16.3.17

KUMITAT PARLAMENTARI DWAR L-AFFARIJIET SOĊJALI – RAPPORT ANNWALI TAL-BORD TAL-PAROLE


 
31674. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali: Jista’ l-Ministru jgħid jekk kemm-il darba qiegħedx il-kopja tar-rapport annwali tal-Bord tal-Parole fuq il-Mejda tal-Kamra u ppreżentax tali kopja lill-Kumitat Parlamentari dwar l-Affarijiet Soċjali għas-snin 2014 u 2015 skont is-subartikolu 4 tal-artikolu 9 tal-Att dwar il-Ġustizzja Riparatriċi Kap. 516 tal-Liġijiet ta’ Malta?

01/03/2017

  ONOR. CARMELO ABELA: Nirreferi lill-Onor. Interpellant għat-tweġiba għall-mistoqsija parlamentari 31673.

Seduta  494
14/03/2017

No comments: