23.3.17

RAĦAL IL-ĠDID – TRIQ ĦAL LUQA - SPIŻA

 
32088. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għat-Trasport u l-Infrastruttura: Jista’ l-Ministru jindika kemm ġiet l-ispiża sħiħa marbuta ma’ Triq Ħal Luqa Raħal il-Ġdid li għadha kif saret reċentement?

17/03/2017

  ONOR. JOE MIZZI:  Ninforma lill-Onor. Interpellant li l-kont finali għadu qiegħed jinħadem. 

Seduta  498
22/03/2017

No comments: