14.3.17

SKRIVANI TAL-PAROLE

 
31669. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali: Jista’ l-Ministru jgħid kemm kien hemm persuni maħtura bħala Skrivani tal-Parole taħt l-Att dwar il-Ġustizzja Riparatriċi Kap. 516 tal-Liġijiet ta' Malta tul is-sena 2016?

01/03/2017

  ONOR. CARMELO ABELA:  Ninforma lill-Onor. Interpellant li hemm skrivan wieħed.

Seduta  493
13/03/2017

No comments: