23.3.17

BORD GĦAT-TNAQQIS TAS-SENTENZI - KAŻIJIET

 
32081. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali: Jista’ l-Ministru jgħid kemm-il każ ġie trattat mill-Bord għat-Tnaqqis tas-Sentenzi taħt l-Att dwar il-Ġustizzja Riparatriċi Kap 516 tal-Liġijiet ta’ Malta tul is-sena li għaddiet? Jista’ jindika l-eżitu tagħhom?

17/03/2017

  ONOR. CARMELO ABELA:  Ninforma lill-Onor. Interpellant illi ninsab infurmat li matul l-2016 il-Bord għat-Tnaqqis tas-Sentenzi tratta 121 każ, minn dawn kien hemm 71 każ fejn ġew miċħuda perjodi tat-tnaqqis tas-sentenza, filwaqt illi f’50 każ ieħor ingħata t-tnaqqis mis-sentenza.

Seduta  497
21/03/2017

No comments: