10.3.17

MARSAXLOKK – LIBRERIJA PUBBLIKA - KOTBA


 
31660. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol: Jista’ l-Ministru jgħid kemm inxtraw u ngħataw b’donazzjonijiet kotba lil-librerija pubblika f’Marsaxlokk tul is-sena li għaddiet? Jista’ jgħid kemm kotba ġew mislufa tul l-istess 2016?

01/03/2017

  ONOR. EVARIST BARTOLO:  Ninsab infurmat li għal-librerija pubblika ta' Marsaxlokk tul is-sena 2016 inxtraw 315-il ktieb minn Libreriji Maltin filwaqt li 915-il ktieb ingħataw b’donazzjoni. Infurmat ukoll li mill-istess librerija matul l-2016 ġew mislufa 23,786 ktieb.

Seduta  492
08/03/2017

No comments: