30.7.14

Il-Partit Nazzjonalista jsellem lil Dr. Alexander Cachia Zammit.Il-Partit Nazzjonalista jsellem il-memorja ta’ Dr. Alexander Cachia Zammit, li ħalla din id-dinja aktar kmieni dalgħodu.

Sandy Cachia Zammit, kif kien magħruf ma’ kulħadd, jibqa’ mfakkar għall-ħidma tiegħu fil-Partit Nazzjonalista fi żminijiet diffiċli għall-pajjiż kollu.

Fl-ewwel reazzjoni tiegħu, l-Kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil sellem lil Dr. Cachia Zammit u ddeskrivih bħala pilastru tal-Partit fid-distrett taż-Żejtun. “Sandy Cachia Zammit kien jifforma parti mill-Kabinett ta’ Ġorġ Borg Olivier li nnegozja u kiseb l-Indipendenza ta’ pajjiżna mir-Renju Unit 50 sena ilu”, qal Dr. Simon Busuttil.

Dr. Cachia Zammit serva bħala Ministru tas-Saħħa u Ministru tax-Xogħol u s-Servizzi Soċjali taħt it-tmexxija ta’ Ġorġ Borg Olivier bejn l-1962 u l-1971, u bħala Deputat Nazzjonalista taħt it-tmexxija ta’ Eddie Fenech Adami bejn l-1971 u l-1987.

Dr. Cachia Zammit kien Ministru meta Malta kisbet l-Indipendenza, kisba li din is-sena qed niċċelebraw il-50 anniversarju tagħha.

Sandy Cachia Zammit jibqa’ mfakkar ukoll minn bosta Żwieten għall-ħidma tiegħu f’dan il-lokal, kemm bħala tabib, kif ukoll bħala attivist politiku u fil-każin tal-banda Beland, fejn serva bħala President.

Il-Partit Nazzjonalista jsellem lil Dr. Cachia Zammit u jagħti l-kondoljanzi tiegħu lill-familja Cachia Zammit f’dan il-mument diffiċli.


25.7.14

Muscat iwiegħed mod u jagħmel mod ieħor


Jgħid li jrid jeqred il-korruzzjoni, u ma jaħtarx il-Kummissjoni Permanenti Kontra l-Korruzzjoni

Waħda mill-wegħdiet ta' Joseph Muscat kienet li jeqred il-korruzzjoni, iżda l-istess Muscat falla f'waħda mill-ewwel deċiżjonijiet li kellu jieħu proprju b'rabta mal-korruzzjoni.

Minkejja li t-terminu tal-Kummissjoni Permanenti Kontra l-Korruzzjoni ntemm f'Novembru li għadda, sa issa, l-Gvern għadu ma ħatarx membri ġodda fuq din il-Kummissjoni. Dan minkejja li l-Kummissjoni għadha qed tirċievi lmenti biex jiġu nvestigati.

L-Oppożizzjoni, b'Mistoqsijiet Parlamentari, diġa' għamlet pressjoni fuq il-Gvern biex jaħtar il-Kummissjoni mill-aktar fis possibli. Madanakollu, disa' xhur wara, l-Prim Ministru Muscat u l-Ministru tal-Ġustizzja Owen Bonnici baqgħu jinsistu li ma jaħtru lil ħadd fuq din il-Kummissjoni. Dan it-tkaxkir tas-saqajn qed iwassal għal allegati każi ta' korruzzjoni li mhux qed jiġu nvestigati.


Il-Partit Nazzjonalista jemmen li l-korruzzjoni tiġġilidha mhux bil-kliem iżda bil-fatti, u għalhekk qed jerġa' jappella lill-Gvern biex jaħtar il-membri tal-Kummissjoni Permanenti Kontra l-Korruzzjoni llum qabel għada.

24.7.14

Mhux fuq is-sieq it-tajba1.      L-esperjenza politika ġewwa l-Parlament tagħna turi li meta wieħed jaqbeż nofs Lulju, l-atmosfera ġewwa dak il-post tibda tikkarga.  Dak li jsir is-soltu bil-kalma, f’ħabta u sabta jsir b’nervożiżmu qawwi.  Il-jiem ta’ intensità li nkunu għaddejna minnhom jibdew juru sinjali li l-magna saħnet u aħjar tnaqqsilha.  Diversi gvernijiet għamlu l-iżball li ppruvaw jirrambaw f’dawn il-ġranet dak li jkunu ilhom jilagħbu bih.  Ifasslu li jridu jgħaddu numru ta’ liġijiet u jiġri x’jiġri jgħaddu jkunu jridu.  Tensjonijiet żejda fix-xejn, li jwelldu ġlied politku, talbiet għal rulings, sejħiet għal kworum u l-bqija ta’ ripertorju parlamentari magħruf.  Kull darba, anke din, il-Gvern baqa’ għaddej, irid li tgħaddi tiegħu u li l-Oppożizzjoni trid “tifhem” li huma fil-maġġoranza, huma fil-poter u għalhekk trid isservih.  L-arroganza politika ssudat ruħha sew.

2.      Dan huwa żball li dan il-Gvern tul din il-ġimgħa ħa u għalhekk beda jara l’effetti negattivi tal-pożizzjoni riġida li ġieb ruħu fiha.  Tlaqna fuq is-sieq il-ħażina tal-istqarrija tal-Prim Ministru li wara li ġie lura miċ-Ċina deherlu li għandu jagħmel.  Fir-realtà tant konna smajna u qrajna l-Ħadd li skantajt kif ġie b’din fil-Parlament.  Żgur mhux forsi immaġina li ser imur lejn trijonf ieħor u jkompli jsaħħaħ l-effetti pożittivi li dik il-viżta tatu.  Seħħ il-kontra.  Seħħ dan proprju għax f’dan ġie li kellu jwieġeb għal dak li kien ilu jaħrab minnu xhur sħaħ.  L-attenzjoni marret għall-ħatra tal-mara tal-ministru bħala “ambaxxatriċi”.  Daħħal lilu nnifsu għaliha mingħajr ma kellu bżonn.  Mhux biss imma ddefenda l-pożizzjoni tant ħażin li flok qatgħet il-kwistjonijiet, iktar żiedet fl-attenzjoni.  Dak li pprova jgħid ħadd ma tant kiel.  Anzi, diversi qalulu li ma kienx assolutament korrett fil-figuri matematiċi li ressaq u fit-taqbiliet li pprova jagħmel.  Il-punt kardinali kien u jibqa’ wieħed: ma għandekx taħtar mara ta’ ministru f’dik il-pożizzjoni.

3.      L-affarijiet komplew jaggravaw ruħhom bil-kwistjoni tal-ħaddiema tal-korporazzjoni Enemalta.  L-abbozz ta’ liġi li tressaq kompla jixħet il-melħ fil-ferita ta’ dak li l-Oppożizzjoni ilha, mis-sena li għaddiet, titlob mill-Gvern.  Tant hemm punti li jridu jinħbew minna li l-amministrazzjoni qegħda tirrifjuta li tagħti d-dokument li bih nistgħu ngħarfu x’ġie verament miftiehem.  Il-futur tal-korporazzjoni huwa importanti għall-pajjiż kollu.  Il-futur tal-ħaddiema fil-korporazzjoni huwa daqshekk ieħor importanti.  L-Oppożizzjoni talbet li tiġi infurmata fuq kollox minn qabel biex tkun f’pożizzjoni tara x’ser jiġri u għala.  Dan fl-ispritu ta’ skrutinju li għandna d-dmir li nwettqu.  Il-Gvern baqa’ ma jridx jinforma u għalhekk l-Oppożizzjoni marret għall-istrumenti demokratiċi u parlamentari li għandha għad-dispożizzjoni tagħha biex tipprova ġġib li s-sens komun jirrenja.  Talbet ruling, biex forsi jkollha dan f’idejha, bdiet tiddibatti u tressqaq quddiem għala qed tieħu l-pożizzjoni li ħadet.  Minflok, il-Gvern kompla jinsisti.  Is-sitwazzjoni kkumplikat ruħha bil-Gvern jidħol għall-Ħamis u għall-Ġimgħa biex tgħaddi tiegħu, jingħad x’jingħad.

4.      Dan huwa iktar serju meta wieħed iżomm quddiem għajnejh li d-demokrazija mhix il-qoxra ta’ dittatura.  Is-sistema demokratika tagħna llum immaturat u titlob iktar minn qabel konsultazzjoni, trasparenza u diskussjoni vera.  Il-Gvern dan qiegħed evidentement juri li ma jridux u għalhekk min jipprova juża l-forza tan-numri parlamentari tiegħu jkun qiegħed jibgħat barra l-messaġġ li m’għandux raġun.  Għandna inqas siġġijiet mill-Gvern, ma hemmx dubju, però aħna xorta Oppożizzjoni.  Xorta għandna dritt insemmgħu leħinna daqs tal-Gvern u bl-istess ħin tiegħu.  M’għadux iż-żmien fejn niġu njorati.  Kull min għandu fuqu r-responsabbiltà tal-pajjiż għandu daqshekk ieħor dik li jżomm aġġoranta ‘l-Oppożizzjoni.  Ma jistax jaħseb li waħdu ser jagħmel kollox.

5.      Fil-ġimgħa fejn issa l-ballun tilef l-effett sħiħ tiegħu, ħarġu fil-beraħ u għall-attenzjoni punti diversi li kollha qed jindikaw li l-affarijiet sejrin għall-agħar għall-Gvern.  Diversi deċiżjonijiet li ġew meħuda juru li huma għall-kuntrarju ta’ dak li kienu jgħidu fl-Oppożizzjoni.  Diversi rreġistraw f’moħħhom li l-Gvern kompla jitlef mill-porporina tal-kurrazza.  Għalkemm ħafna jimmaġinaw li biex tagħme il-punt trid titkellem fit-tul jew tirrepeti, fir-realtà illum għandek eletturi li qed isegwu b’attenzjoni dak li jkun għaddej.  Ma hemmx bżonn ħafna xinxilli, wisq inqas kumplikazzjonijiet.  Kull min jaqra u jisma’ jifhem mill-ewwel.  Li huwa żgur hu li dan il-Gvern, bid-deċiżjonijiet li ħa qiegħed jidher li m’huwiex iwettaqshom f’isem u fl-interess tal-poplu, anzi f’dawk tal-ftit.  Hemm privileġġjati ġodda li qed joħorġu iktar u iktar fil-beraħ.  L-ugwaljanza, il-ġustizzja huma pedestalli importanti ta’ kull soċjetà u kif jiġu attakkati l-pajjiż jibda jmur lura, kif issa iktar qegħdin naraw.  Din il-ġimgħa serviet, sfortunatament, biex dan jidher aktar.  F’sebat’ijiem rajna l-ftit jiġu privileġġjati ‘l fuq, mentri diversi oħrajn dijametrikament ‘il-kontra u ‘l isfel.  Il-kundizzjonijiet tax-xogħol ta’ wħud jagħlew, mentri dawk tal-ħafna jinżlu.  Dan il-Ħadd irridu ngħidu li kienu jiem mhux proprju fuq is-sieq it-tajba għal pajjiżna.


21.7.14

Il-PN jippreżenta mozzjoni biex is-sitwazzjoni fil-Libja tiġi diskussa b'mod urġenti fil-Parlament Malti


Fid-dawl tal-fatt li diversi persuni qegħdin fil-periklu għal ħajja tagħhom fil-Libja u b'mod speċjali, wara rapporti li l-Ambaxxata Maltija mhix qed tagħti l-assistenza li hemm bżonn, dalgħodu, l-Kelliem tal-Oppożizzjoni għall-Affarijiet Barranin Carmelo Mifsud Bonnici ppreżenta mozzjoni fil-Parlament biex jiġu diskussi u dibattuti r-relazzjonijiet diplomatiċi preżenti fis-sitwazzjoni politika li għaddejja bejn pajjiżna u dak ġirien tagħna l-Libja.

Il-mozzjoni ġiet ippreżentata lill-Ispeaker tal-Kamra Anġlu Farrugia, fil-preżenza tal-Whip tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista David Agius. L-Oppożizzjoni Nazzjonalista ressqet din il-mozzjoni għaliex tinsab imħassba dwar il-mod ta’ kif qed tiżviluppa s-sitwazzjoni politika fil-Libja.

Permezz ta’ din il-mozzjoni, l-Oppożizzjoni qed titlob li jkun hemm dibattitu liberu u informattiv dwar dak li huwa għaddej. B’dan il-mod, il-poplu Malti u Għawdxi jkollu aċċess għall-informazzjoni kollha dwar dak li qed jiġri u dettalji dwar il-Maltin li jinsabu fil-Libja. Mifsud Bonnici talab lill-iSpeaker tal-Kamra sabiex din is-sitwazzjoni tiġi liberament dibattuta u li fiha l-Gvern ikun trasparenti u jinforma lill-Kamra x’inhuwa jagħmel u x’qed jiġri fl-investigazzjonijiet li għaddejin. 

Mifsud Bonnici tkellem dwar dak li allegatament żviluppa fil-Konsolat Malti, dwar dak li qed jiġi msejjaħ bħala traffikar illegali u inkontrollat ta’ żejt lejn pajjiżna mill-Libja u dwar il-komplikazzjonijiet marbuta mal-immigrazzjoni irregolari. Fl-isfond ta’ dan kollu, il-Kelliem tal-Oppożizzjoni saħaq dwar l-importanza li l-Gvern Malti jieħu passi għaliex jekk le pajjiżna jkun qed jirriskja li jkollu tnaqqis mir-relazzjonijiet diplomatiċi eċċellenti ta’ pajjiżna mal-ġirien tagħna. Dawn l-osservazzjonijiet jafu jnaqqsu mill-isforzi u r-rapport kummerċjali ta’ diversi negozjanti Maltin u Għawdxin.

Permezz ta’ din il-mozzjoni, il-Partit Nazzjonalista qed jitlob li fil-Parlament il-Gvern jgħid x’passi ttieħdu, waqt li jagħti l-assigurazzjonijiet meħtieġa li r-rapporti diplomatiċi qed jiġu kultivati mill-ġdid. Aktar minn hekk il-Gvern qed jitlob lill-Gvern sabiex jagħti rendikont lill-Parlament dwar x’passi, x’assistenza u nvestiment qed jiġu meħuda mill-Gvern sabiex ir-rapporti kummerċjali mal-Libja jiġu msaħħa u mhux jitpoġġew f’periklu.

L-iSpeaker Anġlu Farrugia qal li s-sedja qed isegwi dak li qed jiġri fil-Libja waqt li esprima t-tħassib tiegħu lejn dak li reġa’ għaddej minnu dan il-pajjiż. In-nuqqas ta’ trankwilita’ fil-Libja għandha twassal sabiex il-Gvern u l-Oppożizzjoni f’Malta iħarsu kif se jtejbu r-relazzjonijiet bejn iż-żewġ pajjiżi b'mod speċjali għaliex hemm diversi Maltin li qed jaħdmu fil-Libja u/jew jagħmlu l-kummerċ tagħhom ma’ dan il-pajjiż. 
​ 
--
Uffiċċju Informazzjoni

Partit Nazzjonalista

Għadu ħaj f’qalbna.1.         Diġà għaddew ħames snin minn dik il-ġurnata li fiha Ġwanni Pawlu II ġie msejjaħ fid-dar ta’ missierna.  Għalkemm il-jiem skorrew xorta waħda baqa’ ħaj.  Baqa’ strument importanti li jnebbaħ u jgħin lill-bnedmin jibdlu għemilhom.  Isibu l-iskop ta’ ħajjithom u jidħlu fit-triq li jservu lill-oħrajn bl-imħabba f’qalbhom.  M’hemmx dubbju li hija l-imħabba li ċċaqlaqna 'l quddiem, li tmexxina nwettqu dak li fl-aħħar tal-ġurnata nħossu li biha għamilna l-ġid.

2.         Tul il-papat tiegħu, li fortunatament kien twil, ħalla diversi kitbiet li għadna llum nistgħu nerġgħu naqraw.  Jekk qatt bniedem kellu jiddubita mill-eżistenza u l-ħidma ta’ l-id tal-providenza, mill-fatt li hemm sens u skop f’dak kollu li jiġri, li dan ma jseħħx b’kumbinazzjoni jew serje tagħhom, fl-elezzjoni tiegħu hemm il-prova ċara.  Inqabad fl-aħjar tal-età tiegħu, meta kien għadu mimli saħħa u enerġija.  Ma ġiex magħżul fi żmien iktar tard imma fil-mument preċiż.  Daħal u daħħal forza u determinazzjoni li ftit papiet qablu ma kien irnexxilhom iwasslu.  Ġieb kunċett dinamiku ta’ pożizzjoni li kienet qabel aktar “riflettiva”, “distakkata” u ma kenitx daqshekk interattiva.

3.            Qaleb id-dinja ta’ taħt fuq, anke jekk qablu kellu l-ewwel lil Ġwanni XXIII u wara Pawlu VI (li nammetti li għadni nħobb u nammira) li kienu mimlija għerf, intelliġenza, sens komun u aġġornaw il-Knisja għaż-żminijiet.  Ma hemmx dubbju li sab il-pedamenti tal-Knisja l-ġdida diġà f’posthom u seta’ jaħdem mill-ewwel fuqhom.  Kellu f’ħafna sens “daru f’postha” u għalhekk seta’ jindirizza l-enerġija tiegħu fuq dak li kien qiegħed iżomm lill-Knisja milli tkompli tavvanza.  L-isfida prinċipali tiegħu kienet indirizzata lejn il-komuniżmu Sovjetiku.  Daħal għal konfront din id-darba mill-vantaġġ li papat jagħti fix-xenarju mondjali.

4.         Il-papiet ta’ qablu ħadu l-pariri tal-ġenju kattoliku prattikanti Marshall Mc Luhan li kien tal-opinjoni li l-kamera televiżiva hija waħda devastanti għas-sekularizzazjoni totali tas-soċjetà.  Ħaduh għax bdew mill-ewwel jagħmlu użu mill-istrumenti li s-soċjetà mass medjatika għandha.  Biddlu diversi prattiċi minn Piju XI 'l quddiem sabiex il-Papa “jidher” iktar u ma jibqax aktar dak li qiegħed imsakkar fil-Vatikan.  Jidħol huwa wkoll fid-djar tal-poplu.

5.         Ġwanni Pawlu ħa ħsieb li jżid fid-doża, li kliemu jidwi sew mal-irkejjen kollha tad-dinja.  Anzi ħa lil kull min is-soltu kien imdorri jaħdem fis-settur b’sorpriża.  Baqgħu ma jistgħux jirreaġġixxu għalih, għelibhom billi ġabhom miegħu u anzi jagħtuh l-appoġġ fl-ispazju fil-gazzetti.  Il-ġlieda għall-imħuħ tal-bnedmin tas-seklu li għadda u dak li qegħdin fih ma ppruvax jasal għalihom bl-“Osservatore Romano”, il-gazzetta tal-Knisja, imma daħal f’kull waħda, hi liema hi.  Okkupa l-ispazju li s-soltu jittieħed minn dawk li m’humiex proprju segwaċi tal-Knisja.  Fehem li dik hi u tibqa’ l-ġlieda għall-bniedem, u daħal għaliha b’determinazzjoni.

6.         Kien għalhekk jassigura li hemm xi ħaġa ġdida x’tikteb dwarha.  Fatt ġdid x’tirrapporta sabiex il-ġurnalist ikollu biex jinforma lill-qarrejja tiegħu.  Ma kienx jistenna imma żamm il-mazz f’idejh, dejjem erba’ passi ‘l quddiem.  Għalhekk żamm appuntament ta’ importanza bi kważi kull jum.  Vjaġġi mad-dinja, diskorsi mimlija sens, diretti, ċari mingħajr kliem diffiċli.  Biddel l-immaġini tal-Papat u tal-Knisja fi ftit snin u l-verità hija li konna drajnieh hekk.  Kellu f’idejh it-tmexxija ta’ miljuni ta’ kattoliċi li ħassewhom immexxija minn persuna li, għalkemm żgur spiritwali, però kien marbut mal-bżonn li jagħti tweġibiet lin-nies fuq din l-art.

7.         Fetaħ it-triq għal ħidma ġdida li huwa mexxa 'l quddiem.  Anki kitbietu jibqgħu mfakkra mhux biss għax fihom x’taqra imma għax huma ndirizzati sabiex jinqraw minn kemm jista’ jkun persuni.  Kull darba kellu “best sellers”.  Riċentement, fuq dan reġa’ ġie f’idejja t-testment tiegħu.  Miktub b’sempliċità kbira, bl-ewwel sentenza fis-6 ta’ Marzu 1979 u mġedded regolarment ma’ kull irtir li kien jagħmel.  Imħabba lejn il-ħidma tiegħu u abbandun f’idejn Marija Immakulata.  Kull persuna tista’ taqrah u ġġib lilha nfisha tiktbu.  Papa, imma bniedem miftuħ u mogħti għall-oħrajn.

8.         Għaddew is-snin u kif kien qal il-Kardinal Stefan Wyszynski, il-primat tal-Polonja, kellu jkun hu li jdaħħal lill-Knisja f’dan il-millennju.  Ħalla ħafna warajh u hija iebsa għal Benedittu XVI sabiex isegwih bis-sħiħ.  Ħadd ma jista’ jippretendi dan, però nammettu li għadna kkundizzjonati u marbuta ma’ dak li kien hu.  Għalhekk wieħed ma jistax ma jammirax ħidmet Joseph Ratzinger li, minkejja l-età, xorta qiegħed jagħmel ħiltu biex ilaħħaq u jżomm ir-ritmu.  Mhux faċli żgur, u għalhekk napprezzaw aktar u aktar l-viżita tiegħu f’pajjiżna.  Kien Ġwanni Pawlu II li ġab għall-ewwel darba Papa f’pajjiżna, fortunatament din il-linja ser tibqa’ tinżamm.  Il-wirt ta’ Ġwanni Pawlu jibqa’ magħna u għandna dmir li nippriservawh.


 Dan l-artikolu kien deher fil-harga tal-Illum tal-11 ta April 2010.

Jiem importanti għalina1.       Fl-istorja twila ta’ dan il-poplu u tar-rabta qawwija tiegħu mar-reliġjon Kattolika, minn ftit żmien 'l hawn infetaħ kapitolu ġdid.  Għax għalkemm ilna nsostnu l-identità tagħna ta’ nsara, qatt ma kellna l-opportunità li naraw Papa jirfes l-art tagħna.  Kien Ġwanni Pawlu II li fetaħ din it-triq b’żewġ żjarat li baqgħu impressi fil-memorji ta’ dawk li rawh.  Rajnieh bniedem b’saħħtu, mimli enerġija u erġajna rajnieh fl-aħħar ta’ żmienu, meta kien sejjer lura ftit ftit.

2.       Għalkemm għandna f’rasna xeni ta’ esperjenzi li diffiċli li jiġu ripetuti, xorta nafu li kellu diffikultajiet fuq spallejh.  Ebda Papa, la f’dawn l-aħħar sekli u anqas qabel ma kien nieqes minnhom.  Il-Knisja Kattolika rat u affrontat diversi sitwazzjonijiet li dehru tant ikkumplikati li ftit setgħu jaħsbu li kienu ser jintrebħu, però l-istorja turi biċ-ċar li hekk ġara.  Baqgħet għaddejja.  Għadha xxandar messaġġ li jagħmel il-ġid u jagħti skop, sens lil ħajjet il-bniedem.

3.       Il-Papa Benedittu XVI m’għandu xejn differenti minn ta’ qablu.  Għandu x’jaffronta u ser jibqagħlu quddiemu, ma hemmx dubju.  Anki jekk l-irwiefen tad-dinja jidhru li qamu kontrih, xorta waħda nafu li qiegħed fuq it-triq it-tajba.  Is-segwaċi ta’ Sidna Ġesù Kristu jafu li jekk huma denji ta’ l-isem “insara” jridu jgħaddu mid-diffikultajiet li għadda minnhom Hu u li qalilna li ser ngħaddu minnhom.  Għalhekk kull Papa jaf li hemm mumenti iebsa għalih, bħal ma Piju XII kellu t-Tieni Gwerra Dinjija, Ġwanni XXIII l-kwistjoni Kubana, Pawlu VI l-martirju ta’ Aldo Moro, Ġwanni Pawlu II li kellu jaffronta l-marda serja tiegħu u dan għandu problemi oħra x’jaffronta.

4.       Aktar ma jidhru kbar l-intoppi, aktar nifhmu l-kobor ta’ min irid jaffrontahom.  L-għażla hemm qegħda – jekk taħrab il-kalċi ta’ l-imrar, inkella tidħol għalih.  Ebda deċiżjoni ma hija faċli, però dan il-Papa qiegħed jaffronta sidru b’kuraġġ u determinazzjoni, mingħajr ma b’xi mod jonqos lill-proxxmu, anki lil dawk li qed jakkużawh bl-iktar mod inġust.  Meta taqra partijiet minn kitbietu tifhem li huwa persuna preparata li jaffronta d-diffikultajiet, anke jekk żgur li fihom ser ibati.

5.       F’dawn il-jiem qrajt il-parti tar-rakkont ta’ Suor Lucia, li kienet waħda  mit-tlett itfal li dehritilhom il-Madonna ġewwa l-villaġġ Portugiż ta’ Fatima, fejn issir referenza għall-Papa.  Fih, iż-żgħira Ġjaċinta ddeskriviet lill-Papa mingħajr anqas kienet tafu, li qiegħed ibati ħafna u hemm diversi nies barra jixħtulu l-ġebel u jgħajruh kemm jifilħu.  Meta tirrifletti fuq dan il-passaġġ, mingħajr ma trid terġa’ tara lil kull Papa jgħaddi minn dan il-martirju ta’ denigrazzjoni.

6.       Il-pajjiż tagħna, kif ta, għandu jkompli jagħti dan is-sostenn qawwi lil din il-vuċi għas-sewwa.  Kliem ta’ fidi huma dawk li jispjegaw, ifehmu, iġibu għal-loġika dak li kollha rridu ngħaddu minnu, anke jekk nippruvaw naħirbuh.  Dan il-Papa huwa bniedem impenjat għal bnedmin oħra.  Ħajtu ddedikaha għall-proxxmu.  Magħna għandu rabtiet kbar ukoll għax kien hu li ddikjara Malti bħalna qaddis.  M’għandix dubju li ħidmietu fil-Vatikan u f’pajjiżna ser jibqgħu mmarkati.  Għaddejjin minn jiem importati.  Nibqgħu ffukati u attenti sabiex ma nintilfux, imma nżommu l-messaġġ ta’ paċi, ġustizza u s-sewwa li jwassal u li għandna l-għażla li nsegwu.


 Dan l-artikolu kien deher fil-harga tal-Mument tat-18 ta April 2010.

Zaragoza, kapitali ta’ Aragona.1.         Lejn nofs ix-xahar sibtni ġewwa l-belt Spanjola ta’ Zaragoza.  L-appuntament kien marbut ma’ laqgħa tal-ministri ta’ l-Unjoni Ewropea taħt il-Presidenza Spanjola, bit-tema l-proċessi, eżempji, esperjenzi ta’ integrazzjoni varji.  It-tema kienet interessanti, minnha kelli l-opportunità nifhem aktar dak li dħalna għaliha illum ġewwa din l-għaqda speċjali ta’ Stati.  Numru ta’ problemi li qed tiffaċċja l-Unjoni ġejjin proprju minħabba l-fatt li l-integrazzjoni ġiet traskurata u mwarrba fil-ġenb.  Tisma’ l-vuċijiet ta’ diversi ministri tifhem dejjem iktar il-varjetà tal-ħidma u s-suċċess, o meno, tagħha.  Dan għalija sarraf aktar sabiex nipprova nifhem kif aħna stess qed inħarsu lejn dak li għandna, bħala soċjetà preżenti u kif għandna naffrontawh.  Il-pożizzjoni hi ferm differenti u kkumplikata minn ta’ oħrajn, fejn min qiegħed jgħix hawn iħares lejna bħala tarġa biex jitla’ ‘l fuq u mhux biex jibqa’ hawn.  Ifittex mal-ewwel opportunità li jitlaq il-gżejjer tagħna u jitlaq lejn partijiet oħra tal-Ewropa fejn isib komunitajiet oħra bħal tiegħu.

2.         Mhux faċli, però dak li għandu jiġi konfrontat ħa jiġi ndirizzat, b’kemm jista’ jkun intelliġenza u għaqal, però mingħajr ħafna ħolm żejjed li fl-aħħar tal-jum jissoda dak li m’għandux jiġi ssudat.  Il-bnedmin li jsibu ruħhom hawn ġew minn esperjenzi varji tal-ħajja.  Waslu hawn kontra qalbhom u ma jifhmux dejjem dak li daħlu għalih.  Problemi xejn faċli sabiex tħollhom.  Però, hu x’inhu, ser nibqgħu nfittxu soluzzjonijiet, billi nimpenjaw ruħna favur id-dinjità tal-bnedmin u, fl-istess ħin, attenzjoni għas-sigurtà sħiħa fil-pajjiż u għas-soċjetà.  Hawn hawn lok ta’ impenn nisrani, ta’ spirtu ta’ karità, altruwiżmu u tixrid ta’ ideat li ħafna minn dawn il-persuni ma ġewx esposti għalihom.  Din hija waħda mill-isfidi l-ġodda li qegħda tbaqbaq lis-soċjetà tagħna, li m’aħniex nifhmu biżżejjed fil-fond is-sejħa li qegħda titlob minna.  M’hemmx apprezzament tajjeb tal-polz u s-sinjali taż-żminijiet li però rridu nagħmlu ħilitna sabiex nagħmlu.

3.         Il-laqgħa sabet ruħha maqsuma f’nofsha għax l-iżbroff tal-vulkan Iżlandiż qabad triqtu fuq il-parti ta’ fuq ta’ l-Ewropa u diversi ministri, speċjalment dawk li għandhom it-trasport ta’ l-Istat mal-lejl jew kmieni filgħodu, telqu lura.  Fortunatament bidlu l-vjaġġ lili wkoll.  B’xorti tajba għalija, minn Frankfurt sibtni ngħaddi minn Ruma u laħħaqt li nkun hawn f’pajjiżna għall-vjaġġ u l-viżja tal-Q.T. l-Papa Benedittu XVI.  Jiem verament sbieħ, li fihom stajna naraw id-demm ibaqbaq tagħna quddiem bniedem tant tajjeb, umli u mimli intelliġenza.  Dik forma oħra ta’ integrazzjoni.

4.         Fit-tfassil tal-vjaġġ, sibtni jum qabel f’din il-belt u fil-ftit siegħat li kelli għad-disposizzjoni tiegħi, tlabt li jeħduni nara żewġ monumenti importanti f’din il-belt Spanjola minn fejn diversi kavallieri ġew u raqdu fil-Berġa ta’ Aragona.  Fil-pjazza prinċipali msejħa “Plaza del Pilar” hemm żewġ knejjes verament sbieħ.  Fuq naħa dik tal-Madonna tal-Pilar u fl-aħħar il-katidral magħruf bħala “La Seo”.  L-ewwel waħda timpressjonak bid-devozzjoni li hemm, nies deħlin u knisja ħajja.  Hemm wirja sabiħa, b’numru ta’ oġġetti sagri ġejjin is-sekli.  Il-katidral, mill-banda l-oħra,  huwa mużew ħaj.  Kull kappella mimlija b’arti u storja, b’mużew eċċellenti ta’ arazzi antiki restawrati li jsaħħruk.  Mingħajr ma trid tidħol lura f’sekli ta’ storja u tagħraf aktar il-karattru tal-kavallieri li ġew għandna.

5.         Il-fatt li mort u dħalt f’dawn il-postijiet, mingħajr ma ridt ħaduni sabiex napprezza ferm iktar il-karattri, il-kultura tad-diversi kavallieri u bnedmin li ġew minn dawn l-inħawi sekli ilu.  Ir-rabta bejn Spanja u pajjiżna ftit napprezzawha, però hemm qegħda.  Kien interessanti nifhem dan, aktar u aktar bil-knisja tal-Madonna tal-Pilar li preżentement qegħda f’idejn il-Heritage Malta, però li fil-passat kienet parti sħiħa mill-Berġa.  Knisja mill-isbaħ li għalkemm tinfetaħ okkażjonalment għandha patrimonju kbir għad-dispożizzjoni tagħna lkoll.  Komplejt napprezza aktar Zaragoza u l-klima aragoniża għax lejn l-aħħar tal-jum, ħaduna nżuru l-“Aljaferia”.  Dan huwa palazz Għarbi oriġinarjament li, biċċa biċċa, ttrasforma ruħu f’wieħed għar-rejiet Kattoliċi, li mingħajr ma ridt fehemt ferm iktar li minn ġie f’Malta kellu miegħu storja u esperjenza ta’ konvivenza.  Bnedmin insara, Għarab, Lhud li għexu flimkien.

6.         Għalkemm smajt u rajt ħafna, fhimt li l-proċess sħiħ ta’ integrazzjoni jiddependi minn diversi elementi.  Prinċiparjament ngħid tnejn.  L-ewwel kemm dak li jkun huwa preparat li jadegwa ruħu, jobdi r-regoli tas-soċjetà, jirrispetta lil min jgħix fiha u li finalment irid isir jaf il-lingwa u jġib ruħu kif għandu; u t-tieni, b’kemm hemm spazju soċjali, kulturali u ekonomiku fis-soċjetà sabiex dan ikun jista’ jsir.  L-esperjenza aragoniża ġewwa Zaragoza hekk tindika, b’mod mill-iktar ċar.  Ħadd ma għandu s-soluzzjoni perfetta, però kull soċjetà għandha fi ħdanha esperjenzi li ġejjin minn seklu għall-ieħor jew ta’ intolleranza jew ta’ integrazzjoni.  Fuq dawn ser inkomplu naħdmu mingħajr ma nilludu ruħna jew nipperikolaw dak li għandna.


 Dan l-artikolu kien deher fil-harga tal-Illum fit-2 ta Mejju 2010.

Il-kriżi finanzjarja tkompli1.         Din il-ġimgħa, l-kriżi finanzjarja li ilna naraw l-effetti negattivi tagħha kompliet b’fażi differenti u li qabel ma konniex qegħdin nifhmu biżżejjed.  Dak li għaddejja minnu l-Greċja sab ruħu fuq il-faċċati ta’ quddiem tal-gazzetti Ewropej u internazzjonali, barra ta’ pajjiżna.  Wieħed jifhem dan għax mhux normali li pajjiż fl-Unjoni Ewropea li għandu s-sistema monetarja tal-ewro, jsib ruħu f’din it-triq.  Il-problemi li dan il-poplu qiegħed jara mhumiex biss tiegħu imma, f’ħafna sens, huma tagħna wkoll.  Dak li l-Griegi għandhom, il-mod ta’ kif ser isolvu l-kriżi hija parti mis-sistema finanzjarja u ekonomika li minnha tagħna tiddependi wkoll.

2.         F’din id-dinja li wieħed jaċċetta li verament ikkumplikat ruħha, t-truf mhux faċli ssibhom sabiex tħoll l-egħqiedi.  Parti ġġib oħra, kawża u effett jidħlu f’xulxin u ħaġa tiġbed u ġġib lill-oħra mingħajr ma wieħed ikun qed jinduna lejn fejn qed jonfoħ ir-riħ.  Tul dawn is-sentejn li għaddew, il-Gvern żamm prijorità importanti u determinanti – dik li hija marbuta max-xogħol.  Il-linja ta’ difiża u kontrattakk għall-kriżi ntrabtet esklussivamnt mal-bżonn li jiġu protetti l-postijiet tax-xogħol.  Fil-fatt, għal dawn l-aħħar xhur irnexxielna nżommu u nirreżistu għall-mewġ iebes, proprju minħabba l-għaqal ta’ ħidmitna.

3.         Il-bieraħ iċċelebrajna Jum il-Ħaddiem, fil-jum ta’ l-1 ta’ Mejju.  Nistgħu nkomplu nagħmlu dan proprju għax dan il-Gvern għażel bħala prijorità li jżomm lil kemm jista’ jkun ħaddiema jaqilgħu l-għixien tagħhom.  Il-bidliet li dħalna għalihom minħabba fid-diffikultajiet finanzjarji huma kollha passi fid-direzzjoni t-tajba, li nipproteġu x-xogħol.  Il-kundizzjonijiet ta’ fuq il-post tal-ħidma llum huma, fil-maġġoranza tagħhom, tajbin.  Il-ħaddiem mhuwiex kalpestat u lanqas iddisprezzat, għadu ġabra ta’ drittijiet li akkumulaw f’dawn is-snin, issa iktar u iktar li dħalna nagħmlu parti mill-Unjoni Ewropea, fejn hemm livelli ogħla.

4.         Il-garanziji li żviluppaw jagħmlu sens għall-ħaddiem, sija jekk ikunx raġel jew mara, għax għandu x-xogħol.  Mingħajr dan l-impenn ta’ kuljum, mingħajr l-opportunità li jagħti s-sehem tiegħu sabiex fuq naħa jikkontribwixxi għall-ġid tal-komunità u fuq in-naħa l-oħra jiżviluppa t-talenti tiegħu bħala bniedem, id-dinja tkun verament differenti.  F’dan il-pajjiż, anke jekk niġu akkużati b’neo-liberaliżmu, jew neo-kapitaliżmu fil-fatt bqajna nies marbuta mal-valuri tal-bniedem, tal-ħajja, dawk insara.  Proprju għax għamilna hekk li rnexxielna nieħdu passi tajba li flok bagħtuna lura mexxewna ʹl quddiem.  U proprju għalhekk li ma żrajniex żerriegħa ħażina imma tajba.

5.         Il-prinċipji etiċi li mexxewna fil-linja politika tagħna żammewna għaddejjin sabiex għażilna t-toroq li, permezz tagħhom, tajna riżultat.  L-għażla li Gvern jieħu meta jiġi sabiex jikkontrasta għawġ, jekk ma jkollux l-ankri tiegħu tajba, jkaxkar il-bastiment.  Ftit ilu ġejna kkritikati fuq il-fatt li aħna tkellimna politikament li l-pajjiż għandu tmexxija tajba, par idejn sodi.  Kien hemm min ħallat l-imħuħ bejn min qiegħed imexxi b’idejn fit-tmun tal-bastiment u l-maltemp innifsu.  Ħadd ma jista’ jikkontrolla l-eventi, dawk jiġu fuqek f’daqqa, imma huwa biss wara li trid turi l-abbiltà tiegħek.  U hemm il-Gvern ma ċediex għar-regoli neo-liberali ta’ dawk li jaħsbu li s-soċjetà ser issib ordni naturali spontanjament.  Anzi, jaf li dan mhuwiex minnu u għalhekk hemm bżonn l-intervent intelliġenti tal-Istat b’liġijiet li jiggarantixxu x-xogħol u l-ġustizzja soċjali.

6.         L-eventi ta’ dawn ix-xhur jagħtu kredtu lill-mod li permezz tiegħu mxejna.  Il-Gvern iħares lejn li jipprovdi l-ġid lil kull persuna fis-soċjetà.  Inħarsu lejn kulħadd, hi x’inhi l-pożizzjoni soċjali jew ekonomika tiegħu bħala parteċipant, ħaddiem fis-soċjetà, fl-Istat Malti tagħna.  Il-ġid komuni jitwettaq, jasal fil-port meta tara li l-attività lavorattiva tibqa’ għaddejja.  Ix-xogħol jgħolli d-dinjità tal-persuna umana.  Fih huwa jirrealizza aktar lilu nnifsu.  Dan il-Gvern Nazzjonalista, b’diffikultajiet xejn żgħar, irnexxielu jmexxina lkoll ʹil quddiem.  Iċ-ċelebrazzjoni ta’ Jum il-Ħaddiem għalhekk kienet għalija iktar importanti din is-sena minn snin oħrajn proprju għax iġġilidna għal dan id-dritt u rnexxielna nibqgħu niggarantuh.


Dan l-artikolu kien deher fil-harga tal-Mument tat-2 ta Mejju 2010.

Il-kriżi Griega.1.         Il-kriżi finanzjarja li l-pajjiż ħabib u ġar tagħna sab ruħu fiha titlob numru ta’ riflessjonijiet.  Nibda billi ngħid li m’għandix dubju li dan l-Istat fis-snin li ġejjin issa li fehem il-konsegwenzi ta’ aġir passat ser jissupera dan il-mument ferm diffiċli.  Il-Griegi huma magħrufa għall-abbiltajiet tagħhom, huma fost il-popli ħawtiela tagħna, mimlijin bi kreattività, kultura u imprenditorija.  Il-letteratura antika tagħhom tixhed proprju dawn l-abbiltajiet.  Il-vjaġġ ta’ Ulisse lura lejn Itaka huwa kollu bbażat fuq dan l-ispirtu avventuruż, wieħed li jixhed kemm mhumiex nieqsa mill-kuraġġ u d-determinazzjoni.

2.         Meta sentejn ilu kont mort niltaqa’ mal-Ministru tal-Intern kont bqajt impressjonat b’dak il-wirt elettorali li ħallew warajhom ta’ qabilhom.  Skantajt aktar però bil-fatt li kuljum kien hemm dimostrazzjonijiet għaddejjin, daqqa fuq ħaġa u daqqa fuq oħra.  Kull ġurnata li kont hemm kien hemm jew settur jew ieħor tal-ħaddiema li kienu qed jipprotestaw fuq il-kundizzjonijiet tax-xogħol.  Is-sitwazzjoni aggravat aktar ruħha meta f’waħda minnhom, student anarkiku spiċċa maqtul.  Minn dak il-mument 'il quddiem, is-sitwazzjoni kienet saret intollerabbli.  Tant qam inkwiet li kwalunkwe forma ta’ bidla, ta’ riformi, saru impossibbli għall-gvern preċedenti, li wieħed irid jgħid li ħadem u pprova jibdel l-istat tal-affarijiet, imma ma ħallewħx.

3.         Flok ittieħdu deċiżjonijiet sabiex jiġi riformat is-settur ekonomiku u finanzjarju ma ġara xejn u baqa’ biss li hemm bżonn bidla li però ma tistax issir.  Il-gvern il-ġdid ta’ George Papandreou sab ruħu ffaċċjat minn stat ta’ affarijiet li, in parti, kien ikkontribwixxa għalih huwa stess billi ma daħalx sabiex jagħti spalla lill-gvern ta’ qablu anzi, f’ħafna sens, ostakolah ukoll.  Dan il-kumulu ta’ problemi kompla sabiex ġieb punt fejn l-Istat Grieg ma setax ikompli jaħrab minnu jew jgħix fl-illużjoni li m’hemmx bżonn ta’ aġir drastiku.

4.         Il-fatt li l-problemi, id-diffikultajiet flok ġew affrontati ġew skartati ġieb valanga akbar.  Jidher ċar li llum waslu fejn waslu proprju għax ma ġietx aċċettata r-realtà.  Għalhekk, Papandreou sab li jrid jieħu deċiżjonijiet iebsa tassew, li żgur li m’humiex popolari, imma li rrendew ruħhom neċessarji.  Pajjiżi oħra fl-Unjoni Ewropea, tagħna nkluż, sabu li jridu jieħdu minn dawn il-passi u ħaduhom ferm qabel, mentri l-Greċja baqgħet lura.  Dan huwa evidenti meta tara x’iddeċidew l-Estonja, il-Litwanja u diversi oħra, aħna nklużi, biex flimkien naffrontaw l-effetti negattivi li l-kriżi finanzjarja ġiebet.

5.         Illum il-Greċja ġiet li trid titlob lill-Membri l-oħra tal-Unjoni l-assistenza f’self, ħaġa li setgħet tagħmel għax għandha l-vantaġġ li qegħda proprju fi ħdan is-sistema monetarja unika – l-ewro.  Però dan ma kienx biżżejjed.  L-istat finanzjarju ma kienx marbut sempliċement ma’ manuvrar ta’ self ta’ flus, imma ferm iktar minn hekk.  Il-miżuri meħuda huma verament qawwija u drastiċi, li jinkludu fost oħrajn żieda fir-rata tal-VAT, l-iffriżar tas-salarji tal-impjegati tal-Gvern, tkeċċija mill-impjieg ta’ kull min għandu kuntratt temporanju, tneħħija ta’ kwalunkwe ħlas ta’ bonus annwali u żieda fit-taxxa fuq il-petrol, diesel, tabakk u xorb.

6.         Din il-bomba ta’ miżuri fir-realtà hija kollha magħmula minn kumulu ta’ passi li kellhom jiġu meħuda qabel li, għal raġunijiet varji, baqgħu ma tteħdux.  Issa li damu tant snin għaddejjin ma jiċċaqilqux sabu rwieħhom f’din is-sitwazzjoni mill-iktar imbarazzanti.  Dawn pressjonijiet li jiġu lil diversi politiċi, però hawn irid jingħad li jidher ċar li l-finanzi ta’ l-Istat ġew abbandunati.  Biżżejjed wieħed jara li l-evażjoni tat-taxxa hija verament endemika biex jifhem kemm kollox tħalla lura.

7.         Il-lezzjoni Griega għandha tidher ċara ma’ kulħadd, speċjalment ma’ dawk li jiġu ttantati jgħidu lill-poplu li l-miżuri iebsa m’hemmx bżonnhom.  Il-poplu Malti huwa xxurtjat li għandu Gvern li, bid-difetti kollha tiegħu, jirnexxilu jifhem il-problemi u jieħu d-deċiżjonijiet xejn popolari, imma salutari.  Nawguraw mill-qalb lill-poplu Grieg sabiex jaffronta u jegħleb din is-sitwazzjoni.  Il-Prim Ministru tagħna żamm quddiemu li kull ma jidher bħala deni għandna neħduh sabiex nittrasformawh f’ġid.  Hekk imxejna u għalhekk dan il-poplu għadu qiegħed javvanza 'l quddiem b’pass tajjeb u kontinwu.

Dan l-artikolu kien deher fil-harga tal-Mument tad-9 ta mejju 2010.

Tfal bi bżonnijiet speċjali għandhom jingħataw appoġġ u aċċess fis-summer schools kollha


Stqarrija maħruġa mill-Kelliem għall-Edukazzjoni Joe Cassar

It-tfal kollha għandhom ikollhom l-istess opportunitajiet u aċċess miftuħ sabiex jieħdu sehem fis-summer schools, speċjalment dawk it-tfal li għandhom ħtiġijiet speċjali u tfal b’diżabilità. Il-Partit Nazzjonalista jinnota li l-familji ta’ tfal b’diżabilità u bi bżonnijiet speċjali qegħdin jiltaqgħu ma’ diffikultajiet biex uliedhom ikunu jistgħu jattendu summer schools tal-għażla tagħhom. 

Dawn it-tfal għandhom jingħataw l-għajnuna u l-appoġġ kollu biex ikunu jistgħu jattendu f’dawn iċ-ċentri mingħajr xkiel. Il-Gvern, permezz ta’ għajnuna finanżjarji jew ta’ riżorsi umani oħra, għandu jgħin lis-summer schools kollha, anke dawk tal-Knisja u tas-settur privat, sabiex tfal bi bżonnijiet speċjali jkunu jistgħu jieħdu sehem bħal tfal oħrajn.

Il-Partit Nazzjonalista jemmen li dan l-impenn għandu jwassal biex it-tfal kollha jingħataw aċċess ugwali mingħajr distinzjoni, u tkun meżż ieħor kif tkompli titjieb l-inklużjoni soċjali minn età żgħira. Din ir-responsabbiltà għandha tkun tal-Gvern, li jipprovdi l-meżżi biex dawn it-tfal jipparteċipaw bis-sħiħ fis-summer schools li huma jixtiequ jattendu mingħajr ma jkun ta’ xkiel għalihom minħabba nuqqas ta’ riżorsi li jagħmel din l-opportunità possibbli.

Kien Gvern Nazzjonalista li estenda l-appoġġ tal-Learning Support Assistants fl-iskejjel ta-Knisja u fl-iskejjel privati għal tfal b’diżabilità u bi bżonnijiet speċjali. Issa wasal iż-żmien li l-Gvern Laburista jkompli fuq dawn il-passi u jestendi dan is-servizz fis-summer schools tal-Knisja u dawk privati, speċjalment għal dawk it-tfal l-iktar fil-bżonn.

Il-Partit Nazzjonalista jixtieq jawgura esperjenza sabiħa u edukattiva lil dawk it-tfal kollha li qed jieħdu sehem f’summer schools, kemm dawk li se jiġu organizzati mill-Gvern, mill-Knisja u mis-settur privat.

--
Uffiċċju Informazzjoni

Partit Nazzjonalista

Tħassib għall-qagħda industrijali f’pajjiżna – jeħtieġ azzjoni immedjataIl-Partit Nazzjonalista jesprimi t-tħassib tiegħu għall-istatistika maħruġa mill-aġenzija Eurostat illum li kkonfermat li l-produzzjoni industrijali ta’ pajjiżna fix-xahar ta’ Mejju naqas bi 12% meta mqabbel ma’ Mejju tas-sena li għaddiet, u li dan it-tnaqqis kien l-ikbar tnaqqis minn fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Fid-dawl ta’ dan, tistona l-indifferenza viżibbli tal-Gvern għal din is-sitwazzjoni li tista’ teffettwa eluf ta’ ħaddiema li jaħdmu fil-fabbriki ġewwa pajjiżna.

It-tnaqqis ta’ 12% fil-produzzjoni industrijali ta’ pajjiżna, kif imħabbar mill-Eurostat, hu ta’ tħassib partikolari minn żewġ aspetti prinċipali: (1) li dan it tnaqqis qiegħed iseħħ f’perjodu li l-bqija tal-Ewropa qed tesperjenza qawmien industrijali ġdid; u (2) il-fatt li dan it-tnaqqis hu kostanti, xahar wara l-ieħor, huwa turija mhux ta’ xi fatturi eċċezzjonali marbutin ma’ xi kumpaniji partikolari – kif kultant jipprova jagħti x’jifhem il-Gvern – iżda ta’ problema strutturali fil-qasam tal-manifattura u l-industrija f’pajjiżna, liema setturi jibqgħu l-akbar sors ta’ postijiet tax-xogħol għall-familji Maltin u Għawdxin.

Aktar u aktar, din l-aħbar trid tinqara fid-dawl tal-fatt li l-Gvern Laburista ma rnexxilux jikkonvinċi lill-Unjoni Ewropea li l-industrija Maltija jistħoqqilha l-ogħla livell ta’ għajnuna possibbli, u b’hekk, il-livell ta’ assistenza mhux se jibqa’ fuq il-livelli li għaddew.

Il-Gvern ma jistax jibqa’ jfittex skużi għal dawn ir-riżultati negattivi, u ma jistax jibqa’ jserraħ rasu mill-fatt li s’issa, it-tnaqqis ekonomiku mill-qasam industrijali qiegħed jitpatta b’ħolqien ta’ ġid li ġej mit-turiżmu, is-settur finanzjarju u l-igaming.

Il-manifattura tibqa’ industrija kruċjali u minnha jiddependi l-għajxien ta’ eluf ta’ familji Maltin u Għawdxin. Iżda fuq kollox, dan huwa settur li minnu jiddependu bosta oqsma oħra tal-ekonomija Maltija, bħat-trasport, il-loġistika u l-komunikazzjoni, fost l-oħrajn.

Hu għalhekk li l-Partit Nazzjonalista jsejjaħ lill-Gvern biex jippreżenta pjan ta’ ħidma biex jidentifika l-problemi li qed jiffaċċja s-settur, u jibda jiddiskuti soluzzjonijiet li l-industrija teħtieġ illum qabel għada.


Gvern bla viżjoni fil-qasam ambjentali


Stqarrija maħruġa mill-Kelliem għall-Iżvilupp Sostenibbli, l-Ambjent u l-Bidla fil-Klima Charlò Bonnici

Il-Partit Nazzjonalista jirreferi għall-kummenti tal-Kap Eżekuttiv tal-Wasteserv Tonio Montebello u l-kelliem għall-Ministeru għall-Iżvilupp Sostenibbli, l-Ambjent u t-Tibdil fil-Klima li dan il-Gvern issa ddeċieda li jabbanduna l-pjanijiet tiegħu biex il-Magħtab tiġi ttrasformata f’park għall-pubbliku. 

Din l-aħbar hi oħra minn sensiela li juru kemm dan il-Gvern irid ikisser akkost ta’ kollox dak kollu li wettaq Gvern Nazzjonalista fil-qasam ambjentali, u turi n-nuqqas ta’ viżjoni li għandu dan il-Gvern fejn jidħol l-ambjent, minkejja l-ħafna kliem li ingħad dwar road map f’dan il-qasam.

Bl-iskuża li jistgħu jibqgħu ħerġin gassijiet għal xi snin oħra u li l-Magħtab huwa mdawwar b’żewġ operazzjonijiet oħra, il-Gvern jidher li abbanduna għalkollox l-idea ta’ Gvern preċedenti li wara li jintemm il-proċess ta’ rijabilitazzjoni tal-Magħtab, din iż-żona terġa’ tiġi rritornata lill-pubbliku. Kien għalhekk li l-Gvern preċedenti investa ’l fuq minn €25 miljun ħalli din il-ġerħa ambjentali terġa’ ssir post li, f’xi partijiet, tkun tista’ titgawda min-nies. Tant ma kinitx fittizja din il-viżjoni li saħansitra anke l-Unjoni Ewropea allokat fondi għal dan il-proġett ambizzjuż.

Irid jingħad li r-rijabilitazzjoni tal-Magħtab kien proġett għat-tul. Gvern Nazzjonalista qatt ma qal li dan kien proġett li jista’ jiġi konkluż fi ftit snin. Madankollu, sa meta kien għad hemm tmexxija Nazzjonalista l-Wasteserv kienet għaddejja b’ħidma kontinwa sabiex eventwalment din iz-zona tiġi rijabilitata u parti sostanzjali minnha titgawda mill-pubbliku skont kemm l-interventi li jkunu qed isiru jkunu effettivi.

Għal darb’oħra dan il-Gvern qiegħed jipprova jabbanduna proġett bl-iskuża ta’ ħsara lill-pubbliku hekk kif kien għamel meta għalaq għalxejn il-Park tal-Familja f’Wied il-Għajn, biex wara ammetta li kien żbaljat. Dan qed jagħmlu minflok jimpenja ruħu favur proġett fit-tul li finalment kien se jneħħi ġerħa ambjentali. Is-CEO tal-Wasteserv qal li l-Magħtab se jingħata dehra ħadranija biex ma tibqax muntanja bajda. Dan huwa biss qerq għax it-tħaddir tal-Magħtab kien parti mill-pjan ħolisitiku ta’ rijabilitazzjoni tal-Magħtab. Issa kull ma se jagħmel dan il-Gvern hu li jitlaq għalkollox proġett sħiħ u jagħti kisja lill-wiċċ għal għajn in-nies.

Il-Gvern għandu jammetti li huma l-prijoritajiet tiegħu li huma ħżiena u mhux proġetti bħal dawn. Hija sfortuna li dan il-Gvern isib il-flus biex joħloq xogħolijiet u kuntratti fittizji, imma jixxaħħaħ fi proġetti oħra li huma ta’ benefiċċju għall-pajjiż. Din mhi xejn ħlief prova oħra ta’ tmexxija ħażina ta’ dan il-Gvern.

--
Uffiċċju Informazzjoni
Partit Nazzjonalista

Il-Partit Nazzjonalista se jibqa’ jaħdem favur l-iżvilupp sostenibbliIl-bilanċ kruċjali bejn l-ambjent u l-ippjanar kien u jibqa’ wieħed mill-isfidi ewlenin għal pajjiż żgħir bħal tagħna. Dan il-bilanċ jista’ jseħħ biss jekk kulħadd – il-leġiżlaturi u r-rappreżentanti tagħna fil-Gvern, l-iżviluppaturi, l-għaqdiet ambjentali, il-Kunsilli Lokali u l-pubbliku b’mod ġenerali – ilkoll jagħtu s-sehem ġenwin tagħhom biex jifhmu lil xulxin u biex jaslu għal deċiżjonijiet bilanċjati għall-ġid tal-futur tagħna. Hu f’dan id-dawl li l-Partit Nazzjonalista qiegħed jiftaħ pont ta’ komunikazzjoni mal-Malta Developers Association.

Dan stqarru l-Kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil waqt laqgħa li saret mal-Malta Developers Association fid-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista. Din kienet l-ewwel laqgħa tat-tip tagħha li saret bejn iż-żewġ naħat. 

Simon Busuttil stqarr li l-għan tal-laqgħa kien li ż-żewġ naħat jaħdmu biex jifhmu l-pożizzjonijiet ta’ xulxin, xi ħaġa li ma kinitx dejjem possibbli bejn iż-żewġ naħat. Huwa sostna li l-Partit Nazzjonalista japprezza l-kontribut li l-iżviluppaturi u s-settur tal-kostruzzjoni jagħmel lill-ekonomija tal-pajjiż, u li huwa settur li jsostni l-għajxien ta’ eluf ta’ ħaddiema billi jimpinġi fuq setturi u servizzi oħrajn.

Simon Busuttil stqarr li l-Partit Nazzjonalista qed jagħti l-kontribuzzjoni tiegħu fit-tfassil tal-politika tal-ippjanar u rrikonoxxa s-sottomissjonijiet tal-Malta Developers Association. Fost dawn il-policies il-Partit Nazzjonalista ressaq suġġerimenti dwar il-Floor to Area Ratio (FAR) policy u l-Hotel Height Adjustment Policy

Il-President tal-Malta Developers Association Sandro Chetcuti wkoll tkellem dwar il-ħtieġa ta’ pont ta’ komunikazzjoni bejn il-Partit Nazzjonalista u l-MDA biex iż-żewġ naħat jifhmu lil xulxin aħjar. Hu qal li l-Malta Developers Association jisħaq dwar il-ħtieġa ta’ level playing field u li l-għaqda dejjem emmnet li kull żvilupp li jiġi kkunsidrat għandu jkun wieħed sostenibbli. Sandro Chetcuti awgura li l-Malta Developers Association u l-Partit Nazzjonalista jżommu laqgħat regolari ma’ xulxin. 

--
Uffiċċju Informazzjoni

Partit Nazzjonalista

Il-Partit Nazzjonalista jifraħ lil Jean Claude Juncker fil-ħatra tiegħu bħala President tal-Kummissjoni Ewropea


Stqarrija maħruġa mill-Kelliema għall-Affarijiet Ewropej Marthese Portelli

Il-Partit Nazzjonalista jifraħ lil Jean Claude Juncker fil-ħatra tiegħu bħala President tal-Kummissjoni Ewropea, u jawguralu biex iżomm l-aspirazzjoni ta’ bosta ċittadini Ewropej fuq nett tal-aġenda tiegħu.
Il-Partit Nazzjonalista jinnota l-vot qawwi li ġab Juncker aktar kmieni llum – xi ħaġa li tikkonferma kemm il-prijoritajiet li tkellem dwarhom Juncker fix-xhur li għaddew huma l-istess prijoritajiet li għandhom il-popli Ewropej.
Bi pjaċir, il-Partit Nazzjonalista jinnota wkoll id-diskors li għamel il-President tal-Kummissjoni Ewropea l-ġdid Jean Claude Juncker li wiegħed li se jkun qed jiffoka l-ħidma tiegħu fuq it-tisħiħ mill-ġdid tal-ekonomija Ewropea.
Sa mill-bidu nett, il-Partit Nazzjonalista wera fiduċja f’Jean Claude Juncker, għaliex jemmen li bl-esperjenza li għandu, kapaċi jagħti din l-enerġija l-ġdida biex l-Unjoni Ewropea tkompli tissaħħaħ kemm mill-lat politiku kif ukoll mill-lat ekonomiku.
Bla dubju, l-prijoritajiet tal-President tal-Kummissjoni Ewropea l-ġdid għandhom ikunu l-ħolqien tax-xogħol, aktar kompetittivita’ u tkabbir ekonomiku fis-suq Ewropew.

--
Uffiċċju Informazzjoni

Partit Nazzjonalista

€13,000 konfermati u gideb mis-Sinjura Mizzi ... li ma tħallasx taxxa daqs ħaddieħor, meta diġa' hemm ambaxxaturIl-pakkett ta' 13,000 ewro fix-xahar li mart il-Ministru Konrad Mizzi qed tgawdi mill-Gvern Laburista issa huma kkonfermati mill-kuntratt li l-Prim Ministru qiegħed fuq il-mejda tal-Kamra mingħajr ma spjega l-pagamenti kollha li fih. Apparti lista twila ta' pagamenti lis-Sinjura Mizzi, il-kuntratt tagħha jgħid li hi tħallas taxxa biss fuq nofs is-salarju. Din il-kwistjoni mhijiex fuq ambaxxatur li diġà hemm iċ-Ċina, u li jismu Clifford Borg Marks, imma fuq il-mara ta' Ministru.
Il-mara ta' Ministru
Il-mara ta' Konrad Mizzi hi l-mara ta' Ministru tal-Gvern Laburista u l-Prim Ministru qed jagħżel li jiddefendi din il-ħatra li waħda bħalha ma ssir fl-ebda pajjiż serju. Anke kummentaturi li ssoltu jxaqilbu lejn il-Partit Laburista qed jikkritikaw il-ħatra ta' mart Ministru u li ħatriet bħalha jsiru biss f'pajjiżi tat-tielet dinja.
Qed tigdeb sfaċċatament
Mart il-Ministru Konrad Mizzi gidbet sfaċċatament lill-ġurnali Maltin f'intervisti li tat waqt iż-żjara tal-Prim Ministru Muscat fiċ-Ċina. Hi tat ċifra giddieba lill-ġurnalisti meta fil-fatt f'salarju biss taqla' d-doppju, apparti l-ħafna ħlasijiet l-oħra.
Pakkett ta' 13,000 ewro fix-xahar
Il-pakkett finanzjarju li qed tgawdi l-mara tal-Ministru Mizzi issa hu kkonfermat li jitla' għal €13,000 fix-xahar kif dejjem qal il-Partit Nazzjonalista.
Mart il-Ministru Mizzi qed tieħu:
 • ħlas għar-residenza fejn toqgħod hi u t-tfal kollox inkluż ħlief lożor u mħaded, 
 • ħlas għall-karozza tagħha, il-fuel u x-xufier, 
 • il-ħlas tal-iskejjel tat-tfal tagħha stmati sa massimu ta' €51,000 fuq tliet snin; 
 • allowance oħra għat-tfal ta' €8,700, 
 • ħlas għas-servizz tat-telephone u l-mobile imħallas kollu, 
 • €10,000 f'allowance għar-rappreżentanza tagħha, 
 • allowance biex tissetilja ta' €8,700, 
 • ħlas għal container biex iġġorr, 
 • ħlas għall-kura medika, dentali, u tal-għajnejn, 
 • ħlas ta' insurance għal dak kollu li jista' jinqala', 
 • ħlas għall-ilbies u għad-divertiment f'ospitalità, 
 • is-salarju li jitla' għal €222,000 fuq tliet snin, u 
 • biljetti tal-ajru għaliha u għat-tfal tagħha minn Malta u miċ-Ċina. 
Stima konservattiva tal-ħlasijiet tas-Sinjura tal-Ministru Konrad Mizzi titla' għal madwar 475,000 ewro li, diviżi b'36 xahar, jiġu 13,000 ewro fix-xahar.
Ma tħallasx taxxa bħal kulħadd
Il-pakkett tas-Sinjura Mizzi jinkludi wkoll kundizzjoni li mart il-Ministru Mizzi tħallas taxxa fuq nofs is-salarju biss. Jiġifieri, il-ħaddiem Malti jkollu jħallas it-taxxa kollha fuq il-paga sħiħa tiegħu biex jagħti 13,000 fix-xahar lis-Sinjura Mizzi li, min-naħa tagħha, lanqas biss tħallas it-taxxa sħiħa.
Diġà hemm ambaxxatur Malti ċ-Ċina
Il-Prim Ministru qed jgħid li l-mara tal-Ministru Konrad Mizzi titħallas l-istess bħal ambaxxatur. Imma diġà hemm ambaxxatur fiċ-Ċina li hu Clifford Borg Marks u li nħatar minn dan il-Gvern stess f'Awwissu li għadda. Għalhekk, il-kwistjoni tat-13,000 ewro fix-xahar mhix dwar xi ambaxxatur, imma dwar il-mara ta' Ministru.

--
Uffiċċju Informazzjoni

Partit Nazzjonalista

Il-Partit Nazzjonalista jsellem lill-Imħallef Gino Camilleri.Il-Partit Nazzjonalista jingħaqad mal-poplu Malti u Għawdxi u jsellem il-memorja tal-Imħallef Gino Camilleri.

Fil-karriera tiegħu, l-Imħallef Camilleri baqa' jżomm l-integrita' fuq quddiem fil-ħidma tiegħu fil-Qrati Maltin. L-Imħallef Gino Camilleri huwa xempju ta' kif għandhom ikunu l-Imħallfin f'pajjiżna.

L-Imħallef Gino Camilleri ta kontribut ukoll lill-pajjiżna fis-settur sportiv, fost l-oħrajn bħala President tal-Kumitat Olimpiku Malti.

Il-Partit Nazzjonalista jsellem lill-Imħallef Gino Camilleri u jagħti l-kondoljanzi lill-familja Camilleri f'dan il-mument diffiċli.

--
Uffiċċju Informazzjoni

Partit Nazzjonalista

It-tieni każ li fih il-Ministru Bartolo jwaħħal fil-ħaddiema flok jerfa' r-responsabbilta' politika.Il-Bord li waqqaf il-Ministru Evarist Bartolo biex jinvestiga l-fjask ta’ Skola Sajf u Klabb 3-16 mhu xejn ħlief skuża biex jgħatti r-responsabbiltajiet politiċi u b’hekk iwaħħal fil-ħaddiema tas-settur pubbliku.

Din mhix l-ewwel darba li Evarist Bartolo ħa din it-triq, iżda kien diġa’ għamel hekk f’Ottubru Ii għadda meta waħħal fil-ħaddiema għal deċiżjoni li jitwaqqfu l-istipendji tal-istudenti tal-O-Levels fil-Post Sekondarja.

Għal darb’oħra, l-Ministru Bartolo waqqaf bord suppost indipendenti biex jgħatti n-nuqqasijiet li wettaq hu bħala Ministru.

Il-Ministru Bartolo kien infurmat tliet ġimgħat qabel li kien hemm diffikultajiet biex jingħata bidu għall-programm Skola Sajf minħabba d-deċiżjoni, li kienet waħda politika, li Skola Sajf tingħaqad ma’ Klabb 3-16. Din id-deċiżjoni ttieħdet biss xahrejn qabel ma kellhom jibdew dawn iż-żewġ programmi.

Din id-deċiżjoni politika ttieħdet mill-Ministru Bartolo u għalhekk għandu jkun hu li jerfa’ r-responsabbilta’ politika ta’ din ‘id-diżorganizzazzjoni organizzata’, u mhux jitfa’ t-tort fuq il-ħaddiema tas-settur pubbliku.

Il-Gvern ta’ Joseph Muscat tela’ fil-Gvern bl-għajta tar-responsabbilta’ politika. Issa, r-responsabbilta’ politika taret mar-riħ, u l-ebda membru tal-Gvern mhux jerfa’ din ir-responsabbilta’. Eżempju ċar seħħ aktar kmieni din il-ġimgħa meta l-Prim Ministru Joseph Muscat gideb fil-Parlament dwar il-pakkett finanzjarju tal-mara tal-Ministru Konrad Mizzi.

Il-Gvern ta’ Muscat għandu jkun wieħed serju u jwettaq dak li wiegħed, jiġifieri jerfa’ r-responsabbilta’ politika. 

--
Uffiċċju Informazzjoni

Partit Nazzjonalista

10.7.14

Pass fid-direzzjoni t-tajba biex l-ebda tifel jew tifla ma terġa tiddaħħal f’ward tal-adulti fl-Isptar Monte Carmeli


Il-Partit Nazzjonalista jilqa’ l-aħbar li l-Gvern qed jaqbel mal-politika proposta mill-Oppożizzjoni li taħt l-ebda ċirkustanza m’għandu jkun hemm każijiet fejn tfal jitpoġġew f’wards intiżi għall-adulti fl-Isptar Monte Carmeli. Dan il-kunsens fuq materja daqstant importanti jawgura tajjeb għall-futur ta’ dan is-settur u għaldaqstant la issa hemm qbil fuq dan il-punt ta’ politika, hemm bżonn li nimxu għat-twettieq.

Ix-xahar li għadda l-Partit Nazzjonalista esprima t-tħassib serju tiegħu għal fatt li tifel ta’ għaxar snin ġie rikoverat fis-Seclusion Ward tal-Isptar Monte Carmeli (sala li hija intiża għal pazjenti adulti b’diffikultajiet serji ħafna). Dakinhar kont għedt pubblikament li, “irrispettivament miċ-ċirkostanzi tal-każ, dawn il-każijiet m’għandhom qatt ikunu aċċettabbli f’soċjetà bħal tagħna. Ma teżisti l-ebda skuża organizzattiva jew finanzjarja għal dawn iċ-ċirkostanzi”.

Kien f’dan l-isfond li fuq talba tal-Oppożizzjoni, nhar it-Tlieta l-Kumitat Permanenti għas-Saħħa fil-Parlament iddiskuta din il-materja fejn sema’ numru ta’ esperti u uffiċjali f’dan il-qasam, f’liema laqgħa l-Gvern ħabbar li dawn il-każijiet ma kinux se jerġgħu jitħallew iseħħu. 

Issa hemm bżonn li dan il-qbil jiġi rifless f’azzjoni min-naħa tal-Gvern. Għaldaqstant il-pass li jmiss hu li l-Gvern jagħti d-dettalji tal-faċilitajiet li se jibdew jintużaw għal dan il-għan kif ukoll jintrabat b’dati stabbiliti meta dawn se jibdew joperaw.

F’dan l-isfond il-Partit Nazzjonalista jistenna li l-uffiċjali kollha tal-Isptar Monte Carmeli jżommu ma’ dan l-impenn li ħa l-Gvern u jaraw li taħt l-ebda ċirkustanza ma jerġgħu jiddaħħlu tfal fi swali jew faċilitajiet li mhumiex esklussivament riservati u addattati għat-tfal.

--
Uffiċċju Informazzjoni

Partit Nazzjonalista.

7.7.14

Żbalji demokratiċi u żelqiet politiċi.1.      Tul din il-ġimgħa, il-ħajja politika ħadet xejriet interessanti għal dawk li għadhom iridu jsegwu l-eventi f’dawn il-gżejjer.  Bdejna t-Tnejn bl-istqarrija parlamentari tal-Prim Ministru wara l-Kunsill tal-ġimgħa ta’ qabel, komplejna bil-mozzjoni tal-Oppożizzjoni dwar l-aġir tal-Ministru tal-Intern fil-konfront tal-Ombudsman u spiċċajna bid-dikjarazzjonijiet tal-kap tal-OLAF.  Ġimgħa fil-politika hija twila verament għax fuq kull punt minn dawn it-tlieta tista’ tikteb u tiddibatti.  Tifhem x’inhuma fihom infushom u wara x’jirriflettu fuq min ikun parti minnhom.

2.      Juru li iktar ma jgħaddu l-ġimgħat, iktar is-sitwazzjoni tidher li qegħda toħroġ barra mill-kontroll tal-Prim Ministru.  Fuq naħa hemm id-diskors li ma jonqosx, la fil-volum u wisq anqas fil-preżentazzjoni, u fuq l-oħra il-fatti.  L-Oppożizzjoni qegħda twettaq dmirha u tipprova bil-mezzi li għandha għad-dispożizzjoni tagħha biex twassal il-messaġġ li l-affarijiet m’humiex sew.  Sfortunatament, il-Gvern m’huwiex jagħti każ u qiegħed ikompli jagħżel li jibqa’ għaddej minn fuqna.  Jibqa’ jwarrab fil-ġenb dak li qed ngħidu għax f’rasu għandu li l-vuċi tagħna m’hix tasal u għalhekk jista’ jkompli jagħmel li jrid bi ħsara u dannu.

3.      Ma hemmx dubju, għandu din is-saħħa, imma rridu ngħidu li dak li qiegħed jiġri m’huwiex aċċettabbli f’soċjetà moderna, Ewropea u demokratika.  M’huwiex aċċettabbli li l-Gvern jibqa’ jaħrab milli jikkonfronta d-diffikultajiet li l-isfida tal-immigrazzjoni irregolari toffri.  Fil-Parlament, il-Prim Ministru t-Tnejn ġie biex ikompli jżid ma’ dak li diversi kkontestawh fuqu.  Ġie biex jipprova jgħid li qiegħed isir xi avvanz differenti u ġdid f’dan is-settur.  Minflok fuq id-domandi li għamiltlu, flok wieġeb għalihom skartahom kompletament.  Skarta għalhekk sabiex jgħid l-ewwel, x’hemm verament ġdid wara l-laqgħa li kellu; it-tieni, skarta biex jgħid jekk din il-famuża Task Force hijiex suċċess jew falliment; u t-tielet, skarta wkoll x’ser iseħħ jekk il-pajjiż ġirien tagħna l-Italja, li qed tieħu piż qawwi, tnaqqas jew tneħħi l-operazzjoni li għaddejja minnha.

4.      Is-sistema demokratika għandha vantaġġ kbir: dik li ma tħallis lil min qiegħed fil-poter jaħrab jew jaħbi l-verità.  Proprju għalhekk li in segwitu għal dan l-Oppożizzjoni, wara l-ħidma intensiva tagħna tat-Tnejn, daħlet terġa’ l-Erbgħa għad-dibattitu dwar il-kunflitt tal-mistħija li żviluppa bejn il-Ministru tal-Intern u l-Uffiċċju tal-Ombudsman.  Tal-mistħija għax m’għandux ikun li f’soċjetà demokratika bħal tagħna Ministru, bl-intransiġenza tiegħu, jwassal lil istituzzjoni oħra biex ikollha tmur ‘il-Qorti biex tippreżenta protest ġudizzjarju biex forsi dan jibda jagħtiha widen.  Iktar u iktar, għax m’għandux ikun li jkun hemm dawn il-kumplikazzjonijiet f’ħaġa daqshekk ċara.  L-aġir tal-Gvern jibqa’ wieħed li jrid jaħrab mir-realtà u jipprova jgħatti dak li għandu jkun miftuħ u trasparenti.

5.      Il-kwistjoni tal-preżenza tal-kap tal-OLAF f’pajjiżna hija wkoll kumplikazzjoni ulterjuri fit-tessut demokratiku tagħna.  Flok qed noħorġu bħala pajjiż li jirrispetta l-istituzzjonijiet u l-proċess sħiħ parlamentari, qed nidhru li ma nafux kif immexxu.  Dak li qed jingħad m’għandux biss konsum lokali, iżda iktar minn hekk wieħed Ewropew u internazzjonali.  Id-dikjarazzjonijiet varji ħsara lilna qed jagħmlu.  Dannu li ma jgħinx u diffiċli sabiex tkun tista’ tirribattih, proprju għax dak li qed jisimgħu u jaqraw ċittadini Ewropej oħra m’għandekx kontroll fuqu.

6.      Dawn huma kollha żelqiet politiċi u żbalji demokratiċi li l-Gvern daħħal lilu nnifsu għalihom.  Il-kredenzjali tagħna f’dawn l-aħħar jiem ma żdiedux, anzi naqsu sew.  Naqsu sija għal dawk li jridu jaraw u jaqraw f’dan il-gżejjer tagħna, kif ukoll għal dawk li qegħdin barra minn xtutna.  Il-ħsara faċli ssirlek.  L-effetti tagħha diffiċli tifhimhom jew tikkontrollahom.  Anzi, id-dimensjoni sħiħa tagħha tiġi u takkumula ruħha maż-żmien.  Li huwa fiċ-ċert hu li l-Gvern tal-ġurnata, flok qed jifhem u jirrealizza dan kollu qiegħed minflok iwebbes rasu u jkompli fejn m’għandux.  Nittamaw li l-jiem tas-sajf jgħinu sabiex ikun hemm bidla u dak li qed naraw ma jkomplix iseħħ.Min ifassal il-politika?


1.      Il-politika taf tkun komplikata.  Diversi qed jieħdu toroq li flok iħalluha dak li suppost hi, jittrasformawha f’dak li mhix.  Politika bla forma ta’ ideat jew valuri, waħda li timxi skont il-kurrenti, burdati u reazzjonijiet.  Hemm min qiegħed jidħol fil-linja li jaħtaf dak li qiegħed għaddej, mentri ħaddieħor sar iktar u iktar indifferenti.  Preżentement hawn kriżi ta’ ideat u ta’ viżjoni vera ta’ dak li hemm bżonn li l-ħidma politika tkun qegħda sservi.

2.      Il-politika mhix l-arti ta’ kif togħġob lil dak u lill-ieħor, anqas li tiġġieled ma’ dak u l-ieħor, imma proprju dik li twassal għas-sewwa.  Fis-soċjetà tagħna, bl-isfumaturi kollha tagħha, hemm diversi fil-politika li qed iduru ‘l hemm u ‘l hawn, minn paġna għal paġna, daqqa jgħidu ħaġa u daqqa oħra, mingħajr direzzjoni vera.  Il-politika titlob li tkun għas-servizz ta’ min irid jibdel għas-sewwa soċjetà fid-dimensjonijiet sħaħ tagħha.  Għandha għad-disposizzjoni tagħha l-użu tal-kelma u magħha dik li tikkonvinċi lil ħaddieħor.

3.      F’dan l-istaġun jidher dejjem iktar ċar li l-politika Maltija qegħda f’numru ta’ fażijiet kuntrarji.  L-ewwelnett, hemm l-abdikazzjoni tal-użu tar-raġuni biex iġġib bnedmin ta’ ideat u ħsibijiet differenti miegħek.  Hemm it-triq li għal uħud tidher faċli, li fiha flok jaħdmu biex jibdlu u jipperswadu, qegħdin jippruvaw jingħaqdu ma’ dawk li diġà għandhom idea.  Il-politiku Malti qiegħed fl’hekk imsejħa “fażi moderna” li jitmexxa u mhux imexxi, li jgħid dak li jriduh jgħid u mhux dak li jemmen fih.

4.      It-tieni hemm il-problema iktar qawwija ta’ dawk li jew ma għandhom ebda forma ta’ ħsieb politiku u ta’ dawk li jidentifikaw ruħhom fi proġetti ta’ soċjetajiet li ma jistgħux iseħħu.  Ir-realtà hija li sfortunatament il-kultura politika, it-tagħlim ta’ dak li huwa verament politika fi stat modern u Ewropew ma teżistix f’din is-soċjetà.  Li huwa iktar agħar hu li hemm għaddej taħwid ta’ ideat makkjavelliċi li kull ma jridu jgħidu hu li l-politiku jista’ jingħad li huwa “veru” mhux għax għandu l-abbiltajiet it-tajba, iżda sempliċement għax lest li jagħmel azzjonijiet ħżiena lil terzi.

5.      It-tielet appuntu dan: ma hemmx formazzjoni politika soda u vera.  Diversi, jekk ikun hemm ftit kura u attenzjoni, jindunaw kemm hemm fejn timraħ aktar ‘il quddiem fuq naħa, u fuq l-oħra jindunaw li dak li qed jippropagaw ser iġib il-kontra ta’ dak li attwalment iridu.  Il-politika hija għodda għas-servizz tal-bniedem.  Biss bħalissa titħares bħala l-arti ta’ kif takkwista l-poter u xejn iktar u xejn inqas.  Hemm abbandun tal-vantaġġ li tinfluwenza lejn it-tajjeb, li taħdem billi dak li tkun qiegħed tipproponi jwassal sabiex il-problemi tas-soċjetà jiġu konfrontati u mcekkna jew imneħħija.

6.      Ir-raba’, qed tidħol iktar fil-kumplikazzjonijiet li l-użu tal-immaġini fil-medja jġib mal-ħsieb li l-politika hija azjenda kummerċjali oħra.  Kumpannija li tiddependi biss f’kemm tista’ tbiegħ lilha nnifisha mhux bħala post tal-ħsieb, ideat, iżda sempliċement bħala prodott.  Il-politika li ssir b’dan il-mod jista’ jkollha l-impatti tagħha, però mhix dik li twettaq verament is-sewwa.  Anzi f’ħafna drabi agħar, għax flok qegħda twassal għall-ideat ta’ rispett lejn id-dinjità tal-bniedem, lejn l-ugwaljanza, qegħda tħares lejn li jkollha min jiddomina u jikkontrolla fuq l-ieħor fejn l-interessi tal-flus jirbħu fuq kull kunsiderazzjoni.


7.      Il-politika hija strument kompletament differenti.  Il-lezzjonijiet tal-aħħar elezzjonijiet lill-partit tagħna huma f’din il-linja.  Il-politiċi huma aħna u għalhekk aħna għandna d-dmir u r-responsabbiltà li nagħmlu l-politika.  Aħna mmexxu ‘l quddiem, nieħdu żgur parir imma d-direzzjoni hija tagħna.  Fil-politika qegħdin biex nassiguraw iktar ugwaljanza, iktar ġustizzja soċjali.  M’aħniex strumenti sabiex min għandu jibqa’ jkollu u min m’għandux jibqa’ fejn huwa.  L-isfidi huma kbar, ma hemmx dubju, però f’dan l-eżami nintgħażlu mill-poplu sabiex nuru li mhux biss kapaċi nirbħu elezzjoni, imma kapaċi mmexxu wkoll pajjiż.

3.7.14

L-Oppożizzjoni ssejjaħ għal front komuni dwar l-immigrazzjoni mibni fuq ħames prinċipji


“Wasal iż-żmien li bħala politiċi nittrattaw l-isfida tal-immigrazzjoni rregolari b’mod aktar matur. Għandna nindirizzaw l-isfida tal-immigrazzjoni bi front komuni, u għalhekk illejla qed nipproponi li nneħħu l-materja tal-immigrazzjoni darba għal dejjem mil-lista twila ta’ kwistjonijiet li jqanqlu l-partiġjaniżmu politiku u minflok nibnu front komuni f’dan il-qasam. Dan nistgħu nagħmluh jekk naqblu fuq il-prinċipji li għandhom jiggwidaw id-deċiżjonijiet li nieħdu f’dan il-qasam, u għal dan il-għan l-Oppożizzjoni qiegħda tressaq ħames punti ta’ prinċipju li fuqhom tista’ tiġi msejsa l-politika nazzjonali tagħna dwar l-immigrazzjoni.”

Dan stqarru l-Kap tal-Oppożizzjoni Dr Simon Busuttil fid-diskors tiegħu b’reazzjoni għall-Istqarrija Ministerjali tal-Prim Ministru dwar il-laqgħa tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea tas-26 u s-27 ta’ Ġunju. 

Simon Busuttil stqarr li s-suġġett tal-immigrazzjoni huwa wieħed sensittiv u hu mistenni li l-Prim Ministru jkun serju u trasparenti bil-mod kif jikkomunika l-politika tal-Gvern u tal-Unjoni Ewropea dwar dan is-suġġett. Mhijiex serjetà li l-Prim Ministru jipprova jgħid li pajjiżna kiseb xi ħaġa għax il-konklużjonijiet tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea jitkellmu dwar “fair sharing of responsibility” meta l-fatti juru li dan sar f’għadd kbir ta’ konklużjonijiet oħra fis-snin li għaddew. 

Il-Partit Laburista dejjem qagħad lura milli jagħti l-appoġġ lill-Gvern f’dan is-settur meta kien il-Partit Nazzjonalista li qed imexxi lil Malta. Iżda l-Partit Nazzjonalista jrid jaħdem b’mod differenti billi flimkien nibnu front komuni f’dan il-qasam li jkun imsejjes fuq ħames prinċipji. Jekk il-Gvern lest jaċċetta dawn il-prinċipji allura jkun jista’ jistrieħ fuq l-appoġġ tal-Oppożizzjoni:

1. Li l-ħajja umana mhix negozjabbli u li l-prijorità dejjem għandha tkun li nsalvaw il-ħajja tan-nies;

2. Li darba nkunu tajna sehemna biex jiġu salvati n-nies, fl-interess nazzjonali għandna nagħmlu li nistgħu biex nikkontrollaw l-influss ta’ immigranti lejn pajjiżna biex dan ma jkunx ta’ piż li aħna ma nifilħux għalih. Dan ifisser li nkomplu nsaħħu s-sorveljanza tal-fruntieri marittimi ta’ pajjiżna, kif ukoll li naħdmu fuq livell Ewropew u internazzjonali biex l-influss jiġi kkontrollat mill-punt tal-pajjiżi tal-oriġini, ta’ transitu u eventwalment ta’ destinazzjoni u sabiex il-piż ma jintrefax biss mill-pajjiżi li bħalna, jinsabu fuq l-għatba tal-Ewropa, iżda jinqasam b’mod ġust bejn kulħadd skont il-prinċipju tas-solidarjetà;

3. Li kulħadd għandu d-dritt li jiġi trattat b’dinjità u li jingħata d-dritt li jitlob il-protezzjoni f’pajjiżna. Għaldaqstant, il-politika tal-pushbacks m’għandhiex tkun aċċettabbli minn Gvern li jirrispetta d-drittijiet tal-bniedem. Daqstant ieħor, kull min m’għandux dritt għall-protezzjoni m’għandux jintbagħat lura;

4.         Għandha titwarrab il-politika populista dwar l-immigrazzjoni għaliex din ma twassal għall-ebda soluzzjoni ħlief li trewwaħ il-biża’ u l-mibegħda inutilment u twassal għal ksenofobija u razziżmu, u tagħti lok għal partiti politiċi ksenofobiċi kif rajna fl-aħħar elezzjoni tal-Parlament Ewropew; u 

5.         Għandu jkun hemm kooperazzjoni sinċiera bejn il-Gvern u l-Oppożizzjoni, fejn il-Gvern iżomm lill-Oppożizzjoni infurmata kontinwament dwar l-andament tas-sitwazzjoni, b’mod partikolari permezz ta’ laqgħat regolari tal-Kumitat Parlamentari dwar l-Immigrazzjoni, li għandu jitlaqqa’ anke fuq talba tal-Oppożizzjoni. 

--
Uffiċċju Informazzjoni

Partit Nazzjonalista