23.3.17

SKRIVANI TAL-PAROLE.


 
32080. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali: B’referenza għat-tweġiba għall-mistoqsija parlamentari 31669, jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra jekk hemmx il-ħsieb li tul din is-sena jiżdiedu l-Iskrivani tal-Parole?

17/03/2017

  ONOR. CARMELO ABELA:  Ninforma lill-Onor. Interpellant li ninsab infurmat li qed tkun studjatha l-possibilità ta’ żieda

Seduta  497
21/03/2017

No comments: