28.3.17

ĦAL GĦAXAQ – TRIQ IL-BELT VALLETTA – XOGĦOL
32091. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għat-Trasport u l-Infrastruttura: Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra jekk tul din is-sena huwiex ser isir ix-xogħol neċessarju fuq Triq il-Belt Valletta, f’Ħal Għaxaq billi għandha bżonn?17/03/2017  ONOR. JOE MIZZI:  Ninforma  lill-Onor. Interpellant biex jirreferi l-Mistoqsija tiegħu lill- Ministru kkonċernat.Seduta  499

27/03/2017


No comments: