7.3.17

BORD TAL-PAROLE - MEMBRI

 
31659. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali: Jista’ l-Ministru jgħid minn min huwa preżentament kompost il-Bord tal-Parole taħt l-Att dwar il-Ġustizzja Riparatriċi Kap. 516 tal-Liġijiet ta’ Malta?

01/03/2017

  ONOR. CARMELO ABELA:  Ninforma lill-Onor. Interpellant illi l-Bord huwa kompost mill-membri kif kien ippubblikat fil-Gazzetta tal-Gvern 19,125 datata 20 ta’ Awissu 2013.

Seduta  491
07/03/2017

No comments: