14.3.17

OFFENDER ASSESSMENT BOARD - RAPPORT


31668. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali: Jista’ l-Ministru jgħid kemm-il rapport ġie diskuss u ppreparat mill-Offender Assessment Board taħt l-artikolu 4 tal-Att dwar il-Ġustizzja Riparatriċi Kap. 516 tal-Liġijiet ta’ Malta tul is-snin 2013, 2014 u 2015?

01/03/2017

  ONOR. CARMELO ABELA:  Ninforma lill-Onor. Interpellant li, minkejja li l-liġi kienet ilha li daħlet fis-seħħ mis-sena 2011, ninsab infurmat li kien biss għal Settembru 2013 illi daħlu l-ewwel każi. B'kollox minn Settembru 2013 ġew diskussi u preparati 180 rapport.

Seduta  493
13/03/2017

No comments: