30.3.12

CoE report confused on Role of Malta’s Rescue Co-Ordination CentreThe Government of Malta refers to the report “Lives lost in the Mediterranean Sea: who is responsible?” published today by the Committee on Migration, Refugees and Displaced Persons of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe (CoE) drafted by rapporteur Ms. Tineke Strik of the Netherlands.

The report in question causes some confusion regarding the role of Malta’s Rescue Co-Ordination Centre (RCC) in the tragic incident it refers to.

The Safety of Life at Seas Convention (SOLAS) and the Search And Rescue Convention (SAR) unequivocally lay down the international legal framework in search and rescue operations.

In this case it must be stressed that the ill-fated boat was never within Malta’s Search and Rescue Region (SRR) which is controlled by Malta’s RCC. Indeed, both positions reported by the satellite phone on board put the boat to be very well-within the Libyan SRR on the 27th of March 2011 when the ordeal started.

Further to this, the CoE Report clearly states that RCC Malta was not the first rescue coordination centre to have received information about the boat in question. This is relevant since Article 6.7 of the International Maritime Organisation’s Guidelines on the treatment of persons rescued at sea invariably states:

When appropriate, the first RCC contacted should immediately begin efforts to transfer the case to the RCC responsible for the region in which the assistance is being rendered. When the RCC responsible for the SAR region in which assistance is needed is informed about the situation, that RCC should immediately accept responsibility for co-ordinating the rescue efforts, since related responsibilities, including arrangements for a place of safety for survivors, fall primarily on the Government responsible for that region. The first RCC, however, is responsible for co-ordinating the case until the responsible RCC or other competent authority assumes responsibility.

It should be noted that, in the same timeframe as the above events, RCC Malta and the Rome Maritime Rescue Co-ordination Centre were also cooperating on a further three reports of craft carrying persons underway in the Central Mediterranean, some of which had been reported by satellite telephones and others which had been sighted by NATO units engaged in operations north of Libya. In all three of these cases, all persons aboard were accounted for.

In view of the above, and the fact that the stricken boat remained in the Libyan Search and Rescue Region, RCC Malta acted in support of MRCC Rome (which was the entity co-ordinating the operation) by repeatedly attempting to contact the satellite phone in question and trying to pinpoint the location of the boat. All the necessary possible action which surpasses the legal obligations incumbent upon Malta was taken by the Maltese Authorities in this case.

27.3.12

Partit minn dejjem viċin

1.    Hemm min forsi ħa l-impressjoni li l-membri parlamentari tal-Partit Nazzjonalista b’xi mod ingħalqu ġo f’xi fortizza, ‘il bogħod mis-soċjetà.  L-impressjoni li xi wħud ħadu, u oħrajn ippruvaw jagħtu hija li minn issa ‘l quddiem ser ninbidlu minn kif konna.  Nifhem u napprezza dan, ġej minn fejn huwa ġej, però r-realtà, il-verità hija kompletament differenti.  Ftit huma l-membri fil-Kamra min-naħa tagħna li waqfu jgħinu fis-soċjetà, li ma baqgħux jitħalltu mal-poplu, li ma rawx jew ma ppruvawx jisimgħu kemm setgħu.  Fuq dan il-proċess diġà saru numru ta’ passi ġodda nformattivi u diġà ssolvew diversi problemi.

2.    Il-Partit tagħna ra kif jista’ jibdel is-soċjetà sabiex jibniha aħjar milli hi.  Wiret kultura ingranata fil-bżonn tal-politiku li jqassam u jxerred il-pjaċiri.  Fi żmien ieħor, illum tistħi tgħid dan, ridt lil xi Ministru jew membru parlamentari sabiex ikollox il-linja tat-telefon, televiżjoni tal-kulur, iddaħħal merkanzija biex tkabbar il-kummerċ, eċċ.  Il-lista hija twila wisq – dan nafuh sew.  Il-persuni li kienu f’dak il-mument fil-gvern sabu ruħhom fin-neċessità li kull ma jista’ jkun bi dritt isir bi pjaċir.  Dan illum m’għadux u tkun daqqa ta’ ħarta kbira għalina lkoll jekk xi partit politiku fil-futur jidħol lura f’dik id-dinja mudlama.

3.    Diġà hemm min qiegħed jara dan jiżviluppa jekk il-poplu, fil-libertà tiegħu, jagħżel li jibdel it-tmexxija tal-pajjiż.  Il-bnedmin nafu li mhux dejjem jirnexxilhom jibdlu sew lilhom infushom.  Sistemi bħal dawn, bażati fuq il-pjaċiri, fihom it-tentazzjonijiet tagħhom għax jassiguraw li persuni jibqgħu jiġu eletti.  Għall-kuntrarju, il-Partit Nazzjonalista għamel dejjem sew li ma qabilx ma’ dan.  Anzi, jingħad x’jingħad, l-aħħar Elezzjoni Ġenerali dan deher iktar ċar.  Il-partit ġie penalizzat minn min ma ħax dak li ppretenda li għandu jieħu u ma vvutax.  Uħud bi pretesta, oħrajn għal raġunijiet varji oħra.  Ħallasna prezz politiku għas-sewwa. 

4.    Dan però ma jfissirx li l-partit m’għandux id-dmir li jkompli jgħarrex u jifhem dak li għaddej minnu l-pajjiż.  Drabi persuni f’xi dar, kantuniera, pjazza, ħanut, fejn trid, jiftħulek għajnejk fuq dak li jkun mistur għalik.  Dan huwa proċess neċessarju u salutari għal min irid jibqa’ jifhem fejn iħabbat il-polz.  Wieħed li ma jistax jinżamm lura milli jsir għax inkella dak li jitwieled mill-ħidma politika ma jweġibx għas-sewwa u l-ġustizzja.  Mhux biss, bil-mezzi inadegwati u nfluwenzati ta’ komunikazzjoni, diversi ma jkunux jafu li għandhom dritt għal ħaġa.  Il-maġġorparti tal-pajjiż huwa wieħed prudenti, li ma jersaqx ‘il quddiem u jiddejjaq jitlob.  Għalhekk, fuq in-naħa l-oħra tal-munita, il-membru parlamentari jsib lilu nnifsu bħala mezz u strument ta’ informazzjoni.

5.    Id-djalogu, id-diskussjoni jwasslu għal skambju ta’ ideat.  Parti tifhem l-oħra fejn hemm imħuħ preparati għal dan l-eżerċizzju.  Mhux kull persuna tista’ tasal miegħu jew tipperswadih.  Xi drabi l-pożizzjonijiet ikunu riġidi, oħrajn impossibbli.  Biss, meta l-linja tkun umana u fin-nofs issib komprensjoni u għarfien ikun hemm.  Il-poplu huwa mimli b’varjetajiet.  Min iħares lejn il-partiti fil-Gvern u fl-Oppożizzjoni bl-istess kejl u min le.  Nemmen li l-politika t-tajba għandha tkun dejjem miftuħa, biss marbuta mhux mal-paroli, mal-propaganda tal-bumbardamenti ta’ messaġġi vojta, imma lejn il-fatti.  Partit fil-Gvern għandu d-dmir li jikkonċentra fuq il-fatti mhux fuq diskors fieragħ.  Dan ifisser li jrid iqatta’ iktar ħin fil-kalatura fuq din il-ħidma.

6.    Kien għalhekk pass mill-iktar utli li seħħ matul din il-ġimgħa mill-Kap tal-Partit Lawrence Gonzi u Simon Busuttil fil-laqgħat fl-AŻAD.  Il-proċess li qiegħed isir mal-organizzazzjonijiet varji huwa utli għal diversi raġunijiet.  Prinċipalment sabiex naraw dak li twettaq mill-aħħar manifest elettorali, u t-tieni biex inkomplu nibnu fuq dak li huwa ġej.  Hu evidenti li l-Partit Nazzjonalista qatt ma kien nieqes mill-inizjattivi ġodda, minn ideat li biddlu s-soċjetà.  Huwa jibqa’ partit impenjat għas-sewwa u li jassigura dejjem iktar li hu viċin il-poplu.

26.3.12

Ħidma siewja - Il-Korp tal-Pulizija

1.    Hemm ħidma kontinwa, għaddejja l-ħin kollu, li ftit persuni jafu biha u dawk li jafu mhux dejjem japprezzaw biżżejjed.  Il-Korp tal-Pulizija wasal biex jagħlaq mitejn sena minn meta twaqqaf.  F’dawn is-snin għadda minn diversi mumenti fl-istorja ta’ pajjiżna.  F’kull sena, f’kull taqlib fil-ħajja soċjali u storika, kien hemm preżenti, jagħti s-servizz tiegħu.  Għodda importanti f’kull Stat sabiex tiġi kontrollata l-kriminalità.  Il-Korp mhux dejjem ġie użat kif kellu, però dak iż-żmien fortunatament għadda u mar.

2.    Il-Korp huwa illum organizzat ferm iktar milli kien.  Hemm ħidma li ssir il-ħin kollu, mhux biss fl-għases varji, iżda wkoll f’postijiet oħra.  L-iżvilupp tal-Korp mexa id f’id ma’ dak li qiegħed isir barra fil-ġlieda u l-kuntrast għad-delinkwenza.  Illum il-kriminalità hija ferm iktar differenti u sofistikata milli kienet fi żminijiet oħra.  Illum il-ġurnata, il-kriminalità hija organizzata, taħdem f’pajjiżi differenti u fl-istess ħin tuża teknoloġija moderna.

3.    Dan jidher evidenti fit-traffikar tad-droga, li hu mifrux mal-pajjiżi kollha tad-dinja u li jħalli qliegħ sostanzjali lill-persuni li jaħdmu fid-delinkwenza.  Għalhekk hemm kontinwament il-bżonn li wieħed jara li jikkuntrasta dan b’iktar preparazzjoni u attenzjoni.  Hawn il-Korp huwa nvolut, sija fil-kuntrast u l-interċettazzjoni ta’ persuni li jippruvaw idaħħlu d-droga f’pajjiżna, kif ukoll fl-intern tagħna.  Ta’ kull ġimgħa nisimgħu kemm persuni jitressqu quddiem il-Qrati tagħna akkużati b’delitti marbuta mad-droga.  Dan ix-xogħol ma jieqafx, imma jibqa’ għaddej il-ħin kollu.

4.    Il-ġlieda kontra l-kriminalità li ssir tant tajjeb u b’sagrifiċċju personali ta’ diversi uffiċjali u membri tikber iktar meta l-poplu jassistiha.  Diversi drabi, il-poplu jara delitti jitwettqu u fuq l-informazzjoni li jgħaddu jinqabdu dawk li wettqu aġir illegali u kriminali.  Il-kollaborazzjoni hija tajba, però hemm dejjem lok sabiex tiżdied.  Ħafna mumenti anke biċċiet żgħar ta’ informazzjoni jgħinu sabiex tingħalaq stampa u min iwettaq delitt jinqabad.  Il-Korp jaħdem, ma hemmx dubju, però l-għajnuna taċ-ċittadin tgħin biex din il-ħidma tikber aktar.

5.    Il-Korp huwa mpenjat mhux biss fil-ġlieda kontra d-droga.  F’dawn is-snin, għalkemm rajna tnaqqis ġenerali fid-delinkwenza – li huwa tajjeb ħafna komparat ma’ dak li qed jiġri f’pajjiżi oħra – xorta hemm żviluppi oħra li jimmeritaw attenzjoni.  Is-serq minn postijiet frekwentati mit-turisti huwa wieħed minn dawk li ra ċaqliq ‘il fuq, bħal ma huwa anke dak marbut mas-serq tal-mobile phones.  Biss il-bidla fil-kurrenti tad-delinkwenza ġġib magħha wkoll tibdil fl-istrateġija li l-Korp juża biex jikkumbattiha.

6.    Kull meta jkun hemm delitt, inkwiet, imġieba ħażina u attivitajiet pubbliċi, il-Korp ikun fuq il-post sabiex jassisti u jikkontrolla.  Għalhekk, il-ħidma li ssir hija waħda varja u siewja.  Il-membri tal-Korp, għalkemm ikun hemm min jittanta jmaqdarhom, fir-realtà jagħmlu xogħol imprezzabbli.  Hemm l-eċċezzjonijiet, però dawn hekk jibqgħu u ma jsirux ir-regola.  Huwa faċli ħafna li tipprova ċċekken u toskura.  Artikolu, rappurtaġġ f’gazzetta mhux dejjem iridu ħafna enerġija u għalhekk ikun hemm min ma tantx jitqanqal biex jgħaddi rimarki żbaljati.  Biss, ir-realtà hija kompletament differenti.

7.    Illum il-Korp tal-Pulizija għandu ferm iktar apparat modern biex jaħdem bih.  Għandu wkoll taħriġ ferm aħjar milli kellu qabel, li jsir f’Malta għal dawk li huma stazzjonati hawn u f’Għawdex għal dawk li huma stazzjonati hemm.  Daħħal is-sistema li kull sena jiftaħ kors ħdid ta’ tnax-il xahar għar-rekluti l-ġodda.  Mhux biss, imma diversi membri jsiefru barra fl-Unjoni Ewropea biex jattendu għal korsijiet u laqgħat.  Hemm ferm iktar li jista’ jsir, ma hemmx dubju, però dan m’għandux inaqqas mill-valur tal-ħidma siewja li kontinwament issir.

23.3.12

Persuna unika : ma hemmx prezz għall-irġulija

1.    Tul din il-ġimgħa, pajjiżna tilef raġel li ħalla marka unika fl-istorja politika u soċjali tagħna.  Il-President Emeritu Dott. Ċensu Tabone ġie msejjaħ lura f’idejn il-Ħallieq nhar l-Erbgħa li għadda.  Kien bniedem mimli b’doni u kwalitajiet li rari ssibhom miġbura f’persuna waħda.  Jaf imur mal-poplu, għex ħajtu sal-aħħar b’intensità u bil-ħeġġa kontinwa li jsir jaf.  Meta wieħed joqgħod lura, meta ma jżommx lilu nnifsu aġġornat, allura jispiċċa jieqaf jitgħallem u jibni lilu nnifsu.  Kull jum ta’ din il-ħajja twila kienet waħda dedikata għas-sewwa.

2.    Sirt naf direttament lil Dr Tabone meta ta’ wieħed u għoxrin sena sibt ruħi fl-Eżekuttiv tal-Partit li hu kien ilu jippresjedi denjament għal snin twal.  Il-preżenza tiegħu kienet kostanti u l-paċenzja verament qawwija.  F’dawk is-snin ta’ bejn l-1981 u l-1987, id-dibattitu ma kienx ikun wieħed faċli, anzi kien ibaqbaq sew.  Kien kull darba jipprova jsib kunsens bejn kull naħa li tkun tkellmet.  Mhux dejjem kien jirnexxilu u kien ikun hemm vot li kont nara li ma tantx kien jippreferih.  Biss kien iżommna kollha fuq il-linja tad-diskussjoni, mingħajr ma niżbaljaw u nassigurakom li ma kienx faċli.

3.    Kien hu l-persuna li minn fost il-mexxejja tal-Partit kellu esperjenza ministerjali.  It-tmexxija ta’ Eddie Fenech Adami kellha fiha taħlita u hu kien minn dawk fuq quddiem ħafna.  Diversi drabi kien jindirizza l-mass meetings ta’ kull nhar ta’ Ħadd u kien iżommok tisimgħu bl-argumenti li kien iressaq ‘il quddiem.  Bniedem ta’ lealtà kbira.  Leali lejn il-prinċipji demokratiċi nsara li konna lkoll inħaddnu, kif ukoll lejn il-Kap tal-Partit.  Ma kienx jaġixxi skorrettement, la fil-partit u wisq u wisq inqas fid-distrett.  Iħares ‘il quddiem lejn dak li ġej u kapaċi jibni ma’ min kien għadu, mhux viċin jew komdu fil-partit.  Dan kien jagħmlu mhux b’mod artifiċjali, b’diskors vojt iżda bis-sustanza.

4.    Kemm-il darba kellimtu għal ftit ħin.  Kellu quddiemu snin ta’ esperjenza politika li jien ma kellix.  Mhux darba jew tnejn kien jgħaddili lezzjonijiet mingħajr ċanfir.  Niftakar meta konna, fl-entużjażmu tagħna, fl-MŻPN norganizzaw xi attività barra mis-soltu, bħal meta morna wara l-bieb tal-Ambaxxata Sovjetika nagħmlu protesta silenzjuża biex jiġi liberat xi attivist li kien jinsab il-ħabs, u dan mingħajr ma l-ewwel kellimuh.  Kellu qalbu kbira sew.  Ma’ kulħadd iżomm rapport tajjeb u sod.

5.    Kien l-ambaxxatur tal-kredenzjali demokratiċi nsara tagħna fl-Ewropa.  Spiss jattendi fil-laqgħat tal-Kunsill tal-Ewropa u hemm bena ħafna kuntatti li għamlu l-ġid lill-partit.  Dan sija qabel il-kwistjonijiet li kellna fl-intern tal-pajjiż u kemm wara.  Il-laqgħat li saru f’pajjiżna mill-grupp tal-Partit Popolari Ewropew kienu spiċċaw ħażin b’numru sew ta’ politiċi importanti jitkeċċew inġustament minn fuq artna.  Il-ħsara internazzjonali u Ewropea li kienet saret bqajna nsibuha ma’ saqajna snin wara.  Biss ir-reputazzjoni tiegħu kienet passaport u garanzija li l-istat tal-affarijiet kienu ser jinbidlu meta laħaq Ministru tal-Affarijiet Barranin.  Imur fejn imur kien jagħmlilna kredtu biex inneħħu minn fuqna dak id-dell ikrah li l-anti-demokrazija ġiebet.  Il-ħbieb li kienu determinanti fil-mixja tagħna lura lejn in-normalità u l-paċi.

6.    Bniedem li ma jafx iweġġa’ qalb ħaddieħor.  Jaf imur ma’ dak li jkun u ma jabbandunax l-irġulija.  Jieqaf fis-sewwa, fil-valuri nsara mingħajr ma jipprova jivvantaġġja fuq l-isfortuni tal-oħrajn.  Progressiv fl-ideat tiegħu.  Repubblikan, demokratiku mhux monarkiku.  Kien iġib ħafna stima mill-Maltin u kellu dejjem widna speċjali għal ħutu l-Għawdxin.  Kien jemmen fil-bżonn tad-djalogu tal-kelma t-tajba mingħajr irreverenza.  Iħares ‘il quddiem biex iġib miegħu lil dawk ta’ rieda tajba, ġejjin minn fejn ġejjin.  Kien jirribella għall-kritika li kienet issirilna li aħna partit tas-sinjuri, proprju għax qalbu kienet dejjem ma’ dawk li għandhom l-inqas.

7.    Wasal fil-quċċata fil-karriera politika tiegħu meta ntgħażel biex isir President tar-Repubblika.  Il-pajjiż kien irrikonoxxa li kien ħaqqu jkun hemm.  Ħaqqu jingħata dan il-ġieħ għal dak kollu li wettaq għall-poplu.  Il-Presidenza tiegħu fetħet toroq u metodi kompletament ġodda.  Ra u ħa bħala mudelli dak li kien qiegħed isir fi Stati Ewropej oħra u, bis-sens komun, mexa fuqhom.  Ebda forma ta’ politika, sar anzi l-missier tal-pajjiż.  Laqa’ għandu diversi u ħa ħsieb li jmur għand oħrajn biex ikompli jagħmel il-ġid lilna lkoll.  Ma hemmx dubju li tlifnih.  Tlifna kolonna li l-Istat demokratiku tagħna.  Naqsilna bniedem li l-politika kien iħaddanha bl-irġulija lejn is-sewwa, mnebbħa mill-valuri demokratiċi nsara.  Kien u ser jibqa’ eżempju ta’ min irid ikun politiku għas-servizz tal-poplu.

22.3.12

Parti mir-riforma

1.    In segwitu għall-emendi li ġew konklużi fil-Kunsilli Lokali permezz tal-Att XVI tal-2009, permezz tal-Avviż Legali 63 tal-2010 daħal fil-seħħ il-Bord tal-Gvernanza Lokali.  F’dak l-Att, daħlu fis-seħħ numru ta’ punti li permezz tagħhom eventwalment saru passi f’direzzjonijiet differenti.  Bħala Ministru responsabbli mill-Kunsilli Lokali, bdejt niltaqa’ ma’ numru ta’ persuni li lkoll, b’xi mod jew ieħor, ġew effettwati minnhom.  Uħud jitkellmu u jagħtu l-esperjenzi pożittivi u negattivi tagħhom, oħrajn tifhem minn azzjonithom l-opinjonijiet tagħhom fejn qegħdin.  Il-maġġoranza huma però pożittivi u dawk li mhumiex, ħafna drabi jiftħulek għajnejk fuq dak li jista’ jinġieb ‘il quddiem u jiġi mtejjeb.

2.    Mhux kull min huwa fis-settur jaf li, mill-2010 daħlu fis-seħħ numru ta’ regolamenti li qegħdin jagħtu rimedji ġodda liċ-ċittadini tagħna.  Illum, minn sentejn ‘l hawn, beda jopera dan il-Bord ta’ Gvernanza li permezz tiegħu wieħed jista’ jirrikorri b’sempliċi ittra biex jingħata rimedju minn aġir kif definit fl-Avviż Legali, bħala amministrazzjoni ħażina.  Dan għax dan il-Bord ingħata l-poter li jagħti, fejn jidhirlu, deċiżjoni fuq ilmenti varji li jaslu għandu.  Minn meta daħal fis-seħħ l-Avviż Legali ġew reġistrati 65 każ, li minnhom ġew deċiżi 60, b’5 għadhom pendenti.

3.    Skont l-artikolu 5, l-Bord tal-Gvernanza għandu l-funzjoni li jistħarreġ u jiddeċiedi fuq kull kwistjoni mressqa lilu dwar, l-ewwel, allegat abbuż jew deċiżjoni jew amministrazzjoni ħażina magħmulin minn rappreżentant elett, Segretarju Eżekuttiv jew xi uffiċjal ieħor, meta dak l-għemil ħażin ma jkunx wieħed ta’ xorta kriminali; it-tieni, kull ksur allegat tal-Kodiċi ta’ Etika għar-rappreżentanti eletti li jkun fis-seħħ fil-perjodu tal-ksur allegat; it-tielet, li kullilment minn xi membru tal-pubbliku fil-konfront ta’ xi rappreżentant elett, Segretarju Eżekuttiv, jew xi uffiċjal dwar xi amministrazzjoni ħażina; ir-raba’, kull ilment minn xi uffiċjal pubbliku jew entità pubblika jew privata fil-konfront tal-aġir ta’ xi rappreżentant elett, Segretarju Eżekuttiv, jew xi uffiċjal dwar xi amministrazzjoni ħażina u, il-ħames, li kull ilment minn xi membru tal-pubbliku, uffiċjal pubbliku jew xi entità pubblika jew privata fil-konfront ta’ xi deċiżjoni ta’ xi Gvern Lokali li permezz tagħha min jagħmel l-ilment iħares li b’xi mod tkun saret irregolarità, inġustizzja jew abbuż li ma jkunux ta’ xorta kriminali.

4.    L-Avviż Legali jindika wkoll b’mod ċar x’inhija amministrazzjoni ħażina.  Din hija definita bis-segwenti mod: “amministrazzjoni ħażina” tinkludi deċiżjonijiet minn rappreżentanti eletti jew uffiċjali ta’ xi Kumitat Reġjonali, Kunsill Lokali jew Kumitat Amministrattiv li jieħdu tul ta’ żmien mhux raġjonevoli mingħajr ebda ġustifikazzjoni, proċeduri li ma jkunux konsistenti addottati f’ċirkostanzi simili, l-għoti ta’ informazzjoni jew dokumentazzjoni żbaljata, jew deċiżjonijiet li ma jkunux skont il-liġi jew proċeduri statutorji, xi azzjoni li fl-implimentazzjoni tagħha toħloq inkonvenjent bla ħtieġa jew xi abbuż ta’ diskrezzjoni.

5.    Għalhekk, permezz ta’ dan l-Avviż Legali nbdiet triq kompletament ġdida marbuta ma’ settur tal-ġustizzja amministrattiva.  Infakkar li waħda mir-riformi li ġibna fis-seħħ tul din il-leġislatura kienet dik li permezz tagħha daħħalna liġi ġdida li bniet prinċipji ġodda.  Għalhekk din hija wkoll kontinwazzjoni ‘l quddiem tal-bżonn li wieħed jipprovdi rimedji għal sitwazzjonijiet u kumplikazzjonijiet li jinqalgħu minn deċiżjonijiet amministrattivi.  Meta Kunsill Lokali jieħu pożizzjoni fuq x’għandu jsir f’lokal, iċ-ċittadin għandu jkollu mod ta’ kif iressaq għall-konsiderazzjoni kif intlaqat u jitlob li jiġi mogħti rimedju.

6.    Il-proċess tar-riforma fil-Kunsilli Lokali m’għadux wieqaf imma jrid ikompli għaddej, dejjem jekk irridu nassiguraw li jkollna istituzzjonijiet demokratiċi li jservu sew lill-poplu.  M’għandux jiġi dubitat li dak li sar ftit tas-snin ilu kien fuq it-triq it-tajba.  Dan il-Bord ta’ Gvernanza huwa xiehda oħra ta’ dan, però kif jiġri, ħaġa taqla’ oħra.  Għalhekk hemm lok li nżommu l-proċess tal-bidla għaddej b’mod li s-sistema tista’ tlaħħaq miegħu.  Il-Bord tal-Gvernanza diġà għamel il-ġid u tajjeb li nesploraw kif nistgħu ntejbu l-operat tiegħu, bħal li d-deċiżjonijiet meħuda minnu jiġu pubblikati.  Dan huwa għall-futur li għandna kontinwament nippreparaw għalih għax hekk inkomplu nagħmlu dak li huwa sewwa.

16.3.12

Tifkira ta' Censu Tabone

Nhar l-Erbgħa il-President Emeritu Dr. Ċensu Tabone ingħaqad mal-Mulej. Kien bniedem maħbub u rrispettat minn kulħadd għall-ġenwinita u l-irġulija tiegħu. Kien bniedem eżemplari u nħossni tassew onorat li kont nafu.

Ftit siegħat ilu tħabbret ukoll il-mewt ta' Fr. Peter Serracino Inglott, bniedem ieħor li kont nammira u li kont nitgħaxxaq nisma l-priedki tiegħu. 

Din tassew kienet ġimgħa li matulha pajjiżna tilef żewġ imħuħ mill-aqwa.

Peress li dakinhar kien hemm seduta tal-Kamra tad-Deputati, iż-żewġ naħat tal-Kamra qablu li jaġġornaw ix-xogħol tal-Kamra bħala sinjal ta' rispett. 

Dan huwa recording tad-diskors tiegħi fil-Parlament dak inhar.

Biex tisimgħu il-clip, ikollok bżonn il-plugin neċessarju, bħal Quicktime. Imbgħad kemm tagħfas fuq il-buttuna tal-play.15.3.12

Is-solidarjetà importanti

1.    Tul il-perjodu li fih ġejt inkarigat nara l-problemi u l-konsegwenzi li jitwieldu mill-immigrazzjoni irregolari u illegali, rajt tibdil fi ħdan l-Unjoni Ewropea.  F’dawn l-erba’ snin saru passi ‘l quddiem, li permezz tagħhom daħlu mekkaniżmi ta’ solidarjetà, li qabel ma kinux jeżistu.  Il-bidu prinċipali kien definittivament il-Patt Ewropew dwar l-Immigrazzjoni u l-Ażil li sar fit-tieni nofs tas-sena 2008 taħt il-Presidenza Franċiża.  Il-punt kruċjali kien marbut mal-introduzzjoni għall-ewwel darba ta’ klawsola ta’ solidarjetà, li permezz tagħha jinbena programm għar-rilokazzjoni ta’ persuni li huma rifuġjati jew protetti minn pajjiż għall-ieħor tal-Unjoni.

2.    Niftakar li fil-laqgħat li kelli ma’ numru ta’ uffiċjali għolja u Ministri, f’diversi mumenti kienu jaqtgħuli qalbi li qatt ser jirnexxi li Stat fl-Unjoni jassisti ieħor b’dan il-mod.  Biss b’ħafna impenn dirett, dak li kien jidher diffiċli, sar.  Mill-Patt, li sfortunatament diversi f’pajjiżna għamlu l-iżball li maqdru, imxejna ‘l quddiem.  L-ewwel, sar proġett pilota biex persuni jiġu meħuda minn pajjiżi oħra u jibdew ħajja ġdida hemm.  Mhux biss, imma parti mill-Patt stabbilixxa wkoll it-twaqqif tal-Uffiċċju Ewropew għas-Sostenn fil-Qasam tal-Ażil (European Asylum Support Office jew EASO) bħala għodda importanti f’dan is-settur.

3.    Fortunatament għalina, wara l-ħidma u l-impenn dirett tagħna, il-Kunsill tal-Ministri tal-UE, f’deċiżjoni unika għax ittieħdet mill-ewwel laqgħa, għażel lil pajjiżna sabiex dan l-Uffiċċju jiġi stabbilit fih.  Dak il-pass, illum, beda jservi tajjeb lill-Unjoni u lilna partikolarment.  Hawn issa għandna ċentru ta’ attività li qiegħed diġà jħaddem numru ta’ persuni li permezz tiegħu qed naraw ġid soċjali u ekonomiku.  L-EASO qiegħed avvjat fit-triq it-tajba li permezz tagħha dan is-suġġett, bil-kumplikazzjonijiet kollha tiegħu, jista’ jinstablu tarf.

4.    Il-proġett pilota ġie segwit minn ieħor li żviluppa fl-aħħar sena li għaddiet fl-isfond tal-kriżi Libjana.  Hekk li mxejna sabiex ikun hemm rilokazzjoni ta’ iktar persuni, mhux biss lejn il-pajjiżi membri tal-Unjoni, imma anke ta’ oħrajn bħan-Norveġja, l-Isvizzera u l-Lichtenstein.  Għalhekk illum għandna quddiemna esperjenza li qatt qabel ma kellna u li fuqha nistgħu nibnu kapitoli ġodda fis-solidarjetà.  Ovvjament, mhux kull Stat jaqbel.  Hemm uħud li jaħsbu li dan iservi għar-raġunijiet żbaljati, però l-maġġoranza għandha opinjoni differenti.

5.    Proprju fuq dan li fl-aħħar laqgħa tal-Kunsill tal-Ministri tal-Intern li sar nhar il-Ħamis 8 ta’ Marzu, kien hemm qbil ġdid.  Il-Presidenza Daniża rnexxielha tasal għall-konklużjonijiet tal-Kunsill fuq dak li qed jissejjaħ bħala ‘Konklużjonijiet tal-Kunsill dwar qafas komuni għal solidarjetà ġenwina u prattika lejn Stati Membri li qed jiffaċċjaw pressjonijiet partikolari fuq is-sistemi tal-ażil tagħhom inkluż permezz ta' flussi migratorji mħalltin’.  Waslu f’dikjarazzjoni ċara li hemm bżonn li jkomplu jiġu meħuda linji ta’ ħidma biex is-solidarjetà f’dan is-settur delikat u diffiċli jiġu ssudati.

6.    Dawn il-konklużjonijiet qegħdin, għal darb’oħra, jistabbilixxu prinċipji f’dokument tal-Unjoni Ewropea li għandna nkomplu naħdmu fuqhom fis-snin li ġejjin.  Għalhekk qed naraw, fost l-oħrajn, solidarjetà f’sitwazzjonijiet ta’ emerġenza, f’mekkaniżmi ta’ koperazzjoni, fl-aspetti finanzjarji, fir-rilokazzjoni, fir-ripatriju ta’ persuni li m’għandhomx status ta’ rifuġjati u fil-koperazzjoni ta’ pajjiżi ta’ oriġini u transitu u li fihom isiru l-ewwel applikazzjonijiet għall-ażil.  Determinanti f’dan ser ikun ħidmet l-aġenziji FRONTEX u EASO.  Għalina, id-dokument huwa kollu importanti u, f’ħafna sens, tweġiba għall-ħidma li ilna nwettqu kostantement f’dan is-settur.  Is-solidarjetà hija importanti però altru titkellem dwarha u altru tfassal pjan ta’ ħidma għaliha.  Hawn qed nimbarkaw iktar ‘il quddiem fuq programm interessanti li minnu pajjiżna għandu jibbenefika sew.

14.3.12

Ġabra għall-poplu Sirjan

Is-Sibt li għadda, waqt li l-pajjiż kien moħħu fil-maltemp u fl-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali, mort għall-ġbir li kien qiegħed isir bejn il-General Workers’ Union u d-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili b’riżq il-poplu Sirjan.  Dan il-poplu għaddej minn problema kbira fi gwerra ċivili, li fiha qegħdin imutu nies ta’ kull età.

Diversi Sirjani ħarbu minn dan il-kunflitt imdemmi u marru f’pajjiżi ġirien u llum hemm kamp għar-rifuġjati ġewwa l-Ġordan, b’ħafna nuqqasijiet u diffikultajiet.

Il-komunità Sirjana, is-Sibt kienet fl-uffiċċju tal-Union Press kif ukoll fiċ-Ċentru tal-Protezzjoni Ċivili.  Fiż-żewġ postijiet jagħżlu u jgħabbu ikel, ħwejjeġ u żraben.  Meta wasalt kellhom kważi erba’ containers mimlija, li ser jintbagħtu bil-baħar bl-għajnuna ta’ diversi.  Ammirajt l-attenzjoni, id-dedikazzjoni u l-qalb ġeneruża li biha sar dan kollu.

Mertu għal dan imur għand is-sinjuri Michael Parnis u Victor Laiviera tal-General Workers’ Union li kienu huma li bdew din l-inizjattiva, flimkien mas-sur Patrick Murgo, Direttur tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili.

Il-poplu Sirjan għaddej minn mumenti iebsa u pajjiżna huwa fuq quddiem sabiex jibgħat l-għajnuna tiegħu.

6.3.12

Ir-riħ qiegħed idur?

1.    Il-ġimgħa li għadha kif għaddiet ingħalqet fid-dawl tal-laqgħa tal-mexxejja tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea ġewwa Brussell.  Il-pożizzjoni qegħda biċċa biċċa tinbidel għall-aħjar.  Anzi, hemm indikazzjonijiet ċari li jista’ jkun li dalwaqt ser nibdew perjodu ta’ stabilità ekonomika fl-Unjoni, li għandu jmexxi lis-soċjetà lura fit-triq it-tajba.  Fis-snin li għaddew ġew meħuda diversi deċiżjonijiet, uħud f’lokhom, però oħrajn preludji għal dak li qiegħed isir illum.  In-nuqqasijiet tal-passat, speċjalment fil-linja tal-politika ekonomika, ħallasna bil-qares għalihom ilkoll.

2.    Kull Stat forsi qiegħed jifhem li jrid iħares sew l-ekonomija tiegħu.  Irid iwaqqaf iktar strutturi li jirregolaw u jibni l-ħitan li m’għandhomx jinqabżu.  Persuni fil-kummerċ jifhmu li aktar ma jkun hemm serjetà u attenzjoni iktar jistgħu jkollhom moħħhom mistrieħ.  Mhux kull min hu qiegħed f’dan is-settur għandu l-istess abbiltajiet.  Hemm min hu kapaċi joħlom, jibni u jħares sew ‘il quddiem u hemm min le.  Biss, ħidmet l-Istat demokratiku trid tibqa’ ffukata biex tipproteġi lil dawk li jaħdmu b’intenzjonijiet tajba għad-differenza ta’ dawk li jridu japprofittaw ruħhom illegalment minn oħrajn.  F’dawn is-snin jidher ċar li din il-lezzjoni kontra ċerti teoriji ekonomiċi daħlet sew fis-sistema.

3.    Dan il-Kunsill Ewropew, fir-realtà qiegħed jerġa’ jafferma l-importanza tad-djalogu u d-diskussjoni interna.  Biex wasalna f’din il-pożizzjoni llum, dik marbuta mal-programmi li wrew l-importanza tal-EFSF/ESM (European Financial Stability Facility u l-European Stability Mechanism) inbniet fi ħdan l-Unjoni l-kultura tal-użu tal-metodi demokratiċi.  Mhux bil-politika tar-rikatt.  Dik hija sorpassata sew, speċjalment fi ħdan l-istess Unjoni.  Fl-esperjenza tagħna fi ħdanha huwa ċar u evidenti li l-użu tar-raġuni hija l-għodda li twassal għas-sewwa.  Twassal lejn deċiżjonijiet li jiġu bażati fuq il-verità u mhux fuq il-perċezzjonijiet.  Fejn wieħed jista’ jidħol fid-dettall neċessarju biex isolvi l-problemi.

4.    Ir-riflessjonijiet li qed isiru llum fl-Unjoni sabiex issir analiżi tal-makro-ekonomija fl-Istati, marbuta mal-istrateġija li għandha tkompli tiftaħ il-bibien tal-kompetittività u tal-konsolidazzjoni fiskali li ma toqtolx l-iżvilupp u t-tkabbir soċjali u ekonomiku, huma essenzjali.  Huwa mument uniku li għandna napprezzaw.  Pajjiżna għandu sehem dirett f’dan il-proċess, kif ukoll li jieħu benefiċċju minnu.  Id-deċiżjonijiet Ewropej f’dawn l-aħħar snin ma kienu faċli xejn, però kienu jkunu aktar iebsa għalina li kieku ma konniex Membri.  Il-parteċipazzjoni diretta tal-Prim Ministru u tal-Ministru tal-Finanzi assigurat li l-impatt tad-deċiżjonijiet, li żgur li dejjem kienu ser jolqtuna, tkun ferm u ferm inqas.  Il-kalma u l-għarfien li kull dettall huwa importanti wasslu sabiex nutilizzaw għall-ġid tal-pajjiż dan il-vantaġġ.  Pajjiżna qiegħed illum jinfluwenza l-politika ekonomika Ewropea direttament.

5.    Għalhekk, l-iffirmar tat-Trattat ta’ Stabilità (Fiscal Compact) kien pass dovut, però wieħed li wasalna għalih b’diskussjoni u mhux b’impożizzjoni.  Dan il-patt ngħarfu li huwa bażi importanti u, f’ħafna sens, determinanti għall-futur tat-tkabbir Ewropew.  Li pajjiżi oħra jkunu b’saħħithom u qed jaraw tkabbir ekonomiku għandu relevanza għalina.  Jekk l-Unjoni timxi iktar fid-dħul tagħha, tiġbed lilna awtomatikament magħha f’diversi programmi, inizjattivi u ħidmiet.  Iċ-ċittadin Ewropew li preżentement qiegħed f’sitwazzjoni ekonomika u soċjali diffiċli, appena jdur ir-riħ, għandna nibbenefikaw aħna wkoll minnu.

6.    Dan hu li qiegħed jiġi prospettat għal tul din is-sena.  Mhux ser tkun faċli u għad irridu naraw diffikultajiet u kumplikazzjonijiet.  Għad irridu naraw iktar laqgħat, b’iktar parteċipazzjoni, partikolarment tal-Ministru Tonio Fenech.  Però jidher li almenu bdejna t-triq twila lura.  Triq lejn it-tħaddim u t-tfassil ta’ politika favur il-poplu tagħna u dak Ewropew.  M’għandix dubju li kull min qiegħed jaħdem f’din id-direzzjoni apprezza dak li għaddejna minnu.  Għoġobni però l-kumment tal-President rikonfermat Herman Van Rompuy: “Continuing this work for Europe in such decisive times is a privilege, and a great responsibility.”

5.3.12

Impenjati fil-piroteknika

1.    Il-jum li fih kont ħadt il-ġurament fil-kariga li għandi kien imdallam bil-każ ta’ inċident ikrah marbut mal-piroteknika illegali fin-Naxxar.  Minn dik il-ġurnata saret prijorità, parti importanti fil-ħidma sabiex kemm jista’ jkun wieħed iżomm kontroll fuq l-użu żbaljat tal-piroteknika u, fl-istess ħin, l-assigurazzjoni li din is-sengħa ma tintilifx.  Fuq din il-linja, f’dawn l-aħħar erba’ snin saru diversi passi ġodda li permezz tagħhom mexxejna kemm stajna ‘l quddiem.

2.    Fil-fatt, wara ġiet għad-diskussjoni liġi li permezz tagħha l-Ordinanza dwar l-Esplożivi, ġiet emendata.  L-emendi li saru biddlu numru ta’ artikoli u ntroduċew oħrajn ġodda.  L-għan prinċipali kien hemm: dak li ma jiġix permess li xi ħadd, b’xi mod, jimmanifattura logħob tan-nar f’postijiet li mhumiex liċenzjati bħala kmamar tan-nar.  Kien hemm numru ta’ diffikultajiet f’dan, biss l-emendi għamlu l-ġid lis-settur u daħlet iktar dixxiplina, fejn daħħalna l-prinċipju li kull min jinstab ħati taħt l-Ordinanza ma jistax jingħata piena ta’ probation jew sentenza sospiża.

3.    Saru emendi oħra, l-iktar fil-liġi sussidjarja marbuta ma’ kontroll aħjar ta’ kif dan is-settur għandu jaħdem.  Tnaqqas il-volum tal-isparar ta’ ċertu murtali u kibret ukoll l-akkontabilità tal-persuni li jmexxu l-kmamar tan-nar.  L-iktar importanti però kien, l-ewwel, it-twaqqif tal-Ispettorat magħmul minn numru ta’ persuni li bdew imorru fuq bażi regolari fil-kmamar tan-nar u jesiġu tibdil fil-postijiet u fil-ħidma li ssir fihom.  Dan l-Ispettorat beda fuq bażi amministrattiva u llum huwa parti sħiħa mil-liġi.  Il-ħidma li saret hawn kompliet tgħolli l-livell u żżid is-serjetà.

4.    It-tieni pass kien dak marbut mal-introduzzjoni ta’ korsijiet iktar impenjattivi għall-persuni li jridu jottjenu l-liċenzja “A” u “B”.  Dawn ukoll komplew iżidu fil-kwalifiki u l-preparazzjoni li hija mistennija minn min imur fil-kmamar tan-nar tal-pajjiż.  Għax huwa iktar u iktar importanti li jkun hemm persuni li jkollhom formazzjoni tajba kif għandhom imexxu u fejn.

5.    Il-ħidma kompliet ukoll bir-rapport impenjattiv li sar riċentement mill-Kummissjoni ta’ Inkjesta magħmula mill-Prof. Alfred J. Vella bħala Chairman u l-Prof. Victor Axiak u s-sinjuri Servolo Delicata u Joseph Theuma bħala membri.  Ir-rapport verament studjat u tajjeb qiegħed għad-dispożizzjoni tagħna sabiex jiġi utilizzat f’riformi oħra li jkomplu jissudaw is-settur u jiggarantixxu sigurtà akbar lill-poplu.  Dan ir-rapport ġie pubblikat u huwa miftuħ sabiex permezz ta’ proċess ta’ konsultazzjoni li diġà nbeda, kull min irid jagħti sehemu, jkun jista’ jagħmel dan.  Nittama li jkun hemm proposti tajba li fuqhom inkunu nistgħu naħdmu.

6.    Dan il-messaġġ lejn tibdil fil-mentalità u l-kultura qiegħed jasal.  Reċentement kelli wkoll l-okkażjoni nkun preżenti għall-konferenza tal-aħbarijiet li fiha, numru ta’ Kunsilli Lokali ngħaqdu sabiex permezz ta’ fondi mill-Unjoni Ewropea jinbdew korsijiet aktar avvanzati għal min hu involut f’din il-linja ta’ ħidma.  Dawn żgur li ser iwasslu għal aktar għarfien u attenzjoni.  Żgur ukoll li f’dawn is-snin imxejna passi oħra ‘l quddiem sabiex dan is-settur jaħdem aħjar, jonqos il-periklu u b’hekk tiżdied is-sigurtà.