tal-Union tal-Għalliema (MUT) dwar iċ-ċentralizzazzjoni tal-istampar fil-qasam tal-edukazzjoni huma mill-aktar ġustifikati u l-Partit Nazzjonalista jappoġġjahom bis-sħiħ.

Il-Partit Nazzjonalista jemmen f'amministrazzjoni eqreb lejn min suppost isservi. Għalhekk fl-edukazzjoni kien iddeċentralizza u ħalla deċiżjonijiet xierqa f'idejn l-għalliema nfushom u f'idejn il-kapijiet tal-iskejjel. 

Il-filosofija tal-Partit Nazzjonalista li jqarreb id-deċiżjonijiet lejn in-nies tidher ukoll fil-Kunsilli Lokali, fil-konsumatur ħieles fl-għażliet tiegħu, fl-investitur liberu jinvesti fejn irid, fil-ġenituri ħielsa fl-għażliet dwar l-iskejjel għal uliedhom, fl-istudent ħieles fl-għażliet edukattivi tiegħu, fil-liberalizzazzjoni tax-xandir, fl-istampa ħielsa u f'ħafna oqsma oħrajn.

Min-naħa l-oħra, il-Gvern Laburista qiegħed jiċċentralizza fl-interess tal-ftit tal-qalba. Hekk qed jagħmel notorjament fil-Kunsilli Lokali li neħħielhom deċiżjonijiet ewlenin u fondi.

 Iċ-ċentralizzazzjoni ġġib ukoll ineffiċjenza. L-istudenti u l-għalliema jkunu moqdijin ferm aħjar meta d-deċiżjonijiet jeħduhom qrib min suppost iservu, jiġifieri l-istudenti. Naturalment, id-deċiżjoni tal-Gvern dwar l-istampar fl-edukazzjoni tqarreb id-deċiżjoni lejn min fil-fatt se sservi, jiġifieri lill-id il-leminija tal-Prim Ministru.

18.07.2018​

L-Ewropa għandha turi bil-provi li l-immigrazzjoni hija problema komuni.L-interessi ta' pajjiżna tħallew barra

Għall-ewwel darba f'dikjarazzjoni dwar l-immigrazzjoni l-Unjoni Ewropea għażlet li ma tagħtix każ tal-problemi li pajjiżna jaffronta u filfatt ma jissemewx imkien. L-Oppożizzjoni hija mħassba meta fuq nara tara li l-immigrazzjoni rregolari hija waħda mill-prijorijiet nazzjonali u li għandha bżonn l-għajnuna tal-Unjoni Ewropea sabiex tissolva, u it-tieni l-interessi ta' pajjiżi oħra bħall-Italja, l-Ġermanja, Spanja u l-Greċja ġew ikkunsidrati b'soluzzjonijiet.  

Huwa ta' diżappunt ukoll li matul l-aħħar summit Ewropew, l-mexxejja tal-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea baqgħu ma waslux għal qbil fuq il-qsim tal-piż tal-immigrazzjoni,u dan sabiex ikun wieħed mandatorju u ma jibqax volontarju.  Fid-dawl tas-sitwazzjoni preżenti kif ukoll tal-aħħar każijiet ta' immigrazzjoni irregolari fil-Mediterran,wieħed kien jistenna li dan iseħħ, għax pajjizna jekk ikollu jaffronta sfida akbar fix-xhur li ġejjin se jsib ruħu f'diffikultajiet. Iktar u iktar meta wieħed jikkonsidra li matul dawn l-aħħar erbgħa snin l-isfida tal-immigrazzjoni rregolari ġiet traskurata.  

L-Oppożizzjoni tinsab favur il-ħolqien ta' reception centresf'pajjiżi li joffru sigurtà fil-kontinent Afrika, li josservaw d-drittijiet tal-bniedem u japplikaw r-regoli ghall-protezzjoni ta' dawk li haqqhom protezzjoni nternazzjonali. Għalhekk qed tħeġġeġ lil Joseph Muscat sabiex jikkonvinċi lill-Prim Ministri fil-grupp politiku tiegħu, li jidher li mhux jaqblu mal-ħolqien ta' dawn iċ-ċentri. Fl-istess ħin l-Oppożizzjoni filwaqt li tinnota li sfortunatament l-European Asylum Support Office li jinsab f'pajjiżna tħalla barra mid-dikjrazzjoni, tara li għandu jkun hemm għarfien akbar għall-ħidmet tiegħu bħala parti minn soluzzjoni effettiva.

Filwaqt li huwa pożittiv li jiżdiedu l-fondi għat-Trust Fund for Africa, l-Gvern għandu ukolljinsisti ghall-investiment bil-baġit Ewropew ta' wara l-2020. Għandu jiżdied l-investiment fl-Afrika kemm mill-privat kif ukoll mill-fondi tal-iżvilupp, mill-investituri Afrikani u Ewropej sabiex ikun hemm titjib fil-livell tal-għajxien fil-pajjiżi Afrikani u b'hekk jonqsur-ragunijiet ta dawk li jimmigraw minhabba ragunijiet ekonomici.  

L-Oppożizzjoni finalment qed tistenna li ssir riforma tat-trattat ta' Dublin u għalhekk se tibqa' tħeġġeġ lill-Gvern biex jaħdem lejn din id-direzzjoni. L-Unjoni Ewropea ma tistax tħalli l-pajjiżi li jinsabu l-eqreb tal-Afrika waħedhom, għax l-Ewropa hija territorju wieħed u kull diffikultà li jaffaċċja pajjiż membru tal-Unjoni għandha titqies daqslikieku diffikultà tal-Ewropa kollha. 

L-Oppożizzjoni se tkompli tesiġi li l-Gvern għandu jkun trasparenti mal-poplu kollu dwar l-immigrazzjoni sabiex ikun hawn qbil nazzjonali u għalhekk l-Oppożizzjoni se tibqa' tixpruna lill-Gvern sabiex l-interess nazzjonali jiġi mħares. 

Carm Mifsud Bonnici
Kelliem tal-Oppożizzjoni dwar l-Affarijiet Barranin 

David Stellini 
Kelliem tal-Oppożizzjoni dwar l-Affarijiet Ewropej 

17.7.18

Ulied il-ħidma t-tajba.

 
1.    L-Ewropa u partijiet oħra tad-dinja għaddejjin minn taħt influwenzi politiċi li jfakkru diversi fil-lemin estrem.  Hemm taqbil varju li qiegħed isir bejn dak li għaddew minnu ta’ qabilna mitt sena ilu, u llum.  Dak li nisimgħu spiss bih huwa magħġun fil-kunċett ġenerali ta’ populiżmu.  Għal uħud ifisser Nażiżmu u Faxxiżmu, għall-oħrajn inqas jew le.  Imma l-fatti huma li hawn wisq mexxejja li jaħsbu u jitkellmu f’termini li jfakkruna f’dak li mexxejja żbaljati oħra qabilhom użaw.  Hemm kunċetti viċini.  Hemm ġabra ta’ dak li ċerti persuni jesprimu fit-triq u dak li numru ta’ politiċi jaraw bħala l-garanzija li jibqgħu fil-poter.

Prudenza u attenzjoni

2.    Numru minn dawn il-politiċi li għandna jirkbu fuq l-opinjoni li ġiet iffurmata jew influwenzata minn eventi jew politiċi oħra qabilhom.  Waqaf il-politiku li jrid jikkumbatti u jieħu r-riskju biex ibiddel l-opinjoni tal-elettorat.  Tant ġie iddeklassat il-politiku awtentiku mill-medja nnifisha li tużah biex tbigħ jew jarawha iktar, billi tirredikolah, li issa qiegħed joqgħod pass sew lura.  Hemm prudenza u attenzjoni politika li qegħda toħroġ il-ħin kollu minn dawk li jagħrfu li l-ispazju politiku ngħalaq.  Dan qiegħed iġib, iktar milli diskussjoni, impożizzjonijiet varji ta’ inkomprensjoni.  Sitwazzjonijiet li jgħinu sabiex, min irid jiddett,a kull ma jrid huwa li jissekonda dak li jingħad, anki jekk dak huwa żbaljat.

Niddefendu d-demokrazija

3.    F’dawn is-snin, ikkonvinċejt iktar lili nnifsu dwar il-bżonn li wieħed jiddefendi sew id-demokrazija li ngawdu.  Jiddefendiha mhux biss b’sistema iktar b’saħħitha fl-istituzzjonijiet, imma fil-bżonn ta’ introduzzjoni ta’ reati kriminali għal min jaġixxi kontra d-demokrazija.  Għandna warajna esperjenza twila ta’ dittaturi varji.  Uħud kienu hekk mill-bidu, imma diversi użaw is-sistema demokratika sabiex qalbu demokrazija f’dittatura.  Hemm proċess li lkoll nagħrfu, li jibda billi wieħed jibda jżarma biċċa biċċa l-valuri li fuqhom is-sistema demokratika hija mibnija.

Urlato di Gioia

4.    Din il-ġimgħa, dan ġie lura quddiemi f’dak li ġie rappurtat li seħħ wara sentenza ta’ għomor il-ħabs li ngħatat lil ċittadina Ġermaniża Beate Zschaepe.  Mill-investigazzjoni nstab li hija kienet membru ta’ ċellula terrorista neo-Nażista magħrufa bħala ‘NSU’.  Ġiet ikkundannata u misjuba ħatja li kellha sehem f’għaxar omiċidji u diversi serqiet oħra.  Biss, flok kien hemm min ħa lezzjoni, ingħad li numru ta’ neo-Nażisti preżenti fl-awla bdew jgħajtu bil-ferħ.  Kif qalet il-gazzetta Taljana ‘La Repubblica’: “Al pronunciamento della sentenza, alcuni neonazisti nell’aula hanno urlato di gioia.  Senza alcun pudore davanti al padre, alle madri e ai fratelli delle vittime.”

Angela Merkel

5.    Qed tidħol żerriegħa ħażina lura f’moħħ uħud fl-Unjoni Ewropea li trid tiġi kumbattuta.  U hemm min fehem sew u qiegħed iwettaq dan.  Għax qed naraw kuljum kif ulied is-sewwa, dawk li qegħdin jiddefendu d-demokrazija, qed isibu lilhom infushom iktar u iktar attakkati.  F’dan nifhem u napprezza iktar ħidmet il-Kanċilliera Ġermaniża Angela Merkel.  Persuna li f’dawn l-aħħar snin żammet stabilità mhux biss għal pajjiżha, imma iktar u iktar għall-istess Unjoni Ewropea.  Illum il-ġurnata, wieħed għandu jagħraf li saret, f’ħafna sens, il-ġebla tax-xewka ta’ dak li nemmnu fih.

Fattur ta’ stabilità

6.    Persuna li għarfet iddawwar ruħha bi bnedmin tal-affari tagħhom u li hija tapprezza.  Proprju għal dan l-għaqal u sens tajjeb ta’ prinċipji li hija tħaddan li qed naraw daqshekk kurrenti u attakki kontra tagħha.  Jekk il-Gvern tagħha jieqaf, jew it-tmexxija tagħha tispiċċa, ċertament li ser naraw bidliet Ewropej li ser iġibuna lura f’pożizzjonijiet ta’ instabilità.  Instabilità politika li magħha jiġu dawk ekonomiċi u soċjali.  Il-futur mhuwiex f’dan immarkat b’ħafna dawl qawwi.  Ibda il-pożizzjonijiet tal-Ministru tal-Intern Horst Seehofer, u kompli b’dik ta’ diversi stati oħra li jiddependu finalment minn ħidmet il-Kanċilliera.

Unjoni Ewropea soda

7.    Dak li għaddej minn moħħ u ħalq numru ta’ Ministri tal-Intern fl-Ewropa, kif ukoll il-pożizzjonijiet politiċi ta’ pajjiżi oħra huma f’dan kontro-produċenti għalihom stess.  Kull min huwa viċin il-Ġermanja għandu jifhem li meta, f’dan il-mument storiku, qiegħed jattakkaha, qiegħed fl-istess ħin inaqqas fis-saħħa tiegħu stess.  L-Unjoni Ewropea hija b’saħħitha għax tagħraf li kull pajjiż u poplu jiddependi fuq l-ieħor.  Meta dan ma jibdiex jiġi rispettat, allura jkun hemm il-konsegwenzi.  Illum, xi politiċi jistgħu jidhru li qed iwieġbu għal sejħiet il-poplu, imma fit-tul ser ikunu biss issekondaw linji politiċi żbaljati.

Ir-Renju Unit

8.    L-istess, kif qed naraw fir-Renju Unit, fejn fil-kumplikazzjonijiet tal-konsegwenzi tal-Brexit, il-Prim Ministru Teresa May qegħda tipprova ġġib loġika fl-illoġika.  Minflok sostenn għal dak li jaf ikun iktar iebes għall-ekonomija u l-ħajja tal-bnedmin, tul din il-ġimgħa sabet żewġ ministri tagħha jirriżenjaw.  Tnejn “prominenti” bħal David Davis u Boris Johnson, li ppruvaw jagħtu spjegazzjoni għall-aġir tagħhom, imma li diversi ħadu l-impressjoni li hija biss parti minn “gwerra” interna.  Il-ħruġ ta’ dak il-pajjiż mhuwiex wieħed faċli; hemm wisq għeruq tajba li nbnew, li hekk kif jinqatgħu, ħsara lis-siġra ser iġibu.

Ambition

9.    Proprju għalhekk li wieħed jifhem li jaqbel dak li nkiteb minn New York Times dwar dan l-aġir, li ftit jiem ilu ddikjarat hekk: “For the second time in 3 years, Boris Johnson, a politician whose ambition and superficial charm far outstrip his ability, judgement or principles is destabilizing the British Government and threatening the country’s future.”  Ġudizzju xejn sabiħ, imma li jmiss direttament il-linja ta’ demarkazzjoni bejn l-aġir politiku responsabbli u dak li mhuwiex.  Kull politiku jrid jagħraf li dak li qiegħed iwettaq irid iżommu fil-binarji ta’ jekk huwiex ser iwettaq il-ġid komuni, jew le.  Kif joħorġu minn dak il-kuntest, allura jsir biss f’marki ta’ individwaliżmu, fejn kollox jiġi sagrifikat għall-avvanz politiku tiegħu.

Nipperswadu mill-ġdid

10.  Ma hemmx dubju li l-Unjoni Ewropea għaddejja minn mument diffiċli ħafna.  L-iktar f’dak ideoloġiku.  Proprju għalhekk li wieħed irid jassigura li jagħti aktar fiduċja u saħħa lil min għandu direzzjoni tajba.  Waħda li tħares li ġġib is-sewwa u tissoda dejjem iktar id-demokrazija.  Forsi l-popli Ewropej draw tant fejn jgħixu u issa qed jaħsbu li, jiġri x’jiġri, xejn ma huwa sejjer ineħħilhom id-drittijiet tal-libertà u l-ġustizzja.  Imma l-istorja turi l-kontra.  Turi li hemm pożizzjonijiet li jinbidlu lejn l-awtoritajiet u d-dittatorjati.  Proprju għalhekk li għandna, ta’ ulied is-sewwa, nassiguraw u nipperswadu mill-ġdid fuq il-ġid li d-demokrazija ġġib, u dan sabiex ma nerġgħux ngħaddu minn dawk li għaddew minnu ta’ qabilna.