10.3.17

OFFENDER ASSESSMENT BOARD - RAPPORT

 
31665. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali: Jista’ l-Ministru jgħid kemm-il rapport ġie diskuss u ppreparat mill-Offender Assessment Board taħt l-Artikolu 4 tal-Att dwar il-Ġustizzja Riparatriċi Kap. 516 tal-Liġijiet ta’ Malta tul is-sena 2016?

01/03/2017

ONOR. CARMELO ABELA: Ninforma lill-Onorevoli Interpellant illi ninsab infurmat li kien hemm 68 każ illi ġie diskuss u ppreparat.

Seduta 492
08/03/2017

No comments: