21.11.17

ŻJARAT STATALI MINN KAPIJIET TA’ STATI


 
2437. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ: Jista’ l-Ministru jgħid kemm kien hemm żjarat statali li saru ġewwa Malta minn kapijiet ta’ stati f’pajjiżna tul is-snin 2014, 2015, 2016 u 2017 u jista’ jindika wkoll kemm ġew jiswew?

13/11/2017

  ONOR. CARMELO ABELA:  Nixtieq ninforma lill-Onor. Interpellant li n-nefqa fuq żjarat statali ma taqax taħt il-mandat tal-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ.
Tul is-snin, 2014, 2015, 2016 u 2017, kien hemm is-segwenti żjarat statali li saru ġewwa Malta minn kapijiet ta’ stati f’pajjiżna:

2014 -  1
2015 -  2
2016 -  3
2017 -  4

Seduta  54
20/11/2017

ŻJARAT STATALI 
2436. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ: Jista’ l-Ministru jgħid kemm kien hemm żjarat statali li saru barra minn pajjiżna tul din is-sena u jista’ jindika kemm ġew jiswew?

13/11/2017

  ONOR. CARMELO ABELA:  Nixtieq ninforma lill-Onor. Interpellant li n-nefqa fuq żjarat statali ma taqax taħt il-mandat tal-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ. Tul din is-sena kien hemm 4 żjarat statali barra minn pajjiżna

Seduta  54
20/11/2017

MINISTERU GĦALL-AFFARIJIET BARRANIN U L-PROMOZZJONI TAL-KUMMERĊ - REKLAMAR 
 
2435. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ: Jista’ l-Ministru jgħid kemm kienet in-nefqa tal-Ministeru f’reklamar mill-5 ta’ Ottubru 2017 sal-lum? Jista’ jgħid f’liema tip ta’ reklamar dawn intefqu?

13/11/2017

  ONOR. CARMELO ABELA:  Ninforma lill-Onor. Interpellant li mill-5 ta' Ottubru 2017 sal-lum intefqu €1,256.48 f'reklamar. Dawn kienu għal reklamar fuq il-Gazzetta tal-Gvern, gazzetti, website, u internet portal.

Seduta  54
20/11/2017

MINISTERU GĦALL-AFFARIJIET BARRANIN U L-PROMOZZJONI TAL-KUMMERĊ - KONSULENTI NGAĠĠATI TAĦT POSITION OF TRUST 
2434. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ: Jista’ l-Ministru jgħid liema huma l-konsulenti li preżentement huma ngaġġati taħt position of trust fil-Ministeru u d-Dipartimenti li jaqgħu taħtu?

13/11/2017

  ONOR. CARMELO ABELA:  Ninforma lill-Onor. Interpellant li dan il-Ministeru m’għandux konsulenti ngaġġati taħt Position of Trust.

Seduta  54
20/11/2017

MINISTERU GĦALL-AFFARIJIET BARRANIN U L-PROMOZZJONI TAL-KUMMERĊ - KONSULENTI


 
2433. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ: Jista’ l-Ministru jgħid liema huma l-konsulenti li preżentement huma ngaġġati fil-Ministeru u d-Dipartimenti li jaqgħu taħtu?

13/11/2017

  ONOR. CARMELO ABELA:  Ninforma lill-Onor. Interpellant li dan il-Ministeru għandu Legal Consultant, Political Analyst, Senior Advisor, Advisor u erba' Policy Consultants li huma preżentament ingaġġati fil-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ.

Seduta  54
20/11/2017