21.3.17

TRIBUNAL INDUSTRIJALI - KAŻIJIET PENDENTI
31881. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għad-Djalogu Soċjali, Affarijiet tal-Konsumatur u Libertajiet Ċivili: Tista' l-Ministru tgħid kemm hemm każijiet pendenti quddiem it-Tribunal Industrijali sal-aħħar ta' Frar 2017? Tista' tgħid kemm każijiet ġew deċiżi tul is-sena li għaddiet 2016?10/03/2017  ONOR. HELENA DALLI:  Matul l-2016 ġew deċiżi total ta’ 75 każ.  F’dan ir-rigward sal-aħħar ta’ Frar 2017 kien hemm total ta’ 592 każ pendenti quddiem it-Tribunal Industrijali li jinkludu 313-il każ ta’ ħaddiema tal-eks-Malta Drydocks.Seduta  496

20/03/2017

No comments: