23.3.17

TALBIET TA’ PETIZZJONIJIET


 
32082. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali: B’referenza għar-risposti għall-mistoqsijiet parlamentari 31654 u 31856 jista’ l-Ministru jindika jekk kemm-il darba l-informazzjoni dwar kemm tressqu talbiet ta’ petizzjonijiet taħt is-sistema kif stabbilita fl-Att dwar il-Kummissarji għall-Ġustizzja Kapitolu 291, inġabritx?

17/03/2017

  ONOR. OWEN BONNICI:  Din l-informazzjoni għadha qed tinġabar.

Seduta  497
21/03/2017

No comments: