7.3.17

ĦADDIEMA TAĊ-ĊIVIL - UNIONS


 
31651. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Prim Ministru: Jista’ l-Prim Ministru jgħid x’inhuma l-kondizzjonijiet preżenti ta’ ħaddiema fiċ-Ċivil li huma assenjati ma’ unions tal-ħaddiema? Jista’ jindika kemm hemm persuni hekk assenjati?

01/03/2017

  ONOR. JOSEPH MUSCAT:  Ninforma lill-Onor. Interpellant li l-kundizzjonijiet applikabli huma pubbliċi u jinsabu fil-Manual on Special Leaves (sezzjoni 4.1). Estratt tagħhom qed titpoġġa fuq il-Mejda tal-Kamra.

In-numru ta’ haddiema assenjati ma’ Unions huwa 27.

Seduta  490
06/03/2017

No comments: