19.9.17

Il-Partit Nazzjonalista qiegħed jerġa’ jissaħħaħ


 
Il-Partit Nazzjonalista għadu b’saħħtu u qiegħed ikompli jissaħħaħ kuljum. Joseph Muscat jiżbalja jekk jaħseb li se jsib Oppożizzjoni dgħajfa. Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia qal dan waqt attività politika waqt iċ-ċelebrazzjonijiet tal-Indipendenza fuq il-Fosos tal-Floriana.

Adrian Delia qal li l-Partit Nazzjonalista qiegħed jerġa’ jingħaqad u ħabbar li aktar kmieni llum beda l-proċess ta’ tranżizzjoni fit-tmexxija. Huwa rringrazzja lil Chris Said tad-disponibilità immedjata li wera biex jiddiskuti t-triq ‘il quddiem sabiex il-Partit Nazzjonalista jkompli jiġi flimkien u jissaħħaħ.

Adrian Delia qal li llum il-Partit Nazzjonalista kellu rebħa oħra meta l-Imħallef Mizzi aċċetta t-talba li s-smiegħ dwar il-każ tar-rekuża jsir fil-miftuħ. Huwa qal li maħniex ngħixu f’pajjiż normali meta jkollu jkun il-Kap tal-Oppożizzjoni personalment li jagħmel rikors il-Qorti biex issir investigazzjoni fuq allegazzjonijiet serji kontra l-għola uffiċjali tal-Gvern. Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista rringrazzja lil Jason Azzopardi tal-preparazzjoni serja tiegħu f’dan il-każ ta’ importanza nazzjonali.

Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista qal li f’pajjiżna llum hemm l-għatx għal politiċi li jħossu bħan-nies u joffrulhom tama. Politika qrib in-nies ma tfissirx biss li l-politiċi jgħixu fil-viċin man-nies, iżda li jinvolvu l-ideat tagħhom fit-tfassil tal-politika, qal Adrian Delia. Huwa qal li l-aġġornament politiku tal-Partit Nazzjonalista ma jistax jinjora l-fehmiet u l-ħsibijiet li joħorġu mill-esperjenza ta’ kuljum tan-nies.

Vuċi li tasal għand il-poplu kollu

Il-messaġġ tal-Partit Nazzjonalista m’għandux ikun biss għan-Nazzjonalisti, qal Adrian Delia iżda l-vuċi tal-partit trid tasal għand il-poplu kollu sabiex aktar nies jiġu konvinti li l-politika tal-Partit Nazzjonalista hija l-aħjar waħda. Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista qal li hemm ħtieġa għal aktar dibattitu politiku fuq il-mezzi tax-xandir.

Adrian Delia qal li tul dawn l-aħħar snin il-Partit Nazzjonalista għadda minn ristrutturar finanzjarju u, minkejja li s-sitwazzjoni issa hija stabbli, l-isfidi għadhom jeżistu. Huwa qal li jrid isir investiment biex tinbidel il-media minn mezz ta’ komunikazzjoni tal-massa għal wieħed strateġiku individwali. Permezz tal-media, il-Partit Nazzjonalista jrid jasal għand in-nies b’mod effettiv billi juża l-aktar teknoloġija moderna.

Huwa żied li hemm pjanijiet biex l-investiment isir ukoll fir-riżorsi umani speċjalment b’taħriġ kemm għal persuni li diġà jaħdmu kif ukoll għal persuni ġodda. Adrian Delia semma’ kif fil-viżjoni tiegħu il-kamra tal-aħbarijiet għandha tiffoka aktar fuq ġurnaliżmu investigattiv ta’ kwalità.

Partit Nazzjonalista aktar inklussiv

Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista qal li huwa qiegħed iħares ‘il quddiem dwar kif in-nies, u b’mod partikolari l-ġenerazzjonijiet il-ġodda, qed jaċċessaw l-informazzjoni. Huwa fakkar ukoll li fi ftit snin oħra ż-żgħażagħ ta’ sittax-il sena se jkunu qiegħdin jivvutaw ukoll u għalhekk huwa mportanti li l-media tal-Partit Nazzjonalista taħseb minn issa għall-mezzi ta’ informazzjoni li se jkunu qed jużaw iż-żgħażagħ fis-snin li ġejjin.

Adrian Delia qal li huwa jrid mhux sempliċiment li jkun hemm aktar żgħażagħ fil-Partit Nazzjonalista iżda li l-partit jerġa’ jsir żagħżugħ mill-ġdid. Huwa qal li lest jagħti liż-żgħażagħ il-poter li jesperimentaw u jwettqu l-politika huma stess.

Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista qal li, bl-istess mod, il-kumitati sezzjonali għandhom rwol akbar x’jagħmlu fit-tfassil politiku. Huwa żied li l-membri tal-kumitati sezzjonali huma strumentali sabiex aktar nies iwasslu l-esperjenza tal-ħajja ta’ kuljum tagħhom fil-politika.

Fl-aħħar erba’ snin il-Partit Nazzjonalista irnexxielu jibdel il-proċessi interni biex ikun aktar inklussiv, qal Adrian Delia, u fakkar li l-elezzjoni tas-16 ta’ Settembru kienet waħda storika għaliex kienet l-ewwel darba li d-deċiżjoni importanti dwar Kap ta’ partit politiku kienet fdata f’idejn ħmistax-il elf persuna.

Adrian Delia qal li huwa sinjal tajjeb li l-media Laburista qiegħda diġà tattakkah għaliex huma skomdi bih. Huwa qal li l-istqarrija tal-Partit Laburista aktar kmieni llum turi li l-partit negattiv huwa fil-fatt dak immexxi minn Joseph Muscat.

18.09.17

18.9.17

Mhux aċċettabbli ħaddiema jispiċċaw vittmi ta’ theddid mill-Ministru


 
Il-Partit Nazzjonalista jesprimi solidarjetà mal-ħaddiema tal-Air Malta li spiċċaw vittmi ta’ theddid bla preċedent mill-Ministru tat-Turiżmu Konrad Mizzi. L-aħbar tal-lum - li l-Ministru hedded li jekk il-ħaddiema ma joqgħodux għal dak li jiddeċiedi hu, jagħlaq l-Air Malta - hi ta’ tħassib serju u li għandha tinkwieta mhux ftit lill-ħaddiema tal-Air Malta u l-familji tagħhom.

Din it-tip ta’ dikjarazzjoni hi ta’ xokk għal kulħadd, speċjalment meta wieħed jiftakar li sa ftit tal-ġimgħat ilu, l-Gvern kien qed jiftaħar li għaddej b’negozjati tajbin mar-rappreżentanti tal-ħaddiema. Għalhekk illum wieħed ma jistax ma jsaqsix: id-diskors ta’ qabel l-elezzjoni kien kollu fieragħ, u l-wegħdiet li saru mill-Partit Laburista kien biss kliem?

Il-Partit Nazzjonalista jinsisti li l-Air Malta għandu jkollha futur sostenibbli b’direzzjoni li ma tħarisx l-Air Malta bħala entità kummerċjali għaliha, iżda f’kuntest usa li jirrifletti r-rwol li l-Air Malta kellha u għad għandha fl-iżvilupp ekonomiku u soċjali f’pajjiżna, partikolarment, iżda mhux biss, it-turiżmu. 

Il-Partit Nazzjonalista dejjem kien u dejjem jibqa’ jkun ċar mal-ħaddiema. It-theddid mhuwiex fl-istil tal-Partit Nazzjonalista.

Robert Arrigo
Kelliem għat-Turiżmu

Solidarjetà Ħaddiema Partit Nazzjonalista 

16.09.17

Mod ġdid se jġib bidla li tgħaqqadna

Il-bidla li tgħaqqadna jfisser li nużaw il-politika biex inġibu nies flimkien sabiex jinbena programm politiku innovattiv u fuq kollox inklussiv. Dan qalu il-Kap ġdid tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia waqt intervista mal-ġurnalist u preżentatur Peppi Azzopardi fil-ftuħ tal-festi tal-Indipendenza 2017 fuq il-Fosos tal-Furjana.

Adrian Delia qal li l-Partit Nazzjonalista mhuwiex bħall-Partit Laburista fejn jiddeċiedi kollox min imexxi iżda hemm proċessi demokratiċi li jwasslu minn ideat għal deċiżjonijiet.

Fil-ġranet li ġejjin, qal Adrain Delia, se jgħid eżattament kif se jimxi l-eżerċizzju biex jikseb sigġu fil-Parlament u jkun jista’ jmexxi l-Oppożizzjoni. Huwa żied li l-Partit Laburista mhuwiex se jiddetta l-aġenda tal-Oppożizzjoni u filwaqt il-Gvern għandu jħejji l-programm li jrid jiġi diskuss fil-Parlament, il-pjan tal-Partit Nazzjonalista se jiddeċidieh biss il-Partit Nazzjonalista.

Oppożizzjoni li tħares l-integrità

Adrian Delia qal li l-Partit Nazzjonalista se jkompli dak li beda b’politika msejsa fuq l-integrità u s-sewwa. Hu żied li minn għada stess il-Partit Nazzjonalista se jkompli jiddefendi lil Malta kontra l-korruzzjoni mill-Qrati Maltin. Minbarra li jġib lura n-normalità f’pajjiżna, Adrian Delia qal li l-Partit Nazzjonalista se jhares ukoll ‘il quddiem sabiex jibni politika serja b’viżjoni għas-snin li ġejjin.

Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista qal li l-ġlieda għall-ġustizzja mhux talli mhix se tieqaf iżda se tkompli u se tiżdied. Huwa qal li llum qegħdin f’sitwazzjoni fejn l-istituzzjonijiet qegħdin jabdikaw mir-responsabbiltà mgħotija lilhom mill-Kostituzzjoni. Il-Gvern ta’ Joseph Muscat qiegħed juża s-siġġu tal-poter bħala opportunità ta’ qliegħ u lukru minflok biex iservi u jġib ‘il quddiem l-interess tal-Maltin.

Mistoqsi dwar l-involviment tal-Oppożizzjoni f’Kumitati tal-Gvern, Adrian Delia qal li jekk Joseph Muscat irid membru fuq bord biss biex il-Partit Nazzjonalista ma jkunx jista’ jikkritikah, dan ma jaċċettahx. Huwa qal li l-Gvern għandu jkun irid tassew il-parteċipazzjoni kostruttiva tal-Oppożizzjoni.

Joseph Muscat kien wiegħed li f’din il-leġiżatura huwa se jżid il-btajjel pubbliċi u Adrian Delia qal li din il-kwistjoni għandha impatt ekonomiku. Għalhekk, sostna l-Kap tal-Partit Nazzjonalista, kull reviżoni trid tiġi evalwata skont jekk hix sostenibbli u l-Gvern irid jgħid lil min, finalment, se jispiċċa jħallas għal tali miżura.

Politika b’ruħ soċjali

Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista qal li llum għandna dmir aktar minn qatt qabel biex nerġgħu npoġġu lill-familja fiċ-ċentru tal-politika. Huwa qal li, immexxi minnu, il-Partit Nazzjonalista se jħares mhux biss il-valuri tal-Partit Nazzjonalista iżda l-valuri tal-Maltin.

Adrian Delia qal li fost l-isfidi li għandu quddiemu lum pajjiżna hemm il-problema tikber tal-faqar u qal li l-Partit Nazzjonalista huwa mpenjat li joffri soluzzjonijiet konkreti biex jegħleb din l-isfida. Iż-żieda fil-kriminalità hija wkoll pjaga f’pajjiżna, kompla l-Kap tal-Parit Nazzjonalista, u din qiegħda tiżdied għaliex numru ta’ persuni minn pajjiżi barranin qiegħdin jispiċċaw jinġabru f’ghettos minflok jiġu integrati fis-soċjetà. Huwa żied li jekk hemm problemi reali għalxejn nippruvaw inkunu politically correct u nifgħuhom taħt it-tapit għax ma nkunu qiegħdin nagħmlu ġustizzja ma’ ħadd.

Adrian Delia qal li huwa jemmen fil-valur tal-ħajja mill-konċepiment sat-tmiem naturali tagħha. Dwar il-liġi tal-prostituzzjoni huwa qal li ma jaqbilx ma’ emendi li jħallu l-kommerċjaliżżazzjoni tal-prostituzzjoni. Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista qal li l-Gvern mhux se jgħaddi romblu minn fuq l-Oppożizzjoni u, immexxi minnu, il-Partit Nazzjonalista se jżomm sod kontra dawk il-liġijiet li jagħmlu ħsara lis-soċjetà.

Mistoqsi għall-pożizzjoni tiegħu dwar il-legalizzazzjoni tal-marijuana rikreattiva, Adrian Delia qal li, kuntrarju għal dak li qal Chris Fearne, it-teħid tad-droga mhix biss għażla personali għaliex iġġib konsegwenzi fuq kulħadd. Huwa kompla li jekk il-gwerra kontra d-droga mhux taħdem, m’għandniex naqtgħu qalbna u nillegaliżżawha iżda għandna nfittxu metodi aktar effettivi.

18.09.17

Tnax-il sena ilu


 
1.      Irid ikun Papa ġdid li, taħt il-papat tiegħu tinħareġ enċiklika, biex is-soċjetà tagħna llum terġa’ tiftakar li jeżistu numru ta’ enċikliċi mimlija għerf.  F’dawn l-ittri ċirkolari, miktuba biex imorru minn post għall-ieħor, hemm minjiera li hija miftuħa għall-bnedmin ta’ rieda tajba.  Kif kien qal il-Qaddis Ġwanni XXIII fil-kitba tiegħu Mater et Magistra, “Omm u għalliema tal-ġnus kollha, il-Knisja Universali ġiet imwaqqfa minn Ġesù Kristu biex kulħadd, fiż-żminijiet kollha, jersaq fi ħdanha, isib fiha l-ħajja sħiħa u garanzija tas-salvazzjoni”, u jkompli: “Il-Kristjaneżmu huwa, għaldaqshekk għaqda tal-art mas-sema, f’dak lijħares il-bniedem fil-bini tiegħu, ruħ u ġisem, moħħ u rieda, u lilu jistieden biex jgħolli moħħu ‘l fuq mill-ħwejjeġ ta’ kuljum tal-ħajja ta’ din l-art lejn il-kobor tal-ħajja ta’ dejjem, li tkun twettiq il-ferħ, il-paċi li ma jintemmx”.

2.      Mhus biss fis-soċjetà, imma anki ġewwa l-Knisja.  Ilni ma nisma’ priedka l-Ħadd, jew għal dawk il-ftit li jippruvaw matul il-ġimgħa, fejn xi waħda mid-diversi enċikliċi jissemmew.  Jista’ jkun li qiegħed immur għall-quddies fejn dan ma jsirx, però l-verità hija li qed jintesew.  Il-fatt li Papa partikolari, kif kien il-Qaddis Ġwanni Pawlu II, ikun attiv ħafna fl-enċikliċi u ieħor inqas m’għandux ifisser li taħt wieħed jissemmew u taħt l-ieħor le.  Dan iktar u iktar meta l-maġġoranza tagħhom fihom sens u sustanza li t-trapass taż-żmien ma jintmissx, anzi jissoda.  Dan huwa rilevanti aktar għalija, bniedem fil-politika, li nħares u nifli dawk l-enċikliċi li jissejħu “soċjali”.

3.      Dawn l-enċikliċi huma gwidi u pedamenti sodi għal min irid jipprova jkun strument għas-sewwa fis-soċjetà għall-proxxmu.  Għal min irid jgħin biex wieħed jibni ordni soċjali ġust.  Il-konfront tal-bniedem, fil-jiem preżenti, mal-ħajja pubblika u għal ġewwa fiha, proprju għaol dak li jidħol għaliha b’interess altruwista u passjoni jitlob li jkollu dawn l-għodda għad-dispożizzjoni tiegħu.  Proprju f’din il-linja li bnedmin bħali jkompu, kuljum, ifittxu li jixorbu minn dan l-ilma frisk u ħaj.  Proprju f’dan li sibtni erġajt naqra u nifli dak li l-Papa Benedittu XVI kien kiteb tnax-il sena ilu, fil-25 ta’ Diċembru 2005.

4.      Kitbet dan il-Papa għandha l-kwalità partikolari li aktar ma taqraha, iktar issib fiha.  Anzi aħjar, aktar ma taqra l-istess kitba, iktar issib x’tifhem u kif ukoll gwida.  Fil-librerija, li dan is-sajf kelli l-ħin nipprova norganizza mill-ġdid, sibt li għandi numru tajjeb ta’ kitbietu.  Kotba varji li kważi kull wieħed qrajt darbtejn u li ċert li ħafna bħali għażlu, fil-ħin tagħhom, li jippruvaw jassorbu.  Biss wieħed irid jaċċetta li hawn, f’dan l-artikolu, fuq l-enċikliċi qed nitkellmu, u mhux il-volumi l-oħra.  Benedittu XVI, fit-tmien snin tiegħu ta s-siġill lil tlett ittri partikolari: l-ewwel Deus Caritas est, it-tieni Spe Salvi u t-tielet Caritas in Veritate.  Mhux ser inżid Lumen Fidi, li ħarġet taħt Franġisku, għalkemm huwa magħruf li kien kważi lestiha hu.

5.      F’dan erġajt mort lura lejn il-paragrafi 28 u 29 ta’ dik l-ewwel enċiklika u ħarist lejhom illum.  Sibtni nagħraf punti ġodda.  Sibtni nifhem li, b’dak id-dokument, il-Knisja kienet qed titkellem minn lenti differenti li aħna l-politiċi mdorrija biha.  Fi ftit sentenzi, il-pożizzjoni minn naħa tal-Knisja u mhux minn dik ta’ partit demokratiku Kristjan hija iktar ċara.  L-ewwel: il-Knisja m’għandhiex tieħu fuqha l-battalji politiċi sabiex is-soċjetà tkun iktar ġusta.  Dik hija f’idejn il-politiċi nsara.  It-tieni: m’għandhiex tkun flok, u anqas ma hija l-Istat.  It-tielet: m’għandhiex tibqa’ fil-ġenb fil-ġlieda għas-sewwa u l-ġustizzja.  Ir-raba’: trid tagħti sehemha b’argumenti razzjonali u tqajjem lill-bniedem fl-aspett spiritwali biex jaħdem aħjar għall-ġustizzja.

6.      Il-Papa b’dan ried, u għadi jrid jagħti lura d-dinjità sħiħa li l-politika jixirqilha.  Għax l-ordni ġust fis-soċjetà u fl-Istat, kif jgħid huwa, jibqa’ l-missjoni u r-responsabbiltà ċentrali tal-politika.  Biss, ġustament, f’din il-linja jfakkarna direttament u mill-ġdid f’kitbet Santu Wistin li “Remota itaque iustitia sunt regna nisi magna latrocinia” (Jekk il-ġustizzja mhix rispettata, x’inhuma l-Istati jekk mhux ġabriet kbar ta’ ħallelin).  Sabiex dan ma jseħħx hemm, l-ewwel, il-bżonn li l-Knisja tgħallem u tibqa’ fi proċess li hija stess titgħallem; it-tieni, li tfiehem f’dan li, b’mod partikolari, kull min qiegħed fil-politika jgħaddi minn proċess ta’ tisfija, purifikazzjoni tal-ħsieb imnebbħa mill-fidi lejn ir-realtà.

7.      F’dan hemm is-servizz li l-Knisja tgħaddi lill-bniedem f’kull ġenerazzjoni u li qatt ma tista’ tgħid li wettqet kompletament, anzi li huwa impenn kostanti lejn ir-realiżmu nisrani.  Għax, kif ingħad, billi l-politika hija attività tal-bniedem, hemm bżonn li tiġi rfinata, purifikata u mgħollija ‘l fuq lejn il-ġustizzja u l-karità.  Għalhekk hija kollaboratriċi tal-Istat u m’hijiex sostitut tiegħu.  Iktar u iktar meta l-fatti juru li l-Knisja, bl-esperjenza twila tagħha fis-sekli, hija esperta fl-umanità.  F’dan, kjarament jitħaddan il-prinċipju tas-sussidjarjetà tant fundamentali għall-politika demokratika Kristjana.  Abbażi ta’ liema tiġi affermata l-importanza tal-bniedem u tal-korpi soċjali l-oħra fil-ħajja tas-soċjetà, li għas-servizz tagħhom għandu jkun hemm l-istituzzjonijiet demokratiċi f’kull forma u livell.

8.      F’dan kollu wieħed jifhem iktar is-sehem, il-funzjon u l-missjoni tal-Knisja, speċjalment permezz tal-enċikliċi soċjali varji, sabiex tgħallem.  Tħares lejn dak li huwa ġust, tajjeb u li jaqbel man-natura ta’ kull bniedem fis-sejħa tiegħu li jkun strument għas-sewwa.  Tgħallem, teduka lill-oħrajn u tassigura li hi u l-politiċi jedukaw iktar ruħhom.  F’dan joħorġu domandi, punti ta’ dibattitu, ideat, proposti li jixprunaw lejn proġetti fejn il-bniedem ma jitlifx id-dinjità tiegħu u jibqa’ strument għall-ġustizzja u l-karità.  Proprju għalhekk tajjeb li wieħed imur lura lejn l-enċikliċi soċjali.  Proprju għalhekk li hemm bżonn li nibdew nisimgħu mill-ġdid x’jgħidu.  Għax il-bniedem għandu bżonn ta’ ideat għalih ġodda.  Għandu bżonn jingħata direzzjoni u assistenza sabiex ikun strument li jġib ordni ġust fis-soċjetà.