23.3.17

ĦAL TARXIEN – TRIQ IR-RUSSETT – ART B’NUQQAS TA’ INDAFA.

 
32087. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali: Jista’ l-Ministru jindika jekk kemm-il darba ttieħdux il-provvedimenti opportuni għar-rigward ta’ biċċtejn art li jinsabu ġewwa Triq ir-Russett, Ħal Tarxien waħda kantuniera ma’ Triq il-Pellikani u l-oħra ma’ Triq Dun Karm Sant, minħabba li hemm numru ta’ ilmenti marbuta ma’ nuqqas ta’ indafa u ġrieden?

17/03/2017

  ONOR. OWEN BONNICI:  Din l-informazzjoni għadha qed tinġabar.

Seduta  498
22/03/2017

No comments: