18.1.17

SPTAR MONTE CARMELI – SERVIZZ TA’ WI-FI
29466. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill-Ministru għas-Saħħa: B’referenza għat-tweġiba għall-mistoqsija parlamentari 26680, jista’ l-Ministru jikkonsidra li jestendi l-faċilità elettronika tal-Wi-Fi ġewwa l-Isptar Monte Carmeli?06/01/2017  ONOR. CHRIS FEARNE:  Ninforma lill-Onorevoli Interpellant illi fix-xhur li ġejjin ser jibdew studji dwar il-possibilita’li jkun estiż is-servizz tal-Wi-Fi fl-isptar Monte Carmeli.Seduta  469

16/01/2017

No comments: