10.3.17

MARSAXLOKK – PERSUNI LI RĊEVEW L-IN WORK BENEFIT


 
31662. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Familja u Solidarjetà Soċjali: Jista’ l-Ministru jgħid kemm-il persuna residenti f’Marsaxlokk, irċevew l-In work benefit tul is-sena li għaddiet?  Jista’ jindika wkoll dan skont is-sess?

01/03/2017

  ONOR. MICHAEL FARRUGIA:  Ninforma lill-Onor. Interpellant illi, in-numru ta’ persuni residenti Marsaxlokk li rċevew l-In Work Benefit matulis-sena li għaddiet kien ta’ 12, li minnhom 6 kienu ġenitur singlu ta’ sess femminili.

Seduta  492
08/03/2017

No comments: