10.3.17

OFFENDER ASSESSMENT BOARD - LAQGĦAT

 
31663. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali: Jista’ l-Ministru jgħid kemm-il darba ltaqa’ l-Offender Assessment Board taħt l-Att dwar il-Ġustizzja Riparatriċi Kap. 516 tal-Liġijiet ta’ Malta tul is-sena 2016?

01/03/2017

ONOR. CARMELO ABELA:  Ninforma lill-Onorevoli Interpellant illi ninsab infurmat li kien hemm 44 laqgħa.

Seduta 492
08/03/2017

No comments: