26.1.17

QRATI – MULTI PENALI INFLITTI
29483. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali: Jista’ l-Ministru jgħid kemm ingħataw multi penali komplessivament mill-Qrati tagħna fis-sena 2016?

06/01/2017


  ONOR. OWEN BONNICI:  Matul is-sena 2016 kien hemm total ta’ mija u dsatax (119) multi penali, mija u ħamsa (105) ingħataw mill-Qorti ta’ Malta u erbatax (14) mill-Qorti ta’ Għawdex.

Seduta  472
23/01/2017

No comments: