16.3.17

BORD TAL-PAROLE - RAPPORTI

31673. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali: Jista’ l-Ministru jgħid jekk kemm-il darba rċeviex ir-rapport li għandu jiġi ppreżentat mill-Bord tal-Parole taħt is-subartikolu 3 tal-artikolu 9 skont l-Att dwar il-Ġustizzja Riparatriċi Kap. 516 tal-Liġijiet ta’ Malta għas-snin 2014, 2015, u 2016?

01/03/2017

  ONOR. CARMELO ABELA: Ninforma lill-Onor. Interpellant illi qed isiru l-verifiki meħtieġa.

Seduta  494
14/03/2017

No comments: