4.4.17

MARSAXLOKK – SIT ARKEOLOĠIKU TAS-SILĠ.


 
32202. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali: Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra jekk kemm-il darba għar-rigward is-sit arkeoloġiku Tas-Silġ f’Marsaxlokk hemmx pjan ta’ konservazzjoni? Jista’ jgħid ukoll jekk hemmx pjan sabiex jitkompla l-iskavar u l-istudju tal-istess sit? Jista’ jgħid jekk hemmx pjan sabiex din l-attrazzjoni tkun miftuħa regolarment?

21/03/2017

  ONOR. OWEN BONNICI:  Ninforma lill-Onor. Interpellant li l-informazzjoni għadha qed tinġabar.

Seduta  501
03/04/2017

No comments: