27.8.14

Crucify the leader for the sake of the Church and the Party-Gejtu VellaWhat I write today is not my bread and butter but at 4am in the morning I could not find anything more worthwhile to delve into. Lately, the Church and its leadership have been brought under the magnifying glass.  The Church’s highest authorities were dragged into the gladiators’ arena by none other than first-line members of the Church. Various commentators took the cue and followed. Some used kind words and diplomacy; others were more direct, sharp and scathing.

Whether the ongoing public debate is helping the Church in any way, I am not so certain. The Church has been going through difficult times since time immemorial. It is an open secret that some in the hierarchy of the Church have, from time to time, failed to toe the line, sent confusing messages and created more uneasiness in the Church. Today is not any different; without the need to look into the crystal ball, I dare say that the future brings more of the same.

From my armchair critic position I can understand that in the Church, as in all other organisations, it is normal to find divergent views on different issues. The men and women, who took their vows, are after all individuals like the rest of us, except for the fact that they carry different responsibilities. They do not enjoy infallibility. Unfortunately for the Church and the community, a handful of convicted men and women of the cloth pushed more people away from the Church.

In the debate about the Church, some parallelism was brought in. The current Church leadership was compared with George Borg Olivier’s lack of leadership qualities after he lost the 1971 general election to the Malta Labour Party, which was ably led by Dom Mintoff.  After the 1971 electoral defeat, the Nationalist Party had little or no direction and could not match the MLP. The PN suffered another electoral defeat in 1976. That was the beginning of the end to the Socialist era and the beginning of major reforms within the PN.  The 1981 electoral result showed that the MLP was more power hungry than anything else.

The PN quickly realised that time has come to rally and shield the national interest.  The PN was wise to read the signs of the times. People, and in particular workers’ interests, became more accentuated on the PN agenda, the Party gained momentum.   Back then, there were no means of mass communications, except for Xandir Malta, which was blatantly politically biased in favour of the MLP.  Despite the hurdles, the PN was able to convey its message. Those were the years of mass meetings and large gatherings of people. Notwithstanding the power of incumbency used by the MLP, which included the employment of thousands of workers in the public sector in the preceding months to the general election, the PN won the 1987 general election.

Since then, the PN was in charge, except for a very short break.  By and large, the PN managed with a high rate of success.  However, over the years, the PN distanced itself from the people and gradually became irrelevant.

Looking at the PN from a distance, many claim that the Party as yet has not found its feet.  Conclusions are drawn and fingers are pointed.  Lately, I met an unwavering party supporter who for many months was kept waiting for an appointment with a Nationalist MP. With this kind of attitude, who needs the PN back on the steering wheel?  The PN needs to re-connect with people. Forget all the sweet talk as action speaks louder than words.

Straight talk within the Party should be rekindled from grass roots level upwards. An electable political party must be capable of understanding the writing on the wall, analyse it, and relay back proposals to society, wherein most would feel that it is a reflection of their needs and wants.

A political party is in many ways different from Church hierarchy. While in the Church the filling of posts is, except for the most Senior, a head-hunting exercise.  In a political party people are elected to fill vacant posts, whatever the vacancy.  It is here where a significant difference emerges. Within Church structures, pastoral leaders are head hunted with Divine intervention but, in the name of the Merciful God, sometimes and very publicly clerics point fingers at each.  In political parties though incumbents are elected, gossip of all sorts still runs wild.  In both instances, none of those who currently lead are being fairly treated. 

What remains rather obvious is that, both the Church’s head hunted leaders and the democratically elected party leaders remain subject to fair and unfair judgements and comments by their acolytes and others.  May acolytes in political parties and the Church know the implications of their public comments, actions and doings. God forbid they are jockeying for a senior post in Church and the PN.

gvella@melita.com          

Kumpens blackout: M'għandux ikun hemm diskriminazzjoni bejn negozji u djar.Il-ħlas ta' €25 li l-Gvern se jħallas lil ċertu persuni wara l-blackout tal-ġimgħa li għaddiet mhuwiex ħlas għad-danni iżda ħlas biex il-Gvern isodd ħalq in-nies. 

Tant hu hekk li l-Gvern se jħallas biss lil ċerti djar li sofrew mill-blackout iżda se jħalli barra lin-negozji minkejja li jaf li bosta negozji sofrew għexieren ta' eluf ta' ewro f'danni minħabba l-blackout. 

Meta wieħed iqis li l-blackout tal-ġimgħa li għaddiet konna ilna ma naraw bħalu snin kbar, il-Partit Nazzjonalista jemmen li fil-kumpens, il-Gvern m’għandux jiddiskrimina bejn djar u negozji iżda għandu jħallas għad-danni lil kull min sofrihom. Diskriminazzjoni bejn djar u negozji ma tagħmilx sens għaliex in-negozji sofrew danni li huma ferm akbar minn dawk li soffrew id-djar residenzjali. 

Il-Gvern m'għandux jieħu t-triq il-faċli u jibgħat ċekk ta' €25 lil ċertu djar biss biex isodd ħalq in-nies. In-nies ma jinxtrawx b'€25 iżda għandhom jiġu stmati, u kull min sofra dannu għandu jiġi kumpensat, kemm jekk hija ħsara fi djar, kif ukoll jekk hija ħsara f'negozju. 

Joseph Muscat tkellem ħafna dwar il-kultura ta' responsabbilta'. Issa huwa l-ħin fejn Konrad Mizzi jerfa' r-responsabbilta' tad-deċiżjonijiet li ħa li jwarrab nies kompetenti biex minflokhom ipoġġi nies tal-qalba. Joħroġ ċar li dawn in-nies ma kienux "up to it" fil-ħin tal-black-out.22.08.2014

Il-GP huwa l-aġent ewlieni tar-riforma fis-saħħa pubblika.Minħabba l-fiduċja u l-ħiliet li għandhom il-GPs fil-qasam tal-kura fil-komunita’, il-Partit Nazzjonalista se jkun qiegħed iqishom bħala sieħeb prinċipali fit-tfassil tal-politika tiegħu għal qasam tas-saħħa. Il-GP għandħu jkun l-aġent ewlieni tar-riformi li għandna bżonn nagħmlu fir-riforma fis-saħħa pubblika bil-għan li nibqgħu ntejjbu l-kwalita’ tal-kura f’qafas sostennibbli. Dan qalu l-Kelliem tal-Oppożizzjoni għas-Saħħa Claudio Grech waqt laqgħa li kellu mal-Assoċċjazzjoni Medika Maltija (MAM) fejn ġie diskuss l-iżvilupp tal-politika tal-Partit Nazzjonalista għal qasam tas-saħħa.

Claudio Grech elenka l-proposti tal-Partit Nazzjonalista dwar il-kura fil-komunita’ u dik primarja li tħabbru x-xahar li għadda, kif ukoll saħaq dwar l-urġenza li l-imsieħba kollha għandhom jagħtu lir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea dwar is-sostenibbilita’ tas-sistema tas-saħħa pubblika.

Il-Partit Nazzjonalista qed jisħaq li l-GPs, b’mod partikolari it-tobba tal-familja, għandhom rwol prinċipali fl-iżvilupp tas-settur tas-saħħa f’pajjiżna u għandhom jitqiesu bħala element kumplimentari għall-kura primarja tal-istat, il-kura sekondarja fl-isptarijiet kif ukoll is-settur tas-saħħa privat. “Pajjiżna għandu x-xorti li għandu element daqshekk prezzjuż permezz tal-qafas b’saħħtu ta’ GPs li jipprattikaw fil-komunita’. Irridu naraw kif nibnu fuq dan biex nagħmlu l-qabża li jmiss fil-kwalita’ tas-servizz tas-saħħa tagħna”, qal Claudio Grech.

Fl-istess laqgha, saret enfażi dwar l-importanza tal-konsultazzjoni effettiva fejn Grech saħaq li l-Partit Nazzjonalista jemmen li dan hu qasam li fih kull deċiżjoni materjali għandha tittieħed f’qafas ta’ konsultazzjoni proattiva u mhux sempliċiment informazzjoni nominali. Mal-organizzazzjonijiet trejdjunjonistiċi, konsultazzjoni vera u effettiva twassal biex jiġi evitat tilwim bla bżonn u azzjonijiet industrijali li f’dan il-qasam jeffetwaw l-aktar lill-pazjent.


23.08.2014

Il-kura informali : bżonn ta’ rikonoxximent, qafas leġiżlattiv u finanzjament adekwat.Hemm bżonn li l-volontarjat fil-qasam tas-saħħa jingħata rwol ġdid fis-servizz tas-saħħa f’pajjiżna billi jiddaħħal qafas ta’ sħubija fit-tul li permezz tiegħu organizzazzjonijiet u individwi fil-volontarjat ikunu jistgħu jkomplu jkunu inċentivati biex jagħtu l-kontribut tagħhom kif ukoll billi jkunu integrati f’servizz tas-saħħa wieħed f’pajjiżna.

Dan qalu l-Kelliem tal-Oppożizzjoni għas-Saħħa Claudio Grech meta kien qed jiltaqa’ mal-organizazzjoni SOS Malta, f’waħda minn sensiela ta’ laqgħat ta’ konsultazzjoni li l-Partit Nazzjonalista qiegħed jagħmel dwar il-politika tiegħu fil-qasam tas-saħħa.

Claudio Grech saħaq li dawn l-organizzazzjonijiet illum diġa’ għandhom jaqdu rwol importanti fil-provista tal-kura informali fil-komunita’ li tagħmel ġid kbir lil dawk il-pazjenti li jkollhom bżonn tip ta’ kura f’darhom biex b’hekk ikunu jistgħu jibqgħu fil-komunita’. Il-ħidma tal-informal carers hija imprezzabbli u għandna obbligu li naraw kif nistgħu ntejjbu l-ambjent li fih jaħdmu, sostna Claudio Grech.

L-SOS Malta hija organizzazzjoni mhux governattiva li tipprovdi firxa ta’ servizzi volontarji fil-qasam tas-saħħa u dak soċjali. Fost l-oħrajn, l-SOS Malta topera l-programm Volserv li permezz tiegħu jingħataw servizzi ta’ sapport lill-pazjenti u qraba tagħhom li jkunu għall-kura fl-Isptar Mater Dei.

Wara li Gvernijiet preċedenti daħħlu numru ta’ inizzjattivi biex NGOs ikunu rikonoxxuti legalment b’mod ġenerali, il-Partit Nazzjonalista jemmen li l-għaqdiet li jagħmlu xogħol volontarju fil-qasam tas-saħħa għandhom jingħataw qafas leġiżlattiv sħiħ li jixprunahom ikomplu jżidu l-ħidma tagħhom bħala element importanti fis-servizz tas-saħħa ta’ pajjiżna.

Claudio Grech semma wkoll l-importanza li hemm bżonn li jingħataw l-informal carers f’pajjiżna. Il-Partit Nazzjonalista jemmen ukoll li wasal iż-żmien biex dan il-kunċett jiġi estiż ukoll għal dawk li jieħdu ħsieb lil pazjenti li jkollhom bżonn kura kontinwa u fit-tul. Dawn il-persuni ma jistgħux jittieħdu for granted. Huma qegħdin jerfgħu piż kbir fil-qasam tas-saħħa u hemm bżonn li jiġu rikonoxxuti legalment kif ukoll li jingħataw xi forma ta’ għajnuna finanzjarja tax-xogħol li jagħmlu.


25.08.2014

Sinjal ieħor inkwetanti li hemm bżonn jiġi indirizzat fl-interess tal-ħaddiema Maltin.Il-Partit Nazzjonalista jesprimi t-tħassib tiegħu għall-aħbar maħruġa mill-NSO li l-investiment barrani dirett f'Malta naqas b'24%. Dan huwa sinjal ieħor minn sensiela ta' sinjali li jwasslu l-Partit Nazzjonalista biex jinsisti li l-Gvern jindirizza mill-aktar fis possibli l-isfidi li qed taffaċċja l-ekonomija Maltija.

Minbarra t-tnaqqis ta' 24% fl-investiment barrani dirett f'Malta, fl-aħħar xhur kompliet tonqos ukoll il-produzzjoni industrijali, kif ukoll l-importazzjoni u l-esportazzjoni li huma indikaturi relatati mal-andament tal-industrija tal-manifattura u l-bejgħ mill-ħwienet. Dan it-tnaqqis jista’ jkollu konsegwenza diretta fuq il-postijiet tax-xogħol, fuq il-pagi u bidliet fil-kundizzjonijiet tax-xogħol ghall-ħaddiema Maltin u Għawdxin.


Il-Gvern għandu jindirizza dan it-tnaqqis b'mod immedjat, u jipreżenta l-pjan ekonomiku tiegħu - jekk jeżisti - biex jindirizza s-sitwazzjoni qabel ma jkun tard wisq, jagħmel miżuri konkreti sabiex jgħin u jsaħħaħ setturi differenti tal-ekonomija tagħna li qed jiffaċjaw problemi, u joffri viżjoni u inċentivi sabiex jiġu żviluppati setturi ġodda ta' xogħol f'pajjiżna. 

Il-PN jaħtar Bord ta’ Reviżuri.


Fl-aħħar jiem, il-Kumitat Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista ħatar Bord ta’ Reviżuri bl-iskop li jkun jista’ jissorvelja l-ħidma tal-partit, b’mod speċifiku f’dak li għandu x’jaqsam mal-finanzi kif ukoll mal-ħidma operattiva. Dan il-bord twaqqaf skont il-bidliet fl-istatut tal-Partit Nazzjonalista li daħlu fis-seħħ aktar kmieni din is-sena.

F’kummenti dwar dan il-pass, il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil qal li “l-Bord tar-Reviżuri huwa pass ġdid fl-istatut kif imsaħħaħ tal-Partit Nazzjonalista, biex ikun assigurat li l-Partit qiegħed jitmexxa fuq linji professjonali, kemm fl-organizzazzjoni politika tiegħu kif ukoll dik kummerċjali. Il-Partit Nazzjonalista qiegħed jerġa’ jinbena mill-ġdid u qed jerġa’ jinbena fuq sisien sodi,”, kompla jgħid Dr. Simon Busuttil.

Iċ-Chairman tal-Bord ta’ Reviżuri huwa Franz Wirth, waqt li l-membri huma Malcolm Custo’, Isabelle Vella, Eugenio Privitelli u Mario Galea. Franz Wirth huwa d-Direttur tal-Finanzi u l-Amministrazzjoni ta’ waħda mill-kumpaniji ewlenin tal-IT f’pajjiżna.


27.08.14

26.8.14

Kurrenti qawwija.1.      Tul dawn ix-xhur id-dinja marret u tidher li għadha sejra lejn taqlib kbir.  Hawn ġlied għaddej preċiż mal-bibien tal-Ewropa.  Kwistjonijiet li qamu biċċa biċċa.  Uħud telqu għal rashom, oħrajn qabbdu lil xulxin.  Il-katina ta’ azzjoni u reazzjoni qed tissoda aktar ruħha ma’ kull jum.  Id-dinja llum mhix dik li kienet fil-bidu ta’ din is-sena.  Hawn xenarji varji ta’ kumbattimenti militari, ta’ livelli u raġunijiet kompletament differenti.  Kull parti fiha il-periklu tagħha.  Kull kunflitt qiegħed iħarbat fi triqtu ħajjiet ta’ innoċneti.  X’ser tkun id-dinja ma nafux, wisq inqas jekk il-paċi tirrenjax.

2.      Din il-katina stramba u perikoluża telqet mill-fatt li ġewwa s-Sirja l-kunflitt intern baqa’ għaddej.  Baqa’ jikkomplika ruħu b’iktar imwiet u instabilità.  Wara, is-sitwazzjoni ikkumplikat iktar ruħha bil-kwistjoni ġewwa l-Ukrajna.  L-irvelli bla waqfien kontra president li ried jingħaqad aktar mar-Russja milli mal-Unjoni Ewropea qabbdu stat ta’ aġitazzjoni li sarrfet f’kumplikazzjonijiet kbar.  It-teħid arbitrarju u kontra kull dritt internazzjonali mir-Russja tal-Krimea ġieb ferm iktar inkwiet.  Inkwiet li sarraf fil-kunflitt li beda f’Donetsk u Luhansk li għadu għaddej sal-lum.  Eluf tilfu ħajjithom, diversi ħarbu minn djarhom.  Oħrajn li ma kellhom x’jaqsmu assolutament xejn tilfu ħajjithom meta ajruplan tal-Malasja tniżżel kiesaħ u biered.

3.      Id-demm tal-innoċenti għadu jiskula mad-dinja kollha.  L-inkwiet li qabad ġewwa l-Iraq, Gaza, Iżrael u l-Libja għandu ħaġa waħda inkomuni: ċittadini normali tilfu ħajjithom u oħrajn tilfu ġidhom.  Kull kunflitt għandu r-raġunijiet tiegħu.  Kull kunflitt jimmerita attenzjoni għax dak li qiegħed jinġabar, aktar ma jgħaddi żmien, aktar ser jiġma.  Il-qtil, l-użu tal-armi sofistikati tal-lum, il-mibegħda li nġemgħet fis-snin huma kollha formoli għal iktar pożizzjonijiet li minnhom diffiċli tmur lura.  Dak li qiegħed jiġri fl-Iraq b’dan il-grupp magħruf bħala “IS” idur naħa u oħra, joqtol mingħajr ebda kontroll bnedmin li għandhom biss “id-dnub” li huma nsara jew ta’ setet differenti minn tiegħu ser iħalli effetti kbar.

4.      L-istess dak li qiegħed iseħħ fil-pajjiż ġar tagħna, l-Libja.  Il-ġlied intern bejn il-fazzjonijiet varji huwa diffiċli li tikkontrollah u dak li qiegħed isir ser ikollu effetti qawwija ħafna.  Dak li qiegħed jiġri fl-Iraq u fil-Libja huwa mwieled minn raġunijiet differenti.  Jista’ jkun hemm elementi motivati u ispirati mill-istess fanatiżmu reliġjuż, biss il-kurrenti u finalment ir-riżultati ser ikunu differenti.  It-tqawwif ta’ Kalifat fl-Iraq għandu diġà l-impatt tiegħu.  Jekk dan huwiex ser jistabilixxi ruħu jew huwiex ser jiġi kontrollat għad irridu naraw.  Fuqu però jiddependi x’ser tkun il-pożizzjoni minn dak li ser joħroġ finalment.  Fuqu, żgur mhux forsi, id-dinja minn kull kurrent qegħda tagħraf li l-IS b’saħħtu jfisser theddid għal-libertà u d-demokrazija tagħna lkoll.

5.      L-aġir tagħhom ingħaqad ma’ dak li qed naraw fix-xenarji li semmejna diġà.  Hemm effetti immedjati u oħrajn fit-tul fuqhom li huma involuti direttament, kif ukoll fuqna li m’aħniex.  Dan għax ilkoll ngħarfu li f’dinja globalizzata ser inkunu minsusa.  L-ewwel effett dirett issarraf f’allejanzi ġodda f’dak ir-reġjun bejn l-Iran u l-Istati Uniti tal-Amerika.  Però mhux biss għax diversi stati oħra, sija jekk Sunni jew Xiiti, xorta jagħrfu li dan l-estremiżmu partikolari li twieled huwa bla kap u kuda u żgur mingħajr raġuni.  L-iskużi reliġjużi huma biss preamboli għat-teħid u l-użu tal-poter.  Il-konfronti kollha qegħdin iwasslu għall-konsegwenzi mhux biss militari imma wkoll ekonomiċi u soċjali.

6.      L-ekonomija tad-dinja kif jgħaddi Awissu ser tibda tara ferm iktar l-impatt negattiv ta’ dan il-ġlied.  Hemm setturi ekonomiċi militari li ser javvanzaw, imma l-oħrajn ser jaraw tnaqqis u tibdil.  Ir-rotot u ingranaġġi monetarji, finanzjarji ser nibdew narawhom jirreaġixxu għal dak li qiegħed iseħħ.  L-attenzjoni mondjali ser tinġabar iktar u iktar lejn jekk humiex ser jinsabu soluzzjonijiet.  Iktar ma jgħaddu l-ġranet, iktar ser naraw pajjiżi involuti.  Dak li forsi qiegħed isir b’ċertu forza ser jiġma b’forza ferm ikbar.  Jekk illum hemm numru ta’ pajjiżi, għada pitgħada ser ikollhom jidħlu aktar.

7.      Tul dan is-sajf infetħu bibien ta’ nkwiet li qed jgħaddi minnhom riħ qawwi.  Kurrent qawwi ta’ nkwiet u kumplikazzjonijiet li għad irridu naraw kif u lejn x’hiex ser jiżviluppaw.  Kemm aħna, u b’mod partikolari kemm dan il-Gvern ser ikun kapaċi jifhem u jieħu d-deċiżjonijiet it-tajba għad irridu naraw.  Il-pożizzjoni naċċettaw, ma hemm dubju, li mhix assolutament faċli, iżda huwa fil-maltempati li l-kaptan u l-baħrin tiegħu jridu juru l-abbiltajiet tagħhom.  Sa issa, sfortunatament, ir-reazzjoni tal-Gvern kienet kważi dejjem tard, mhux ċara jew koordinata.  Nittamaw serjament li l-pożizzjoni tinbidel malajr sabiex l-effetti ħżiena ta’ dawn il-kurrenti qawwija jiġu mnaqqsa u kkontrollati.  Ix-xhur li ġejjin jagħtuna tweġiba.


22.8.14

Chamber’s vision and Employers’ proposals - Gejtu Vella


Last week’s unexpected blackout left many gasping for fresh air in one of the hottest nights this summer, but much worse it has left the business community with a hole in their pockets. To make matters worse still, for a couple of minutes the Malta International Airport power generators failed to kick in. This resulted in a number of flights having to be diverted or delayed.

Some days before this total blackout, the Chamber of Commerce published a challenging document entitled “Malta’s Economic Vision 2014-2020”.  This was followed by another document published by the Malta Employers’ Association “Proposed Amendments to the Employment and Industrial Relations Act, 2002”.  The total blackout issue did not feature in any of the documents.  Like the rest of us, they expect uninterrupted service and no black-outs from a multi-million power generation house.      

The Chamber of Commerce made 52 recommendations while the Malta Employers’ Associations proposed a good number of amendments to the Employment and Industrial Relations Act. Both documents are intended to influence the national agenda. Knowingly or unknowingly, the documents complement each other.

The timing of the publication of these documents could not have been better as the pre-budget document is expected to be published, hopefully shortly. The pre-Budget is an important document in setting clear targets and objectives while giving historical data, economic performance and other indicators.  The document is intended to stimulate discussion between the social partners and other interested groups to avoid surprises in the Budget for next year.

The Chamber’s vision is clear, full of dynamism and ready to lead.  The Chamber is eager to put into motion what they believe Malta needs as a top priority to secure a competitive advantage. The Chamber has plotted an economic vision for Malta which is intended to combat cut-throat competition in various sectors of the economy, while proposing new economic areas where Malta can take a leading role.  The document referred to a wide range of issues which, in the Chamber’s opinion, should go under the magnifying glass. The public service, the current judicial process, Enemalta Corporation’s inefficiency, the COLA mechanism and the unintended consequences of Malta’s labour law are only a few. However, a statement in the Chamber’s document jarred: “For the first time in Malta’s political history there is a Party in Government with an overwhelming majority of seats in Parliament. This must be used as an opportunity for Government to take timely and decisive policy action which has otherwise not always been possible to date”.  I want to believe that this is not what the Chamber of Commerce meant. But if this is what they meant, then The Chamber of Commerce is heading in the wrong direction. I trust that the Chamber is not encouraging Government to take whatever decisions deemed as necessary without proper consultation.   

MEA’s candid documents to amend the EIRA included a proposal which states: “employees suffering from a hangover, sunstroke, sports injury or any other ‘self-inflicted’ ailment should not be entitled to paid sick leave” as expected was not greeted with applause.
In my opinion, the MEA went overboard in its attempt to stop sick-leave abuse. I am certain that nobody can deny MEA’s claim that there is an element of abuse in sick leave.  However, MEA’s heavy handedness in dealing with this issue has prompted the unions to wear the combat gear.  Rightly so, Prime Minister Joseph Muscat came to the rescue and, while he made it amply clear that the solutions proposed by the MEA were not the right ones, he acknowledged there are issues which need to be addressed. He even went a step further and encouraged the social partners to pool their resources and look for just solutions to the problems raised by the MEA.  The MEA made other proposals but the sick leave issue killed the rest of the proposals, including that regarding trade union recognition at the place of work.

The PN should take the opportunity to climb down from the fence, engage in public discussion and make known its proposed amendments to the current employment legislation and react to Malta’s Economic Vision 2014-2020 by the Chamber.

The creation of wealth needs to be supported by a forward looking legislative employment structure. Rigid employment legislation, or even worse employment legislation allowing for different interpretations, is not conducive to the promotion and creation of business and new employment opportunities.

Trade unions are well aware that if they push private enterprise too far they will end with the short end of the stick and redundant workers on their hands. Collective bargaining at enterprise level has proved to be beneficial to all. Bottom line driven companies have to watch constantly for new market competition and unions have to acknowledge this and adjust.

Cut throat competition and new market realities are not unfamiliar to the social partners. These are ignored at the peril of all.  We have to be prepared for the unexpected; no one owes us anything, let alone a living. Striking the right balance between creating wealth and ensuring socially just measures is no mean feat, but nonetheless is a must.

gvella@melita.com

21.8.14

Il-Partit Nazzjonalista jsellem il-memorja tal-Prim Imħallef Emeritus Hugh W. HardingIl-Partit Nazzjonalista jsellem il-memorja tal-Prim Imħallef Emeritus Hugh W. Harding, li fis-siegħat li għaddew, tħabbret il-mewt tiegħu.

Il-Prim Imħallef Harding jibqa’ mfakkar għall-ħidma tiegħu fil-qasam legali. F’karriera twila bħala avukat huwa pprattika fil-branki kollha tal-liġi b’suċċess. Magħruf għall-onesta’, dedikazzjoni, attenzjoni, preparazzjoni u preċiżjoni, serva fuq il-bank tal-ġudikatura għal żmien twil.

Bħala Prim Imħallef, Hugh W. Harding kien strumentali f’perjodu delikat li serva biex id-drittijiet u l-indipendenza tal-ġudikatura jiġu rijaffermati. Il-Prim Imħallef Harding jibqa’ mfakkar ukoll fl-Universita’ ta’ Malta fost id-diversi studenti li għallem, u l-kitbiet u l-pubblikazzjonijiet akkademiċi tiegħu.

Il-Partit Nazzjonalista jagħti l-kondoljanzi tiegħu lill-familja Harding b’mod partikolari li t-tliet uliedu Karin, Rhona u David f’dan il-mument diffiċli, li mhux biss jinkludi l-mewt ta’ missierhom, iżda anke ta’ ommhom.

14.08.14


Erba’ xhur tard : Evarist Bartolo jagħti raġun lill-Partit Nazzjonalista.Fl-aħħar, Evarist Bartolo ammetta li l-Partit Nazzjonalista kellu raġun meta qal li l-Avviż Legali li permezz tiegħu l-Ministru tal-Edukazzjoni kien se jkollu aċċess għal informazzjoni sensittiva dwar l-istudenti kien ħażin.

Il-Partit Nazzjonalista mill-ewwel kien tkellem dwar il-periklu ta’ dan l-Avviż Legali li jagħti wisq poteri lill-Ministru, u jitlob wisq dettalji personali dwar it-tfal u l-istudenti. Saħansitra, l-Oppożizzjoni kienet ressqet mozzjoni fil-Parlament biex dan l-Avviż Legali jiġi dikjarat null.

Din il-mozzjoni, iżda, ma kenitx għaddiet mill-Parlament għaliex Muscat u sħabu vvutaw kontriha. Dakinhar, il-linja ta’ kritika tal-Gvern kienet li l-Oppożizzjoni kienet negattiva.

Issa, erba’ xhur wara, ħarġet il-verita’ u jirriżulta li mhux talli l-Partit Nazzjonalista ma kienx negattiv, iżda talli kellu raġun. Wara xhur ta’ tgħajjir, Joseph Muscat u Evarist Bartolo daqqew l-irtirata u ammettew li l-Partit Nazzjonalista kellu raġun hu, u huma kienu żbaljati.

Dan hu każ ieħor li juri l-inkompetenza tal-Gvern, li l-ewwel jgħajjar lill-Partit Nazzjonalista, imbagħad jirrealizza li l-Partit Nazzjonalista kellu raġun.


18.08.2014

L-Awditur Ġenerali mitlub jinvestiga l-każ tal-akkwist mill-Gvern tal-Cafe’ Premier.F’ittra mibgħuta dalgħodu, l-Awditur Ġenerali ġie mitlub jinvestiga x’wassal u kif il-Gvern ħallas is-somma ta’ €4.2 miljun lis-sidien ta’ Cities Entertainment Ltd. biex jakkwista lura dak li hu magħruf bħala Cafe’ Premier fil-Belt Valletta.

Dan il-każ ġie żvelat mill-gazzetta Maltatoday li fl-aħħar xhur, kompliet tiżvela bosta dettalji li jqajjmu suspetti kbar. Kien għalhekk li l-Oppożizzjoni ħadet l-inizjattiva li titlob lill-Awditur Ġenerali biex jinvestiga dan il-każ, u jiddetermina numru ta’ fatti li huma kruċjali fi ftehim bħal dan.

L-ittra, li ġiet iffirmata mill-membri tal-Oppożizzjoni fil-Kumitat Parlamentari għall-Kontijiet Pubbliċi Tonio Fenech, Claudio Grech u Kristy Debono, kif ukoll mid-Deputat Nazzjonalista Jason Azzopardi, tinsab annessa ma’ din l-istqarrija.


19.08.2014

Taw ħajjithom.1.      Waqt li diversi minna f’dawn il-jiem qegħdin jippruvaw jistrieħu, m’għandniex ninsew dak li għaddew minnu ta’ qabilna.  Ma għandniex ninsew li tnejn u sebgħin sena ilu pajjiżna kien fl-eqqel ta’ taqbid għall-ħajja u għal-libertà tiegħu.  Fid-9 ta’ Awissu 1942 bdiet operazzjoni navali sabiex jinġieb f’pajjiżna ikel u materjal militari sabiex iżommu lil dawn il-gżejjer għadejjin f’sitwazjoni mill-iktar diffiċli.  L-ikel kien naqas u l-poplu kien qiegħed ibati l-ġuħ.  Il-materjal militari kien ġie fl-aħħar huwa wkoll.  Tant is-sitwazzjoni kienet gravi li kien hemm min kien qiegħed jikkontempla li jċedi l-armi.  Iċedi għad-dittarjotii tedeski u taljani, li dak il-mument kienu fl-aqwa tagħhom.  Minn eżami storiku, pajjiżna fl-1942 kien flimkien mal-Ingilterra u r-Russja fost dawk li għadu jgawdi l-libertà tiegħu u jisfida l-potenza ta’ dawk li kienu skjavi ta’ ħsibijiet politiċi anti-demokratiċi, anti-nsara u anti-umani.

2.      L-operazzjoni li bdiet dak li aħna lkoll nafuha bħala l-“konvoj ta’ Santa Marija” telqet minn Ġibiltà mimlija b’bastimenti tal-gwerra u merkantili.  Kienu jafu diġà li kienu deħlin għalih fl-eqqel tas-saħħa militari tal-forza tal-għadu.  Kienu jafu li diversi minnhom kienu ser jitilfu ħajjithom imma xorta waħda ma qagħdux lura minn dmirhom.  Ma qagħdux lura milli jidħlu għal din l-operazzjoni msejħa “Operation Pedestal”.  Fuq dan is-sagrifiċċju pajjiżna ma waqax f’idejn dawk li kieku kienu jagħmlu ħerba minn missirijietna.  Qlajna mill-ajru, qlajna mill-baħar iżda bqajna poplu jgawdi l-libertà.  Bqajna dawk li ma ġewx maqtula, arrestati, torturati u meħuda f’kampijiet ta’ konċentrament bħal dak kollu li għaddew minnu diversi popli oħra fl-Ewropa maqbuda.

3.      L-għan prinċiplai kien dak li żżomm lill-gżejjer tagħna għadejja bħala forza favur il-ħidma għal-liberazzjoni tad-dinja mill-ħakma nażi-faxxista.  Missirijietna, għal darb’oħra kienu parti mill-istorja sbiex valuri Ewropej jinżammu.  Anzi aqwa, sabiex valuri nsara fl-Ewropa jinżammu.  Id-demokrazija hija frott id-dinja nisranija.  Il-libertà, il-ġustizzja, l-ugwaljanza, il-ħniena, il-ġustizzja soċjali huma frott ta’ din il-ġlieda.  Bħalma fl-Assedju l-Kbir il-Maltin u l-Għawdxin kienu dawk li waqfu lill-forzi li kienu differenti, hekk kienu qed jerġgħu jagħmlu issa.  Mhux biss, imma iktar interessanti, li forza żgħira ta’ nies ġiebet bidla, waqqfet forza bil-ferm ikbar u aqwa minnha.  Pajjiżna fl-1565 u fl-1942 kien il-bilanċ determinanti li biddel l-istorja u l-eventi ta’ gwerer u forzi devastanti.

4.      Il-forza Ingliża u Amerikana telqet disa’ mija u disgħin mil b’forza qawwija militari u merkantili.  Għamlu hekk għax kienu diġà jafu li t-telf kien sejjer ikun qawwi u għoli.  Il-prezz biex pajjiżna jibqa’ għaddej kien għoli.  Niżlu aircraft carrier, żewġ cruisers, destroyers, żewġ sottomarini u disa’ vapuri merkantili.  Magħhom mietu diversi baħrin ta’ nazzjonalità fosthom Maltin u Għawdxin ukoll.  Waslu oħrajn, però mill-erbatax-il biċċa merkantili li telqu daħlu biss ħamsa.  Dawn kienu determinanti għal missirijietna li kienu diġà draw jgħixu fil-miżerja.  L-aktar importanti kien il-bastiment “Ohio” mimli biż-żejt li taħt id-direzzjoni kuraġġuża tal-Kaptan Dudley William Mason irnexxielu jidħol fil-Port il-Kbir.

5.      L-“SS Ohio” daħal fil-port fid-9.30 ta’ filgħodu akkumpanjat minn żewġ tug boats, waħda fuq naħa u oħra fuq l-oħra, f’silenzju ta’ dawk li kienu ħarġu proprju f’Santa Marija biex jarawh jitkellem waħdu.  Attakkat feroċement, f’mument abbandunat mill-baħrin, xorta ma riedx jinżel, miżmum minn id misterjuża.  Il-kwantità kbira ta’ daqqiet li sofra dan il-bastiment huwa verament inkredibbli, iżda daqshekk ieħor ir-reżistenza tiegħu.  Il-gwerra kellha dan il-mument bħala ġarti mir-riħ li biddel l-istorja.  Dik l-id provvidenzjali li l-poplu f’dawn il-gżejjer kien jagħraf jagħti iktar fiduċja fiha biddlet dak li skont il-loġika umana kellha tkun il-kontra.  Flok niżel baqa’ fil-wiċċ.  Flok intilef ġie għas-servizz tagħna.  Minn dak il-ħin, il-kors ta’ dak li kien qed jiġri fil-Mediterran inbidel.  Pajjiżna ma beżax, ħa d-deċiżjonijiet it-tajba.  Ma abbandunax il-libertà għad-dittatorjat.

6.      Tul din il-ġimgħa ħadt pjaċir nara u nkun preżenti għal żewġ affrijiet.  L-ewwel li l-grupp Kite Group ippubblika ktieb fuq dan bl-isem “Santa Maria Convoy – The Fate of a Nation”.  Il-kotba m’humiex sempliċi karta imma assigurazzjoni li l-memorja ta’ dak li seħħ tibqa’ tiġi mġedda.  It-tieni, li nkun fost diversi persuni li servew fl-aħħar gwerra fix-Xatt tal-Belt waqt li kien qed jerġa’ jiġi kommemorat dak li wettqu l-eroja ta’ missirijietna.  (Vera li f’mument il-jum kien ser jieqaf ħesrem appena nqata’ d-dawl u kien hemm min f’daqqa sab diffikultà, imma fortunatament is-sitwazzjoni ġiet rimedjata).  Li tiltaqa’ u tiftakar tkun qed tagħti ġieħ u rispett lil dawk li telqu qabel.  Illum għandna pajjiż demokratiku u Ewropew, wieħed li fih hemm miżrugħa prinċipji u valuri nsara proprju  minħabba dak li għamlu ta’ qabilna.  Kienu huma li taw ħajjithom għal dan.  Dmirna huwa, l-ewwel li nassiguraw li dak li wettqu ma jintesiex.  It-tieni, li dak li għandna ma jintilifx u t-tielet, li nibqgħu nikkumbattu lil dawk li jridu jġibu fi ħdanna valuri anti-demokratiċi u nsara.
13.8.14

Fiduċja fiż-żgħażagħ : l-irġiel u n-nisa ta’ għadaIż-żgħażagħ huma s-sinsla ta’ kull soċjeta’ għaliex huma l-irġiel u n-nisa ta’ għada. Il-Partit Nazzjonalista kellu, għad għandu, u jibqa’ jkollu kull fiduċja fiż-żgħażagħ Maltin u Għawdxin.

Illum, id-dinja qed tiċċelebra l-Jum Internazzjonali taż-Żgħażagħ u huwa xieraq li l-Partit Nazzjonalista jsellem b’mod speċjali lil dawk l-eluf ta’ żgħażagħ Maltin li jiddedikaw siegħat twal fil-volontarjat. Il-Partit Nazzjonalista jħeġġeġ lil dawk iż-żgħażagħ li forsi sa issa qatt m’għamlu xi tip ta’ volontarjat biex jinvolvu rwieħhom f’diversi għaqdiet fil-lokalitajiet u fis-soċjeta’ Maltija. Dak li tirċievu huwa ferm akbar minn dak li tagħtu.

F’din l-okkażjoni, l-Partit Nazzjonalista jiftakar ukoll f’dawk iż-żgħażagħ lil hinn minn xtutna li għaddejjin minn tbatija, min minnħabba xi tip ta’ persekuzzjoni, u min minħabba l-faqar. Lil dawn iż-żgħażagħ, il-Partit Nazzjonalista jgħaddilhom messaġġ ta’ kuraġġ.

B’sodisfazzjon, il-Partit Nazzjonalista jinnota li l-fiduċja li ngħataw iż-żgħażagħ matul is-snin dejjem issarrfet f’ġid għas-soċjeta’ kif ukoll għaż-żgħażagħ infushom – kemm fil-livell ta’ studju kif ukoll dawk iż-żgħażagħ li qegħdin fid-dinja tax-xogħol.


Il-Partit Nazzjonalista jemmen li ż-żgħażagħ għandhom dejjem ikunu fiċ-ċentru ta’ kull deċiżjoni li tittieħed f’dan il-pajjiż. 

11.8.14

Il-Gvern Laburista żied l-impjegati mal-Gvern b'elfejn f'sena.Iċ-ċifri li ħarġu llum mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika jikkonfermaw li l-Gvern Laburista bejn Marzu 2013 u Marzu li għadda żied il-ħaddiema mal-gvern b'1,900. Dan hu wieħed mill-modi kif il-Gvern qed jipprova jaħbi l-qgħad li fl-ewwel xhur tal-Gvern Laburista għolla rasu b'mod sostanzjali. 

Wara snin twal li fihom konna rajna lis-settur privat iżid b'mod qawwi ħafna s-sehem tiegħu fl-impjiegi full-time, hekk li l-impjiegi full-time mal-privat kienu telgħu għal aktar minn 73 fil-mija tal-impjiegi full-time kollha, din ix-xejra issa qed titreġġa' lura u s-sehem tal-privat fl-impjiegi kollha f'Malta reġa' beda jonqos. 


Il-Gvern Laburista wiret ekonomija b'saħħitha li kienet felħet sewwa għall-maltemp dinji tas-snin bejn l-2008 u l-2013. Barra minn dan, l-ekonomija dinjija u Ewropea rkuprat fl-aħħar sena. Għalhekk m'hemm l-ebda raġuni ġejja minn barra għala l-Gvern Laburista kellu għalfejn jipprova jaħbi l-qgħad b'żieda ta' elfejn ruħ mal-gvern fl-aħħar sena. 

Il-bejgħ mill-ħwienet jerġa' jonqos minħabba l-għafsa fuq il-pagiStatistika ppubblikata dalgħodu mill-Eurostat turi kif għal xahar ieħor, pajjiżna rreġistra t-tielet l-akbar tnaqqis fl-Ewropa fil-bejgħ u l-kummerċ mill-ħwienet. Dan l-indikatur ekonomiku jagħti stampa ta’ kif sejjer in-negozju f’pajjiżna u allura anke tal-ispending power tal-familji.

Din l-istatistika torbot mal-informazzjoni ppubblikata mill-Gvern stess fil-Labour Force Survey li juri li l-paga medja tal-ħaddiema fl-ewwel sena ta' Gvern Laburista żdiedet biss b'€96. Dan f'kuntrast mal-ħames snin ta' qabel meta, minkejja dinja f'taqlib ekonomiku kbir, il-paga medja tal-ħaddiema Maltin żdiedet b'€528 fis-sena.

Aktar minn hekk, il-Partit Nazzjonalista huwa mħasseb mill-fatt li l-istatistika li turi tnaqqis mill-bejgħ mill-ħwienet mhijiex każ iżolat: Malta qed tirreġistra tnaqqis fil-bejgħ għar-raba’ darba fl-aħħar ħames xhur. Dan jikkuntrasta mal-livell ta’ kummerċ fl-Unjoni Ewropea li tul l-istess perjodu kompla jiżdied u, għalhekk, ix-xejra ta' tnaqqis fil-bejgħ għandha raġunijiet li ġejjin minn Malta u mhux minn barra.


Waqt li l-ħwienet qed inaqqsu l-bejgħ u l-ħaddiema qed ibatu għafsa fuq il-pagi tagħhom, kif jirriżulta mill-istatistika tal-Eurostat u tal-Gvern stess, tal-qalba qed jaraw id-dħul tagħhom jiżdied bil-kbir bil-ħatriet tal-pjaċir.

Żidiet reali fil-pagi jwasslu għal aktar flus fil-but.Il-Partit Nazzjonalista hu mħasseb serjament dwar id-dejn dejjem jiżdied tal-Gvern, il-bejgħ u l-produzzjoni industrijali li qegħdin jikkawżaw għafsa ‘l isfel fuq il-pagi tal-ħaddiema Maltin u Għawdxin. Skont il-Labour Force Survey li jagħmel l-NSO, il-paga medja fl-aħħar sena żdiedet b’rata medja ta’ €100. F’kuntrast, fil-perjodu bejn l-2008 u l-2013, il-pagi kienu jiżdiedu b’medja ta’ €528 fis-sena, li jfisser total ta’ €2,640 f’ħames snin.

Dan kien il-messaġġ tal-Kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil waqt laqgħa li l-Grupp Parlamentari Nazzjonalista kellu llum waranofsinhar mal-eżekuttiv tal-GRTU fil-Belt Valletta. Dr. Busuttil qal li dan mhuwiex argument biex ikollna żidiet artifiċjali fil-pagi, iżda biex ikun hemm flus reali fi bwiet il-ħaddiema. Il-Partit Nazzjonalista jemmen bis-sħiħ li l-mira ta’ pajjiżna għandha tkun li nattiraw lejn Malta setturi u industriji li joħolqu x-xogħol, u li effettivament jissarfu f’pagi tajbin u aħjar għall-ħaddiema Maltin u Għawdxin.

Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista qal li s-settur tan-negozji ż-żgħar huwa verament is-sinsla tal-ekonomija Maltija. Hawnhekk, Dr. Busuttil fakkar li pajjiżna wiret ekonomija f’qagħda tajba u għalhekk, il-Gvern għandu kull opportunita’ li jfassal pjan serju għal ekonomija produttiva u kompetittiva’.

Simon Busuttil irrefera wkoll għall-iżbilanċ tal-Gvern li qiegħed jiżdied. L-aħħar ċifri juru li f’sitt xhur bejn Jannar u Ġunju, l-iżbilanċ tal-Gvern żdied b’€25 miljun. Agħar minn hekk, id-dejn tal-Gvern fl-aħħar 12-il xahar żdied b’€440 miljun, li hija żieda qawwija. Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista appella lill-Gvern biex ikun ċar fejn sejrin il-finanzi tiegħu u jispjega kif f’sena, d-dejn żdied b’daqstant.

Minn naħa tiegħu, l-President tal-GRTU Paul Abela esprima t-tħassib tiegħu għal dak li qed jiġri fil-Libja, b’mod speċjali minħabba l-fatt li bosta membri tal-GRTU għandhom il-kummerċ f’dan il-pajjiż ġar tagħna. F’dan id-dawl, il-GRTU talab lill-MCESD biex jiltaqa’ b’urġenza u talab għal-laqgħa mal-Prim Ministru biex tkun iċċarata s-sitwazzjoni fl-interess tal-Maltin u l-Għawdxin li għandhom flushom investiti fil-Libja.


Fl-istess laqgħa, Abela kritika lill-Gvern għan-nuqqas ta’ konsultazzjoni dwar it-tneħħija tal-ismart cards tal-istudenti u d-deċiżjoni li ħa l-bord tas-CVA biex għalliema li jaħdmu l-Belt Valletta ma jħallsux CVA. Abela sostna li l-istess trattament għandu japplika għal min għandu l-kummerċ tiegħu fil-Belt Valletta.

Residenti nkwetati minħabba ż-żieda fil-kriminalità.Il-Partit Nazzjonalista jinkwieta b'aħbar bħalma ġiet irrappurtata llum bi prominenza minn The Times, dwar iż-żieda sostanzjali fil-kriminalità u s-serq mid-djar b'mod speċjali fiż-żoni ta' Tas-Sliema u San Ġiljan. 

B'dispjaċir, il-Partit Nazzjonalista jinnota li dan huwa riżultat ta' nuqqas ta' pulizija fit-toroq Maltin u Għawdxin, b'mod speċjali f'dawn iż-żewġ lokalitajiet. Dan huwa r-riżultat ukoll ta' numru kbir ta' transfers li saru fil-Korp tal-Pulizija fl-aħħar xhur.

Iżda, l-aktar deċiżjoni li wasslet biex ma jiġix ikkontrollat is-serq mid-djar tal-familji Maltin u Għawdxin hija dik tat-twaqqif tat-taħriġ tal-Pulizija tad-Distretti.

Qabel Mejju tas-sena li għaddiet, kull membru tal-Korp tal-Pulizija, inkluż id-900 Pulizija tad-Distrett kienu jirċievu minimu ta' 8 siegħat taħriġ obbligatorju, akkademiku u fiżiku, kull xahar fl-Akkademja tal-Pulizija. 

Għal xi raġuni jew oħra, iżda, l-Gvern ta' Joseph Muscat waqqaf dan it-taħriġ, bil-konsegwenza li kif qed jiġi rrappurtat, qed tiżdied il-kriminalità f'pajjiżna.


Sfortunatament, l-Oppożizzjoni qed tingħata raġun. Huwa għalhekk li l-Partit Nazzjonalista qed jerġa' jagħmel appell lill-Gvern biex jerġa' jibda dan it-taħriġ u jsaħħaħ id-Distretti mill-aktar fis possibli.

Il-Gvern għandu jwieġeb dwar l-allegazzjoni li l-ħabs huwa ”dar tad-droga”.Id-dikjarazzjonijiet li saru fil-Qorti lbieraħ, u li ġew irrappurtati fis-sit Maltatoday - "li l-ħabs sar qisu dar tad-droga" - huma inkwetanti ferm.

F'dan id-dawl, il-Partit Nazzjonalista qiegħed jappella lill-Ministru Manwel Mallia biex jagħti spjegazzjoni u jgħid jekk hux veru jew le li "90% tal-priġunieri qed jabbużaw mid-droga".

Huwa inkwetanti ferm li jsiru dawn it-tip ta' dikjarazzjonijiet meta l-Ministru Manwel, f'Settembru li għadda, kien qal li jrid jeqred id-droga darba għal dejjem mill-Ħabs. Jidher biċ-ċar, skont dak li ntqal fil-Qorti, li d-droga fil-Ħabs mhux talli ma nqerditx, iżda talli dejjem qed tiżdied.

Il-Partit Nazzjonalista jemmen li l-Faċilita' Korretiva ta' Kordin għandha tkun tassew post fejn wieħed jirrijabilita' u jitrawwem biex ladarba priġunier joħroġ mill-ħabs, ikun jista' jintegra ruħu fis-soċjetà.


Appell biex tiġi implimentata l-liġi tal-Guardianship.L-Oppożizzjoni Nazzjonalista qed tħeġġeġ lill-Gvern biex mingħajr aktar dewmien, jieħu l-miżuri kollha neċċessarji biex tkun implimentata l-liġi dwar il-Guardianship. Dan hu servizz importanti mhux biss biex pajjiżna jkun konformi mal-Konvezjoni tan-Nazzjonijiet Uniti, imma ukoll għaliex il-ġenituri ta’ persuni b’diżabilità intellettwali għandhom ħtieġa ta’ dan is-servizz.

Il-Kelliem tal-Partit Nazzjonalista għall-Impjiegi u l-Persuni b’Diżabilità Stephen Spiteri qal dan waqt laqgħa li kellu dalgħodu maċ-Chairperson il-ġdid tal-Kummissjoni Nazzjonali Persuni b’Diżabilità Oliver Scicluna. Stephen Spiteri kien akkumpanjat mill-membri tal-Forum Opportunitajiet Indaqs Partit Nazzjonalista. Hu ħa l-opportunita sabiex isellem liċ-Chairman preċedenti Joe Camilleri u rringrazzjaħ tax-xogħol tiegħu f’din il-Kummssjoni.

Il-Kelliem tal-Oppożizzjoni qal li l-Partit Nazzjonalista japrezza l-impenn u l-ħidma ta’ din il-Kummissjoni u jirrikonoxxi li din hi strument importanti ħafna fil-qasam tal-persuni b’diżabilità u se jkun qed jagħti l-għajnuna kollha meħtieġa sabiex din tkompli tissaħħaħ fil-futur. Spiteri fakkar kif f’din il-leġislatura, l-Oppożizzjoni ressqet emenda Kostituzzjonali sabiex tkun eliminata kull tip ta’ diskriminazzjoni kontra persuni b’diżabilità, u stieden lilll-KNPD sabiex tappoġja din l-inizjattiva.

Fl-istess waqt, sostna Stephen Spiteri, il-Partit Nazzjonalista hu imħasseb għaliex f’dawn l-aħħar 18-il xahar ta’ Gvern Laburista ma sar xejn biex il-ġenituri ta’ persuni b’diżabilità jserrħu rashom dwar x’se jiġri minn uliedhom meta huma ma jkunux jistgħu jibqgħu jieħdu ħsiebhom. Spiteri qal li l-aħjar soluzzjoni f’dan ir-rigward hi l-proposta tal-Partit Nazzjonalista fl-aħħar programm elettorali, jiġifieri li titwaqqaf taqsima legali fl-Aġenzija Sapport biex kull persuna b’diżabilità jkollha pjan għall-ħajja li permezz ta’ kuntratt legali l-Gvern jintrabat x’servizzi irid jagħti lil dik il-persuna biex hi tibqa’ tgħix b’mod indipendenti sal-massimu possibli.

Stephen Spiteri reġa’ tenna l-wegħda tal-Partit Nazzjonalista li jagħti s-sehem tiegħu f’dan il-qasam u għaldaqstant qed jippjana konferenza apposta biex il-Partit jiltaqa’ ma’ dawk kollha involuti f’dan is-settur biex jisma’ u jaġixxi skont il-bżonn.


Iċ-Chairman tal-KNPD, Oliver Scicluna rringrazzja lil Stephen Spiteri tal-appoġġ tiegħu u stqarr li jrid jaħdem sabiex jara din il-Kummissjoni tkun aktar awtonoma. Scicluna esprima l-kunsens tiegħu fuq ħafna mill-punti li rrefera għalihom Spiteri b’mod speċjali l-Guardianship Act. Hu ddeskriva l-aħħar 25 sena bħala kruċjali u importanti sabiex il-persuni b’diżabilita’ għamlu l-qabża ta’ kwalità fil-ħajja tagħhom.

L-inċertezza ekonomika qed twassal għall-għafsa fuq il-pagi.Wara li fl-aħħar jiem, statistika uffiċjali tal-Unjoni Ewropea kkonfermat tnaqqis fil-bejgħ min-negozji f’pajjiżna, frott ukoll l-għafsa fuq il-pagi tal-ħaddiema Maltin, illum il-Gvern, permezz tal-NSO, ikkonferma wkoll tnaqqis sostanzjali fl-importazzjoni u l-esportazzjoni fl-ewwel sitt xhur tas-sena 2014.

It-tnaqqis fl-importazzjoni jkompli jikkonferma l-inċertezza ekonomika f’pajjiżna, u li qed tiriżulta f’konsum domestiku batut. Dan minkejja li fl-2013 l-importazzjoni kienet diġa’ naqset sostanzjalment meta mqabbla mas-sena ta' qabel.

Fl-istess ħin, it-tnaqqis ta’ aktar minn 10% fl-esportazzjoni jkompli jikkonferma l-isfidi kbar li hemm fil-qasam tal-industrija, speċjalment il-manifattura, u l-intrapriżi li jiddependu mill-esportazzjoni. Dan kollu jħalli impatt fuq il-prospetti ta’ impjiegi u l-kundizzjonijiet tal-ħaddiema, fosthom l-overtime u allowances għax-xiftijiet. Għaldaqstant, dan it-tnaqqis, ikompli jxellef il-pagi tal-ħaddiema u allura tal-ispending power tal-familji Maltin u Għawdxin.

Dan qed ipoġġi wkoll pressjoni fuq is-suq tax-xogħol, problemi li fl-aħħar sena l-Gvern irnexxilu jgħatti biss billi daħħal aktar minn 2,000 persuni jaħdmu miegħu bi spiża dejjem tikber għat-taxpayer kollu. Din hija soluzzjoni li Gvernijiet Laburisti pruvaw iħaddmu, mingħajr suċċess, kemm-il darba fil-passat.


Il-Partit Nazzjonalista jappella lill-Gvern biex minnufih jidentifika kif se jagħti l-appoġġ meħtieġ lis-setturi f’diffikultà, biex b'hekk jassisti s-sostenibbiltà ta' dawn l-intraprizi fuq medda itwal ta’ żmien filwaqt li jrattab ir-riperkussjonijiet li dawn id-diffikultajiet qed ikollhom fuq il-pagi u l-kwalità tal-ħajja tal-familji Maltin u Għawdxin.

5.8.14

Il-Partit Nazzjonalista jikkundanna l-ġlied f’GażaIl-Partit Nazzjonalista jikkundanna bl-aktar mod kategoriku l-ġlied u l-qtil tal-innoċenti li qed jiġi rrappurtat li qed iseħħ f’Gaża. Dawn it-tip ta’ attakki għandhom jintemmu minnufih.

F’temp ta’ tliet ġimgħat, inqatlu 1,360 Palestinjan. Dan huwa aġir deplorabbli u qatt ma jista’ jiġi aċċettat.

Fl-aħħar siegħat, il-Kelliem tal-Affarijiet Barranin tal-Partit Nazzjonalista Carm Mifsud Bonnici għamel kuntatt mal-Ambaxxatur Palestinjan f’Malta u esprima miegħu solidarjeta’ għal dak kollu li qed iseħħ.

Il-ġlied għandu jintemm minnufih, u ż-żewġ partijiet għandhom ipoġġu fuq l-istess mejda għal diskussjoni ċivili.

Carm Mifsud Bonnici

Kelliem għall-Affarijiet Barranin

Il-Gvern m’għandux jibqa’ jċaħħad lill-pazjenti minn dritt bażiku li jieħdu l-kura tagħhom f’pajjiżna.Il-Gvern għandu juża l-ħiliet kollha lokali fis-settur tas-saħħa privat biex ikompli jtejjeb is-servizz lill-pazjenti u għalhekk għandu jaċċetta l-proposta tal-Oppożizzjoni biex pazjenti jingħataw id-dritt li jagħmlu operazzjoni fis-settur privat f’Malta minflok barra minn Malta.

Dan qalu l-Kelliem tal-Oppożizzjoni għas-Saħħa Claudio Grech fi żjara li għamel, flimkien mal-Kelliema tal-Affarijiet Ewropej, fil-klinika St. Anne’s f’Birkirkara.

Kif saħaq diversi drabi, il-Partit Nazzjonalista jqis li l-isptarijiet privati għandhom jitqiesu bħala sieħeb strateġiku fil-ħidma nazzjonali biex jiġu indirizzati l-isfidi li għandu quddiemu dan is-settur, bħalma saħqet l-Unjoni Ewropea fil-Country Specific Recommendations li ħarġet dwar Malta. Huwa f’dan l-isfond li l-Partit Nazzjonalista jibqa’ jsostni li l-isptarijiet privati m’għandhomx biss jiprovdu servizzi tas-saħħa lil min hu lest li jħallas, iżda wkoll għandhom jiġu integrati aktar bħala parti kruċjali mill-qafas ta’ servizzi li joffri l-Gvern. B’hekk mhux biss tkun tista’ titjieb il-firxa tas-servizzi offruti, iżda wkoll is-servizzi jkunu jistgħu jingħataw b’anqas stennija.

Il-Partit Nazzjonalista jemmen li dan kollu huwa importanti mhux biss biex ikompli jikber is-settur privat fil-qasam tas-saħħa iżda aktar u aktar biex jissaħħaħ is-servizz lill-pazjenti u jingħatawlhom aktar drittijiet marbutin mat-trattament ta’ kundizzjonijiet fil-ħin.

Kien għalhekk li f’Mejju ta’ din is-sena, l-Partit Nazzjonalista ressaq Private Members’ Bill sabiex pazjenti li jkollhom id-dritt li jmorru jagħmlu intervent barra minn pajjiżna (skond il-provedimenti li ddaħħlu fil-leġiżlazzjoni Maltija bħala riżultat tat-transpożizzjoni tad-Direttiva dwar is-Saħħa Transkonfinali) jingħataw l-għażla li jagħmlu dan fi sptar privat f’pajjiżna. Għaddew għaxar ġimgħat minn meta tressqet il-mozzjoni u l-Gvern għadu m’aċċettax li jressaq din il-Mozzjoni għad-diskussjoni sabiex il-pazjenti jingħataw dan id-dritt tant bżonnjuż u li m’hu se jżid l-ebda piż lill-pajjiżna.

Il-Partit Nazzjonalista b’diżappunt jinnota li dan it-tkaxkir tas-saqajn tal-Gvern huwa sintomatiku ta’ kif f’sittax-il xahar mhux talli l-ħidma mas-settur privat ma’ tkattritx, iżda talli kompletament twaqqfet, u l-uniku ħaġa li saret hija numru nominali ta’ MRI li ngħataw lill-privat biex tingħata l-impressjoni li l-waiting list kollha kienet se tinqata’. Il-Partit Nazzjonalista jemmen li l-pazjenti Maltin jixiriqilhom ħafna aħjar.

Minn naħa tagħha, il-Kelliema tal-Partit Nazzjonalista għall-Affarijiet Ewropej Marthese Portelli saħqet li l-Partit Nazzjonalista qed jipprova jdaħħal dimensjoni Ewropea meta jiġu ndirizzati pilastri importanti fil-politika lokali fosthom is-saħħa. Hi tkelmet dwar il-fondi Ewropej għas-snin li ġejjin u li dwarhom, il-Partit Nazzjonalista ressaq aktar minn 70 proposta lill-Gvern dwar kif bħala pajjiż għandhom jintużaw dawn il-fondi. Dawn il-proposti jinkludu wkoll seba’ proposti speċifiċi dwar is-saħħa.

Marthese Portelli qalet li dan il-Gvern mhux qed jagħti l-importanza mixtieqa lis-settur privat u fissret kif il-fondi Ewropej huma opportunita’ sabiex jissaħħaħ dan is-settur, speċjalment sptarijiet privati li joffru servizz aħjar u b’inqas żmien ta’ stennija għall-pazjent.


F’dan id-dawl, il-Partit Nazzjonalista qiegħed iħeġġeġ lill-Gvern biex ma jibqax ikaxkar saqajh fuq il-Mozzjoni li ġiet ippreżentata u ma jibqax iċaħħad lill-pazjenti minn dan id-dritt bażiku. B’hekk, il-ħiliet u l-infrastruttura kollha fis-settur privat ikunu jistgħu jintużaw bl-aktar mod effettiv.

Din id-darba, Evarist Bartolo jista’ jwaħħal biss fih innifsu.Il-Partit Nazzjonalista jikkundanna bil-qawwa kollha l-mod kif allegatament qed isiru l-interviews għall-għalliema b'mod partikolari dawk nisa. Dak li qed jiġi rrappurtat huwa forma ta' diskriminazzjoni, u f'pajjiż serju u demokratiku bħal Malta, din m'għandha ssir qatt. 

F'aktar minn ċirkostanza waħda fl-aħħar xhur, għall-iżbalji li saru, l-Ministru Bartolo waħħal f'ħaddiema taċ-ċivil. Did-darba, Bartolo ma jistax juża l-istess tattika, għaliex kien hu stess li ħatar lill-individwi li allegatament għamlu diskriminazzjoni bil-mistoqsijiet tagħhom. Huwa għalhekk li l-Partit Nazzjonalista dejjem jinsisti li f'ħatriet bħal dawn, għandha dejjem tirbaħ il-meritokrazija - in-nies jinħatru għall-kompetenza tagħhom mhux minħabba t-twemmin politiku tagħhom. 

Il-Partit Nazzjonalista jesprimi solidarjeta' ma' dawk l-għalliema li spiċċaw vittmi ta' mistoqsijiet li qatt m'għandhom isiru waqt interviews. Lil dawn l-għalliema, l-Partit Nazzjonalista jgħidilhom biex ma jaqtgħux qalbhom u jibqgħu jinsistu sakemm issir ġustizzja magħhom.

Il-Partit Nazzjonalista jirringrazzja wkoll lill-MUT li ma baqgħetx siekta quddiem din l-inġustizzja, u ddefendiet bil-qawwa kollha lill-membri tagħha.


Għafsa fuq il-pagi tal-ħaddiema.Il-Partit Laburista qed jipprova jmeri l-istatistika li ħareġ il-Gvern stess (Labour Force Survey, 2014 Q1) u li turi ċar li l-paga medja tal-ħaddiema fl-ewwel sena ta' Gvern Laburista żdiedet biss b'€100.

Dan f'kuntrast mal-ħames snin ta' qabel meta, minkejja dinja f'taqlib ekonomiku kbir, il-paga medja tal-ħaddiema Maltin żdiedet b'€528 fis-sena.

F'dan, il-Gvern stess qed jagħti eżempju ħażin bil-ħaddiema tal-Enemalta li qed inaqqsilhom id-dħul reali tagħhom. Dan f'kuntrast mal-mara tal-Ministru tal-Enemalta, li qed tiswa lill-bqija tal-ħaddiema €13,000 fix-xahar.

Il-ħaddiema f'diversi setturi, fosthom dak tal-bejgħ fil-ħwienet, qed jaraw għafsa fuq il-pagi tagħhom minħabba nuqqas ta' bejgħ kif qed jirriżulta miċ-ċifri tal-Gvern stess dwar l-importazzjoni ta' prodotti għall-konsum. 

Waqt li l-ekonomija dinjija issa sejra tajjeb u suppost li minħabba f'hekk anke l-ekonomija Maltija tmur tajjeb, il-Gvern Laburista żied il-ħaddiema mal-Gvern b'xejn anqas minn 1,800 fl-ewwel sena tiegħu, kif joħroġ ukoll minn statistika tal-Gvern stess.

Minn statistika oħra tal-Gvern stess dwar il-finanzi tiegħu, jirriżulta li fit-12-il xahar sal-aħħar ta' Ġunju żied id-dejn tal-pajjiż b'€439 miljun.


Ikun tajjeb li l-Partit Laburista jispjega l-fatti b'mod ċivili dwar din iż-żieda qawwija fid-dejn u dwar l-għafsa fuq il-pagi tal-ħaddiema f'sena li fiha kien hu fil-Gvern flok, bħas-soltu, joħroġ jgħajjar lil min jikkritikah.