7.3.17

BORD TAL-PAROLE - LAQGĦAT


 
31658. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali: Jista’ l-Ministru jgħid kemm-il darba ltaqa’ l-Bord tal-Parole taħt l-Att dwar il-Ġustizzja Riparatriċi Kap. 516 tal-Liġijiet ta’ Malta fis-sena 2015 u 2016?

01/03/2017

  ONOR. CARMELO ABELA:  Ninforma lill-Onor. Interpellant illi ninsab infurmat li fis-sena 2015, il-Bord iltaqa’ 16 -il darba u fl-2016 iltaqa’ 11 -il darba.

Seduta  491
07/03/2017

No comments: