28.5.17

Wasal il-mument tal-bidla
1.     Wasalna issa fl-aħħar ġimgħa ta’ din il-kampanja elettorali u qsajra.  Waħda li ħasdet lill-elettorat, u fl-istess waqt irnexxielha, għal darb’oħra, taqsmu.  Kollox reġa’ mar lura fuq il-personali.  Fuq naħa dawk li jemmnu lill-Prim Ministru, fuq l-oħra dawk li le.  Fuq naħa dawk li jfaħħru l-kwalitajiet ta’ mexxej u jmaqdru tal-ieħor, u l-kontra.  Bejn it-tibdil fit-temperatura u bejn il-klima politika sibt persuni mbaqbqin sew fuq dak li qed jiġri.  Ħafna, però, sfortunatament sibthom iridu jirraġunaw u jifhmu x’qiegħed sewwasew jiġri fost diskors dispreġjattiv, akkużi u ġirja sħiħa għall-voti.Moviment li spiċċa2.     Ix-xenarju partikolari ta’ dan l-appuntament elettorali jitlaq mill-punt li dan huwa fil-verità referendum favur  jew kontra dak li sar mill-Prim Ministru preżenti f’din il-leġislatura.  Huwa wieħed li qiegħed ikejjel jekk kemm-il darba d-dikjarazzjonijiet sbieħ u wegħdiet li kienu saru minnu f’isem il-Moviment li waqqaf seħħewx jew le.  Huwa wkoll wieħed li qiegħed jara jekk kemm-il darba l-Partit Laburista li huwa mexxa tħalliex ħaj fl-ideali politiċi tiegħu, jew inbidilx f’dak li ma jintagħrafx.  F’dan partikolarment fuq il-kwistjoni tal-onestà u l-imġieba korretta f’affarijiet tal-Istat.  Proprju għalhekk li l-aġenda elettorali bdiet u baqgħet marbuta mal-korruzzjoni.Klijenteliżmu3.     Dan iktar u iktar għax dak li għaddej preżentement kompla kkonferma f’moħħ parti mill-elettorat li bil-klijenteliżmu u l-korruzzjoni telqet u baqgħet għaddejja din il-leġislatura.  Ħafna, li fl-integrità tagħhom sostnew fl-elezzjoni ġenerali passata lill-Moviment, illum qed jiddispjaċihom.  Żgur mhux forsi li dan il-Moviment politiku, li nbena għall-elezzjoni ġenerali tal-2013, spiċċa kompletament.  Diversi telqu minnu.  Diversi oħra ħassew li għandhom jirreġistraw pubblikament in-nuqqas ta’ qbil tagħhom ma’ dak li huwa għaddej.  Ħafna oħra huma, fil-kwiet ta’ darhom, determinati li nhar is-Sibt li ġej imorru jivvutaw kontra dak kollu li raw għaddej f’dawn l-aħħar erba’ snin.Mument determinanti4.     F’dan rajt diversi persuni li qed jagħrfu sewwasew dak li huwa għaddej.  Għarfu li din l-amministrazzjoni, li hija bla prinċipji u bla valuri nsara, qabdet toroq żbaljati u ħadet kwantità kbira ta’ deċiżjonijiet politiċi żbaljati.  L-iktar waħda serja u perikoluża għall-paċi u l-istabilità tagħna li tiddeċiedi li tmur għall-kampanja elettorali biex tipprova ssolvi problema interna.  Waħda li minnha, ħafna qed ġustament jagħrfu li dan l-appuntament elettorali huwa determinanti għall-ħajja u l-futur tagħhom.  Persuni li qed jifhmu li l-post tax-xogħol tagħhom huwa mhedded proprju b’dak li jista’ jseħħ jekk il-pajjiż, flok jibdel, jibqa’ għaddej fl-istess triq.Theddida għall-ħajja privata5.     Rajt ukoll li r-rapport tal-poplu mad-diversi surveys li kienu u baqgħu jsiru nbidel kompletament.  L-ewwel, ħafna qed jarawhom bħala theddida għall-ħajja privata tagħhom.  Għax tant dan il-Gvern ġieb lura l-biża’ li jista’ jiġrilek xi ħaġa jekk tgħid x’taħseb, li ħafna wieġbu l-kontra ta’ dak li jaħsbu jew ħarbu kemm felħu mid-domandi.  It-tieni, anzi ħafna wkoll iddeċidew jaqilbu l-pożizzjoni u bagħtu, intenzjonalment, messaġġi żbaljati sabiex il-Gvern, li huwa magħruf li mexa fuq is-surveys, jieħu falza stikka.  Dan ġieb b’aktar attenzjoni għal min isegwi l-politika, li l-poplu tilef ħafna mill-fiduċja tiegħu f’dak li huwa għaddej u ma kienx lest jipparteċipa f’għoda li huwa issa qed jaraha bħala theddida.Għażliet ċari6.       F’dan kollu, però, missejt ma’ diversi li fehmu li dan huwa appuntament elettorali determinanti għal ħajjitna lkoll.  L-għażliet quddiemna huma ċari f’għajnejn persuni ta’ rieda tajba.  Hemm il-prospett li l-pajjiż jibqa’ jitmexxa b’dan il-mod żbaljat, inkella l-alternattiva li jkollu jinbidel.  Hemm il-programmi elettorali li ġew pubblikati miż-żewġ naħat.  Dak tal-Forza Nazzjonali huwa mimli daqs bajda b’ideat, proposti u hemm viżjoni ċara lejn il-futur.  Iktar u iktar, il-pajjiż apprezza ferm iktar li kull ġurnata kien hemm numru ta’ proposti li ġew imressqa ‘l quddiem.  Diversi setgħu jikkonċentraw u jifhmu dak li qiegħed jingħad.Fit-tarf tal-kredibilità7.       Biss, f’dana kollu, l-iktar importanti baqgħet il-kwistjoni tat-tmexxija ġusta u retta tal-Istat tagħna.  Il-fatt li spiċċajna parti mill-aħbarijiet internazzjonali fuq is-suġġetti li m’għandniex ma għamlitilniex wisq anqas ġid.  Id-deċiżjoni żbaljata li wieħed imur għal elezzjoni ġenerali ġibitna fl-aktar pożizzjoni delikata u vulnerabbli.  Dan ġie aktar aggravat meta saret l-allegazzjoni inkorretta li hawn f’pajjiżna membri tas-servizz tal-sigurtà Russa li daħlu biex jattakkaw lill-Prim Ministru nnifsu.  Liema dikjarazzjoni, terġa’, saret iktar u iktar minnu stess.  Mhux biss qegħdin fit-tarf tal-kredibilità politika, però b’dan assigurajna li nżidu iktar u iktar ir-redikolaġni sħiħa tal-pajjiżi li jiffurmaw parti mill-Unjoni Ewropea.Lura lejn l-Onestà u l-Ġustizzja8.       Finalment, f’dan kollu huwa ċar li jekk ma jkunx hemm bidla fit-tmexxija tal-Istat, pajjiżna m’huwiex ser jirkupra mid-daqqiet li qala’.  Hemm bżonn li wieħed jifhem li jekk irridu li nieħdu l-kredtu lura, li nassiguraw li ma jkollniex it-telf tas-settur finanzjarju u l-bidu ta’ diffikultajiet ekonomiċi varji, l-pożizzjoni trid tinbidel.  Dan jista’ jsir biss jekk il-poplu jivvota fuq il-Forza Nazzjonali nhar it-3 ta’ Ġunju li ġej.  Hekk biss nistgħu nbiddlu l-istorja ta’ pajjiżna u nżommuh lura milli jinżel ferm u ferm iktar ‘l isfel milli qiegħed illum.  Il-mument tal-bidla wasal, u għandna d-dmir li nkunu parti minnu billi nivvutaw għas-sewa, għall-ġustizzja, l-onestà u l-verità li tlifna fl-aħħar erba’ snin.
No comments: