30.3.17

KUMITAT NAZZJONALI GĦAŻ-ŻONI TURSTIĊI – PJAN TA’ AZZJONI GĦALL-WIED IL-GĦAJN.


 
32198. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għat-Turiżmu: B’referenza għar-risposti għall-mistoqsijiet parlamentari 7784 u 15653, jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra jekk kemm-il darba l-Kumitat Nazzjonali għaż-Żoni Turistiċi fassalx pjan ta’ azzjoni għal-lokalità ta’ Wied il-Għajn u jekk iva jista’ jpoġġi dan il-pjan fuq il-Mejda tal-Kamra?

21/03/2017

  ONOR. EDWARD ZAMMIT LEWIS:  Nitlob lill-Onorevoli Interpellant sabiex jirreferi għar-risposta li ngħataw għall-Mistoqsijiet Parlamentari 23621 u 28957, datati 7 ta’ Marzu u 5 ta’ Diċembru 2016, rispettivament.

Seduta  500
28/03/2017

No comments: