21.3.17

IPOĠEW TA' ĦAL SAFLIENI - XOGĦLIJIET
31879. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali: Jista' l-Ministru jgħid f'liema pożizzjoni jinsabu x-xogħlijiet li kellhom jsiru ġewwa l-Ipoġew ta' Ħal Saflieni?10/03/2017  ONOR. OWEN BONNICI:  Nirreferi lill-Onor. Interpellant għat-tweġiba li tajt fil-mistoqsija parlamentari 31602.Seduta  496

20/03/2017

No comments: