14.3.17

MARSAXLOKK – SUSSIDJU FUQ IL-KIRJIET


 
31671. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Familja u Solidarjetà Soċjali: Jista’ l-Ministru jgħid kemm kien hemm persuni residenti Marsaxlokk li bbenefikaw mis-sussidju fuq il-kirjiet? Kemm kienet l-ispiża sal-aħħar tal-2016? 

01/03/2017

  ONOR. MICHAEL FARRUGIA:  Ninforma lill-Onor. Interpellant illi, mill-1 ta’ Jannar 2016 sal-31 ta’ Diċembru 2016, l-Awtorità tad-Djar kellha 2 persuni minn Marsaxlokk li ibbenefikaw mis-sussidju tal-kera. L-ispiża għal dan il-perjodu kienet ta’ €1,416.68.

Seduta  493
13/03/2017

No comments: