16.3.17

BORD GĦAT-TNAQQIS TAS-SENTENZI


 
31675. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali: Jista’ l-Ministru jgħid preżentement minn min huwa kompost il-Bord għat-tnaqqis tas-sentenzi  taħt l-Att dwar il-Ġustizzja Riparatriċi Kap. 516 tal-Liġijiet ta’ Malta?Jista’ jgħid fuq kemm-il darba ltaqa’ tul is-sena li għaddiet?

01/03/2017

  ONOR. CARMELO ABELA: Ninforma lill-Onor. Interpellant illi Il-Bord huwa kompost minn, Dr.Henry Antoncic bħala chairman, is-Sur Charles Azzopardi, is-Sur Alfred Cachia u d-direttur tal-Ħabs, is-Sur Paul DeBattista. Matul is-sena 2016 il-Bord kellu 8 laqgħat.

Seduta  494
14/03/2017

No comments: