10.3.17

OFFENDER ASSESSMENT BOARD - LAQGĦAT

 
31664. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali: Jista’ l-Ministru jgħid kemm-il darba ltaqa’ l-Offender Assessment Board taħt l-Att dwar il-Ġustizzja Riparatriċi Kap. 516 tal-Liġijiet ta’ Malta tul is-snin 2013, 2014 u 2015?

01/03/2017

ONOR. CARMELO ABELA: Ninforma lill-Onorevoli Interpellant illi ninsab infurmat li saru dawn il-laqgħat kif ġej;

Fl-2013(minn Settembru sa Diċembru{il-Bord kien appuntat f’Awissu}) - 13 –il laqgħa
Fl-2014 - 35 laqgħa
Fl-2015 - 43 laqgħa

Seduta 492
08/03/2017

No comments: