21.3.17

UFFIĊĊJU TAL-ARBITRU TAĦT L-ATT DWAR IS-SIGURTÀ SOĊJALI - APPELLI PENDENTI
31880. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Familja u Solidarjetà Soċjali: Jista' l-Ministru jgħid kemm kien hemm appelli pendenti sal-aħħar ta' Frar 2017 quddiem l-Uffiċċju tal-Arbitru taħt l-Att dwar is-Sigurtà Soċjali u jista' jgħid kemm hemm minnhom appuntati u kemm le?10/03/2017  ONOR. MICHAEL FARRUGIA:  Ninforma lill-Onor. Interpellant illi l-informazzjoni mitluba għadha qed tinġabar u għaldaqstant it-tweġiba tingħata f'seduta oħra.Seduta  496

20/03/2017

No comments: