7.3.17

SIT ARKEJOLOĠIKU TAS-SILĠ - ILQUGĦ


 
31650. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali: Jista’ l-Ministru jgħid x’passi ġew meħuda tul is-sena li għaddiet dwar is-sit arkeoloġiku magħruf bħala Tas-Silġ ġewwa Marsaxlokk? Jista’ jara li l-ilqugħ li kien sar temporanjament, jiġi rimedjat?

01/03/2017

ONOR. OWEN BONNICI: Ninforma lil-Onorevoli Interpellant li l-informazzjoni ghadha qed tingabar.

Seduta 490
06/03/2017

No comments: