30.3.17

EU NATIONALS LI JAĦDMU F’MALTA.


 
32197. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol: Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra kemm kien hemm persuni indikati bħala EU Nationals li huma reġistrati biex jaħdmu f’dawn il-gżejjer  fl-2016 u jista’ jindika dan skont in-nazzjonalità tagħhom u kemm minnhom huma self-employed u x’inhuwa s-sess tagħhom?

21/03/2017

  ONOR. EVARIST BARTOLO:  Ninforma lill-Onor. Interpellant li, skont l-informazzjoni li għandha l-Jobsplus, in-numru ta’ persuni reġistrati bħala EU Nationals u li kienu qed jaħdmu f’Malta u Għawdex fl-aħħar ta’ Settembru 2016, skont in-nazzjonalità u sess tagħhom, huwa kif muri fit-tabella li qiegħed inpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra.

Mit-total ta’ 25,115-il persuna reġistrati bħala EU Nationals u li kienu qed jaħdmu f’Malta u Għawdex  fl-aħħar ta’ Settembru 2016, kien  hemm 2,958 persuna jaħdmu bħala self-employed. Minn dawn kien hemm 1,748 raġel u 1,210 mara. 

Seduta  500
28/03/2017

No comments: