30.3.17

SANTA LUĊIJA – KULLEĠĠ SAN TUMAS MORE

 
32200. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol: Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra kemm hemm studenti li din is-sena akkademika qed jattendu l-Iskola Sekondarja ta’ Santa Luċija (Kulleġġ San Tumas More)? Jista’ jindika x’lingwi qed jiġu mgħallma?

21/03/2017

  ONOR. EVARIST BARTOLO:  Ninsab infurmat li fl-Iskola Sekondarja ta’ Santa Luċija (Kulleġġ San Tumas More) hemm jattendu studenti kif jidher fit-tabella:

Sena
Subien
Bniet
Total
9 (Form 3)
76
96
172
10 (Form 4)

149
149
11 (Form 5)

264
264
Total
76
509
585

Fl-iskola jiġu mgħallma l-Għarbi, il-Franċiż, il-Ġermaniż, it-Taljan u l-iSpanjol. Dan minbarra l-Malti u l-Ingliż.

Seduta  500
28/03/2017

No comments: