16.3.17

ĦAL TARXIEN – TRIQ IL-KBIRA – XOGĦOL


 
31857. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għat-Trasport u l-Infrastruttura: Jista’ l-Ministru jinforma l-Kamra f’liema stat u kundizzjoni tinsab il-parti inizjali ta’ Triq il-Kbira Ħal Tarxien u jekk kemm-il darba huwiex ser isir xi xogħol fuqha tul din is-sena?

09/03/2017

  ONOR. JOE MIZZI:  Nitlob  lill-Onor. Interpellant jirreferi l-Mistoqsija tiegħu  lill-Ministru kkonċernat.

Seduta  495
15/03/2017

No comments: