7.3.17

D-Demokrazija Hija l-Aqwa Sistema.


 
1.      Nhar l-Erbgħa li għaddew tlaqna warajna l-karnival u bdejna żmien ir-Randan Imqaddes.  Stajt ninnota numru sew ta’ Maltin u Għawdxin li ma ħallewx il-jum jgħaddi.  Diversi attendew għall-funzjonijiet reliġjużi.  Il-knejjes ta’ pajjiżna kienu, fil-maġġor parti tagħhom, mimlija tajjeb.  Imfittxija minn persuni ta’ rieda tajba li jippruvaw jagħrfu iktar l-iskop tal-ħajja tagħhom, u fl-istess ħin iqegħdu lilhom infushom għas-servizz tas-sewwa.  Li, fuq kollox, jirrealizzaw li trab konna, aħna, u għad nerġgħu nsiru f’dan il-passaġġ tal-eżistenza umana tagħna.Nies tal-affari tagħhom2.      It-temporanjetà tal-ħajja tibgħat, għal ħafna, messaġġi varji.  Iktar għarfien f’dak li qiegħed isir u kemm wieħed għandu jkun attent u bilanċjat biex ma jorbotx lilu nnifsu ma’ ħwejjeġ din id-dinja fix-xejn.  Fuq in-naħa l-oħra hemm dawk li għadhom, b’xi mod, ulied il-materjaliżmu marxista li jaġixxu differenti.  Fir-realtà però, f’dawn il-gżejjer, uliedha huma nies tal-affari tagħhom.  Bnedmin li jħaddnu l-onestà u jimmiraw lejn is-sempliċità u l-essenzjal f’din il-ħajja.  Fejn il-kumplikazzjonijiet, it-taħwid, it-tgħawwiġ m’huwiex bażikament parti minn dak kollu li aħna.Demokrazija, ekonomija3.      F’dan, wieħed jifhem iktar kemm irridu nkunu attenti u diretti f’dak li jirrappreżentaw l-istituzzjonijiet demokratiċi u s-sistemi ekonomiċi li nħaddnu.  Dawn, għalkemm addattaw għal ċirkostanzi varji, m’humiex limitati għas-servizz tal-magħżula.  Dawn m’humiex hemm għal dawk li “kapaċi”, minħabba l-konnessjonijiet politiċi varji tagħhom, japprofittaw ruħhom.  Huma għas-servizz ta’ kull ċittadin f’dawn il-gżejjer.  Ma hemmx dubju li d-demokrazija hija l-aqwa sistema li tagħti dinjità, libertà u ġustizzja lill-bnedmin.  Biss, trid titħaddem mhux bil-pezzi bukkuni, imma fis-sħiħ tagħha.  Min qiegħed fil-poter għandu d-dmir li jagħmel dak li jaqbel lill-poplu, u mhux dak li jaqbel lilu nnifsu.  M’għandux jaħbilu, jew jidħak bih.  Anqas ma għandu jkun inġust u jimxi bil-preferenzi klijentelari.Tqassim inġust4.      Anki s-sistema ekonomika tagħna, li hija mudell kapitalista, ma tista’ tiġi mħaddma għall-ftit.  Ma hemmx dubju li din hija l-aħjar sistema li trendi l-iktar ġid.  Għandha, però, dawn l-elementi essenzjali.  L-ewwel, li hija “newtrali” u tiddependi mill-qafas tal-liġijiet li topera fihom.  It-tieni, wieħed irid jassigura li, fit-tħaddim tagħha, min huwa parti mill-produzzjoni ma jiġix sfruttat, imma rispettat fil-ħidma tiegħu.  It-tielet, u l-iktar importanti, li jkun hemm it-tqassim ġust tal-ġid li jirnexxilha toħloq.  Min qiegħed fil-poter ma jistax jinjora dan u jabdika mir-responsabbiltà tiegħu li jikkontrolla.  Illum għandna diversi persuni fil-klassi tal-ħaddiem li qegħdin jiġu sfruttati u għandna l-konsegwenza li dan qed iġib tqassim inġust tal-ġid ekonomiku.Limiti ta’ deċenza5.      Sfortunatament, kif qed naraw u nisimgħu, hemm ċaħda min-naħa tal-amministrazzjoni dwar dan in-nuuqas kollu.  Il-pagi f’pajjiżna jixhdu preċiż dan l-abbuż.  Għandna, fil-fatt, parti mis-settur privat li qegħda tħaddem lill-ħaddiem fil-prekarjat u bl-inqas salarju u kundizzjonijiet li għalihom xejn ma huwa jsir mill-Gvern biex jiġu kkontrollati u l-ħaddiem protett.  U terġa’, fis-settur pubbliku għandna żewġ skandli abbużivi u distruttivi.  L-ewwel, ġabra ta’ ħaddiemu jitħallsu taħt skema fl-agħar forma ta’ sfruttament immexxija bil-kunsens tal-Gvern minn union tal-ħaddiem.  It-tieni, b’kuntrast, xmara twila ta’ kuntratti tax-xogħol lil dawk li huma magħżula, li jaqbżu kull limitu ta’ deċenza.Tkissir skandaluż6.      Dan huwa poplu li fi l-maġġor parti tiegħu jrid u qiegħed jaħdem għas-sewwa.  Jipprova jaqla’ l-ħobża ta’ kuljum bis-sewwa u jħossu insulentat u mkasbar meta jara li ħaddieħor qiegħed jingħata pagi qawwija u huwa, minflok, iduq il-pett taż-żarbun.  Hawn inġustizzja skandaluża li għaliha ma hemmx reazzjoni, anzi tolleranza assoluta.  Dan qiegħed iġib tkissir fit-tessut soċjo-ekonomiku tagħna.  Kif għallem il-Papa Franġisku reċentement: “In the papers there are so many scandals and there is also the great publicity of scandals.  And with the scandals there is destruction”.Widnejn torox7.      Dan huwa li qiegħed idejjaq lill-poplu llum.  Dawn l-iskandli kbar li huma kollha frott tat-tħaddim żbaljat tad-demokrazija u tas-sistema ekonomika tagħna.  Dan huwa l-messaġġ dirett, ċar u sempliċi li qiegħed jiġi ndirizzat lejn il-poteri temporanji tal-lum.  Messaġġi li għalkemm jingħadu sew, qed jaqgħu fuq widnejn torox.  Anzi, biex jiżdied l-oltraġġ, qed naraw minflok min jipprova jibbumbarda b’kontromessaġġi komplikati, inutili u li jippruvaw biss jieħdu l-attenzjoni minn dan l-istat tal-affarijiet.  Nifhmu li l-Gvern għandu vantaġġi qawwija fuq il-mezzi ta’ komunikazzjoni għax jikkmanda u għandu l-mezzi finanzjarji.  Biss, dan m’għandux il-poter li jaqleb il-ħażin f’sewwa, l-inġust f’ġust, il-gideb f’verità u l-iskandli f’normalità.Sempliċità mhux kumplikazzjoni8.      Hemm varjetà ta’ kif taljena ‘l-poplu.  Hemm, anzi, mezzi sofistikati ħafna llum.  Imma wara li jkunu nstemgħu l-messaġġi.  Wara li jkun hemm l-impatt medjatiku li Marshall McLuhan jiddeskrivi fil-kliem: “The medium is the message”, xorta l-bnedmin ta’ din l-art ifittxu s-sempliċità u mhux dak li huwa kumplikat.  Ifittxu, kif qegħdin, biex jagħrblu sewwasew x’qiegħed isir mill-Gvern tal-ġurnata u jifhmu l-impatt negattiv tiegħu.  Għad għandna soċjetà li, fil-maġġoranza tagħha, tfittex dak li huwa veru u mhux dak li jippresta ruħu ta’ hekk.  Għandna bnedmin iffurmati tajjeb, li jafu li dak li dawk li huma l-iskandli attwali huma distruttivi.  Proprju għalhekk li l-fiduċja tagħna tibqa’ fil-bnedmin ta’ rieda tajba li jikkomponu din is-soċjetà għax kapaċi jfittxu u jsibu l-verità

No comments: