28.3.17

ĦAL GĦAXAQ – TRIQ IL-GARDELL - XOGĦLIJIET.32092. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali: Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra jekk tul din is-sena humiex ser isiru x-xogħlijiet neċessarji sabiex Triq il-Gardell f’Ħal Għaxaq tiġi asfaltata?

17/03/2017

  ONOR. OWEN BONNICI:  Ninsab infurmat mill-Kunsill Lokali ta’ Ħal Għaxaq li fi ħsiebu jdaħħal lil Triq il-Gardell fil-programm ta’ xogħlijiet ta’ toroq fis-snin li ġejjin skont il-finanzi u l-esiġenzi li jinqalgħu matul is-sena.

Seduta  499
27/03/2017

No comments: