26.1.17

IL-FGURA – LIBRERIJA PUBBLIKA - XIRI U DONAZZJONI TA’ KOTBA

 
29494. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill-Ministru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol: Jista’ l-Ministru jgħid kemm inxtraw kotba ġodda u kemm ġew mogħtija b’donazzjoni lil-librerija pubblika tal-Fgura tul is-sena 2016? Jista’ jgħid kemm kotba ġew mislufa mill-istess librerija matul l-2016?

06/01/2017

  ONOR. EVARIST BARTOLO:  Ninsab infurmat li għal-librerija pubblika tal-Fgura tul is-sena 2016 inxtraw 150 ktieb minn Libreriji Maltin filwaqt li 415-il ktieb ingħataw b’donazzjoni. Infurmat ukoll li mill-istess librerija matul l-2016 ġew mislufa 15,875 ktieb.

Seduta  474
25/01/2017

No comments: