30.3.17

IMMIGANTI IRREGOLARI LI ĠEW RIPATRIJATI

 
32199. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali: Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra kemm persuni li kienu immigranti rregolari ġew ripatrijati lura volontarjament jew le tul is-sena 2016?

21/03/2017

  ONOR. CARMELO ABELA:  Ninforma lill-Onorevoli Interpellant illi matul is-sena 2016, in-numru ta’ immigranti li ġew ripatrijati lura kien ta’ 110, minn dawn 14 kienu b’mod volontarju assistit u 96 kienu deportati.

Seduta  500
28/03/2017

No comments: