28.5.17

Wasal il-mument tal-bidla
1.     Wasalna issa fl-aħħar ġimgħa ta’ din il-kampanja elettorali u qsajra.  Waħda li ħasdet lill-elettorat, u fl-istess waqt irnexxielha, għal darb’oħra, taqsmu.  Kollox reġa’ mar lura fuq il-personali.  Fuq naħa dawk li jemmnu lill-Prim Ministru, fuq l-oħra dawk li le.  Fuq naħa dawk li jfaħħru l-kwalitajiet ta’ mexxej u jmaqdru tal-ieħor, u l-kontra.  Bejn it-tibdil fit-temperatura u bejn il-klima politika sibt persuni mbaqbqin sew fuq dak li qed jiġri.  Ħafna, però, sfortunatament sibthom iridu jirraġunaw u jifhmu x’qiegħed sewwasew jiġri fost diskors dispreġjattiv, akkużi u ġirja sħiħa għall-voti.Moviment li spiċċa2.     Ix-xenarju partikolari ta’ dan l-appuntament elettorali jitlaq mill-punt li dan huwa fil-verità referendum favur  jew kontra dak li sar mill-Prim Ministru preżenti f’din il-leġislatura.  Huwa wieħed li qiegħed ikejjel jekk kemm-il darba d-dikjarazzjonijiet sbieħ u wegħdiet li kienu saru minnu f’isem il-Moviment li waqqaf seħħewx jew le.  Huwa wkoll wieħed li qiegħed jara jekk kemm-il darba l-Partit Laburista li huwa mexxa tħalliex ħaj fl-ideali politiċi tiegħu, jew inbidilx f’dak li ma jintagħrafx.  F’dan partikolarment fuq il-kwistjoni tal-onestà u l-imġieba korretta f’affarijiet tal-Istat.  Proprju għalhekk li l-aġenda elettorali bdiet u baqgħet marbuta mal-korruzzjoni.Klijenteliżmu3.     Dan iktar u iktar għax dak li għaddej preżentement kompla kkonferma f’moħħ parti mill-elettorat li bil-klijenteliżmu u l-korruzzjoni telqet u baqgħet għaddejja din il-leġislatura.  Ħafna, li fl-integrità tagħhom sostnew fl-elezzjoni ġenerali passata lill-Moviment, illum qed jiddispjaċihom.  Żgur mhux forsi li dan il-Moviment politiku, li nbena għall-elezzjoni ġenerali tal-2013, spiċċa kompletament.  Diversi telqu minnu.  Diversi oħra ħassew li għandhom jirreġistraw pubblikament in-nuqqas ta’ qbil tagħhom ma’ dak li huwa għaddej.  Ħafna oħra huma, fil-kwiet ta’ darhom, determinati li nhar is-Sibt li ġej imorru jivvutaw kontra dak kollu li raw għaddej f’dawn l-aħħar erba’ snin.Mument determinanti4.     F’dan rajt diversi persuni li qed jagħrfu sewwasew dak li huwa għaddej.  Għarfu li din l-amministrazzjoni, li hija bla prinċipji u bla valuri nsara, qabdet toroq żbaljati u ħadet kwantità kbira ta’ deċiżjonijiet politiċi żbaljati.  L-iktar waħda serja u perikoluża għall-paċi u l-istabilità tagħna li tiddeċiedi li tmur għall-kampanja elettorali biex tipprova ssolvi problema interna.  Waħda li minnha, ħafna qed ġustament jagħrfu li dan l-appuntament elettorali huwa determinanti għall-ħajja u l-futur tagħhom.  Persuni li qed jifhmu li l-post tax-xogħol tagħhom huwa mhedded proprju b’dak li jista’ jseħħ jekk il-pajjiż, flok jibdel, jibqa’ għaddej fl-istess triq.Theddida għall-ħajja privata5.     Rajt ukoll li r-rapport tal-poplu mad-diversi surveys li kienu u baqgħu jsiru nbidel kompletament.  L-ewwel, ħafna qed jarawhom bħala theddida għall-ħajja privata tagħhom.  Għax tant dan il-Gvern ġieb lura l-biża’ li jista’ jiġrilek xi ħaġa jekk tgħid x’taħseb, li ħafna wieġbu l-kontra ta’ dak li jaħsbu jew ħarbu kemm felħu mid-domandi.  It-tieni, anzi ħafna wkoll iddeċidew jaqilbu l-pożizzjoni u bagħtu, intenzjonalment, messaġġi żbaljati sabiex il-Gvern, li huwa magħruf li mexa fuq is-surveys, jieħu falza stikka.  Dan ġieb b’aktar attenzjoni għal min isegwi l-politika, li l-poplu tilef ħafna mill-fiduċja tiegħu f’dak li huwa għaddej u ma kienx lest jipparteċipa f’għoda li huwa issa qed jaraha bħala theddida.Għażliet ċari6.       F’dan kollu, però, missejt ma’ diversi li fehmu li dan huwa appuntament elettorali determinanti għal ħajjitna lkoll.  L-għażliet quddiemna huma ċari f’għajnejn persuni ta’ rieda tajba.  Hemm il-prospett li l-pajjiż jibqa’ jitmexxa b’dan il-mod żbaljat, inkella l-alternattiva li jkollu jinbidel.  Hemm il-programmi elettorali li ġew pubblikati miż-żewġ naħat.  Dak tal-Forza Nazzjonali huwa mimli daqs bajda b’ideat, proposti u hemm viżjoni ċara lejn il-futur.  Iktar u iktar, il-pajjiż apprezza ferm iktar li kull ġurnata kien hemm numru ta’ proposti li ġew imressqa ‘l quddiem.  Diversi setgħu jikkonċentraw u jifhmu dak li qiegħed jingħad.Fit-tarf tal-kredibilità7.       Biss, f’dana kollu, l-iktar importanti baqgħet il-kwistjoni tat-tmexxija ġusta u retta tal-Istat tagħna.  Il-fatt li spiċċajna parti mill-aħbarijiet internazzjonali fuq is-suġġetti li m’għandniex ma għamlitilniex wisq anqas ġid.  Id-deċiżjoni żbaljata li wieħed imur għal elezzjoni ġenerali ġibitna fl-aktar pożizzjoni delikata u vulnerabbli.  Dan ġie aktar aggravat meta saret l-allegazzjoni inkorretta li hawn f’pajjiżna membri tas-servizz tal-sigurtà Russa li daħlu biex jattakkaw lill-Prim Ministru nnifsu.  Liema dikjarazzjoni, terġa’, saret iktar u iktar minnu stess.  Mhux biss qegħdin fit-tarf tal-kredibilità politika, però b’dan assigurajna li nżidu iktar u iktar ir-redikolaġni sħiħa tal-pajjiżi li jiffurmaw parti mill-Unjoni Ewropea.Lura lejn l-Onestà u l-Ġustizzja8.       Finalment, f’dan kollu huwa ċar li jekk ma jkunx hemm bidla fit-tmexxija tal-Istat, pajjiżna m’huwiex ser jirkupra mid-daqqiet li qala’.  Hemm bżonn li wieħed jifhem li jekk irridu li nieħdu l-kredtu lura, li nassiguraw li ma jkollniex it-telf tas-settur finanzjarju u l-bidu ta’ diffikultajiet ekonomiċi varji, l-pożizzjoni trid tinbidel.  Dan jista’ jsir biss jekk il-poplu jivvota fuq il-Forza Nazzjonali nhar it-3 ta’ Ġunju li ġej.  Hekk biss nistgħu nbiddlu l-istorja ta’ pajjiżna u nżommuh lura milli jinżel ferm u ferm iktar ‘l isfel milli qiegħed illum.  Il-mument tal-bidla wasal, u għandna d-dmir li nkunu parti minnu billi nivvutaw għas-sewa, għall-ġustizzja, l-onestà u l-verità li tlifna fl-aħħar erba’ snin.
27.5.17

Undermining the presumption of regularity


The “presumption of regularity” is a term that is typically applied in relation to both elected and appointed government officials where it is assumed that, in the execution of their duties, they will act according to the law and properly discharge their functions. It is not an assumption that is easily dismissed since it is readily accepted that there could be errors in judgement and failings in leadership. What would undermine this belief would be a discernable pattern of misconduct and a perceived effort to conceal it.

A number of political commentators are arguing that events in the USA are moving in just such a direction. At the same time that the process is in-hand to select and appoint a new head for the Federal Bureau of Investigation (FBI), fresh controversy has surfaced concerning the abrupt termination of James Comey, the previous holder of that post.

In particular, the New York Times has reported that, according to notes kept by James Comey concerning his meetings with Donald Trump, the latter had tried to influence him in relation to the FBI’s investigation of Michael Flynn, the former national security advisor. Flynn was subsequently forced to resign after it was revealed that he had misled the US Vice President about his contacts with the Russian ambassador to the U.S.

There are opposing views as to the exact nature of the President’s alleged intervention. Some believe that the President was blatantly trying to condition the FBI Director to abandon the Bureau’s investigation of Flynn whereas others hold that the President had been merely conveying his personal opinion about the character of his national security advisor. In either case, it has also been established that, in appointing Flynn as his national security advisor, Donald Trump had disregarded the specific warnings from the then acting attorney general, Sally Yates, given before her dismissal by Trump, earlier this year.

In these circumstances, the original probe into the possibility of Russian interference in the US presidential election has now evolved into an inquiry as to whether Donald Trump exerted unwarranted pressure on the FBI Director to influence the outcome of the investigation and whether the President eventually fired the Director because he had not bowed to such pressure.

The way things are developing has even led a number of political commentators to speculate on the possibility that the whole issue could lead to a call for the impeachment of Donald Trump. The US constitution gives the US Congress the power to bring formal charges against a government official for crimes alleged to have been committed. To date, no US President has been removed from office by impeachment and an ensuing conviction. Andrew Jackson (in 1868) and Bill Clinton (in 1998) are the only two US Presidents to have been successfully impeached by the US Congress but both were later acquitted by the US Senate. An impeachment process was also launched against Richard Nixon who resigned his office before a vote was taken.

Undoubtedly, the Russiagate question will continue to figure prominently in the news over the forthcoming days amid rumours that a high ranking individual within the White House staff is under investigation by the FBI. In the meantime, the Justice Department has appointed former FBI director Robert Mueller as special counsel to oversee the broad investigation into possible ties between Trump’s campaign and Russian officials.

Broadly speaking, a “special counsel” is a person appointed to conduct investigations on behalf of the federal government. They are often referred to also as “independent counsels” because they are brought in from the outside to avoid having a situation where the government is investigating itself. What is very important in this case is that Robert Mueller enjoys the trust of both parties in Congress. This is imperative if the public is to be ultimately convinced that the investigation will be carried out properly and exhaustively even though it concerns the President and his staff.
22.5.17

Kalkoli politiċi żbaljati
1.     Il-poter politiku jrid jiġi kontrollat.  Meta ma jkunx, allura l-effetti tiegħu jkunu ħżiena ħafna.  Għalhekk, id-demokrazija hija sistema ta’ bilanċi u kontrolli fejn ħadd m’għandu dak assolut.  Hekk għandu jkun, imma konsegwenza tal-aħħar riżultat elettorali pajjiżna ra, għall-ewel darba, wisq saħħa politika f’idejn persuna waħda.  Il-maġġoranza elettorali ta’ ‘l fuq minn 36,000 vot maġġoranza u ta’ disa’ siġġijiet parlamentari ġiebu magħhom poter li huwa viċin l-assolut.  Kif kien qal tajjeb Lord John Dalberg-Acton, politiku kattoliku Ingliż: “Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely”.Poter jikkorrompi2.     Minn dan il-punt telqet din il-leġislatura.  Poter konċentrat b’mod tant qawwi li ġieb miegħu biża’ u għarfien żbaljat li min tela’ fil-poter ħadd ma huwa ser ineħħih minnu.  Issemmew diversi leġislaturi futuri, ħmistax, għoxrin, tletin sena.  Saħħa politika invinċibbli.  Proprju għalhekk il-poter tela’ malajr għar-ras.  Proprju għalhekk li l-Istat ma baqax jiġi rispettat f’dak li huwa, imma sar parti minn fewdu personali.  Billi skont, f’dak iż-żmien ħadd ma seta’ għalihom, allura bdiet it-triq tal-abbużi.  It-triq li flok timxi b’korrettezza, b’attenzjoni, b’ġustizzja, b’onestà u b’verità marret kompletament il-kontra.Dnubiet mortali3.     Dan wassal malajr sabiex b’dik il-kunfidenza, b’dik l-arroganza politika jsiru żbalji kbar.  Dnubiet mortali li mhux il-poplu kollu lest li jaħfer jew jinsa.  L-aħbarijiet sodi ta’ kontijiet bankarji miftuħa fejn m’għandhomx, kif ukoll għal skopijiet żbaljati bdew sena ilu.  Minn hemm baqgħu jiġru wara din l-amministrazzjoni ta’ dan il-moviment politiku li issa laħquhom u qed jgħadduhom.  Il-pajjiż huwa llum iktar konvint li l-ħsieb kien dirett lejn l-interessi personali u li dan sar b’aġir li huwa wieħed żbaljat, illegali u korrott.  Il-kunfidenza mal-poter politiku ġiebet bnedmin fil-poter jaqgħu għat-tentazzjonijiet li jdaħħlu f’buthom bil-moħbi.X’sar sewwasew4.     Dak li sar sewwasew ħafna konvinti li ftit jafuh.  Biss, l-għażla politika li wieħed imur malajr malajr lejn elezzjoni ġenerali saħħet il-konvinzjoni morali li hemm ferm iktar fil-bir.  Ftit jaċċettaw li din kienet deċiżjoni politika ġusta u f’waqtha.  Il-maġġoranza jaħsbu li kien, u għadu żball li ċċaqlaq pajjiż f’din is-sitwazzjoni.  Iktar u iktar meta l-allegazzjonijiet, u l-akkużi, huma tassew gravi.  Fejn il-poplu qed isib ruħu mdaħħal fin-nofs sabiex fl-innoċenza tiegħu jiġi użat u abbużat.  Speċjalment dawk il-votanti leali u kostanti li nġiebu issa fil-pożizzjoni li jridu jittimbraw u jiffirmaw bħala tajjeb dak li huma ma jafux l-istorja sħiħa u vera ta’ dak li ġara.Proċeduri demokratiċi5.     Diversi qed jargumentaw li jekk ma hemm xejn minn dak li ngħad u ġie stampat, kellhom l-ewwel jispiċċaw il-proċeduri demokratiċi qabel ma wieħed imur lejn dawk elettorali.  Il-Gvern kellu fuq dan diversi għażliet.  L-ewwel: seta’ mar direttament il-Parlament u wieġeb għad-domandi, spjega quddiem kulħadd bil-miftuħ.  It-tieni: seta’ nkariga inkjesta separata u indipendenti magħmula minn persuni integri, fejn il-fatti setgħu faċilment u malajr verifikati.  It-tielet: seta’ wkoll sejjaħ kemm ried ġurnalisti Maltin u barranin biex jikkonfronta u jwieġeb għad-domandi li qegħdin isiru llum.  Dan ma sarx, u minflok għażel li jmur lejn it-triq legali u neċessarjament kumplikata ta’ inkejsti maġisterjali.Verità6.     Il-ħsieb kien li l-poplu ser ikun sodisfatt li l-kwistjoni qed tiġi investigata u ma jagħtix iktar kas.  Mhux biss, imma li l-għarfien legali huwa li din mhix ser tinqata’ kif ġieb u laħaq, u għalhekk trid il-ħin tagħha.  Il-kalkolu kien mod, mentri kif qed tiżviluppa s-sitwazzjoni ġiet proprju l-kontra.  Proprju għax għad hawn diversi membri tal-partit tad-dubju u dixxendenti spiritwali tal-appostlu San Tumas.  Ħafna ma jarawx li huwa biżżejjed li din tiġi investigata, imma jridu r-riżultat – il-verità u l-informazzjoni sħiħa tingħatalhom issa u mhux pitgħada, meta l-vot tagħhom ikun diġà ttieħed.Suspetti ġodda7.     Tul din il-ġimgħa ltqajt ma’ iktar persuni ta’ fehmiet politiċi varji li esprimew suspetti ġodda fuq dak li qed naraw.  It-tluq mix-xenarju politiku ta’ deputati parlamentari min-naħa tal-Gvern żied dan.  Għax huwa minnu li kien magħruf li sija l-Ministru George Vella, li kien fattur qawwi ta’ stabilità interna b’servizz ministerjali li ftit ikkritikaw, kif ukoll id-deputat veteran Joe Debono Grech kienu ħabbru li ser jieqfu.  Biss, ħafna ma stennewx li d-Deputat Prim Ministru Louis Grech kien ser iħabbar, fl-aħħar mument, li ser jitlaq.  Wisq inqas li d-deputati l-oħra li kienu taw ħafna servizz qabel bħal Charles Mangion, Charles Buhagiar u Joseph Sammut.  Mhux biss, imma li l-frosta tal-grupp parlamentari Godfrey Farrugia mhux biss telaq, imma rriżenja u mar mal-Partit Demokratiku.Partit żarmat8.     Ħafna semmewli kif raw li ġie żarmat dak li kien il-Partit Laburista bl-ideali veri tiegħu.  Għax huma jafu, u nnutaw b’dispjaċir in-nuqqas tal-preżenza ta’ dawn il-politiċi li semmejt u diversi oħrajn li m’għadhomx hemm għal raġunijiet varji.  Dawk li vvutaw għalihom b’maġġoranza daqshekk qawwija fl-2013, illum m’għadhomx hemm.  Marie Louise Coleiro Preca, li ġiet unanimament elevata għall-President tar-Repubblika.  Karmenu Vella, li qiegħed issa Kummissarju Ewropew.    Leo Brincat, illum membru Malti fil-Qorti tal-Awdituri, kif ukoll Anġlu Farrugia, li tneħħa bi tradiment minn Deputat Kap tal-partit u okkupa l-kariga ta’ Speaker.  Dawn huma parti mill-elenku li qiegħed isirli.Nuqqas politiku9.     Anzi ħafna qed jaraw iktar nuqqas politiku proprju fuq il-ħatra ta’ Deputat Mexxel tal-partit għall-Affarijiet Parlamentari.  Hemm kuntrast ikbar f’kif fl-2013, f’ħakka t’għajn u fuq skuża ineżistenti tneħħa Anġlu Farrugia u sar malajr malajr Louis Grech.  Issa, fl-2017 telaq kwiet kwiet Louis Grech u ħadd ma ġie magħżul, flok malajr malajr.  Jidher ċar li s-sitwazzjoni ħarġet mill-idejn u m’għadhiex iktar taħt kontroll.  Dak li kellu jsir bil-kalma, paċenzja u attenzjoni qiegħed isir ta’ malajr u f’paniku elettorali.  Ħafna f’dan, għalhekk jaraw li l-Gvern ma kellux jieqaf ħesrem.  Proprju għalhekk li hemm iktar u iktar ċar f’għajn il-pajjiż li saru wisq kalkoli politiċi żbaljati, li minnhom ilkoll sejrin inbatu.


18.5.17

Ma Weriex Wiċċ b’Ieħor
1.      Il-bnedmin mhux dejjem ikollhom kliem ta’ tifħir fuq ħuthom.  Rari ħafna li ssib min japprezza u jirrikonoxxi l-kwalitajiet tajba ta’ min huwa l-proxxmu tiegħu.  Biss, quddiem bnedmin li jkollhom kwalitajiet, talenti uniċi li jagħrfu jikkultivawhom u jissudawhom, dan jinbidel.  Ftit huma dawk li jingħataw rikonoxximent, però dawk il-ftit li l-poplu, fil-ġudizzju tiegħu jħoss li jkunu ħaqqhom, jimmeritaw li nsemmuhom.2.      Għax hemm mexxejja kbar, Presidenti jew Prim Ministri, li ħafna drabi jiġu nċensati u mfaħħra.  Bħalma hemm ukoll, fi klassi iktar ġenwina u li fiha ma hemmx artifiċjalità, dawk il-bnedmin li l-komunità tirrikonoxxi fis-sens u s-sustanza li jħaddnu.3.      Nhar is-Sibt 6 ta’ Mejju, il-qniepen tal-Parroċċa ta’ Ħal Tarxien daqqew il-mota li takkumpanja l-funerali.  Ir-raħal waqaf sabiex jiċċelebra l-aħħar sagramenti għal ruħ bniedem uniku li għamel differenza kbira f’ħajjet it-Tarxiniżi u l-pajjiż tagħna.4.      Ma kienx bniedem kiesaħ, anqas rasu mimlija bih innifsu; wisq inqas supperv.  Kien ċittadin intelliġenti u, proprju għax kien hekk, ħaddan l-umiltà, ir-rispett, l-irġulija u s-servizz lejn l-oħrajn.  Joe Cassar, magħruf mal-pajjiż bħala Peppinu Cassar, kien proprju dan il-bniedem.5.      Kont ilni nafu minn meta, ta’ wieħed u għoxrin sena, bdejt ninvolvi ruħi fil-kamp politiku.  Niftakarni nisimgħu u nitkellem miegħu bejn sigarett u ieħor.  Moħħu kien ċarissimu.  Avvanzat, u l-ħin kollu mixtieq li jiltaqa’ ma’ bnedmin bħalu li jaqraw u kapaċi jidħlu fi djalogu miftuħ.6.      Ma kontx tlaħħaq miegħu fil-qari u fl-għerf li kien irnexxielu jiġbor tul iż-żmien li kien avukat u politiku.  Kien intellettwali li ma qagħadx fuq fil-gallarija, imma li niżel bid-diffikultajiet li tali triq tieħu b’kuraġġ u determinazzjoni kbira biex ikun għad-dispożizzjoni tal-bniedem.7.      Ma kienx minn dawk li jitkessaħ, imma kien dejjem lest li jisma’ u jifhem.  Kont ngħidlu xi qrajt u x’qed naqra, speċjalment fil-kamp politiku u nsibu li diġà kien rahom.  Kien qara tajjeb kitbiet demokristjani li Luigi Sturzo, De Gasperi u Moro ħallew.  Però kien ukoll mgħarraf f’dak li l-moviment materjalista tax-xellug kien isostni.  Marx, Engels, Lenin, li trid, qrahom.8.      L-impostazzjoni politika tiegħu kienet ċara.  Fi ħdan ix-xellug ta’ partit demokratiku Kristjan.  Niftakar, fost id-diversi artikoli li kien kiteb, wieħed li fih spjega bl-iktar mod ċar dan.  Mhux biss, imma ma kienx waqaf.  Baqa’ jaqra u jiskopri.  Kien l-uniku politiku interessat li sliftlu numru ta’ kotba demokristjani li għad għandi fuq l-ixkafef ta’ dari.9.      Proprju għax kien bniedem u avukat tal-poplu li kien, u baqa’ maħbub ħajtu kollha.  Niftakru jaħdem il-Qorti bħala avukat.  Kien iservi jum wara jum lill-klijenti tiegħu mingħajr ma jaħseb f’butu.  Anke jekk kellu klijentela numeruża, għajjex il-familja fuq il-ġenerożità libera tagħha.10.   Serva ‘l-istituzzjonijiet demokratiċi.  Elett deputat tal-poplu serva fit-tul u ġie maħtur darbtejn Segretarju Parlamentari.  Wara, maħtur ġustament Maġistrat, serva b’imparzjalità u b’ġustizzja.  Kien mhux biss jixraqlu, imma min bħali ħadem fil-Qrati jaf li kien qata’ kwantità kbira ta’ kawżi u s-sentenzi tiegħu huma fonti ta’ dritt.11.   Kont u għadni nħossni fortunat li bqajt in kuntatt miegħu.  Fl-aħħar snin li dħalt inservi jien ukoll lil dawk li serva hu, kont ngħaddi għandu l-iktar meta jistaqsini jekk għandix xi ktieb partikolari li minn hawn jew minnhemm kont inġib minn barra minn xtutna.12.   Is-sejħa tiegħu lura għand il-Ħallieq ħasditni, bħal diversi oħrajn.  Biss, ġiebet quddiemi kitba tiegħu li tispjegah aħjar li kienet dehret fis-17 ta’ Novembru 2016 taħt it-titolu “Il-Kuxjenza”.  Hemm kien qal: “X’inhu tajjeb, x’inhu ħażin, kull bniedem għandu t-tifsir ta’ x’inhi l-kuxjenza.  Jagħmel dmiru, ma jurix wiċċ b’ieħor.  Dak li jemmen fih iwettqu, jiġri x’jiġri.  Iħares il-ħsieb ta’ ħaddieħor, jaqbel u ma jaqbilx miegħu.  Xi ħaġa hekk qal Voltaire.  Ġewwa fih is-sliem ukoll is-sliem ta’ ħaddieħor.  Fejn tidħol il-kuxjenza ma jittieħed l-ebda vot, il-vot li jibni maġġoranza u minoranza”.  Ċert li jinsab igawdi dak li ħadem, kemm felaħ, ħajtu kollha għaliha.


16.5.17

Loyalty versus honesty
On the 9th May, the US President Donald Trump sacked James Comey, the Head of the Federal Bureau of Investigation (FBI). Given our recent experience in Malta, where we have had no less than five Police Commissioners in the space of just four years, this development might not sound so sensational but Comey was only the second FBI director ever to be dismissed.

What makes this development particularly distressing is that the director had been leading an investigation that could implicate the President himself. That investigation is examining alleged Russian interference in last year’s US election including the potential involvement of members of Trump’s campaign team. The removal of the FBI director has fueled accusations of a cover-up, talk of an institutional crisis and comparisons with the Watergate scandal that ultimately led to the resignation of Richard Nixon in 1974.

Comey had been appointed FBI director in 2013, with the support of both the Democratic and Republican parties. He became the subject of controversy in the last days of the 2016 presidential campaign when he had made public the fact that the FBI was reopening its investigation into the emails of Democratic nominee Hillary Clinton. The latter has since attributed her loss in the election, in part, to Comey’s action.

Paradoxically, it is this same incident which is being cited by the Trump administration as one of the reasons for Comey’s removal. In the official dismissal letter, it is stated that the President was acting on the advice of the Attorney General and Deputy Attorney General who concurred that Comey was “not able to effectively lead the Bureau”. It is claimed that this negative assessment by the Justice Department was based on what it concluded was Comey’s inappropriate tendency to seek public exposure.

In his usual casual way of speaking, a few days after the official announcement, Trump stated that he had already decided that Comey had to go, even before the recommendation from the Justice Department. In the words of Trump, he considered Comey to be a “grandstander” and “showboat”.

Comey was not personally informed about the President’s decision but he learned of his dismissal from the media, while he was addressing FBI staff in their Los Angeles office. The rushed nature of the dismissal and the lack of basic courtesy has fueled further the suspicions of those who seek an ulterior motive in Trump’s actions.

In particular, it has been claimed that Comey had been intent on accelerating the inquiry into the alleged Russian interference and that he had even made a request for additional resources to pursue the investigation. The Trump administration has denied this accusation but some statements made subsequently by the President himself have rekindled the controversy.

The New York Times has come out with details of a private dinner between Trump and Comey, just a couple of weeks after Trump’s inauguration. According to this newspaper, at some stage during their conversation, Trump had asked Comey if he, i.e. the President, could count on the loyalty of the FBI Director. It is claimed that Comey’s reply was: “President, I can guarantee to you my honesty in the service of our country”.

This is what has been reported in the New York Times and the US media is rife with speculation as to whether a recording exists of this particular dinner conversation. For the moment, therefore, one must consider it only as hearsay. However, it should still be seen as a critical admonition.

Honesty in the service of your country, of the democratic system we adhere to, means being loyal, first and foremost, to your legal duties and responsibilities and not to anyone else. Not even to those who were responsible for your appointment.


Michael Novak
1.     Is-soċjetà tagħna għandha l-elementi partikolari tagħha.  Dawk li jsostnuha, u fl-istess ħin jagħmluha dak li hija.  Biss, minħabba diversi raġunijiet, ftit huma dawk li jkollhom il-ħin jieqfu jaħsbu f’liema sistema legali u x’livell, xi kwalità ta’ demokrazija nħaddnu.  Ngħixu lkoll f’komunità fejn naċċettaw ħafna, mingħajr ma nifhmu sewwasew dak li jagħmilna u huwa ta’ ġid għalina.2.     Għax irridu naċċettaw li ftit huma dawk li għandhom il-ħin u l-okkażjoni li jistaqsu numru ta’ domandi determinanti marbuta madwar liema kundizzjonijiet soċjo-ekonomiċi qegħdin ngħixu.  Xi kwalità ta’ demokrazija nħaddnu?  Xi prinċipji etiċi fundamentali jiffurmawna?  X’forma u mekkaniżmu għandna fis-sistema ekonomika tagħna?3.     Hemm diversi forom ta’ demokraziji, bħal ma hemm ukoll varjetà fil-prinċipji etiċi u sistemi ekonomiċi.  Kull deċiżjoni dwarhom tagħmel differenza fil-ħajja tal-bnedmin, ferm iktar milli naħsbu.  L-Istat u l-garanziji sabiex jitkattru l-libertà u l-ġustizzja huma essenzjali.  Bħalma huma dawk il-prinċipji etiċi li jiggwidaw id-demokrazija u s-sistema ekonomika.  Kull poplu jrid joqgħod attent għal dan u ma jidħaqx bih innifsu fl-illużjoni li m’humiex importanti għalih.4.     Kull soċjetà għandha tħares li kull ċittadin tagħha, anzi kull min jgħix fi ħdanha, ikollu sistema demokratika li tħallih jgħix fil-libertà u l-ġustizzja fejn titħaddem ekonomija li għax hija għas-servizz tal-bniedem, tassigura t-tkattir tal-ġid, u wara d-distribuzzjoni intelliġenti u soċjali tiegħu.  Proprju għalhekk li l-pilastri demokratiċi tagħna jridu jibqgħu kkurati u sostnuti sabiex jagħtu iktar sostenn lejn il-bniedem fid-dinjità sħiħa tiegħu.  Għax l-Istat huwa garanti, però fuq kollox huwa protettur tal-bniedem.5.     F’dan irridu naċċettaw li llum għandna riżultati li l-esperjenza umana sawret u sarrfet għalina.  It-tmiem tas-sistema Sovjetika neħħiet min-nofs kull illużjoni li hemm xi sistema differenti li biha tmexxi ‘l-bnedmin għas-sewwa, u li mhix id-demokrazija u li ma tagħmilx użu mis-sistema kapitalista.  Biss dan ma fissirx, u ma jfissirx li kull forma ta’ demokrazija u tħaddim tal-ekonomija fuq il-linji tal-kapitaliżmu jagħtu frott u jwasslu lejn ugwaljanza.6.     Ir-riflessjoni preżenti ta’ diversi tibqa’ li s-sistema kapitalista newtrali hija l-aħjar mekkaniżmu ekonomiku biex toħloq il-ġid.  Biss, il-kwistjoni determinanti hija kif minn naħa l-waħda ma tkissirhiex, u fuq l-oħra li tassigura tqassim f’iktar idejn u bnedmin.  Il-politika demokratika ma tistax f’dan titlaq mill-punt li ma tindaħalx kif taħdem is-sistema ekonomika tagħha.  Tħalli kollox għaddej u taċċettah bħala konsegwenza normali tal-libertà ta’ min huwa l-iktar b’saħħtu finanzjarjament.  Trid iżżomm f’idejha l-mazz li tiċċaqlaq fil-mument fejn tara li hemm żbilanċ fid-direzzjoni, u tintervjeni.  Dawn il-miżuri u l-forma tagħhom tiddependi fuq il-liġijiet, fuq is-sistema ġuridika li aħna nibnu u nibqgħu nħarsu u nikkuraw.7.     Ngħid iktr dan għax ftit ġimgħat ilu ġie nieqes Michael Kovak, filosfu kattoliku.  Bniedem li kiteb u influwenza diversi deċiżjonijiet politiċi fl-Istati Uniti tal-Amerika, kif ukoll direttament l-enċikliċi ta’ San Ġwanni Pawlu II u l-Papa Benedittu XVI.  Partikolarment qawwi huwa l-ktieb tiegħu “The Spirit of Democratic Capitalism”.  Kitba verament interessanti, fejn isostni u jipprova li għall-kuntrarju ta’ dak li qal Max Weber mhix dixxiplina jew iċ-ċaħda, imma huma “the social dimensions and the free play of creativity both rooted in catholic ethics” li jagħmlu suċċess mis-sistema kapitalista fid-demokrazija.8.     Il-lezzjonijiet mingħand bnedmin bħal Michael Novak għandna neħduhom.  Għax aħna wkoll ngħixu u nqumu f’forma ta’ sistema kapitalista li qegħda titħaddem fis-soċjetà tagħna.  Però rridu naċċettaw li hija waħda li għalkemm qed toħloq il-ġid ekonomiku m’hijiex, fuq in-naħa l-oħra, tassigura t-tqassim ġust tiegħu.


Il-kwistjoni Soċjali.
1.     L-Istati avvanzati huma hekk għax għandhom sistema soċjali li tassigura li tibża’ għall-membri tagħha.  Fis-seklu li għadda pajjiżna, fost oħrajn, ħa ħsieb li jibni mill-1932 ‘l hawn huwa wkoll sistema li tassigura kemm tista’ li ċ-ċittadini tagħha jkunu protetti.2.     Minn diskors parlamentari li sibt tat-23 ta’ Novembru 1932 nannuwi, bħala Ministru tal-Finanzi, kien spjega l-viżjoni ta’ dan meta qal: “L-iskola, id-dar, l-isptar huma fost l-akwa u l-ewwel ħtiġijiet tal-poplu”.  Il-bini ta’ djar moderni għall-ħaddiema, sistema edukattiva u ta’ saħħa għal kulħadd.  F’kull żmien kellha l-avvanzi tagħha sabiex l-isfidi l-ġodda jiġu affrontati.  Mhux kull soċjetà, f’kull żmien però kapaċi twieġeb għal dawn il-punti, u fil-veloċità li għandha.3.     Għax minkejja dak kollu li nkiseb u tqiegħed f’postu, għad għandna numru ta’ persuni f’din is-soċjetà li jsibu ruħhom f’sitwazzjonijiet fejn ma jsibux assistenza, jew din ma tkunx adegwata għall-bżonnijiet tagħhom.  Per eżempju: bnedmin li jkunu qed jirċievu benefiċċji li jsibuhom maqtugħa barra jew b’talbiet ta’ rifużjoni f’daqqa ta’ flus li jkunu suppost ħadu meta ma kellhomx.  Kif qiegħed jiġri, għax tul is-sena li għaddiet kien hemm 2,800 li applikaw għall-għajnuna soċjali mentri tneħħew minn fuq il-lista 4,600 persuna.4.     Inkella ċittadini li wara snin jaħdmu jsibu ruħhom, għal raġunijiet varji, jirċievu pensjoni li tkun taħt il-ħames mitt ewro (500) fix-xahar.  Jew dawk li sabu ruħhom jirċievu pensjoni mhux kontributorja li taqa’ taħt din il-figura.  Hemm bħal dawn pożizzjonijiet varji li jmissu mar-realtà tas-soċjetà tagħna.  Għax nafu li għandna 8,000 ruħ li jgħixu fuq il-pensjoni mhux kontributorja u għandna wkoll 24,000 oħra li għandhom dħul tal-pensjoni taħt il-ħames mitt ewro u hemm reġistrati 1,400 persuna oħra li appellaw quddiem l-Arbitru sabiex il-benefiċċji li nqatgħulhom jiġu mogħtija lura.  Sitwazzjonijiet, fost diversi oħrajn, li qed jitolbu attenzjoni u rimedju.5.     Għax hemm bżonn li naraw mill-ġdid x’pakkett għandu l-istat soċjali tagħna u kif qiegħed jaħdem fil-ħidma tagħna kull ġurnata.  Irridu, fuq kollox, immorru kontra l-kurrent liberalista li daħal f’dawn is-snin li l-istat soċjali għandu jitnaqqas u mhux jiġi sostnut.  Sfortunatament naraw u nisimgħu numru ta’ ekonomisti li jinfluwenzaw lill-politiċi u jsostnu li l-pajjiż jimxi ‘l quddiem jekk iħalli lura lil min qiegħed f’kundizzjonijiet soċjali ħżiena.  Li min qiegħed fi stat ta’ faqar jew nuqqas ta’ dħul għandu jwaħħal fih innifsu u jekk m’huwiex kapaċi jibdel il-pożizzjoni tiegħu jibqa’ fejn huwa.6.     Din hija linja politika li qed twassal sabiex nisimgħu diskors li fih jiġi reġistrat kemm tneħħew persuni mill-benefiċċji soċjali, u għalhekk kemm qegħdin niffrankaw mit-taxxi tagħna.  Dan jingħad mingħajr f’dan ma aħna naraw kemm effettivament, flok qed innaqqsu l-problemi soċjali, qegħdin inżiduhom.7.     Hemm bżonn li nbiddlu dan u nerġgħu nassiguraw li d-dmir ta’ kull Stat li jaħseb f’kull ċittadin tiegħu jiġi affermat mill-ġdid.  Għax għad hawn wisq persuni fis-soċjetà tagħna li huma f’pożizzjoni diffiċli li m’humiex jiġu milħuqa.  Pożizzjoni li rridu nwieġbu għaliha sabiex ikollna anqas persuni li jgħixu ‘l bgħid mid-dinjietà u r-rispett li jixirqilhom.8.     Għax għandna dmir li ngħinu lill-proxxmu fis-solidarjetà reċiproka, u dan għandu jsir: l-ewwel, direttament minna ċ-ċittadini bejnietna, però l-Istat għandu vantaġġ ferm iktar u aqwa li m’għandniex inħalluh imur lura kif inhuwa, imma rridu nissudawh u nirriformawh biex jaħdem b’mod iktar dirett u effiċjenti.  Fuq kollox, li jasal għand dawk li huma fil-bżonn u li l-Gvern ma jaqtagħlhomx l-għajnuna fix-xejn.