19.1.17

QRATI MALTIN U GĦAWDXIN – ITTRI UFFIĊJALI29475. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill-Ministru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali: Jista’ l-Ministru jgħid kemm-il ittra uffiċjali ġiet ippreżentata s-sena li għaddiet fil-Qrati Maltin u Għawdxin?

06/01/2017

  ONOR. OWEN BONNICI:  Matul is-sena 2016 n-numru ta’ ittri uffiċjali li ġew ippreżentati fil-Qorti ta’ Malta kien kif muri hawn taħt:
Qorti
Ammont ta’ Ittri Uffiċjali
Prim’ Awla tal-Qorti Ċivili
4157
Qorti Ċivili (Sezzjoni tal-Familja)
138
Qorti tal-Maġistrati (Malta)
3110

Matul is-sena 2016 n-numru ta’ ittri uffiċjali li ġew ippreżentati fil-Qorti ta’ Għawdex  kien kif muri hawn taħt:
Qorti
Ammont ta’ Ittri Uffiċjali
Prim’ Awla tal-Qorti Ċivili
428
Qorti Ċivili (Sezzjoni tal-Familja)
3
Qorti tal-Maġistrati (Għawdex)
93

Seduta  471
18/01/2017

No comments: