28.3.17

FGURA- PERSUNI LI UŻAW IS-SERVIZZI TAL-UFFIĊĊJU TAS-SIGURTÀ SOĊJALI
32194. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Familja u Solidarjetà Soċjali: Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra kemm kien hemm persuni li użaw is-servizzi tal-Uffiċċju tas-Sigurtà Soċjali fil-Fgura tul is-sena li għaddiet? Jista’ jgħid x’tip ta’ servizzi ngħataw? Kif ukoll, jista’ jgħid kemm kien hemm persuni jaħdmu hemm?

21/03/2017

  ONOR. MICHAEL FARRUGIA:  Ninforma lill-Onor. Interpellant li, i  n-numru ta’ persuni li wżaw is-servizzi tal-Uffiċċju Distettwali tal-Fgura tul is-sena 2016 kien ta’ 19,053. Is-servizzi li jingħataw minn kull distrett jinkudi, informazzjoni fuq il-benefiċċji kollha mid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali kif ukoll mili ta’ applikazzjonijiet.
F’dan id-distrett jaħdmu 2 skrivani u f’ċerti ġranet ikun hemm regional co-ordinator.

Seduta  499
27/03/2017

No comments: